Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

De vruchtbaarheid van de vrouw geeft aan in hoeverre zij zich kan voortplanten. Absolute onvruchtbaarheid is relatief zeldzaam. Veel vaker gaat het om verminderde vruchtbaarheid. De meest voorkomende oorzaak van verminderde vruchtbaarheid is het Polycysteus Ovarium Syndroom. Wanneer een vrouw dit syndroom heeft en zwanger wil worden, kan een hormoonbehandeling zinvol zijn. Deze hormoonbehandeling wordt ovulatie-inductie genoemd. Het meest gebruikte medicijn bij ovulatie-inductie is Clomid.

 

Clomid is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Vruchtbaarheid.

 • Wat is Clomid?

   

  Clomid is een medicijn met de werkzame stof clomifeen. Clomifeen bootst de werking van het vrouwelijke hormoon oestrogeen gedeeltelijk na, maar het werkt het oestrogeen ook tegen. Het bevordert een eicelrijping of eisprong. Hierna kunnen de eicellen worden bevrucht door de mannelijke zaadcellen.

   

 • Hoe gebruikt u Clomid?

   

  Lees voor het gebruik van Clomid eerst de bijsluiter. U mag dit medicijn alleen gebruiken wanneer u onder gynaecologische controle bent. U mag niet zwanger zijn. Dit moet gecontroleerd worden. Gebruik Clomid zoals het u is voorgeschreven door uw arts. Dit is over het algemeen als volgt: 50 mg 1 keer per dag beginnend vanaf de 5e dag van de menstruatie, of, als de menstruatie uitblijft, op een door uw arts gekozen dag.

  Indien ovulatie optreedt maar geen zwangerschap dan kan uw arts u eventueel een hogere dosis voorschrijven. Deze hogere dosis kan nog 2 keer herhaald worden. Er moet voordat u opnieuw Clomid slikt wel een menstruatie zijn geweest anders moet deze opgewekt worden (onttrekkingsbloeding) met andere medicatie.

  Clomid wordt niet langer dan 6 cycli voorgeschreven.

  Door bloedonderzoek en/of echo kan er vastgesteld worden of er een ovulatie heeft plaatsgevonden. Om zwanger te raken is het van belang om gemeenschap te hebben in de vruchtbare periode. Per cyclus is een vrouw slechts een paar dagen vruchtbaar. Dit zijn de dagen voor de ovulatie (eisprong) tot een aantal uur na de ovulatie. Het zaad van de man kan tot ongeveer 5 dagen blijven leven in u lichaam. De eicel is de eerste uren na de ovulatie het meest vruchtbaar, daarna wordt de kans op bevruchting snel kleiner. Meer dan een dag na de eisprong is de kans op een zwangerschap nihil.

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Clomid?

  De volgende bijwerkingen zijn bekend met Clomid:

  • Opvliegers (flushes), u krijgt het plotseling warm, uw hoofd en nek worden rood en u kunt gaan zweten.
  • Gevoelige borsten.
  • Endometriose dat is vorming van baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte.
  • Maag- en buikklachten zoals buikpijn, opgeblazen gevoel, drukpijn, misselijkheid, braken.
  • Gewichtstoename.
  • Hevigere menstruaties en doorbraakbloedingen.
  • Hoofdpijn, duizeligheid.
  • Tijdelijk verandering van het baarmoederslijmvlies.
  • Haaruitval (bij stoppen van de medicatie stopt dit).
  • Buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
  • Nervositeit, angstgevoelens, vermoeidheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid, een draaierig gevoel, stemmingsstoornis en depressie.
  • Verschillende oogklachten: wazig zien, kleurvlekken, lichtflikkeringen; tijdelijk gezichtsverlies van één oog; loslaten van een gedeelte van het glasachtig lichaam; oogzenuwontsteking. Raadpleeg uw arts als u hier last van krijgt.
  • Vaker moeten plassen.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag of galbulten. Krijgt u last van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of schakel de spoed eisende hulp in. U mag dit middel nooit meer gebruiken.
  • Andere huidproblemen, roodheid, blauwe plekken, ontsteking van de huis, netelroos. Neem contact op met uw arts.
  • Bij gebruik langer dan een jaar is er een verhoogde kans op kanker van de eierstokken.
  • Hartkloppingen of een versnelde hartslag. Raadpleeg uw arts als u deze bijwerkingen opmerkt.
  • Verhoogd vetgehalte in het bloed soms met pancreatitis dit laatste kan zeer ernstig, levensbedreigend zijn. Schakel spoedeisende hulp in.
  • Verhoging van bepaalde leverwaarden in het bloed.

   

  Bij dit middel zien we vaak een meerlingenzwangerschap (zie bij ‘Wanneer wordt Clomid gebruikt?’ voor de uitleg).

  Maakt u zich zorgen of zijn de bijwerkingen ernstig neem dan contact op met uw begeleidende arts.

  Waarschuwingen en voorzorgen:

   

  • De arts zal de laagst mogelijk effectieve dosis Clomid voorschrijven om de kans op een vergroting van reeds bestaande cysten (zoals bij PCOS) én op een abnormale vergroting van de eierstokken te verminderen. Bij stimulering van de follikelgroei is er namelijk meer kans op de ontwikkeling van het Ovarieel Hyperstimulatie Syndroom (OHSS). Dit is een overreactie van de eierstokken. Dit kan mild zijn, dan ervaart u wat maag-darm klachten. Het kan echter ook een ernstige zelfs levensbedreigende vorm aannemen. U ervaart klachten als (zeer) erge buikpijn, pijn in het bekken, opgezette buik, diarree, braken, gewichtstoename, benauwdheid, weinig plassen, vol gevoel, snelle hartslag, lage bloeddruk en duizelingen. Het risico op bloedstolsels is hoog. Neem direct contact op met uw arts. Ook wanneer de klachten een mildere vorm hebben. Bij zeer ernstige klachten is ziekenhuisopname nodig. Bij abnormale vergroting van de eierstokken wordt de kuur onderbroken totdat de eierstokken dezelfde grootte hebben als voor de behandeling (dit is meestal binnen enkele dagen of weken na staken). Vervolgens wordt de dosering en/of duur van een volgende behandeling verminderd.
  • Zowel vóór als tijdens de behandeling moeten de hormonale functies regelmatig gecontroleerd worden.
  • Er kan zwangerschapsdiabetes of -toxicose optreden.
  • Fibromen van de baarmoeder (vleesboom) kunnen vergroten.
  • Bij optreden van gezichtsstoornissen wordt de behandeling definitief gestaakt en moet er een volledig oogonderzoek plaatsvinden.
  • Bij een te hoog vetgehalte in het bloed of als u dat vroeger had, of dat het in de familie voorkomt, moeten de triglyceriden regelmatig gecontroleerd worden.
  Extra voorzichtigheid is geboden:
  • Als u in het verleden trombose of een embolie heeft gehad.
  • Bij een niet behandelde ernstig hoge bloeddruk.
  • Sommige types kanker.
  Verder is het belangrijk om:
  • de ochtendtemperatuur te meten;
  • de leverfunctie te controleren;
  • de eierstokken regelmatig te laten controleren.

  Het is raadzaam om geen borstvoeding te geven wanneer u Clomid gebruikt. De melk productie raakt door Clomid verminderd.

  U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer, wanneer u echter last heeft van oogproblemen door dit middel kunt u dat beter niet doen. Ook kunt dan beter geen machine bedienen.

  Alcohol consumptie is niet verboden bij dit middel. Maar gebruik van alcohol is niet bevorderlijk wanneer u zwanger wilt worden. Dit geldt voor beide partners en staat los van dit middel.

  U mag in principe alles eten wanneer u dit middel gebruikt.

  U kunt dit middel stoppen wanneer u wilt. Het betekent wel dat uw behandeling minder effectief zal zijn, en zelfs kan mislukken.

   

 • Zijn er interacties met Clomid en andere medicijnen?

   

  Clomid heeft een wisselwerking met veel andere hormonen. Hormonen kunnen elkaar tegenwerken of ze hebben een gunstige werking op elkaar. Daarom is specialistische begeleiding noodzakelijk bij de behandeling van ongewenste zwangerschap.

   

 • Kan ik Clomid zonder recept krijgen?

   

  U kunt dit middel uitsluitend op recept krijgen.

   

 • Wanneer wordt Clomid gebruikt?

   

  Clomid wordt gebruikt bij vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen omdat ze verminderd vruchtbaar zijn. Een zwangerschap blijft bij deze vrouwen vaak uit omdat de eicellen zich onvoldoende hebben ontwikkeld of omdat er geen eisprong optreedt.

  De menstruatiecyclus is een samenspel tussen de hypothalamus, de hypofyse, de eierstokken en de baarmoeder.

   

  De hypothalamus geeft een hormoon af dat de hypofyse stimuleert tot het aanmaken van FSH (follikel stimulerend hormoon) en LH (luteïniserend hormoon). Deze hormonen gaan via het bloed naar de eierstokken.

  FSH zorgt voor de rijping van het eitje. Dit hormoon maakt follikels (blaasjes) met vocht waarin een eicel kan rijpen. Naarmate de ovulatie nadert, produceert het lichaam steeds meer oestrogeen, een hormoon dat ervoor zorgt dat de binnenwand van de baarmoeder dikker wordt wat nodig is voor het nestelen van het bevruchte eitje.

   

  Het verhoogde oestrogeengehalte zorgt voor afname van het FSH en voor een plotselinge toename van het LH. Door de LH-piek komt de volgroeide eicel los van de eierstok. Dit is de ovulatie. De ovulatie doet zich normaal zo'n 24 tot 36 uur na de LH-piek voor, waardoor de LH-piek een goede voorspeller is voor de vruchtbaarheidspiek.

  Bij de eisprong komt er een eitje vrij in een van de eierstokken, wanneer er dan gemeenschap plaatsvindt kan het bevrucht worden daarna gaat het via de eileider naar de baarmoeder waar het zich kan nestelen.

  Een vrouw is het meest vruchtbaar op de dag van de ovulatie en de dag daarvoor. Op deze twee dagen met piekvruchtbaarheid is de kans het grootst om zwanger te worden.

  Als de eicel niet wordt bevrucht, wordt de binnenlaag van de baarmoeder afgestoten en gaat de eicel verloren en begint de menstruatie. Dit betekent het begin van de volgende menstruatiecyclus.

  Het uitblijven van een eisprong is een van de belangrijkste oorzaken van ongewenste kinderloosheid. Vaak is PCOS (Polycysteus Ovarium Syndroom) de oorzaak. Hierbij zijn er meerdere follikels aanwezig in de eierstok die weinig groeien en niet tot een eisprong komen. Vaak is er ook geen menstruatie of is deze onregelmatig. Door de gebrekkige rijping van de eicellen en de ovulatie die er vaak ook niet is, neemt de vruchtbaarheid af.

   

  Als de ovulatie uitblijft kunt u kiezen voor ovulatie stimulatie ook wel ovulatie-inductie genoemd. Bij ovulatie-inductie wordt Clomid gegeven. Omdat Clomid als een anti-oestrogeen werkt, wordt er een signaal gegeven dat er meer FSH moet komen. Dit kan voldoende zijn om het eitje te laten rijpen. Er bestaat een kans dat er meerdere eitjes gaan rijpen met als gevolg een verhoogde kans op een meerlingenzwangerschap.

   

 • Welke doseringen zijn er van Clomid?

   

  De dosering van Clomid tabletvorm is 50 mg.

  Heeft u te veel van dit middel ingenomen, neem dan direct contact op met uw arts.

  U kunt bij overdosering last hebben van misselijkheid, braken, flushes, gezichtsstoornissen of lichtflitsen, zwarte vlekken voor de ogen, vergroting van de eierstokken, gepaard gaande met buikpijn. Gewichtstoename of vochtophoping in de buik. Dit kan na stopzetting van de behandeling met Clomid optreden, u zult daarom 2 tot 3 weken onder controle staan om eventuele vergroting van de eierstokken te controleren door middel van echo’s, bloedonderzoek en dosering van hormonen.

  Bent u Clomid vergeten in te nemen, neem dan contact op met uw arts. Neem nooit een dubbele dosis in verband met een overdosis (zie de risico’s ervan hierboven).

   

 • Wanneer mag u Clomid niet gebruiken?

   

  In de volgende gevallen mag u Clomid niet gebruiken:

  • bij een allergie voor een van de stoffen in dit middel;
  • bij zwangerschap;
  • bij ernstige leveraandoeningen (in de voorgeschiedenis) zolang de leverwaarden niet genormaliseerd zijn;
  • bekende of vermoede geslachtshormoonafhankelijke tumoren of kanker;
  • onverklaarde vaginale bloedingen;
  • ovariumcyste, behalve in geval van het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS);
  • bij gezichtsstoornissen tijdens de behandeling of bij eerdere behandelingen;
  • bij schildklierstoornissen en /of bijnierstoornissen;
  • bij een organisch letsel binnen de schedel.

   

 • Waar kunt u Clomid kopen?

   

  U kunt Clomid alleen in de apotheek kopen.

   

 • Bronvermelding

   

  Gezondheidsnet.nl. (z.d.). De menstruatiecyclus. Beschikbaar op: https://www.gezondheidsnet.nl/menstruatie/de-menstruatiecyclus-verschillende-fasen (Bekeken op 15 juli 2019).

  Mamaenzo.nl.(z.d.). Hoe gebruik je Clomid? Beschikbaar op: https://www.mamaenzo.nl/zwanger-worden-met-clomid/ (Bekeken op 15 juli 2019).

  Fagg. (laatst bijgewerkt op 14 juli 2019). Dosering. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (bekeken op 15 juli 2019).

  Freya.nl. (z.d.). Overstimulatie. Beschikbaar op: https://www.freya.nl/kinderwens/starters-in-het-medisch-circuit/zijn-vruchtbaarheidsbehandelingen-veilig/overstimulatie-ohss/ (Bekeken op 15 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Bijwerkingen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/clomifeen#bijwerkingen (Bekeken op 15 juli 2019).

  Apotheek.nl. (12 april 2017). Mag ik clomifeen gebruiken met andere medicijnen? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/clomifeen?product=clomid#mag-ik-clomifeen-gebruiken-met-andere-medicijnen (bekeken op 15 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Interacties. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/clomifeen#contra-indicaties (Bekeken op 15 juli 2019).

   

 • Wat is Clomid?

   

  Clomid is een medicijn met de werkzame stof clomifeen. Clomifeen bootst de werking van het vrouwelijke hormoon oestrogeen gedeeltelijk na, maar het werkt het oestrogeen ook tegen. Het bevordert een eicelrijping of eisprong. Hierna kunnen de eicellen worden bevrucht door de mannelijke zaadcellen.

   

 • Wanneer wordt Clomid gebruikt?

   

  Clomid wordt gebruikt bij vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen omdat ze verminderd vruchtbaar zijn. Een zwangerschap blijft bij deze vrouwen vaak uit omdat de eicellen zich onvoldoende hebben ontwikkeld of omdat er geen eisprong optreedt.

  De menstruatiecyclus is een samenspel tussen de hypothalamus, de hypofyse, de eierstokken en de baarmoeder.

   

  De hypothalamus geeft een hormoon af dat de hypofyse stimuleert tot het aanmaken van FSH (follikel stimulerend hormoon) en LH (luteïniserend hormoon). Deze hormonen gaan via het bloed naar de eierstokken.

  FSH zorgt voor de rijping van het eitje. Dit hormoon maakt follikels (blaasjes) met vocht waarin een eicel kan rijpen. Naarmate de ovulatie nadert, produceert het lichaam steeds meer oestrogeen, een hormoon dat ervoor zorgt dat de binnenwand van de baarmoeder dikker wordt wat nodig is voor het nestelen van het bevruchte eitje.

   

  Het verhoogde oestrogeengehalte zorgt voor afname van het FSH en voor een plotselinge toename van het LH. Door de LH-piek komt de volgroeide eicel los van de eierstok. Dit is de ovulatie. De ovulatie doet zich normaal zo'n 24 tot 36 uur na de LH-piek voor, waardoor de LH-piek een goede voorspeller is voor de vruchtbaarheidspiek.

  Bij de eisprong komt er een eitje vrij in een van de eierstokken, wanneer er dan gemeenschap plaatsvindt kan het bevrucht worden daarna gaat het via de eileider naar de baarmoeder waar het zich kan nestelen.

  Een vrouw is het meest vruchtbaar op de dag van de ovulatie en de dag daarvoor. Op deze twee dagen met piekvruchtbaarheid is de kans het grootst om zwanger te worden.

  Als de eicel niet wordt bevrucht, wordt de binnenlaag van de baarmoeder afgestoten en gaat de eicel verloren en begint de menstruatie. Dit betekent het begin van de volgende menstruatiecyclus.

  Het uitblijven van een eisprong is een van de belangrijkste oorzaken van ongewenste kinderloosheid. Vaak is PCOS (Polycysteus Ovarium Syndroom) de oorzaak. Hierbij zijn er meerdere follikels aanwezig in de eierstok die weinig groeien en niet tot een eisprong komen. Vaak is er ook geen menstruatie of is deze onregelmatig. Door de gebrekkige rijping van de eicellen en de ovulatie die er vaak ook niet is, neemt de vruchtbaarheid af.

   

  Als de ovulatie uitblijft kunt u kiezen voor ovulatie stimulatie ook wel ovulatie-inductie genoemd. Bij ovulatie-inductie wordt Clomid gegeven. Omdat Clomid als een anti-oestrogeen werkt, wordt er een signaal gegeven dat er meer FSH moet komen. Dit kan voldoende zijn om het eitje te laten rijpen. Er bestaat een kans dat er meerdere eitjes gaan rijpen met als gevolg een verhoogde kans op een meerlingenzwangerschap.

   

 • Hoe gebruikt u Clomid?

   

  Lees voor het gebruik van Clomid eerst de bijsluiter. U mag dit medicijn alleen gebruiken wanneer u onder gynaecologische controle bent. U mag niet zwanger zijn. Dit moet gecontroleerd worden. Gebruik Clomid zoals het u is voorgeschreven door uw arts. Dit is over het algemeen als volgt: 50 mg 1 keer per dag beginnend vanaf de 5e dag van de menstruatie, of, als de menstruatie uitblijft, op een door uw arts gekozen dag.

  Indien ovulatie optreedt maar geen zwangerschap dan kan uw arts u eventueel een hogere dosis voorschrijven. Deze hogere dosis kan nog 2 keer herhaald worden. Er moet voordat u opnieuw Clomid slikt wel een menstruatie zijn geweest anders moet deze opgewekt worden (onttrekkingsbloeding) met andere medicatie.

  Clomid wordt niet langer dan 6 cycli voorgeschreven.

  Door bloedonderzoek en/of echo kan er vastgesteld worden of er een ovulatie heeft plaatsgevonden. Om zwanger te raken is het van belang om gemeenschap te hebben in de vruchtbare periode. Per cyclus is een vrouw slechts een paar dagen vruchtbaar. Dit zijn de dagen voor de ovulatie (eisprong) tot een aantal uur na de ovulatie. Het zaad van de man kan tot ongeveer 5 dagen blijven leven in u lichaam. De eicel is de eerste uren na de ovulatie het meest vruchtbaar, daarna wordt de kans op bevruchting snel kleiner. Meer dan een dag na de eisprong is de kans op een zwangerschap nihil.

   

   

 • Welke doseringen zijn er van Clomid?

   

  De dosering van Clomid tabletvorm is 50 mg.

  Heeft u te veel van dit middel ingenomen, neem dan direct contact op met uw arts.

  U kunt bij overdosering last hebben van misselijkheid, braken, flushes, gezichtsstoornissen of lichtflitsen, zwarte vlekken voor de ogen, vergroting van de eierstokken, gepaard gaande met buikpijn. Gewichtstoename of vochtophoping in de buik. Dit kan na stopzetting van de behandeling met Clomid optreden, u zult daarom 2 tot 3 weken onder controle staan om eventuele vergroting van de eierstokken te controleren door middel van echo’s, bloedonderzoek en dosering van hormonen.

  Bent u Clomid vergeten in te nemen, neem dan contact op met uw arts. Neem nooit een dubbele dosis in verband met een overdosis (zie de risico’s ervan hierboven).

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Clomid?

  De volgende bijwerkingen zijn bekend met Clomid:

  • Opvliegers (flushes), u krijgt het plotseling warm, uw hoofd en nek worden rood en u kunt gaan zweten.
  • Gevoelige borsten.
  • Endometriose dat is vorming van baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte.
  • Maag- en buikklachten zoals buikpijn, opgeblazen gevoel, drukpijn, misselijkheid, braken.
  • Gewichtstoename.
  • Hevigere menstruaties en doorbraakbloedingen.
  • Hoofdpijn, duizeligheid.
  • Tijdelijk verandering van het baarmoederslijmvlies.
  • Haaruitval (bij stoppen van de medicatie stopt dit).
  • Buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
  • Nervositeit, angstgevoelens, vermoeidheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid, een draaierig gevoel, stemmingsstoornis en depressie.
  • Verschillende oogklachten: wazig zien, kleurvlekken, lichtflikkeringen; tijdelijk gezichtsverlies van één oog; loslaten van een gedeelte van het glasachtig lichaam; oogzenuwontsteking. Raadpleeg uw arts als u hier last van krijgt.
  • Vaker moeten plassen.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag of galbulten. Krijgt u last van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of schakel de spoed eisende hulp in. U mag dit middel nooit meer gebruiken.
  • Andere huidproblemen, roodheid, blauwe plekken, ontsteking van de huis, netelroos. Neem contact op met uw arts.
  • Bij gebruik langer dan een jaar is er een verhoogde kans op kanker van de eierstokken.
  • Hartkloppingen of een versnelde hartslag. Raadpleeg uw arts als u deze bijwerkingen opmerkt.
  • Verhoogd vetgehalte in het bloed soms met pancreatitis dit laatste kan zeer ernstig, levensbedreigend zijn. Schakel spoedeisende hulp in.
  • Verhoging van bepaalde leverwaarden in het bloed.

   

  Bij dit middel zien we vaak een meerlingenzwangerschap (zie bij ‘Wanneer wordt Clomid gebruikt?’ voor de uitleg).

  Maakt u zich zorgen of zijn de bijwerkingen ernstig neem dan contact op met uw begeleidende arts.

  Waarschuwingen en voorzorgen:

   

  • De arts zal de laagst mogelijk effectieve dosis Clomid voorschrijven om de kans op een vergroting van reeds bestaande cysten (zoals bij PCOS) én op een abnormale vergroting van de eierstokken te verminderen. Bij stimulering van de follikelgroei is er namelijk meer kans op de ontwikkeling van het Ovarieel Hyperstimulatie Syndroom (OHSS). Dit is een overreactie van de eierstokken. Dit kan mild zijn, dan ervaart u wat maag-darm klachten. Het kan echter ook een ernstige zelfs levensbedreigende vorm aannemen. U ervaart klachten als (zeer) erge buikpijn, pijn in het bekken, opgezette buik, diarree, braken, gewichtstoename, benauwdheid, weinig plassen, vol gevoel, snelle hartslag, lage bloeddruk en duizelingen. Het risico op bloedstolsels is hoog. Neem direct contact op met uw arts. Ook wanneer de klachten een mildere vorm hebben. Bij zeer ernstige klachten is ziekenhuisopname nodig. Bij abnormale vergroting van de eierstokken wordt de kuur onderbroken totdat de eierstokken dezelfde grootte hebben als voor de behandeling (dit is meestal binnen enkele dagen of weken na staken). Vervolgens wordt de dosering en/of duur van een volgende behandeling verminderd.
  • Zowel vóór als tijdens de behandeling moeten de hormonale functies regelmatig gecontroleerd worden.
  • Er kan zwangerschapsdiabetes of -toxicose optreden.
  • Fibromen van de baarmoeder (vleesboom) kunnen vergroten.
  • Bij optreden van gezichtsstoornissen wordt de behandeling definitief gestaakt en moet er een volledig oogonderzoek plaatsvinden.
  • Bij een te hoog vetgehalte in het bloed of als u dat vroeger had, of dat het in de familie voorkomt, moeten de triglyceriden regelmatig gecontroleerd worden.
  Extra voorzichtigheid is geboden:
  • Als u in het verleden trombose of een embolie heeft gehad.
  • Bij een niet behandelde ernstig hoge bloeddruk.
  • Sommige types kanker.
  Verder is het belangrijk om:
  • de ochtendtemperatuur te meten;
  • de leverfunctie te controleren;
  • de eierstokken regelmatig te laten controleren.

  Het is raadzaam om geen borstvoeding te geven wanneer u Clomid gebruikt. De melk productie raakt door Clomid verminderd.

  U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer, wanneer u echter last heeft van oogproblemen door dit middel kunt u dat beter niet doen. Ook kunt dan beter geen machine bedienen.

  Alcohol consumptie is niet verboden bij dit middel. Maar gebruik van alcohol is niet bevorderlijk wanneer u zwanger wilt worden. Dit geldt voor beide partners en staat los van dit middel.

  U mag in principe alles eten wanneer u dit middel gebruikt.

  U kunt dit middel stoppen wanneer u wilt. Het betekent wel dat uw behandeling minder effectief zal zijn, en zelfs kan mislukken.

   

 • Wanneer mag u Clomid niet gebruiken?

   

  In de volgende gevallen mag u Clomid niet gebruiken:

  • bij een allergie voor een van de stoffen in dit middel;
  • bij zwangerschap;
  • bij ernstige leveraandoeningen (in de voorgeschiedenis) zolang de leverwaarden niet genormaliseerd zijn;
  • bekende of vermoede geslachtshormoonafhankelijke tumoren of kanker;
  • onverklaarde vaginale bloedingen;
  • ovariumcyste, behalve in geval van het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS);
  • bij gezichtsstoornissen tijdens de behandeling of bij eerdere behandelingen;
  • bij schildklierstoornissen en /of bijnierstoornissen;
  • bij een organisch letsel binnen de schedel.

   

 • Zijn er interacties met Clomid en andere medicijnen?

   

  Clomid heeft een wisselwerking met veel andere hormonen. Hormonen kunnen elkaar tegenwerken of ze hebben een gunstige werking op elkaar. Daarom is specialistische begeleiding noodzakelijk bij de behandeling van ongewenste zwangerschap.

   

 • Waar kunt u Clomid kopen?

   

  U kunt Clomid alleen in de apotheek kopen.

   

 • Kan ik Clomid zonder recept krijgen?

   

  U kunt dit middel uitsluitend op recept krijgen.

   

 • Bronvermelding

   

  Gezondheidsnet.nl. (z.d.). De menstruatiecyclus. Beschikbaar op: https://www.gezondheidsnet.nl/menstruatie/de-menstruatiecyclus-verschillende-fasen (Bekeken op 15 juli 2019).

  Mamaenzo.nl.(z.d.). Hoe gebruik je Clomid? Beschikbaar op: https://www.mamaenzo.nl/zwanger-worden-met-clomid/ (Bekeken op 15 juli 2019).

  Fagg. (laatst bijgewerkt op 14 juli 2019). Dosering. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (bekeken op 15 juli 2019).

  Freya.nl. (z.d.). Overstimulatie. Beschikbaar op: https://www.freya.nl/kinderwens/starters-in-het-medisch-circuit/zijn-vruchtbaarheidsbehandelingen-veilig/overstimulatie-ohss/ (Bekeken op 15 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Bijwerkingen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/clomifeen#bijwerkingen (Bekeken op 15 juli 2019).

  Apotheek.nl. (12 april 2017). Mag ik clomifeen gebruiken met andere medicijnen? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/clomifeen?product=clomid#mag-ik-clomifeen-gebruiken-met-andere-medicijnen (bekeken op 15 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Interacties. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/clomifeen#contra-indicaties (Bekeken op 15 juli 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters