Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

De menstruatie begint in de pubertijd en eindigt met de menopauze dat is de laatste dag dat een vrouw menstrueert. In die tussentijd kan er van alles en nog wat gebeuren op het vlak van menstruaties. Ze kunnen te vaak voorkomen, te weinig of helemaal niet terwijl u niet zwanger bent, ze kunnen teveel bloedingen geven, een beetje pijn geven of juist veel. Daarnaast neemt rondom de overgang neemt de productie van het geslachtshormoon oestrogeen af en ook dit kan gepaard gaan met klachten. De klachten rondom menstruatie variëren van klein ongemak tot ernstige last. Primolut N kan helpen bij pijn, onregelmatige menstruatiecycli en overgangsklachten.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Primolut N 5 mg 30 tabl.
€ 48,00

 • Wat is Primolut N?

   

  Primolut N is een medicijn met de werkzame stof norethisteronacetaat. Dit middel bootst het hormoon progesteron na. Progesteron is een vrouwelijk geslachtshormoon dat samen met oestrogeen de menstruatiecyclus reguleert. Primolut N kan een onregelmatige cyclus regelmatig maken en overvloedig bloedverlies verminderen, en eventuele pijn die ermee gepaard gaat, verminderen.

   

 • Hoe gebruikt u Primolut N?

   

  Lees voordat u dit medicijn gaat gebruiken eerst de bijsluiter. Volg het voorschrift van uw arts op. Tijdens de behandeling met Primolut N mag u niet zwanger worden, (zie verder voor zwangerschap: ‘Wanneer mag u Primolut N niet gebruiken?’). Wanneer u dit medicijn voor langere tijd voorgeschreven krijgt en daarna volgens voorschrift stopt, krijgt u in principe binnen enkele dagen een bloeding, deze bloeding lijkt op een menstruatie maar heet onttrekkingsbloeding.

  Vóór u Primolut N (weer) krijgt voorgeschreven, kan het nodig zijn dat een arts u onderzoekt ook tijdens de behandeling kan dit nodig zijn.

  Slikt u Primolut N geeft dit dan door wanneer u bloedonderzoek of een urineonderzoek krijgt. Primolut N kan de uitslag beïnvloeden.

  Het gebruik van Primolut N is afhankelijk van de oorzaak van uw klachten waarvoor u het middel voorgeschreven krijgt. Het beste is om Primolut N iedere dag op het(de)zelfde tijdstip(pen) in te nemen met een glas water tijdens of na de maaltijd.

  Bij de volgende aandoeningen kan Primolut N als volgt worden ingezet:

  • Bij stoornissen in de menstruatiecyclus, wanneer er geen oorzaak gevonden wordt waarom uw menstruatiecyclus verstoord is en u ook niet zwanger bent, kan met Primolut N getest worden of u alsnog een menstruatie kunt krijgen. U krijgt het middel 10 dagen. Na stoppen krijgt u binnen 7 dagen een onttrekkingsbloeding. Gebeurt dit dan betekent het dat u in principe een normale cyclus kunt hebben. Daar kan enige tijd overheen gaan.
  • Bij abnormaal vaginaal bloedverlies om het overvloedig bloedverlies te verminderen kan Primolut om de vier weken 10 dagen lang worden voorgeschreven. Wanneer u na 10 dagen stopt krijgt u in principe een onttrekkingsbloeding. Neem contact met uw arts op wanneer tijdens het gebruik van het middel de bloedingen niet stoppen of niet afnemen.
  • Wenst u uw menstruatie uit te stellen, neem dan Primolut N 3 dagen voor de te verwachte menstruatie in, 14 dagen lang. Hierna krijgt u binnen 2 à 3 dagen een menstruatie.
  • Bij endometriose wordt een onderhoudsdosis voorgeschreven. Pas na enkele maanden kan gezegd worden of het middel helpt.
  • Om de overgangsklachten te verminderen wordt Primolut als onderhoudsdosis voorgeschreven vaak in vaste combinatie met een oestrogeen. Er kunnen zich af en toe bloeddoorbraken voordoen. Is dit te vaak, bespreek dit dan met uw arts.
  • De pijn die gepaard kan gaan bij de menstruatie kan verminderd worden door Primolut N. De inname is dan vanaf de 15e dag na de menstruatie tot de 24e dag. Daarna stopt u. Binnen enkele dagen zal een onttrekkingsbloeding ontstaan die in principe minder pijnlijk en waarschijnlijk ook korter is dan een gewone menstruatie. Meestal pas na enkele maanden kan gezegd worden of het middel goed werkt.


  Bij bepaalde situaties is extra voorzichtigheid geboden met het gebruik van dit middel. Onder andere bij:

  • erfelijk hoog cholesterol
  • diabetes
  • roken (of wanneer u stopt of (weer) gaat roken)
  • een hoge bloeddruk
  • trombose in de familie
  • spataderen
  • erfelijke borstkanker
  • leverziekte
  • ziekte van Crohn


  Bent u een dosis vergeten dan kunt u deze alsnog innemen, neem echter geen dubbele dosis in.

  Wanneer u een paar dagen een dosis bent vergeten of wanneer u stopt, kunt u een onttrekkingsbloeding krijgen. Bij staken van het medicijn kunnen de klachten terugkomen.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Primolut N?

   

  Primolut N kent de volgende bijwerkingen:

  • Spotting dit is bloedverlies buiten de gewone menstruatie om, dit moet minder worden of helemaal weggaan. Houdt het aan bespreek dit dan met uw arts.
  • Wanneer u langdurig Primolut N heeft geslikt en u stopt dan kan de menstruatie een tijdje uitblijven. Sluit een eventuele zwangerschap uit.
  • Primolut geeft zelden overgevoeligheid, mocht u dit wel zijn overgevoelig (jeuk, galbulten) raadpleeg dan een arts, in ernstige gevallen als benauwdheid en een gezwollen gezicht, tong of keel schakel dan gelijk de spoedeisende hulp in. U mag dit middel dan nooit meer gebruiken.


  Een aantal bijwerkingen kunnen bij aanvang van Primolut N voorkomen, maar worden na een tijdje minder. Heeft u er na 3 maanden nog last van neem dan contact op met uw huisarts. Het gaat om de volgende mogelijke bijwerkingen:

  • hoofdpijn, misselijkheid, braken; pijnlijke gespannen borsten, vasthouden van vocht eventueel met verhoogde bloeddruk als gevolg.


  Bij hoge doseringen kunt u last krijgen van:

  • Huidafwijkingen, bruine pigmentvlekken (vermijd directe blootstelling aan zonlicht en Uv-straling), jeuk, acne, vette huid, vet haar, overmatige haargroei of juist haaruitval.
  • Geelzucht, krijgt u een gele huid of uw oogwit wordt geel neem dan direct contact op met uw arts. Stop het medicijn.


  Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen, maar waarbij u contact moet opnemen met uw arts en het misschien nodig is dat u de medicatie staakt:

  • Kortademigheid.
  • Problemen met het zicht en het gehoor.
  • Gevoelens van depressiviteit of het verergeren van depressiviteit, blijf hier niet mee rond lopen.
  • Huiduitslag.


  Er kan een verandering in het libido optreden als minder zin in seks of juist meer zin in seks en pijn bij seks door een droge vagina.

   

   

 • Zijn er interacties tussen Primolut N met andere medicijnen?

   

  Bij de volgende medicijnen kan de werking van Primolut N afnemen, zelfs als u deze medicijnen bent gestopt, kan dit nog tot 4 weken aanhouden:

  • rifampicine en rifabutine tegen tuberculeuze;
  • fenytoïne, fenobarbital, primidon, carbamazepine en oxcarbazepine tegen epilepsie;
  • sint-janskruid dat vaak gebruikt wordt tegen depressiviteit.


  Daarentegen versterkt Primolut N de werking van Ciclosporine een medicijn om afstotingsverschijnselen tegen te gaan bij transplantatie.

   

 • Kan ik Primolut N zonder recept krijgen?

   

  Primolut N is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

   

 • Wanneer wordt Primolut N gebruikt?

   

  Primolut N kan voorgeschreven worden bij:

  • Stoornissen in de menstruatiecyclus. Een normale menstruatie cyclus is ongeveer om de 4 weken. Soms gaat er echter iets mis in de afstemming van de geslachtshormonen die een rol spelen bij de menstruatiecyclus. De menstruatie kan onregelmatig worden, wegblijven of onregelmatig vloeien. Meestal is dit tijdelijk. Er kunnen verschillende oorzaken zijn zoals onder andere gewichtsafname of –toename, veel sporten, stress of een eitje dat tijdens de cyclus niet tot rijping is gekomen, bepaalde chronische ziekten, de overgang (zie bij overgangsklachten). Soms is er geen oorzaak te vinden.
  • Abnormaal vaginaal bloedverlies. Dit is bloedverlies dat afwijkt van de normale menstruatie door veranderingen in duur, hevigheid en /of tijdstip van de bloeding. Soms gaat het gepaard met pijn. Er kunnen verschillende oorzaken voor abnormaal vaginaal bloedverlies zijn zoals poliepen, een vleesboom, afwijking in de bloedstolling, premenopauze (dit kan wel 10 jaar duren), afwijkend baarmoederslijmvlies en infecties. Soms is er geen oorzaak te vinden. Door het vele bloedverlies kunt u bloedarmoede krijgen en oververmoeid raken. Ook u sociale leven kan erdoor aangetast worden.
  • Het uitstellen van de menstruatie. Er kunnen verschillende reden zijn waarom u uw menstruatie zou willen uitstellen, vakantie, een sportwedstrijd… Primolut N is een goed middel hiervoor.
  • Endometriose, dit is een chronische ziekte waarbij weefsel dat op het baarmoederslijmvlies lijkt in de buikholte, buikvlies en/of organen in de buik groeit. Dit geeft ontstekingen en tal van klachten als buikpijn, pijn tijdens de menstruatie, tijdens en na de gemeenschap, vermoeidheid, onvruchtbaarheid (door de verklevingen die kunnen ontstaan), darm- en blaasproblemen. Primolut N kan de endometriose doen verminderen waardoor u minder pijn zult hebben.
  • Overgangsklachten. Tijdens de overgang verminderen de oestrogenen en dit kan gepaard gaan met menstruatiestoornissen, opvliegers, slaapproblemen, stemmingswisselingen, dunner worden van het slijmvlies van de vaginawand, de vagina wordt droger, wat weer van invloed kan zijn bij de gemeenschap en snellere kans op urineweginfecties. Alleen bij ernstige klachten wordt Primolut N voorgeschreven en meestal in combinatie met een oestrogeen hormoon.
  • Menstruatieklachten, menstruatie kan gepaard gaan met pijn. Deze kan van korte duur zijn, enkele uren, maar ook enkele dagen aanhouden. Dit kan een belemmering zijn voor de dagelijkse activiteiten. Wanneer pijnstillers niet afdoende Primolut N helpen.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Primolut N komen in de volgende doseringen voor:
  • Primolut-Nor 10 mg norethisteronacetaat
  • Primolut-Nor 5 mg norethisteronacetaat

   

 • Wanneer mag u Primolut N niet gebruiken?

   

  Primolut N mag u niet gebruiken bij zwangerschap. Bespreek met uw arts als u zwanger wilt worden dan zou er voor een ander medicijn gekozen kunnen worden. Geef aan als u zwanger bent, ook dan kan wellicht uitgeweken worden naar een ander medicijn. Wordt u zwanger tijdens het gebruik van dit middel bespreek dan met uw arts de voor- en nadelen van dit medicijn voor u en uw baby. Borstvoeding, wordt over het algemeen ook afgeraden.

  In de volgende gevallen mag u Primolut N ook niet gebruiken, bij:

  • overgevoeligheid van het product of een van de bestanddelen ervan, het bevat lactose;
  • leveraandoeningen inclusief tumoren;
  • trombose en longembolie;
  • hartinfarct, en angina pectoris (pijn op de borst doordat het hart onvoldoende zuurstof krijgt);
  • hersenbloeding en TIA (herseninfarct);
  • bepaalde vormen van migraine;
  • diabetes met vaatproblemen;
  • onverklaarbare vaginale bloedingen;
  • borstkanker of geslachtshormoonafhankelijke kanker (of in het verleden).


  Bij de volgende gevallen kan controle nodig zijn, in ieder geval is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van dit middel bij:

  • hartfalen, hoge bloeddruk, nierfunctiestoornis, astma, epilepsie en migraine en suikerziekte.


  Bij de volgende gevallen is het raadzaam het medicijn te staken, doe dit altijd in overleg met uw arts:

  • Bij hevige hoofdpijn, voor de 1e keer migraineachtige hoofdpijn, bij plotseling slecht zien of horen, tekenen van trombose of embolie, sterke stijging van de bloeddruk.
  • Bij abnormaal vaginaal bloedverlies.
  • Bij pijn in de bovenbuik of leververgroting.
  • Zijn er geplande operaties dan is het advies om de therapie 6 weken van tevoren te staken.


  U kunt alcohol nuttigen wanneer u een Primolut N behandeling heeft.

   

 • Waar kunt u Primolut N kopen?

   

  U kunt Primolut N bij de apotheek kopen

   

 • Bronvermelding

   

  Apotheek.nl (laatste update 26 mei 2015). Wat doet Primolut N en waarbij gebruik ik het? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/norethisteron?product=primolut-n (bekeken op 26 juni 2019).

  Gezondheidsplein.nl. (z.d.).Menstruatieklachten. Beschikbaar op: https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/menstruatie/item33090 (Bekeken op 26 juni 2019).

  Fagg.(laatste update 23 mei 2019). Primolut N. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 26 juni 2019)

  Isala.nl (15 januari 2017). (Overgangsklachten.Beschikbaar op:

  https://www.isala.nl/patientenfolders/7442-overgangsklachten-menopauze/ (Bekeken op 26 juni 2019).

  Thuisarts.nl. (z.d.). Angina Pectoris. Beschikbaar op: https://www.thuisarts.nl/angina-pectoris/ik-heb-angina-pectoris (Bekeken op 23 juni 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Primolut N. interacties. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/n/norethisteron#interacties 
  (bekeken op 26 juni 2019).

   

 • Wat is Primolut N?

   

  Primolut N is een medicijn met de werkzame stof norethisteronacetaat. Dit middel bootst het hormoon progesteron na. Progesteron is een vrouwelijk geslachtshormoon dat samen met oestrogeen de menstruatiecyclus reguleert. Primolut N kan een onregelmatige cyclus regelmatig maken en overvloedig bloedverlies verminderen, en eventuele pijn die ermee gepaard gaat, verminderen.

   

 • Wanneer wordt Primolut N gebruikt?

   

  Primolut N kan voorgeschreven worden bij:

  • Stoornissen in de menstruatiecyclus. Een normale menstruatie cyclus is ongeveer om de 4 weken. Soms gaat er echter iets mis in de afstemming van de geslachtshormonen die een rol spelen bij de menstruatiecyclus. De menstruatie kan onregelmatig worden, wegblijven of onregelmatig vloeien. Meestal is dit tijdelijk. Er kunnen verschillende oorzaken zijn zoals onder andere gewichtsafname of –toename, veel sporten, stress of een eitje dat tijdens de cyclus niet tot rijping is gekomen, bepaalde chronische ziekten, de overgang (zie bij overgangsklachten). Soms is er geen oorzaak te vinden.
  • Abnormaal vaginaal bloedverlies. Dit is bloedverlies dat afwijkt van de normale menstruatie door veranderingen in duur, hevigheid en /of tijdstip van de bloeding. Soms gaat het gepaard met pijn. Er kunnen verschillende oorzaken voor abnormaal vaginaal bloedverlies zijn zoals poliepen, een vleesboom, afwijking in de bloedstolling, premenopauze (dit kan wel 10 jaar duren), afwijkend baarmoederslijmvlies en infecties. Soms is er geen oorzaak te vinden. Door het vele bloedverlies kunt u bloedarmoede krijgen en oververmoeid raken. Ook u sociale leven kan erdoor aangetast worden.
  • Het uitstellen van de menstruatie. Er kunnen verschillende reden zijn waarom u uw menstruatie zou willen uitstellen, vakantie, een sportwedstrijd… Primolut N is een goed middel hiervoor.
  • Endometriose, dit is een chronische ziekte waarbij weefsel dat op het baarmoederslijmvlies lijkt in de buikholte, buikvlies en/of organen in de buik groeit. Dit geeft ontstekingen en tal van klachten als buikpijn, pijn tijdens de menstruatie, tijdens en na de gemeenschap, vermoeidheid, onvruchtbaarheid (door de verklevingen die kunnen ontstaan), darm- en blaasproblemen. Primolut N kan de endometriose doen verminderen waardoor u minder pijn zult hebben.
  • Overgangsklachten. Tijdens de overgang verminderen de oestrogenen en dit kan gepaard gaan met menstruatiestoornissen, opvliegers, slaapproblemen, stemmingswisselingen, dunner worden van het slijmvlies van de vaginawand, de vagina wordt droger, wat weer van invloed kan zijn bij de gemeenschap en snellere kans op urineweginfecties. Alleen bij ernstige klachten wordt Primolut N voorgeschreven en meestal in combinatie met een oestrogeen hormoon.
  • Menstruatieklachten, menstruatie kan gepaard gaan met pijn. Deze kan van korte duur zijn, enkele uren, maar ook enkele dagen aanhouden. Dit kan een belemmering zijn voor de dagelijkse activiteiten. Wanneer pijnstillers niet afdoende Primolut N helpen.

   

 • Hoe gebruikt u Primolut N?

   

  Lees voordat u dit medicijn gaat gebruiken eerst de bijsluiter. Volg het voorschrift van uw arts op. Tijdens de behandeling met Primolut N mag u niet zwanger worden, (zie verder voor zwangerschap: ‘Wanneer mag u Primolut N niet gebruiken?’). Wanneer u dit medicijn voor langere tijd voorgeschreven krijgt en daarna volgens voorschrift stopt, krijgt u in principe binnen enkele dagen een bloeding, deze bloeding lijkt op een menstruatie maar heet onttrekkingsbloeding.

  Vóór u Primolut N (weer) krijgt voorgeschreven, kan het nodig zijn dat een arts u onderzoekt ook tijdens de behandeling kan dit nodig zijn.

  Slikt u Primolut N geeft dit dan door wanneer u bloedonderzoek of een urineonderzoek krijgt. Primolut N kan de uitslag beïnvloeden.

  Het gebruik van Primolut N is afhankelijk van de oorzaak van uw klachten waarvoor u het middel voorgeschreven krijgt. Het beste is om Primolut N iedere dag op het(de)zelfde tijdstip(pen) in te nemen met een glas water tijdens of na de maaltijd.

  Bij de volgende aandoeningen kan Primolut N als volgt worden ingezet:

  • Bij stoornissen in de menstruatiecyclus, wanneer er geen oorzaak gevonden wordt waarom uw menstruatiecyclus verstoord is en u ook niet zwanger bent, kan met Primolut N getest worden of u alsnog een menstruatie kunt krijgen. U krijgt het middel 10 dagen. Na stoppen krijgt u binnen 7 dagen een onttrekkingsbloeding. Gebeurt dit dan betekent het dat u in principe een normale cyclus kunt hebben. Daar kan enige tijd overheen gaan.
  • Bij abnormaal vaginaal bloedverlies om het overvloedig bloedverlies te verminderen kan Primolut om de vier weken 10 dagen lang worden voorgeschreven. Wanneer u na 10 dagen stopt krijgt u in principe een onttrekkingsbloeding. Neem contact met uw arts op wanneer tijdens het gebruik van het middel de bloedingen niet stoppen of niet afnemen.
  • Wenst u uw menstruatie uit te stellen, neem dan Primolut N 3 dagen voor de te verwachte menstruatie in, 14 dagen lang. Hierna krijgt u binnen 2 à 3 dagen een menstruatie.
  • Bij endometriose wordt een onderhoudsdosis voorgeschreven. Pas na enkele maanden kan gezegd worden of het middel helpt.
  • Om de overgangsklachten te verminderen wordt Primolut als onderhoudsdosis voorgeschreven vaak in vaste combinatie met een oestrogeen. Er kunnen zich af en toe bloeddoorbraken voordoen. Is dit te vaak, bespreek dit dan met uw arts.
  • De pijn die gepaard kan gaan bij de menstruatie kan verminderd worden door Primolut N. De inname is dan vanaf de 15e dag na de menstruatie tot de 24e dag. Daarna stopt u. Binnen enkele dagen zal een onttrekkingsbloeding ontstaan die in principe minder pijnlijk en waarschijnlijk ook korter is dan een gewone menstruatie. Meestal pas na enkele maanden kan gezegd worden of het middel goed werkt.


  Bij bepaalde situaties is extra voorzichtigheid geboden met het gebruik van dit middel. Onder andere bij:

  • erfelijk hoog cholesterol
  • diabetes
  • roken (of wanneer u stopt of (weer) gaat roken)
  • een hoge bloeddruk
  • trombose in de familie
  • spataderen
  • erfelijke borstkanker
  • leverziekte
  • ziekte van Crohn


  Bent u een dosis vergeten dan kunt u deze alsnog innemen, neem echter geen dubbele dosis in.

  Wanneer u een paar dagen een dosis bent vergeten of wanneer u stopt, kunt u een onttrekkingsbloeding krijgen. Bij staken van het medicijn kunnen de klachten terugkomen.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Primolut N komen in de volgende doseringen voor:
  • Primolut-Nor 10 mg norethisteronacetaat
  • Primolut-Nor 5 mg norethisteronacetaat

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Primolut N?

   

  Primolut N kent de volgende bijwerkingen:

  • Spotting dit is bloedverlies buiten de gewone menstruatie om, dit moet minder worden of helemaal weggaan. Houdt het aan bespreek dit dan met uw arts.
  • Wanneer u langdurig Primolut N heeft geslikt en u stopt dan kan de menstruatie een tijdje uitblijven. Sluit een eventuele zwangerschap uit.
  • Primolut geeft zelden overgevoeligheid, mocht u dit wel zijn overgevoelig (jeuk, galbulten) raadpleeg dan een arts, in ernstige gevallen als benauwdheid en een gezwollen gezicht, tong of keel schakel dan gelijk de spoedeisende hulp in. U mag dit middel dan nooit meer gebruiken.


  Een aantal bijwerkingen kunnen bij aanvang van Primolut N voorkomen, maar worden na een tijdje minder. Heeft u er na 3 maanden nog last van neem dan contact op met uw huisarts. Het gaat om de volgende mogelijke bijwerkingen:

  • hoofdpijn, misselijkheid, braken; pijnlijke gespannen borsten, vasthouden van vocht eventueel met verhoogde bloeddruk als gevolg.


  Bij hoge doseringen kunt u last krijgen van:

  • Huidafwijkingen, bruine pigmentvlekken (vermijd directe blootstelling aan zonlicht en Uv-straling), jeuk, acne, vette huid, vet haar, overmatige haargroei of juist haaruitval.
  • Geelzucht, krijgt u een gele huid of uw oogwit wordt geel neem dan direct contact op met uw arts. Stop het medicijn.


  Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen, maar waarbij u contact moet opnemen met uw arts en het misschien nodig is dat u de medicatie staakt:

  • Kortademigheid.
  • Problemen met het zicht en het gehoor.
  • Gevoelens van depressiviteit of het verergeren van depressiviteit, blijf hier niet mee rond lopen.
  • Huiduitslag.


  Er kan een verandering in het libido optreden als minder zin in seks of juist meer zin in seks en pijn bij seks door een droge vagina.

   

   

 • Wanneer mag u Primolut N niet gebruiken?

   

  Primolut N mag u niet gebruiken bij zwangerschap. Bespreek met uw arts als u zwanger wilt worden dan zou er voor een ander medicijn gekozen kunnen worden. Geef aan als u zwanger bent, ook dan kan wellicht uitgeweken worden naar een ander medicijn. Wordt u zwanger tijdens het gebruik van dit middel bespreek dan met uw arts de voor- en nadelen van dit medicijn voor u en uw baby. Borstvoeding, wordt over het algemeen ook afgeraden.

  In de volgende gevallen mag u Primolut N ook niet gebruiken, bij:

  • overgevoeligheid van het product of een van de bestanddelen ervan, het bevat lactose;
  • leveraandoeningen inclusief tumoren;
  • trombose en longembolie;
  • hartinfarct, en angina pectoris (pijn op de borst doordat het hart onvoldoende zuurstof krijgt);
  • hersenbloeding en TIA (herseninfarct);
  • bepaalde vormen van migraine;
  • diabetes met vaatproblemen;
  • onverklaarbare vaginale bloedingen;
  • borstkanker of geslachtshormoonafhankelijke kanker (of in het verleden).


  Bij de volgende gevallen kan controle nodig zijn, in ieder geval is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van dit middel bij:

  • hartfalen, hoge bloeddruk, nierfunctiestoornis, astma, epilepsie en migraine en suikerziekte.


  Bij de volgende gevallen is het raadzaam het medicijn te staken, doe dit altijd in overleg met uw arts:

  • Bij hevige hoofdpijn, voor de 1e keer migraineachtige hoofdpijn, bij plotseling slecht zien of horen, tekenen van trombose of embolie, sterke stijging van de bloeddruk.
  • Bij abnormaal vaginaal bloedverlies.
  • Bij pijn in de bovenbuik of leververgroting.
  • Zijn er geplande operaties dan is het advies om de therapie 6 weken van tevoren te staken.


  U kunt alcohol nuttigen wanneer u een Primolut N behandeling heeft.

   

 • Zijn er interacties tussen Primolut N met andere medicijnen?

   

  Bij de volgende medicijnen kan de werking van Primolut N afnemen, zelfs als u deze medicijnen bent gestopt, kan dit nog tot 4 weken aanhouden:

  • rifampicine en rifabutine tegen tuberculeuze;
  • fenytoïne, fenobarbital, primidon, carbamazepine en oxcarbazepine tegen epilepsie;
  • sint-janskruid dat vaak gebruikt wordt tegen depressiviteit.


  Daarentegen versterkt Primolut N de werking van Ciclosporine een medicijn om afstotingsverschijnselen tegen te gaan bij transplantatie.

   

 • Waar kunt u Primolut N kopen?

   

  U kunt Primolut N bij de apotheek kopen

   

 • Kan ik Primolut N zonder recept krijgen?

   

  Primolut N is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

   

 • Bronvermelding

   

  Apotheek.nl (laatste update 26 mei 2015). Wat doet Primolut N en waarbij gebruik ik het? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/norethisteron?product=primolut-n (bekeken op 26 juni 2019).

  Gezondheidsplein.nl. (z.d.).Menstruatieklachten. Beschikbaar op: https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/menstruatie/item33090 (Bekeken op 26 juni 2019).

  Fagg.(laatste update 23 mei 2019). Primolut N. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 26 juni 2019)

  Isala.nl (15 januari 2017). (Overgangsklachten.Beschikbaar op:

  https://www.isala.nl/patientenfolders/7442-overgangsklachten-menopauze/ (Bekeken op 26 juni 2019).

  Thuisarts.nl. (z.d.). Angina Pectoris. Beschikbaar op: https://www.thuisarts.nl/angina-pectoris/ik-heb-angina-pectoris (Bekeken op 23 juni 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Primolut N. interacties. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/n/norethisteron#interacties 
  (bekeken op 26 juni 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters