Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Vesomni is een medicijn dat wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een goedaardige prostaatvergroting. Vesomni ontspant het spierweefsel in de prostaat en blaas waardoor de urine beter door de plasbuis kan stromen. 

Vesomni is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Prostaatklachten.

 • Wat is Vesomni?

  De werkzame stoffen van Vesomni zijn solifenacine en tamsulosine. Solifenacine behoort tot de geneesmiddelengroep anticholinergica en tamsulosine is een alfablokker. Vesomni wordt gebruikt door mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een prostaatvergroting. Solifenacine ontspant de spieren van de blaas waardoor deze meer urine kan opslaan. Alfablokkers zijn geneesmiddelen die door alfareceptoren te blokkeren ervoor zorgen dat bepaalde spieren ontspannen en kleine bloedvaten open blijven. Het hormoon noradrenaline hecht zich dankzij een alfablokker niet meer vast aan de spieren in de wanden van aders waardoor de bloedvaten geopend blijven. Hierdoor verbetert de doorbloeding en wordt de bloeddruk verlaagd. Bij mensen die lijden aan een prostaatvergroting zorgen alfablokkers er tevens voor dat de spieren van de prostaat en blaas ontspannen zodat men makkelijker kan urineren. Daarnaast vermindert Vesomni klachten als vaak moeten plassen. 

 • Hoe wordt Vesomni gebruikt?

  Uw arts zal u duidelijke instructies geven wat betreft het gebruik en de dosering van Vesomni. Over het algemeen gebruikt u Vesomni één keer per dag. 

  De aanbevolen en tevens maximale dosering is 1 tablet met daarin 6 mg solifenacine en 0,4 mg tamsulosine, in te nemen na het ontbijt of de eerste maaltijd van de dag. Neem de tablet met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water) en slik de tabletten in z’n geheel door. De tabletten of capsules mogen niet gemalen, gekauwd of door midden gebroken worden. U verkrijgt een optimale werking van de tabletten als u ze elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt. Hiermee voorkomt u tevens dat u ze vergeet in te nemen. Vesomni wordt vaak gedurende een langere tijd voorgeschreven. Uit onderzoek is gebleken dat de werking op langere termijn behouden blijft. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op. Normaal gesproken duurt het 6 maanden voor het optimale effect merkbaar is. Als u er dan nog geen merkbaar effect zichtbaar is, dan is het niet heel zinvol om door te gaan met het gebruik ervan.  

  Het is belangrijk om Vesomni consequent in te nemen. Als u toch een dosis vergeten bent, kunt u het volgende doen. Neemt u Vesomni één keer per dag en duurt het langer dan acht uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem het vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het korter dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. Wanneer u te veel van Vesomni heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of apotheker. Symptomen van een overdosering zijn: duizeligheid, verminderd zicht, ademhalingsproblemen, versnelde hartslag en daling van de bloeddruk. In dit geval kan uw arts u met geactiveerde kool behandelen. Een eventuele maagspoeling is alleen nuttig als dit binnen één uur na de overdosering gebeurt. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Vesomni?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Tamsulosine bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Tamsulosine: 

  • Duizeligheid; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Hoofdpijn; 
  • Griepachtige verschijnselen; 
  • Droge mond; 
  • Verstopte neus; 
  • Seksuele stoornissen; 
  • Problemen met urineren; 
  • Minder smaakgevoel; 
  • Urineweginfecties; 
  • Vermoeidheid; 
  • Huidallergie; 
  • Hartkloppingen; 
  • Overgevoeligheid voor Vesomni. 


  Duizeligheid of een licht gevoel in de hoofd, zoals bij het opstaan vanuit een stoel, gaat normaal gesproken vanzelf over als uw lichaam is gewend aan Vesomni. Dit kan enkele dagen tot een paar weken duren. Zorg ervoor dat u langzaam opstaat uit een stoel als u duizelig bent. Bent u erg duizelig? Ga dan liggen en leg de benen wat hoger. Neem tevens Vesomni in voordat u gaat slapen zodat u niet zoveel last heeft van de duizeligheid. Neem contact op met uw arts als u hier na een aantal werken nog steeds veel last van heeft. Maag- en darmklachten zijn redelijk normaal en kunt u vermijden door Vesomni samen met wat eten in te nemen. Neem echter contact op met uw arts als u lange tijd misselijk blijft. U kunt last krijgen van een droge mond omdat u minder speeksel aanmaakt. Stimuleer de aanmaak van speeksel als u hier veel last van heeft door te kauwen op kauwgom of door op een ijsblokje te zuigen. Houd er rekening mee dat u sneller last kunt krijgen van gaatjes in het gebit als gevolg van een droge mond. U kunt tevens last krijgen van een verstopte neus doordat de bloedvaten verwijd zijn wat tot gevolg heeft dat uw bloeddruk daalt. Dit komt vaker voor bij een hoge dosering en zou vanzelf over moeten gaan als uw lichaam na enige tijd gewend is geraakt aan Vesomni. Voorbeelden van seksuele stoornissen zijn een verminderde hoeveelheid sperma, langdurige en pijnlijke erecties en impotentie. Raadpleeg uw arts als u een erectie heeft die langer dan vier uur aanhoudt. Hierdoor kunnen namelijk de zwellichamen in de penis beschadigd raken. Uw gezichtsvermogen kan veranderen als gevolg van het nemen van Vesomni. Ook kan het Floppy Iris Syndroom ontstaan bij patiënten die geopereerd moeten worden aan staar. Dit is een zeer zeldzame afwijking aan het oog. Moet u binnenkort een staaroperatie ondergaan? Meld dit dan aan uw arts, u moet waarschijnlijk het gebruik van Vesomni tijdelijk stopzetten. Tot slot is er bij mannen die Vesomni gebruiken abnormale zaadlozing (ejaculatiestoornis) gemeld. Dit betekent dat het zaad niet via de plasbuis het lichaam verlaat, maar terechtkomt in de blaas (retrograde ejaculatie). Het kan tevens zijn dat het ejaculatievolume wordt verminderd of afwezig is (anejaculatie). Dit fenomeen kan geen kwaad en gaat vanzelf over zodra u stopt met het gebruik van Vesomni. Raadpleeg altijd uw arts als een van deze bijwerkingen lange tijd aanhoudt of als u andere vragen heeft. 

 • Kan Vesomni in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  De werking van Vesomni kan mogelijk verstoord worden door gelijktijdig gebruik met de volgende medicijnen: 

  • Andere anticholinerge geneesmiddelen; 
  • Andere alfablokkers; 
  • Geneesmiddelen zoals ketoconazol, erythromycine, ritonavir, nelfinavir, itraconazol, verapamil, diltiazem of paroxetine; 
  • Cholinerge geneesmiddelen; 
  • Geneesmiddelen zoals metoclopramide en cisapride, die het maag-darmkanaal sneller laten werken; 
  • Bisfosfonaten. 


  Bij gelijktijdig gebruik van Vesomni met geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk, kan het nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling. Door deze bloeddrukdaling kunt u last krijgen van duizeligheid en flauwvallen. Vermeld het altijd aan uw arts als u deze of andere medicijnen gebruikt. 

 • Kan ik Vesomni krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Vesomni zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Vesomni gebruikt?

  Vesomni wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een goedaardige prostaatvergroting. De prostaat is een klier die vlakbij de blaas en rondom de urinebuis zit. Het is volkomen normaal dat de prostaat groeit naarmate men ouder wordt. Als deze groter wordt dan kan de prostaat de urinebuis gaan afknijpen, hierdoor wordt de urinestraal minder krachtig. Ook duurt het plassen langer omdat de urine moeilijker naar buiten komt en moet men vaker plassen. Doordat de spieren rondom de blaas of de bekkenbodemspieren verslappen, wordt het lastiger om te plassen. Daarnaast kan de blaaswand veranderen en minder elastisch of elastischer worden. Ook verstopping en overgewicht kunnen plasproblemen geven, zoals vaker plassen. U kunt tevens minder krachtig plassen, moet vaak kleine beetje plassen en u kunt last hebben van nadruppelen na het urineren. Een prostaatvergroting kan al vanaf 30 jaar optreden en bijna alle mannen van 90 jaar hebben er last van. Het is dus een geheel natuurlijk verschijnsel. In eerste instantie legt de arts leefregels op om van de klachten af te komen. Voorbeelden hiervan zijn: zittend plassen, voldoende drinken, bij aandrang meteen plassen en niet te veel alcohol drinken. In combinatie met deze maatregelen, kan de arts Vesomni voorschrijven. Vesomni ontspant de spieren van prostaat en blaashals waardoor de vernauwing van de urinebuis vermindert en de urine beter door kan stromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet. Houd er rekening mee dat Vesomni niet bij iedereen even goed werkt. Normaal gesproken is binnen een week een verbetering van de klachten te verwachten. Na ongeveer zes weken wordt het maximale effect bereikt. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Vesomni is beschikbaar in een dosering van 6 mg solifenacine en 0,4 mg tamsulosine per tablet of capsule. Uw arts geeft u meer informatie over de aanbevolen dosis en frequentie van inname. 

 • Wanneer mag u Vesomni niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Vesomni niet gebruiken: 

  • Mannen jonger dan 18 jaar; 
  • Vrouwen; 
  • Personen die allergisch zijn voor solifenacine of tamsulosine of voor één van de andere bestanddelen van Vesomni; 
  • Personen die in het verleden last hadden van bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of staan; 
  • Personen die nierdialyse ondergaan; 
  • Personen die lijden aan een ernstige maag- of darmaandoening; 
  • Personen die lijden aan de spierziekte myasthenia gravis; 
  • Personen met een verhoogde oogboldruk; 
  • Personen die andere alfablokkers gebruiken; 
  • Personen met een ernstige leveraandoening. 


  Daarnaast moeten de volgende personen uitkijken met het gebruik van Vesomni. Wees extra voorzichtig: 

  • Als u een aandoening van de kransslagaderen heeft. De eventuele behandeling van verminderde aanvoer van bloed naar de hartspier dient te worden voortgezet; 
  • Als u een verhoogde gevoeligheid voor alfablokkers heeft; 
  • Als u een verstopping van het maag-darmkanaal heeft; 
  • Als u een verhoogd risico heeft op een vertraagde maag-darmlediging; 
  • Als u een maagbreuk (hiatus hernia) of brandend maagzuur heeft en/of als u tegelijkertijd geneesmiddelen gebruikt die een ontsteking van de slokdarm kunnen verergeren of veroorzaken; 
  • Als u aan bepaalde ziektes van het zenuwstelsel lijdt (autonome neuropathie); 
  • Als u last heeft van urineretentie; 
  • Als u last heeft van een bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of staan in de eerste uren na inname van Vesomni. Dit effect kan eventueel samengaan met verschijnselen zoals: duizeligheid, moeheid of transpireren; 
  • Als u een oogoperatie wegens cataract (troebeling van de ooglens) moet ondergaan, vertel uw oogarts dan vóór de operatie dat u Vesomni gebruikt of gebruikt hebt.  


  Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 

 • Waar kan ik Vesomni kopen?

  Vesomni is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Tamsulosine/​solifenacine, tamsulosine, combinatiepreparaten. Geraadpleegd op 24 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/t/tamsulosine_solifenacine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, Vesomni 6 mg/0,4 mg tabletten met gereguleerde afgifte, solifenacinesuccinaat/tamsulosinehydrochloride. Geraadpleegd op 24 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h119725.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (18 november 2019). tamsulosine. Geraadpleegd op 24 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/tamsulosine#belangrijk-om-te-weten-over-tamsulosine 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (02 juli 2019). solifenacine. Geraadpleegd op 24 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/solifenacine#belangrijk-om-te-weten-over-solifenacine 

 • Wat is Vesomni?

  De werkzame stoffen van Vesomni zijn solifenacine en tamsulosine. Solifenacine behoort tot de geneesmiddelengroep anticholinergica en tamsulosine is een alfablokker. Vesomni wordt gebruikt door mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een prostaatvergroting. Solifenacine ontspant de spieren van de blaas waardoor deze meer urine kan opslaan. Alfablokkers zijn geneesmiddelen die door alfareceptoren te blokkeren ervoor zorgen dat bepaalde spieren ontspannen en kleine bloedvaten open blijven. Het hormoon noradrenaline hecht zich dankzij een alfablokker niet meer vast aan de spieren in de wanden van aders waardoor de bloedvaten geopend blijven. Hierdoor verbetert de doorbloeding en wordt de bloeddruk verlaagd. Bij mensen die lijden aan een prostaatvergroting zorgen alfablokkers er tevens voor dat de spieren van de prostaat en blaas ontspannen zodat men makkelijker kan urineren. Daarnaast vermindert Vesomni klachten als vaak moeten plassen. 

 • Wanneer wordt Vesomni gebruikt?

  Vesomni wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een goedaardige prostaatvergroting. De prostaat is een klier die vlakbij de blaas en rondom de urinebuis zit. Het is volkomen normaal dat de prostaat groeit naarmate men ouder wordt. Als deze groter wordt dan kan de prostaat de urinebuis gaan afknijpen, hierdoor wordt de urinestraal minder krachtig. Ook duurt het plassen langer omdat de urine moeilijker naar buiten komt en moet men vaker plassen. Doordat de spieren rondom de blaas of de bekkenbodemspieren verslappen, wordt het lastiger om te plassen. Daarnaast kan de blaaswand veranderen en minder elastisch of elastischer worden. Ook verstopping en overgewicht kunnen plasproblemen geven, zoals vaker plassen. U kunt tevens minder krachtig plassen, moet vaak kleine beetje plassen en u kunt last hebben van nadruppelen na het urineren. Een prostaatvergroting kan al vanaf 30 jaar optreden en bijna alle mannen van 90 jaar hebben er last van. Het is dus een geheel natuurlijk verschijnsel. In eerste instantie legt de arts leefregels op om van de klachten af te komen. Voorbeelden hiervan zijn: zittend plassen, voldoende drinken, bij aandrang meteen plassen en niet te veel alcohol drinken. In combinatie met deze maatregelen, kan de arts Vesomni voorschrijven. Vesomni ontspant de spieren van prostaat en blaashals waardoor de vernauwing van de urinebuis vermindert en de urine beter door kan stromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet. Houd er rekening mee dat Vesomni niet bij iedereen even goed werkt. Normaal gesproken is binnen een week een verbetering van de klachten te verwachten. Na ongeveer zes weken wordt het maximale effect bereikt. 

 • Hoe wordt Vesomni gebruikt?

  Uw arts zal u duidelijke instructies geven wat betreft het gebruik en de dosering van Vesomni. Over het algemeen gebruikt u Vesomni één keer per dag. 

  De aanbevolen en tevens maximale dosering is 1 tablet met daarin 6 mg solifenacine en 0,4 mg tamsulosine, in te nemen na het ontbijt of de eerste maaltijd van de dag. Neem de tablet met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water) en slik de tabletten in z’n geheel door. De tabletten of capsules mogen niet gemalen, gekauwd of door midden gebroken worden. U verkrijgt een optimale werking van de tabletten als u ze elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt. Hiermee voorkomt u tevens dat u ze vergeet in te nemen. Vesomni wordt vaak gedurende een langere tijd voorgeschreven. Uit onderzoek is gebleken dat de werking op langere termijn behouden blijft. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op. Normaal gesproken duurt het 6 maanden voor het optimale effect merkbaar is. Als u er dan nog geen merkbaar effect zichtbaar is, dan is het niet heel zinvol om door te gaan met het gebruik ervan.  

  Het is belangrijk om Vesomni consequent in te nemen. Als u toch een dosis vergeten bent, kunt u het volgende doen. Neemt u Vesomni één keer per dag en duurt het langer dan acht uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem het vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het korter dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. Wanneer u te veel van Vesomni heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of apotheker. Symptomen van een overdosering zijn: duizeligheid, verminderd zicht, ademhalingsproblemen, versnelde hartslag en daling van de bloeddruk. In dit geval kan uw arts u met geactiveerde kool behandelen. Een eventuele maagspoeling is alleen nuttig als dit binnen één uur na de overdosering gebeurt. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Vesomni is beschikbaar in een dosering van 6 mg solifenacine en 0,4 mg tamsulosine per tablet of capsule. Uw arts geeft u meer informatie over de aanbevolen dosis en frequentie van inname. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Vesomni?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Tamsulosine bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Tamsulosine: 

  • Duizeligheid; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Hoofdpijn; 
  • Griepachtige verschijnselen; 
  • Droge mond; 
  • Verstopte neus; 
  • Seksuele stoornissen; 
  • Problemen met urineren; 
  • Minder smaakgevoel; 
  • Urineweginfecties; 
  • Vermoeidheid; 
  • Huidallergie; 
  • Hartkloppingen; 
  • Overgevoeligheid voor Vesomni. 


  Duizeligheid of een licht gevoel in de hoofd, zoals bij het opstaan vanuit een stoel, gaat normaal gesproken vanzelf over als uw lichaam is gewend aan Vesomni. Dit kan enkele dagen tot een paar weken duren. Zorg ervoor dat u langzaam opstaat uit een stoel als u duizelig bent. Bent u erg duizelig? Ga dan liggen en leg de benen wat hoger. Neem tevens Vesomni in voordat u gaat slapen zodat u niet zoveel last heeft van de duizeligheid. Neem contact op met uw arts als u hier na een aantal werken nog steeds veel last van heeft. Maag- en darmklachten zijn redelijk normaal en kunt u vermijden door Vesomni samen met wat eten in te nemen. Neem echter contact op met uw arts als u lange tijd misselijk blijft. U kunt last krijgen van een droge mond omdat u minder speeksel aanmaakt. Stimuleer de aanmaak van speeksel als u hier veel last van heeft door te kauwen op kauwgom of door op een ijsblokje te zuigen. Houd er rekening mee dat u sneller last kunt krijgen van gaatjes in het gebit als gevolg van een droge mond. U kunt tevens last krijgen van een verstopte neus doordat de bloedvaten verwijd zijn wat tot gevolg heeft dat uw bloeddruk daalt. Dit komt vaker voor bij een hoge dosering en zou vanzelf over moeten gaan als uw lichaam na enige tijd gewend is geraakt aan Vesomni. Voorbeelden van seksuele stoornissen zijn een verminderde hoeveelheid sperma, langdurige en pijnlijke erecties en impotentie. Raadpleeg uw arts als u een erectie heeft die langer dan vier uur aanhoudt. Hierdoor kunnen namelijk de zwellichamen in de penis beschadigd raken. Uw gezichtsvermogen kan veranderen als gevolg van het nemen van Vesomni. Ook kan het Floppy Iris Syndroom ontstaan bij patiënten die geopereerd moeten worden aan staar. Dit is een zeer zeldzame afwijking aan het oog. Moet u binnenkort een staaroperatie ondergaan? Meld dit dan aan uw arts, u moet waarschijnlijk het gebruik van Vesomni tijdelijk stopzetten. Tot slot is er bij mannen die Vesomni gebruiken abnormale zaadlozing (ejaculatiestoornis) gemeld. Dit betekent dat het zaad niet via de plasbuis het lichaam verlaat, maar terechtkomt in de blaas (retrograde ejaculatie). Het kan tevens zijn dat het ejaculatievolume wordt verminderd of afwezig is (anejaculatie). Dit fenomeen kan geen kwaad en gaat vanzelf over zodra u stopt met het gebruik van Vesomni. Raadpleeg altijd uw arts als een van deze bijwerkingen lange tijd aanhoudt of als u andere vragen heeft. 

 • Wanneer mag u Vesomni niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Vesomni niet gebruiken: 

  • Mannen jonger dan 18 jaar; 
  • Vrouwen; 
  • Personen die allergisch zijn voor solifenacine of tamsulosine of voor één van de andere bestanddelen van Vesomni; 
  • Personen die in het verleden last hadden van bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of staan; 
  • Personen die nierdialyse ondergaan; 
  • Personen die lijden aan een ernstige maag- of darmaandoening; 
  • Personen die lijden aan de spierziekte myasthenia gravis; 
  • Personen met een verhoogde oogboldruk; 
  • Personen die andere alfablokkers gebruiken; 
  • Personen met een ernstige leveraandoening. 


  Daarnaast moeten de volgende personen uitkijken met het gebruik van Vesomni. Wees extra voorzichtig: 

  • Als u een aandoening van de kransslagaderen heeft. De eventuele behandeling van verminderde aanvoer van bloed naar de hartspier dient te worden voortgezet; 
  • Als u een verhoogde gevoeligheid voor alfablokkers heeft; 
  • Als u een verstopping van het maag-darmkanaal heeft; 
  • Als u een verhoogd risico heeft op een vertraagde maag-darmlediging; 
  • Als u een maagbreuk (hiatus hernia) of brandend maagzuur heeft en/of als u tegelijkertijd geneesmiddelen gebruikt die een ontsteking van de slokdarm kunnen verergeren of veroorzaken; 
  • Als u aan bepaalde ziektes van het zenuwstelsel lijdt (autonome neuropathie); 
  • Als u last heeft van urineretentie; 
  • Als u last heeft van een bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of staan in de eerste uren na inname van Vesomni. Dit effect kan eventueel samengaan met verschijnselen zoals: duizeligheid, moeheid of transpireren; 
  • Als u een oogoperatie wegens cataract (troebeling van de ooglens) moet ondergaan, vertel uw oogarts dan vóór de operatie dat u Vesomni gebruikt of gebruikt hebt.  


  Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 

 • Kan Vesomni in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  De werking van Vesomni kan mogelijk verstoord worden door gelijktijdig gebruik met de volgende medicijnen: 

  • Andere anticholinerge geneesmiddelen; 
  • Andere alfablokkers; 
  • Geneesmiddelen zoals ketoconazol, erythromycine, ritonavir, nelfinavir, itraconazol, verapamil, diltiazem of paroxetine; 
  • Cholinerge geneesmiddelen; 
  • Geneesmiddelen zoals metoclopramide en cisapride, die het maag-darmkanaal sneller laten werken; 
  • Bisfosfonaten. 


  Bij gelijktijdig gebruik van Vesomni met geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk, kan het nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling. Door deze bloeddrukdaling kunt u last krijgen van duizeligheid en flauwvallen. Vermeld het altijd aan uw arts als u deze of andere medicijnen gebruikt. 

 • Waar kan ik Vesomni kopen?

  Vesomni is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Vesomni krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Vesomni zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Tamsulosine/​solifenacine, tamsulosine, combinatiepreparaten. Geraadpleegd op 24 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/t/tamsulosine_solifenacine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, Vesomni 6 mg/0,4 mg tabletten met gereguleerde afgifte, solifenacinesuccinaat/tamsulosinehydrochloride. Geraadpleegd op 24 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h119725.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (18 november 2019). tamsulosine. Geraadpleegd op 24 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/tamsulosine#belangrijk-om-te-weten-over-tamsulosine 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (02 juli 2019). solifenacine. Geraadpleegd op 24 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/solifenacine#belangrijk-om-te-weten-over-solifenacine 

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters