Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Qlaira is een zogenaamde meerfasen-anticonceptiepil die het oestrogeenhormoon estradiol en het progestageenhormoon diënogest bevat. De tabletten in de strip bevatten allemaal een combinatie van deze twee hormonen, maar de samenstelling van de tabletten is verschillend, afhankelijk van de week van de pilcyclus. Hiermee wordt de normale menstruatiecyclus zo goed mogelijk geïmiteerd.

 

Qlaira is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Combinatiepil.

 • Wat is Qlaira?

   

  Qlaira is een anticonceptiepil met meerdere fasen en zonder stopweek. De werkzame stoffen zijn de hormonen estradiol en diënogest. Elke pil van de strip bevat deze twee hormonen, alleen de hoeveelheid verandert per week. Dit wordt gedaan om de normale menstruatiecyclus van vrouwen zo goed mogelijk te imiteren. Elke strip bevat 26 werkzame, gekleurde tabletten en twee witte, niet-werkzame tabletten. Qlaira kan worden gebruikt om zwangerschap te voorkomen en bij abnormaal vaginaal bloedverlies.

   

 • Hoe gebruikt u Qlaira?

   

  Elke strip bevat 26 werkzame gekleurde tabletten en 2 witte placebotabletten. De tabletten zitten op volgorde en elke strip bevat 28 tabletten.

  Neem elke dag 1 tablet Qlaira, eventueel met een beetje water. U mag de tabletten met of zonder voedsel innemen, maar houd er rekening mee dat het belangrijk is dat u de tabletten elke dag rond hetzelfde tijdstip inneemt. Haal de tabletten ook niet door elkaar, neem eerst elke dag gedurende 26 dagen de gekleurde tabletten in en daarna de witte tabletten gedurende 2 dagen. Tijdens de dagen dat u de witte tabletten inneemt, wordt u ongesteld, een zogenaamde onttrekkingsbloeding. Deze begint meestal op de tweede of derde dag na de laatste gekleurde, werkzame tablet Qlaira. Als u de laatste witte tablet heeft ingenomen, moet u met de volgende strip beginnen, of uw bloeding voorbij is of niet. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met een strip moet beginnen en dat de bloeding elke maand op dezelfde dagen zou moeten vallen. Begin na inname van de laatste witte pil direct met een nieuwe strip, er is dus geen stopperiode tussen twee strips. Als u Qlaira op deze manier gebruikt, bent u ook tijdens de 2 dagen waarop u een placebotablet gebruikt tegen zwangerschap beschermd.

  Wanneer kunt u beginnen met de eerste strip? Volg daarvoor onderstaand schema.

   

  • U heeft de afgelopen maand geen hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt. Begin met Qlaira op de eerste dag van de cyclus (dit is de eerste dag van uw menstruatie), u bent dan meteen beschermd tegen zwangerschap.
  • Overschakeling van een hormonale combinatiepil. U kunt het beste met Qlaira beginnen op de dag na de laatste werkzame tablet (de laatste tablet met werkzame bestanddelen) van uw vorige pil, maar niet later dan op de dag na de tabletvrije dagen van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil). Als u overschakelt van een gecombineerde vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister, moet u het advies van uw arts volgen.
  • Overschakeling van een anticonceptiemethode met alleen een progestageen hormoon (bijvoorbeeld minipil, prikpil, implantaat of een progestageen-afgevend spiraaltje. U kunt elke dag beginnen, bij een implantaat of spiraaltje op de dag waarop dit wordt verwijderd en bij de prikpil op de dag waarop u de volgende injectie zou moeten krijgen. In alle gevallen moet u de eerste 9 dagen van het pilgebruik wél een extra voorbehoedmiddel gebruiken.
  • Na een miskraam of abortus. Volg het advies van uw arts.
  • Na een bevalling. Als u bent bevallen, kunt u na 21 tot 28 dagen met Qlaira beginnen. Als u na dag 28 begint, moet u de eerste 9 dagen waarop u Qlaira gebruikt een extra voorbehoedmiddel gebruiken. Als u na een bevalling seks heeft gehad voordat u (weer) met Qlaira bent begonnen, moet u er eerst zeker zijn dat u niet zwanger bent of moet u wachten tot uw volgende menstruatie.

  Wilt u uw menstruatie uitstellen? Sla dan de witte pillen over en ga direct door met de gekleurde pillen uit een nieuwe strip.

  Bent u een pil vergeten in te nemen? De laatste 2 witte tabletten van de strip zijn de placebotabletten. Als u één van deze tabletten vergeet, heeft dit geen invloed op de betrouwbaarheid van Qlaira. Gooi de vergeten placebotablet weg. Als u een gekleurde, werkzame tablet (tabletten 1-26 van uw strip) vergeet, moet u het volgende doen:

   

  Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem die tablet in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in.

  Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen zwangerschap verminderd zijn. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het grootst als u een tablet vergeet aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom moet u de volgende regels opvolgen:

  • Dag 1–17: De vergeten tablet onmiddellijk innemen en de volgende tablet op het normale tijdstip (zelfs als dit betekent dat twee tabletten op dezelfde dag worden ingenomen). Gebruik gedurende de volgende 9 dagen een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom).
  • Dag 18–24: De aangebroken strip niet meer gebruiken en onmiddellijk met de eerste tablet van de nieuwe strip beginnen. Gebruik gedurende de volgende 9 dagen een extra voorbehoedmiddel
  • Dag 25–26: De vergeten tablet onmiddellijk innemen en de volgende tablet op het normale tijdstip (zelfs als dit betekent dat twee tabletten op dezelfde dag worden ingenomen); er is dan geen aanvullende anticonceptie nodig.
  • Dag 27–28: De vergeten tablet weggooien en op de gebruikelijke manier doorgaan.
  Let op: op één dag mag u maximaal twee tabletten innemen.

  Als u vergeten bent te beginnen met een nieuwe strip of als u één of meerdere tabletten vergeten bent tijdens dagen 3-9, dan bent u mogelijk zwanger als u seks heeft gehad in de 7 dagen vóór het vergeten van de pil. Hoe meer tabletten u bent vergeten en hoe dichter deze bij de placebo-tabletfase (dag 27–28) zitten, des te meer kans u heeft op een zwangerschap. Als u één van de tabletten in een strip bent vergeten en u geen bloeding krijgt tijdens de eerstvolgende placebodagen, kan dit betekenen dat u zwanger bent. Neem contact op met uw arts voordat u aan de volgende strip begint.

  Heeft u last van ernstige waterdunne diarree of braken binnen 4 uur na het innemen van de pil? Neem dan alsnog een nieuwe pil in als de maag en darmen weer tot rust zijn gekomen. Als het braken of de waterdunne diarree langer dan een dag blijft aanhouden, volg dan de hierboven beschreven adviezen op.

   

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Qlaira?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Qlaira bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Daarnaast hebben alle vrouwen die gecombineerde hormonale anticonceptiva gebruiken, een hoger risico op bloedstolsels in de aders (trombose). De meest voorkomende bijwerkingen van Qlaira zijn:

  • Stemmingswisselingen
  • Hoofdpijn of migraine
  • Misselijkheid
  • Pijnlijke borsten
  • Menstruatieklachten zoals vaginaal bloedverlies buiten de stopweek
  • Depressie
  • Huiduitslag
  • Gewichtstoename

  Houd er tevens rekening mee dat vrouwen ouder dan 35 jaar, vrouwen die roken, een hoge bloeddruk, te veel cholesterol in hun bloed of overgewicht hebben, meer risico lopen op trombose.

  Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat gebruik van Qlaira leidt tot een lichte toename van de kans op borstkanker en baarmoederhalskanker bij langdurend gebruik (langer dan 5 jaar). Deze toegenomen kans verdwijnt binnen 10 jaar nadat u bent gestopt met de inname. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van hevige pijn in de bovenbuik.

   

   

 • Heeft Qlaira een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Tamoxifen en fulvestrant (anti-oestrogenen) en medicijnen tegen bepaalde vormen van borstkanker.
  • Lamotrigine, een medicijn tegen epilepsie.
  • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C.

  De volgende medicijnen verminderen de betrouwbaarheid van de pil. Hierdoor neemt de kans op een zwangerschap toe.

  • De galzuurbindende harsen colesevelam en colestyramine.
  • Medicijnen tegen epilepsie.
  • Modafinil.
  • Medicijnen tegen tuberculose.
  • Sint-janskruid.
  • Medicijnen tegen misselijkheid en braken aprepitant en fosaprepitant.
  • Bosentan.
  • Griseofulvine.

  Overleg met uw arts als u een van deze medicijnen gebruikt.

   

 • Kan ik Qlaira krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Qlaira zonder recept van een arts.

   

 • Wanneer gebruikt u Qlaira?

   

  De anticonceptiepil Qlaira wordt in de volgende gevallen voorgeschreven:

  •Om zwangerschap te voorkomen

  •Bij abnormaal vaginaal bloedverlies

  De combinatie van de oestrogeen- en progestageenhormonen in de anticonceptiepil remt de eisprong en voorkomt dus dat er een eicel vrijkomt tijdens de cyclus. Daarnaast zorgen de hormonen ervoor dat de slijmprop in de baarmoederhals moeilijk doordringbaar is voor zaadcellen en dat de binnenkant van de baarmoeder minder geschikt is voor het innestelen van een bevruchte eicel. Bij correct gebruik is de betrouwbaarheid van deze Qlaira erg hoog.

  Deze pil wordt ook voorgeschreven aan vrouwen die last hebben van abnormaal bloedverlies. De bloeding die ontstaat tijdens inname van de laatste pillen van de strip, is namelijk geen echte menstruatie maar een onttrekkingsbloeding die ontstaat doordat u stopt met de hormonen. Omdat er zoals bij een gewone menstruatie geen baarmoederslijmvlies wordt afgestoten, is de bloeding veel minder heftig, korter en minder pijnlijk.

   

  Met Qlaira kunt u tevens uw menstruatie uitstellen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of sportwedstrijd. In dit geval neemt u de twee witte placebotabletten niet in en gaat u direct verder met een nieuwe strip nadat u alle 26 gekleurde tabletten heeft ingenomen.

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Qlaira bevat per strip 28 filmomhulde tabletten met de volgende samenstelling: 2 donkergele tabletten estradiolvaleraat 3 mg, 5 middelrode tabletten estradiolvaleraat 2 mg en diënogest 2 mg, 17 lichtgele tabletten estradiolvaleraat 2 mg en diënogest 3 mg, 2 donkerrode tabletten estradiolvaleraat 1 mg, 2 witte tabletten zonder werkzame bestanddelen.

   

 • Wanneer mag u Qlaira niet gebruiken?

   

  Voordat u begint met Qlaira moet worden uitgesloten dat u zwanger bent. Denkt u tijdens gebruik van de pil dat u zwanger bent? Stop dan met de inname en neem contact op met uw arts. Qlaira wordt in kleine hoeveelheden overgebracht in de moedermelk, vandaar dat u de eerste 6 weken na de bevalling geen borstvoeding mag geven. Ook kan een combinatiepil zoals Qlaira de kans op trombose bij de moeder in de eerste weken na de bevalling vergroten. Daarna kunt u veilig Qlaira gebruiken en borstvoeding geven.

   

  Qlaira wordt niet aangeraden als u trombose heeft of in het verleden heeft gehad, als u een ernstige leveraandoening heeft of heeft gehad, als u lijdt aan ernstige nierinsufficiëntie of nierfalen of als u last heeft van onverklaarde vaginale bloedingen. Daarnaast is het verstandig rond uw 35e levensjaar voor een andere vorm van anticonceptie te kiezen als u rookt, u heeft dan namelijk een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

   

 • Waar kan ik Qlaira kopen?

   

  Qlaira is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Estradiol/dienogest (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/e/estradiol_dienogest (bekeken op 23 augustus 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (23 juli 2019), Qlaira (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/meerfasenpil-met-estradiol-en-dienogest?product=qlaira#belangrijk-om-te-weten-over-meerfasenpil-met-estradiol-en-dienogest (bekeken op 23 augustus 2019).

  Geneesmiddeleninformatiebank (november 2010) Bijsluiter Qlaira (pdf), Beschikbaar op: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h33842.pdf (bekeken op 23 augustus 2019).

   

 • Wat is Qlaira?

   

  Qlaira is een anticonceptiepil met meerdere fasen en zonder stopweek. De werkzame stoffen zijn de hormonen estradiol en diënogest. Elke pil van de strip bevat deze twee hormonen, alleen de hoeveelheid verandert per week. Dit wordt gedaan om de normale menstruatiecyclus van vrouwen zo goed mogelijk te imiteren. Elke strip bevat 26 werkzame, gekleurde tabletten en twee witte, niet-werkzame tabletten. Qlaira kan worden gebruikt om zwangerschap te voorkomen en bij abnormaal vaginaal bloedverlies.

   

 • Wanneer gebruikt u Qlaira?

   

  De anticonceptiepil Qlaira wordt in de volgende gevallen voorgeschreven:

  •Om zwangerschap te voorkomen

  •Bij abnormaal vaginaal bloedverlies

  De combinatie van de oestrogeen- en progestageenhormonen in de anticonceptiepil remt de eisprong en voorkomt dus dat er een eicel vrijkomt tijdens de cyclus. Daarnaast zorgen de hormonen ervoor dat de slijmprop in de baarmoederhals moeilijk doordringbaar is voor zaadcellen en dat de binnenkant van de baarmoeder minder geschikt is voor het innestelen van een bevruchte eicel. Bij correct gebruik is de betrouwbaarheid van deze Qlaira erg hoog.

  Deze pil wordt ook voorgeschreven aan vrouwen die last hebben van abnormaal bloedverlies. De bloeding die ontstaat tijdens inname van de laatste pillen van de strip, is namelijk geen echte menstruatie maar een onttrekkingsbloeding die ontstaat doordat u stopt met de hormonen. Omdat er zoals bij een gewone menstruatie geen baarmoederslijmvlies wordt afgestoten, is de bloeding veel minder heftig, korter en minder pijnlijk.

   

  Met Qlaira kunt u tevens uw menstruatie uitstellen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of sportwedstrijd. In dit geval neemt u de twee witte placebotabletten niet in en gaat u direct verder met een nieuwe strip nadat u alle 26 gekleurde tabletten heeft ingenomen.

   

   

 • Hoe gebruikt u Qlaira?

   

  Elke strip bevat 26 werkzame gekleurde tabletten en 2 witte placebotabletten. De tabletten zitten op volgorde en elke strip bevat 28 tabletten.

  Neem elke dag 1 tablet Qlaira, eventueel met een beetje water. U mag de tabletten met of zonder voedsel innemen, maar houd er rekening mee dat het belangrijk is dat u de tabletten elke dag rond hetzelfde tijdstip inneemt. Haal de tabletten ook niet door elkaar, neem eerst elke dag gedurende 26 dagen de gekleurde tabletten in en daarna de witte tabletten gedurende 2 dagen. Tijdens de dagen dat u de witte tabletten inneemt, wordt u ongesteld, een zogenaamde onttrekkingsbloeding. Deze begint meestal op de tweede of derde dag na de laatste gekleurde, werkzame tablet Qlaira. Als u de laatste witte tablet heeft ingenomen, moet u met de volgende strip beginnen, of uw bloeding voorbij is of niet. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met een strip moet beginnen en dat de bloeding elke maand op dezelfde dagen zou moeten vallen. Begin na inname van de laatste witte pil direct met een nieuwe strip, er is dus geen stopperiode tussen twee strips. Als u Qlaira op deze manier gebruikt, bent u ook tijdens de 2 dagen waarop u een placebotablet gebruikt tegen zwangerschap beschermd.

  Wanneer kunt u beginnen met de eerste strip? Volg daarvoor onderstaand schema.

   

  • U heeft de afgelopen maand geen hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt. Begin met Qlaira op de eerste dag van de cyclus (dit is de eerste dag van uw menstruatie), u bent dan meteen beschermd tegen zwangerschap.
  • Overschakeling van een hormonale combinatiepil. U kunt het beste met Qlaira beginnen op de dag na de laatste werkzame tablet (de laatste tablet met werkzame bestanddelen) van uw vorige pil, maar niet later dan op de dag na de tabletvrije dagen van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil). Als u overschakelt van een gecombineerde vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister, moet u het advies van uw arts volgen.
  • Overschakeling van een anticonceptiemethode met alleen een progestageen hormoon (bijvoorbeeld minipil, prikpil, implantaat of een progestageen-afgevend spiraaltje. U kunt elke dag beginnen, bij een implantaat of spiraaltje op de dag waarop dit wordt verwijderd en bij de prikpil op de dag waarop u de volgende injectie zou moeten krijgen. In alle gevallen moet u de eerste 9 dagen van het pilgebruik wél een extra voorbehoedmiddel gebruiken.
  • Na een miskraam of abortus. Volg het advies van uw arts.
  • Na een bevalling. Als u bent bevallen, kunt u na 21 tot 28 dagen met Qlaira beginnen. Als u na dag 28 begint, moet u de eerste 9 dagen waarop u Qlaira gebruikt een extra voorbehoedmiddel gebruiken. Als u na een bevalling seks heeft gehad voordat u (weer) met Qlaira bent begonnen, moet u er eerst zeker zijn dat u niet zwanger bent of moet u wachten tot uw volgende menstruatie.

  Wilt u uw menstruatie uitstellen? Sla dan de witte pillen over en ga direct door met de gekleurde pillen uit een nieuwe strip.

  Bent u een pil vergeten in te nemen? De laatste 2 witte tabletten van de strip zijn de placebotabletten. Als u één van deze tabletten vergeet, heeft dit geen invloed op de betrouwbaarheid van Qlaira. Gooi de vergeten placebotablet weg. Als u een gekleurde, werkzame tablet (tabletten 1-26 van uw strip) vergeet, moet u het volgende doen:

   

  Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem die tablet in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in.

  Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen zwangerschap verminderd zijn. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het grootst als u een tablet vergeet aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom moet u de volgende regels opvolgen:

  • Dag 1–17: De vergeten tablet onmiddellijk innemen en de volgende tablet op het normale tijdstip (zelfs als dit betekent dat twee tabletten op dezelfde dag worden ingenomen). Gebruik gedurende de volgende 9 dagen een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom).
  • Dag 18–24: De aangebroken strip niet meer gebruiken en onmiddellijk met de eerste tablet van de nieuwe strip beginnen. Gebruik gedurende de volgende 9 dagen een extra voorbehoedmiddel
  • Dag 25–26: De vergeten tablet onmiddellijk innemen en de volgende tablet op het normale tijdstip (zelfs als dit betekent dat twee tabletten op dezelfde dag worden ingenomen); er is dan geen aanvullende anticonceptie nodig.
  • Dag 27–28: De vergeten tablet weggooien en op de gebruikelijke manier doorgaan.
  Let op: op één dag mag u maximaal twee tabletten innemen.

  Als u vergeten bent te beginnen met een nieuwe strip of als u één of meerdere tabletten vergeten bent tijdens dagen 3-9, dan bent u mogelijk zwanger als u seks heeft gehad in de 7 dagen vóór het vergeten van de pil. Hoe meer tabletten u bent vergeten en hoe dichter deze bij de placebo-tabletfase (dag 27–28) zitten, des te meer kans u heeft op een zwangerschap. Als u één van de tabletten in een strip bent vergeten en u geen bloeding krijgt tijdens de eerstvolgende placebodagen, kan dit betekenen dat u zwanger bent. Neem contact op met uw arts voordat u aan de volgende strip begint.

  Heeft u last van ernstige waterdunne diarree of braken binnen 4 uur na het innemen van de pil? Neem dan alsnog een nieuwe pil in als de maag en darmen weer tot rust zijn gekomen. Als het braken of de waterdunne diarree langer dan een dag blijft aanhouden, volg dan de hierboven beschreven adviezen op.

   

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Qlaira bevat per strip 28 filmomhulde tabletten met de volgende samenstelling: 2 donkergele tabletten estradiolvaleraat 3 mg, 5 middelrode tabletten estradiolvaleraat 2 mg en diënogest 2 mg, 17 lichtgele tabletten estradiolvaleraat 2 mg en diënogest 3 mg, 2 donkerrode tabletten estradiolvaleraat 1 mg, 2 witte tabletten zonder werkzame bestanddelen.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Qlaira?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Qlaira bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Daarnaast hebben alle vrouwen die gecombineerde hormonale anticonceptiva gebruiken, een hoger risico op bloedstolsels in de aders (trombose). De meest voorkomende bijwerkingen van Qlaira zijn:

  • Stemmingswisselingen
  • Hoofdpijn of migraine
  • Misselijkheid
  • Pijnlijke borsten
  • Menstruatieklachten zoals vaginaal bloedverlies buiten de stopweek
  • Depressie
  • Huiduitslag
  • Gewichtstoename

  Houd er tevens rekening mee dat vrouwen ouder dan 35 jaar, vrouwen die roken, een hoge bloeddruk, te veel cholesterol in hun bloed of overgewicht hebben, meer risico lopen op trombose.

  Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat gebruik van Qlaira leidt tot een lichte toename van de kans op borstkanker en baarmoederhalskanker bij langdurend gebruik (langer dan 5 jaar). Deze toegenomen kans verdwijnt binnen 10 jaar nadat u bent gestopt met de inname. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van hevige pijn in de bovenbuik.

   

   

 • Wanneer mag u Qlaira niet gebruiken?

   

  Voordat u begint met Qlaira moet worden uitgesloten dat u zwanger bent. Denkt u tijdens gebruik van de pil dat u zwanger bent? Stop dan met de inname en neem contact op met uw arts. Qlaira wordt in kleine hoeveelheden overgebracht in de moedermelk, vandaar dat u de eerste 6 weken na de bevalling geen borstvoeding mag geven. Ook kan een combinatiepil zoals Qlaira de kans op trombose bij de moeder in de eerste weken na de bevalling vergroten. Daarna kunt u veilig Qlaira gebruiken en borstvoeding geven.

   

  Qlaira wordt niet aangeraden als u trombose heeft of in het verleden heeft gehad, als u een ernstige leveraandoening heeft of heeft gehad, als u lijdt aan ernstige nierinsufficiëntie of nierfalen of als u last heeft van onverklaarde vaginale bloedingen. Daarnaast is het verstandig rond uw 35e levensjaar voor een andere vorm van anticonceptie te kiezen als u rookt, u heeft dan namelijk een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

   

 • Heeft Qlaira een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Tamoxifen en fulvestrant (anti-oestrogenen) en medicijnen tegen bepaalde vormen van borstkanker.
  • Lamotrigine, een medicijn tegen epilepsie.
  • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C.

  De volgende medicijnen verminderen de betrouwbaarheid van de pil. Hierdoor neemt de kans op een zwangerschap toe.

  • De galzuurbindende harsen colesevelam en colestyramine.
  • Medicijnen tegen epilepsie.
  • Modafinil.
  • Medicijnen tegen tuberculose.
  • Sint-janskruid.
  • Medicijnen tegen misselijkheid en braken aprepitant en fosaprepitant.
  • Bosentan.
  • Griseofulvine.

  Overleg met uw arts als u een van deze medicijnen gebruikt.

   

 • Waar kan ik Qlaira kopen?

   

  Qlaira is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Kan ik Qlaira krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Qlaira zonder recept van een arts.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Estradiol/dienogest (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/e/estradiol_dienogest (bekeken op 23 augustus 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (23 juli 2019), Qlaira (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/meerfasenpil-met-estradiol-en-dienogest?product=qlaira#belangrijk-om-te-weten-over-meerfasenpil-met-estradiol-en-dienogest (bekeken op 23 augustus 2019).

  Geneesmiddeleninformatiebank (november 2010) Bijsluiter Qlaira (pdf), Beschikbaar op: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h33842.pdf (bekeken op 23 augustus 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters