Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Xatral is een medicijn dat wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een goedaardige prostaatvergroting. Xatral ontspant het spierweefsel in de prostaat en blaas waardoor de urine beter door de plasbuis kan stromen.​ 

Xatral is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Prostaatklachten.

 • Wat is Xatral?

  De werkzame stof van Xatral is alfuzosine, dit is een zogenaamde alfa-1-blokker die wordt gebruikt door mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een prostaatvergroting. Alfablokkers zijn geneesmiddelen die door alfareceptoren te blokkeren ervoor zorgen dat bepaalde spieren ontspannen en kleine bloedvaten open blijven. Het hormoon noradrenaline hecht zich dankzij een alfablokker niet meer vast aan de spieren in de wanden van aders waardoor de bloedvaten geopend blijven. Hierdoor verbetert de doorbloeding en wordt de bloeddruk verlaagd. Bij mensen die lijden aan een prostaatvergroting zorgen alfablokkers er tevens voor dat de spieren van de prostaat en blaas ontspannen zodat men makkelijker kan urineren. Daarnaast vermindert Xatral klachten als vaak moeten plassen. 

 • Hoe wordt Xatral gebruikt?

  Uw arts zal u duidelijke instructies geven wat betreft het gebruik en de dosering van Xatral. Over het algemeen gebruikt u Xatral één keer per dag. 

  De aanbevolen normale dosering is 1 tablet Xatral 10 mg, in te nemen na de avondmaaltijd of voor het slapen gaan. Neem de tablet met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water) en slik de tabletten in z’n geheel door. Tabletten met verlengde afgifte mogen niet gemalen, gekauwd of doormidden gebroken worden. U verkrijgt een optimale werking van de tabletten als u ze elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt. Hiermee voorkomt u tevens dat u ze vergeet in te nemen. Xatral wordt vaak gedurende een langere tijd voorgeschreven. Uit onderzoek is gebleken dat de werking op langere termijn behouden blijft. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op. Normaal gesproken duurt het 6 maanden voor het optimale effect merkbaar is. Als u er dan nog geen merkbaar effect zichtbaar is, dan is het niet heel zinvol om door te gaan met het gebruik ervan. Wanneer u een ernstige verminderde werking van de lever heeft dan krijgt u waarschijnlijk een begindosering van 2,5 mg die u één keer per dag moet innemen. Dit kan indien nodig verhoogd worden naar 2 x keer per dag 2,5 mg. Uw arts zal u hiervan op de hoogte stellen. 

  Het is belangrijk om Xatral consequent in te nemen. Als u toch een dosis vergeten bent, kunt u het volgende doen. Neemt u Xatral één keer per dag en duurt het langer dan acht uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem het vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het korter dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neemt u Xatral twee keer per dag in en duurt het langer dan vier uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem het vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het korter dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over. 

  Wanneer u te veel van Xatral heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of apotheker. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Xatral?

  De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Xatral: 

  • Duizeligheid; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Hoofdpijn; 
  • Griepachtige verschijnselen; 
  • Droge mond; 
  • Verstopte neus; 
  • Blozen; 
  • Seksuele stoornissen; 
  • Veranderend gezichtsvermogen; 
  • Hartkloppingen; 
  • Leveraandoeningen; 
  • Pijn op de borst bij inspanningen; 

  Duizeligheid of een licht gevoel in de hoofd, zoals bij het opstaan vanuit een stoel, gaat normaal gesproken vanzelf over als uw lichaam is gewend aan Xatral. Dit kan enkele dagen tot een paar weken duren. Zorg ervoor dat u langzaam opstaat uit een stoel als u duizelig bent. Bent u erg duizelig? Ga dan liggen en leg de benen wat hoger. Neem tevens Xatral in voordat u gaat slapen zodat u niet zoveel last heeft van de duizeligheid. Neem contact op met uw arts als u hier na een aantal weken nog steeds veel last van heeft. Maag- en darmklachten zijn redelijk normaal en kunt u vermijden door Xatral samen met wat eten in te nemen. Neem contact op met uw arts als u lange tijd misselijk blijft. U kunt last krijgen van een droge mond omdat u minder speeksel aanmaakt. Stimuleer de aanmaak van speeksel als u hier veel last van heeft door te kauwen op kauwgom of door op een ijsblokje te zuigen. Houd er rekening mee dat u sneller last kunt krijgen van gaatjes in het gebit als gevolg van een droge mond. U kunt tevens last krijgen van een verstopte neus en blozen doordat de bloedvaten verwijd zijn wat tot gevolg heeft dat uw bloeddruk daalt. Dit komt vaker voor bij een hoge dosering en zou vanzelf over moeten gaan als uw lichaam na enige tijd gewend is geraakt aan Xatral. Voorbeelden van seksuele stoornissen zijn een verminderde hoeveelheid sperma, langdurige en pijnlijke erecties en impotentie. Raadpleeg uw arts als u een erectie heeft die langer dan vier uur aanhoudt. Hierdoor kunnen namelijk de zwellichamen in de penis beschadigd raken. Uw gezichtsvermogen kan veranderen als gevolg van het nemen van Xatral. Ook kan het Floppy Iris Syndroom ontstaan bij patiënten die geopereerd moeten worden aan staar. Mensen die lijden aan hartkrampen, kunnen een aanval krijgen als gevolg van het gebruiken van Xatral, meld het daarom aan uw arts als u hieraan lijdt. Leveraandoeningen herkent u aan een gele verkleuring van de huid of het oogwit. Raadpleeg uw arts als een van deze bijwerkingen lange tijd aanhoudt. 

 • Kan Xatral in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  De werking van Xatral kan mogelijk beinvloed worden door gelijktijdig gebruik met de volgende medicijnen: 

  • Andere alfa-1-blokkers; 
  • Bepaalde medicijnen tegen hiv; 
  • Bepaalde medicijnen tegen hepatitis C; 
  • Nitraten (geneesmiddelen tegen beklemmend pijnlijk gevoel op de borst); 
  • Erectiemiddelen zoals tadalafil, vardenafil en sildenafil. 

  Bij gelijktijdig gebruik van Xatral met geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk, kan het nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling. Door deze bloeddrukdaling kunt u last krijgen van duizeligheid en flauwvallen. Daarnaast kan het kan nodig zijn om de dosering aan te passen bij een gelijktijdig gebruik met middelen die het leverenzym CYP3A4 remmen, zoals ketoconazol, itraconazol en ritonavir. 

  Vermeld het altijd aan uw arts als u deze of andere medicijnen gebruikt. 

 • Kan ik Xatral krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Xatral zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Xatral gebruikt?

  Xatral wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een goedaardige prostaatvergroting. De prostaat is een klier die vlakbij de blaas en rondom de urinebuis zit. Het is volkomen normaal dat de prostaat groeit naarmate men ouder wordt. Als deze groter wordt dan kan de prostaat de urinebuis gaan afknijpen, hierdoor wordt de urinestraal minder krachtig. Ook duurt het plassen langer omdat de urine moeilijker naar buiten komt en moet men vaker plassen. Doordat de spieren rondom de blaas of de bekkenbodemspieren verslappen, wordt het lastiger om te plassen. Daarnaast kan de blaaswand veranderen en minder elastisch of elastischer worden. Ook verstopping en overgewicht kunnen plasproblemen geven, zoals vaker plassen. U kunt tevens minder krachtig plassen, moet vaak kleine beetje plassen en u kunt last hebben van nadruppelen na het urineren. Een prostaatvergroting kan al vanaf 30 jaar optreden en bijna alle mannen van 90 jaar hebben er last van. Het is dus een geheel natuurlijk verschijnsel. In eerste instantie legt de arts leefregels op om van de klachten af te komen. Voorbeelden hiervan zijn: zittend plassen, voldoende drinken, bij aandrang meteen plassen en niet te veel alcohol drinken. In combinatie met deze maatregelen, kan de arts Xatral voorschrijven. De alfuzosine in Xatral ontspant de spieren van prostaat en blaashals waardoor de vernauwing van de urinebuis vermindert en de urine beter door kan stromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet. Houd er rekening mee dat Xatral niet bij iedereen even goed werkt. Normaal gesproken is binnen een week een verbetering van de klachten te verwachten. Na ongeveer zes weken wordt het maximale effect bereikt. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Xatral is beschikbaar in dosering van 2,5 mg per tablet en 10 mg per tablet. De 10mg tablet heeft een gereguleerde afgifte. Uw arts geeft u meer informatie over de aanbevolen dosis en frequentie van inname. 

 • Wanneer mag u Xatral niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Xatral niet gebruiken: 

  • Mannen jonger dan 16 jaar; 
  • Vrouwen; 
  • Personen die allergisch zijn voor alfuzosine of voor één van de andere bestanddelen van Xatral; 
  • Personen die in het verleden last hadden van bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of staan; 
  • Personen die andere alfa-1-blokkers gebruiken; 
  • Personen met een ernstige leveraandoening. 

  Daarnaast moeten de volgende personen uitkijken met het gebruik van Xatral. Wees extra voorzichtig: 

  • Als u een aandoening van de kransslagaderen heeft. De eventuele behandeling van verminderde aanvoer van bloed naar de hartspier dient te worden voortgezet; 
  • Als klachten van pijn op de borst (angina pectoris) terugkomen of verergeren. U mag Xatral dan niet meer innemen; 
  • Als u een verhoogde leeftijd heeft; 
  • Als u een verhoogde gevoeligheid voor alfa-1-blokkers heeft; 
  • Als u wordt behandeld voor een hoge bloeddruk; 
  • Als u last heeft van een bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of staan in de eerste uren na inname van Xatral. Dit effect kan eventueel samengaan met verschijnselen zoals: duizeligheid, moeheid of transpireren; 
  • Als u een oogoperatie wegens cataract (troebeling van de ooglens) moet ondergaan, vertel uw oogarts dan vóór de operatie dat u Xatral gebruikt of gebruikt hebt.  

  Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 

 • Waar kan ik Xatral kopen?

  Xatral is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Alfuzosine, alfablokkers. Geraadpleegd op 9 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/alfuzosine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, Xatral XR 10 mg, tabletten met verlengde afgifte, alfuzosinehydrochloride. Geraadpleegd op 9 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h23923.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (05 april 2019). Xatral, werkzame stof: alfuzosine. Geraadpleegd op 9 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/alfuzosine?product=xatral#belangrijk-om-te-weten-over-alfuzosine 

 • Wat is Xatral?

  De werkzame stof van Xatral is alfuzosine, dit is een zogenaamde alfa-1-blokker die wordt gebruikt door mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een prostaatvergroting. Alfablokkers zijn geneesmiddelen die door alfareceptoren te blokkeren ervoor zorgen dat bepaalde spieren ontspannen en kleine bloedvaten open blijven. Het hormoon noradrenaline hecht zich dankzij een alfablokker niet meer vast aan de spieren in de wanden van aders waardoor de bloedvaten geopend blijven. Hierdoor verbetert de doorbloeding en wordt de bloeddruk verlaagd. Bij mensen die lijden aan een prostaatvergroting zorgen alfablokkers er tevens voor dat de spieren van de prostaat en blaas ontspannen zodat men makkelijker kan urineren. Daarnaast vermindert Xatral klachten als vaak moeten plassen. 

 • Wanneer wordt Xatral gebruikt?

  Xatral wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een goedaardige prostaatvergroting. De prostaat is een klier die vlakbij de blaas en rondom de urinebuis zit. Het is volkomen normaal dat de prostaat groeit naarmate men ouder wordt. Als deze groter wordt dan kan de prostaat de urinebuis gaan afknijpen, hierdoor wordt de urinestraal minder krachtig. Ook duurt het plassen langer omdat de urine moeilijker naar buiten komt en moet men vaker plassen. Doordat de spieren rondom de blaas of de bekkenbodemspieren verslappen, wordt het lastiger om te plassen. Daarnaast kan de blaaswand veranderen en minder elastisch of elastischer worden. Ook verstopping en overgewicht kunnen plasproblemen geven, zoals vaker plassen. U kunt tevens minder krachtig plassen, moet vaak kleine beetje plassen en u kunt last hebben van nadruppelen na het urineren. Een prostaatvergroting kan al vanaf 30 jaar optreden en bijna alle mannen van 90 jaar hebben er last van. Het is dus een geheel natuurlijk verschijnsel. In eerste instantie legt de arts leefregels op om van de klachten af te komen. Voorbeelden hiervan zijn: zittend plassen, voldoende drinken, bij aandrang meteen plassen en niet te veel alcohol drinken. In combinatie met deze maatregelen, kan de arts Xatral voorschrijven. De alfuzosine in Xatral ontspant de spieren van prostaat en blaashals waardoor de vernauwing van de urinebuis vermindert en de urine beter door kan stromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet. Houd er rekening mee dat Xatral niet bij iedereen even goed werkt. Normaal gesproken is binnen een week een verbetering van de klachten te verwachten. Na ongeveer zes weken wordt het maximale effect bereikt. 

 • Hoe wordt Xatral gebruikt?

  Uw arts zal u duidelijke instructies geven wat betreft het gebruik en de dosering van Xatral. Over het algemeen gebruikt u Xatral één keer per dag. 

  De aanbevolen normale dosering is 1 tablet Xatral 10 mg, in te nemen na de avondmaaltijd of voor het slapen gaan. Neem de tablet met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water) en slik de tabletten in z’n geheel door. Tabletten met verlengde afgifte mogen niet gemalen, gekauwd of doormidden gebroken worden. U verkrijgt een optimale werking van de tabletten als u ze elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt. Hiermee voorkomt u tevens dat u ze vergeet in te nemen. Xatral wordt vaak gedurende een langere tijd voorgeschreven. Uit onderzoek is gebleken dat de werking op langere termijn behouden blijft. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op. Normaal gesproken duurt het 6 maanden voor het optimale effect merkbaar is. Als u er dan nog geen merkbaar effect zichtbaar is, dan is het niet heel zinvol om door te gaan met het gebruik ervan. Wanneer u een ernstige verminderde werking van de lever heeft dan krijgt u waarschijnlijk een begindosering van 2,5 mg die u één keer per dag moet innemen. Dit kan indien nodig verhoogd worden naar 2 x keer per dag 2,5 mg. Uw arts zal u hiervan op de hoogte stellen. 

  Het is belangrijk om Xatral consequent in te nemen. Als u toch een dosis vergeten bent, kunt u het volgende doen. Neemt u Xatral één keer per dag en duurt het langer dan acht uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem het vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het korter dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neemt u Xatral twee keer per dag in en duurt het langer dan vier uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem het vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het korter dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over. 

  Wanneer u te veel van Xatral heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of apotheker. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Xatral is beschikbaar in dosering van 2,5 mg per tablet en 10 mg per tablet. De 10mg tablet heeft een gereguleerde afgifte. Uw arts geeft u meer informatie over de aanbevolen dosis en frequentie van inname. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Xatral?

  De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Xatral: 

  • Duizeligheid; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Hoofdpijn; 
  • Griepachtige verschijnselen; 
  • Droge mond; 
  • Verstopte neus; 
  • Blozen; 
  • Seksuele stoornissen; 
  • Veranderend gezichtsvermogen; 
  • Hartkloppingen; 
  • Leveraandoeningen; 
  • Pijn op de borst bij inspanningen; 

  Duizeligheid of een licht gevoel in de hoofd, zoals bij het opstaan vanuit een stoel, gaat normaal gesproken vanzelf over als uw lichaam is gewend aan Xatral. Dit kan enkele dagen tot een paar weken duren. Zorg ervoor dat u langzaam opstaat uit een stoel als u duizelig bent. Bent u erg duizelig? Ga dan liggen en leg de benen wat hoger. Neem tevens Xatral in voordat u gaat slapen zodat u niet zoveel last heeft van de duizeligheid. Neem contact op met uw arts als u hier na een aantal weken nog steeds veel last van heeft. Maag- en darmklachten zijn redelijk normaal en kunt u vermijden door Xatral samen met wat eten in te nemen. Neem contact op met uw arts als u lange tijd misselijk blijft. U kunt last krijgen van een droge mond omdat u minder speeksel aanmaakt. Stimuleer de aanmaak van speeksel als u hier veel last van heeft door te kauwen op kauwgom of door op een ijsblokje te zuigen. Houd er rekening mee dat u sneller last kunt krijgen van gaatjes in het gebit als gevolg van een droge mond. U kunt tevens last krijgen van een verstopte neus en blozen doordat de bloedvaten verwijd zijn wat tot gevolg heeft dat uw bloeddruk daalt. Dit komt vaker voor bij een hoge dosering en zou vanzelf over moeten gaan als uw lichaam na enige tijd gewend is geraakt aan Xatral. Voorbeelden van seksuele stoornissen zijn een verminderde hoeveelheid sperma, langdurige en pijnlijke erecties en impotentie. Raadpleeg uw arts als u een erectie heeft die langer dan vier uur aanhoudt. Hierdoor kunnen namelijk de zwellichamen in de penis beschadigd raken. Uw gezichtsvermogen kan veranderen als gevolg van het nemen van Xatral. Ook kan het Floppy Iris Syndroom ontstaan bij patiënten die geopereerd moeten worden aan staar. Mensen die lijden aan hartkrampen, kunnen een aanval krijgen als gevolg van het gebruiken van Xatral, meld het daarom aan uw arts als u hieraan lijdt. Leveraandoeningen herkent u aan een gele verkleuring van de huid of het oogwit. Raadpleeg uw arts als een van deze bijwerkingen lange tijd aanhoudt. 

 • Wanneer mag u Xatral niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Xatral niet gebruiken: 

  • Mannen jonger dan 16 jaar; 
  • Vrouwen; 
  • Personen die allergisch zijn voor alfuzosine of voor één van de andere bestanddelen van Xatral; 
  • Personen die in het verleden last hadden van bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of staan; 
  • Personen die andere alfa-1-blokkers gebruiken; 
  • Personen met een ernstige leveraandoening. 

  Daarnaast moeten de volgende personen uitkijken met het gebruik van Xatral. Wees extra voorzichtig: 

  • Als u een aandoening van de kransslagaderen heeft. De eventuele behandeling van verminderde aanvoer van bloed naar de hartspier dient te worden voortgezet; 
  • Als klachten van pijn op de borst (angina pectoris) terugkomen of verergeren. U mag Xatral dan niet meer innemen; 
  • Als u een verhoogde leeftijd heeft; 
  • Als u een verhoogde gevoeligheid voor alfa-1-blokkers heeft; 
  • Als u wordt behandeld voor een hoge bloeddruk; 
  • Als u last heeft van een bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of staan in de eerste uren na inname van Xatral. Dit effect kan eventueel samengaan met verschijnselen zoals: duizeligheid, moeheid of transpireren; 
  • Als u een oogoperatie wegens cataract (troebeling van de ooglens) moet ondergaan, vertel uw oogarts dan vóór de operatie dat u Xatral gebruikt of gebruikt hebt.  

  Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 

 • Kan Xatral in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  De werking van Xatral kan mogelijk beinvloed worden door gelijktijdig gebruik met de volgende medicijnen: 

  • Andere alfa-1-blokkers; 
  • Bepaalde medicijnen tegen hiv; 
  • Bepaalde medicijnen tegen hepatitis C; 
  • Nitraten (geneesmiddelen tegen beklemmend pijnlijk gevoel op de borst); 
  • Erectiemiddelen zoals tadalafil, vardenafil en sildenafil. 

  Bij gelijktijdig gebruik van Xatral met geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk, kan het nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling. Door deze bloeddrukdaling kunt u last krijgen van duizeligheid en flauwvallen. Daarnaast kan het kan nodig zijn om de dosering aan te passen bij een gelijktijdig gebruik met middelen die het leverenzym CYP3A4 remmen, zoals ketoconazol, itraconazol en ritonavir. 

  Vermeld het altijd aan uw arts als u deze of andere medicijnen gebruikt. 

 • Waar kan ik Xatral kopen?

  Xatral is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Xatral krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Xatral zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Alfuzosine, alfablokkers. Geraadpleegd op 9 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/alfuzosine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, Xatral XR 10 mg, tabletten met verlengde afgifte, alfuzosinehydrochloride. Geraadpleegd op 9 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h23923.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (05 april 2019). Xatral, werkzame stof: alfuzosine. Geraadpleegd op 9 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/alfuzosine?product=xatral#belangrijk-om-te-weten-over-alfuzosine 

Beoordeeld door:

Apotheker Arco Verhoog

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters