Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Een goedaardige prostaatvergroting is een veelvoorkomende aandoening van mannen boven de 50. Veel voorkomende klachten bij een goedaardige prostaatvergroting zijn plasklachten. Indien men hier last van krijgt is het verstandig om naar uw arts te gaan. Deze kan dan aan de hand van verschillende onderzoeken een diagnose stellen. Bij positieve diagnose kan naast lifestyle-adviezen eventueel medicatie voorgeschreven worden. Een medicijn dat kan helpen tegen klachten bij een goedaardige vergrote prostaat is Proscar.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Proscar (Finasteride) 5 mg 28 tabl.
€ 87,50
Proscar (Finasteride) 5 mg 28 tabl.
€ 87,50
Proscar 5 mg 30 tabl
€ 85,70

 • Wat is Proscar?

   

  Proscar is een geneesmiddel met de werkzame stof Finasteride. Finasteride remt de omzetting van testosteron in dyhydrotestosteron (DHT). Hierdoor wordt mogelijk het stimulerend effect van dihydrosteron op de groei van de prostaat geremd.

   

 • Hoe gebruikt u Proscar?

   

  Lees voordat u dit middel gaat gebruiken de bijsluiter. Heeft u vragen over uw aandoening en /of dit middel stel ze uw arts.

  • De aanbevolen dosering is 1 tablet van 5 mg per dag.
  • Neem dit medicijn op vast tijdstip in, zodat u niet snel een tablet zal vergeten.


  Heeft u te veel van dit middel ingenomen, neem dan contact op met uw arts.

  Bent u een dosis vergeten, wacht dan tot de volgende gebruikelijke inname, neem geen 2 dosissen tegelijk in om een vergeten dosis in te halen.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Proscar?

   

  Proscar kent bijwerkingen. Indien u bijwerkingen heeft, bespreek ze dan met uw arts. De meeste bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard tijdens de behandeling of gaan over na het stopzetten van de behandeling. De behandeling kan op ieder moment gestopt worden, stop de behandeling echter niet uit uzelf, overleg eerst met uw arts.

  Mogelijke bijwerkingen van Proscar die soms kunnen optreden zijn:

  • Minder zin in seks (verlaagd libido).
  • Erectieproblemen.
  • Problemen met de zaadlozing en / of vermindering van de hoeveelheid zaadlozing per keer.
  • Stemmingswisselingen, depressieve, zelfmoordgedachten. Bespreek deze gevoelens met uw arts, wellicht is het beter de behandeling te staken of is een ander middel geschikter voor u.
  • Borstkanker.
  • Allergische reacties met galbulten en jeuk, treedt er zwelling van het gezicht, de lippen en de tong op en wordt u kortademig, schakel dan de spoedeisende hulp in. U mag dit middel niet meer gebruiken.
  • Pijnlijke of opgezwollen borsten. Meld u arts indien u veranderingen aan het huidweefsel of knobbels heeft of indien er vocht uit de tepel(s) komt.
  • Pijn aan de testikels.
  • Snelle hartslag.
  • Na het stopzetten van de behandeling aanhoudende problemen met het krijgen van een erectie en verlaagd libido.
  • Stijging van de leverenzymwaarden.

   

 • Zijn er interacties met Proscar en andere medicijnen?

   

  Gebruikt u andere medicijnen ook medicijnen die u zonder doktersvoorschrift heeft gekocht of heeft u onlangs medicijn gebruikt of gaat u binnenkort andere medicijnen gebruiken, meld het uw arts.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste interacties kunnen optreden, zijn de volgende:

  • sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C;
  • mannelijke geslachtshormonen, zoals androstanolon, nandrolon, prasteron of testosteron. Finasteride kan de werking van deze medicijnen tegengaan of mogelijk werkt finasteride juist minder goed.


  U kunt met dit middel deelnemen aan het verkeer. Er is geen beperking om auto te rijden of machines te bedienen.

  U kunt alcohol consumeren en u mag alles eten.

   

 • Kan ik Proscar zonder recept krijgen?

   

  Proscar is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar.

   

 • Wanneer wordt Proscar gebruikt?

   

  Proscar wordt gebruikt om de grootte van de prostaat te verminderen. Een vergrote prostaat is een goedaardige aandoening die ontstaat als de prostaat gaat groeien. Dit is een normaal verschijnsel bij het ouder worden. Deze goedaardige aandoening wordt afgekort met BHP (Benigne Protstaat Hyperplasie).

  De prostaat is een klier die bovenaan de plasbuis om de plasbuis heen ligt, net onder de blaas. Deze klier maakt vloeistof aan waardoor zaadcellen goed blijven. En hij speelt een rol bij het mannelijk orgasme. Bij het ouder worden wordt de prostaat groter. De prostaat groeit zowel naar binnen als naar buiten. Bij het naar binnen groeien sluit hij zich nauwer om de plasbuis. De plasbuis kan dan in verdrukking komen. Doordat de plasbuis nauwer is moet de blaasspier meer werken om de urine naar buiten te persen. Met als gevolg dat de blaaswand zwakker en op den duur zelfs uitgerekt kan worden. In een nog later stadium kan het dat de blaas zich niet meer volledig ledigt bij het plassen en blijft er urine in de blaas achter. Dit kan dan weer complicaties geven als blaas- en nierproblemen.

  Bijna iedere man krijgt bij het ouder worden te maken met een grotere wordende prostaat, maar niet iedere man krijgt klachten door een vergrote prostaat. Bij de ene man groeit de prostaat snel en geeft geen problemen, en bij de ander groeit hij langzaam, maar zijn er wel klachten. Hoeveel klachten iemand heeft, zegt dus niks over de grootte van de prostaat. Mogelijke klachten bij een goedaardige vergrote prostaat zijn veel plassen en vaak plassen, een minder krachtige of onderbroken urinestraal, vaker aandrang en steeds weer moeten plassen, de plas niet kunnen ophouden, ongewenst nadruppelen en urineverlies, ’s nachts plassen, een branderig gevoel bij het plassen en het gevoel hebben dat de blaas niet leeg is. Proscar kan helpen bij deze klachten. Proscar kan bij langer gebruik de prostaat verkleinen en de prostaatgroei remmen, urine kan daardoor weer beter doorstromen.

  Voordat Proscar wordt voorgeschreven zal een arts eerst onderzoeken of u een goedaardige vergrote prostaat heeft. Dit gebeurt middels een aantal onderzoeken. Tijdens een onderzoek komen naast vragen over de algemene gezondheid, vragen over en het aantal keren plassen per dag en de sterkte van de urinestraal aan bod. De volgende onderzoeken kunnen helpen bij het bepalen of u een goedaardige vergrote prostaat heeft:

  • Bloed onderzoek. Het bloed kan nagekeken worden op stoffen die eigen zijn aan de prostaat.
  • Urineonderzoek. Hierbij kan gekeken worden of er geen urineweginfectie is die de oorzaak zou kunnen zijn van de plasklachten.
  • Flowmetrie. Bij flowmetrie wordt de kracht van de straal gemeten en wordt de hoeveelheid urine die wordt uitgeplast gemeten. Daarna kan met een echografie gekeken worden of er nog urine is achtergebleven in de blaas, oftewel of de blaas bij het plassen wel volledig wordt geledigd.
  • Rectaal onderzoek. Bij rectaal onderzoek kan de arts via de anus met zijn vingers de vorm, en de stevigheid en de grootte van de prostaat voelen. Dit onderzoek is over het algemeen niet pijnlijk, maar kan wel als vervelend worden ervaren.
  • Echografie. Een echografie kan uitwendig via de buikwand of inwendig via de anus. Bij een uitwendige echo kunnen de nieren en de blaas met geluidsgolven worden weergegeven. Bij de inwendige echo kan van de prostaat de grootte en de vorm worden weergegeven, tevens kunnen er stukjes weefsel weggenomen worden voor onderzoek (biopsie).
  • Urodynamisch onderzoek. Het urodynamisch onderzoek lijkt op de flowmetrie. Met het urodynamisch onderzoek wordt de functie van de blaas en de plasbuis gemeten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd indien er aanwijzingen zijn dat de plasklachten worden veroorzaakt door afwijkingen van de blaas of de blaashals. Met dunne katheters wordt er dan gekeken naar de blaasfunctie, of de prostaat op de blaas drukt en hoe het gesteld is met de bekkenbodemspieren.
  • Cystoscopie. Bij een cystoscopie wordt een klein buisje met een lichtje in de plasbuis gebracht zodat op deze manier gekeken kan worden of de plasbuis niet vernauwd is, de blaas en de prostaat kan ook bekeken worden op eventuele afwijkingen. Ook dit onderzoek wordt alleen verricht als hiervoor een specifieke aanleiding is.


  Wanneer door onderzoek is gebleken dat de oorzaak van de prostaatklachten een goedaardige vergrote prostaat is kan de arts Proscar voorschrijven. Soms wordt dit (tijdelijk) in combinatie met andere medicijnen voorgeschreven. Het kan ongeveer 3-6 maanden duren voordat met Proscar een goed resultaat wordt bereikt. Uw arts zal u dan ook na 3-6 maanden willen terug zien om het resultaat met u te bespreken en om opnieuw een meting te doen. Merkt u in die tussentijd dat de klachten erger worden, neem dan contact op met uw arts.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Proscar filmomhulde tablet van 5mg
  • Finasteride filmomhulde tablet 5mg

   

 • Wanneer mag u Proscar niet gebruiken en wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

   

  In de volgende gevallen mag u Proscar niet gebruiken:

  • Wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van dit middel.


  Proscar is een middel dat voorgeschreven wordt voor een goedaardige vergrote prostaat, derhalve is dit middel niet geschikt voor vrouwen en kinderen. Ze mogen dit middel niet gebruiken.

  In de volgende gevallen moet u extra voorzichtig zijn:

  • Bij borstkanker. Controleer regelmatig uw borsten op verandering van het huidweefstel, bobbels, knobbels, zwelling en pijn.
  • Dit middel beïnvloed de bloedwaarde van PSA, het prostaat specifiek antigeen, dat naast ander onderzoek gebruikt wordt om te controleren of uw prostaatvergroting goedaardig of kwaadaardig is. Proscar verlaagt de hoeveelheid PSA met ongeveer de helft, waardoor de uitslag van dit onderzoek hoogstwaarschijnlijk lager uitvalt. Meld uw arts dat u Proscar gebruikt.
  • Bij mannen die dit middel langdurig hebben ingenomen en ook andere risicofactoren hebben die van invloed kunnen zijn op de vruchtbaarheid kan onvruchtbaarheid optreden. Na stopzetten kan de zaadkwaliteit verbeteren of weer normaal worden. Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van Proscar op de vruchtbaarheid bij mannen op de lange termijn.
  • Treden er stemmingswisselingen op, zoals een depressieve stemming, depressie en /of zelfmoordgedachten blijf hier dan niet mee rondlopen. Bespreek ze met uw arts.
  • Het gebruik van Proscar bij personen die een verminderde werking van de lever hebben, wordt afgeraden.


  Vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn mogen niet in aanraking met een doorgebroken of fijngemaakte tablet komen. Het werkzame bestanddeel kan via de huid in het bloed opgenomen worden en afwijkingen geven aan het ongeboren kind. Neem contact op met uw arts indien u in contact bent gekomen met dit middel, zoals hierboven beschreven. Bij omhulde en intact gebleven medicijnen is van zo’n soort contact geen sprake. Mocht u twijfels hebben, neem dan contact op met een arts.

  Bij mannen kan Proscar 5 mg in kleine hoeveelheid in het sperma terecht komen. Hebben u en uw partner een kinderwens dan kunt u beter uitwijken naar een ander middel. Om zwangerschap te voorkomen, kunt u condooms gebruiken. Uw vrouwelijke partner mag niet zwanger worden wanneer u dit middel gebruikt. Is uw partner zwanger en u gaat dit middel starten, gebruik dan condooms wanneer u gemeenschap heeft.

   

 • Waar kunt u Proscar kopen?

   

  U kunt Prosacr bij de apotheek kopen.

   

 • Bronvermelding

   

  Prostaat.nl (z.d.). Wat is Proscar? Beschikbaar op: https://www.prostaat.nl/medicatie/medicijnen-vergrote-prostaat-bph/proscar/ (Bekeken op 28 juli 2019).

  Debruyne, F. Prof.dr. (z.d.). Prostaatklachten. Beschikbaar op: https://www.andros.nl/prostaatklachten/ (Bekeken op 28 juli 2019).

  Bakker,H. dr.(z.d.). Onderzoek naar vergrote prostaat. Beschikbaar op: https://www.andros.nl/prostaatklachten/vergrote-prostaat/#onderzoek (Bekeken op 28 juli 2019).

  Fagg. (Laatste update 27 juli 2019). Dosering. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 28 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Bijwerkingen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/finasteride__bij_bph_#bijwerkingen (Bekeken op 28 juli 2018).

  Apotheek.nl. (laatst bijgewerkt op 24 juni 2019). Interacties. Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/finasteride?product=proscar#mag-ik-finasteride-gebruiken-met-andere-medicijnen (Bekeken op 28 juli 2019).

   

 • Wat is Proscar?

   

  Proscar is een geneesmiddel met de werkzame stof Finasteride. Finasteride remt de omzetting van testosteron in dyhydrotestosteron (DHT). Hierdoor wordt mogelijk het stimulerend effect van dihydrosteron op de groei van de prostaat geremd.

   

 • Wanneer wordt Proscar gebruikt?

   

  Proscar wordt gebruikt om de grootte van de prostaat te verminderen. Een vergrote prostaat is een goedaardige aandoening die ontstaat als de prostaat gaat groeien. Dit is een normaal verschijnsel bij het ouder worden. Deze goedaardige aandoening wordt afgekort met BHP (Benigne Protstaat Hyperplasie).

  De prostaat is een klier die bovenaan de plasbuis om de plasbuis heen ligt, net onder de blaas. Deze klier maakt vloeistof aan waardoor zaadcellen goed blijven. En hij speelt een rol bij het mannelijk orgasme. Bij het ouder worden wordt de prostaat groter. De prostaat groeit zowel naar binnen als naar buiten. Bij het naar binnen groeien sluit hij zich nauwer om de plasbuis. De plasbuis kan dan in verdrukking komen. Doordat de plasbuis nauwer is moet de blaasspier meer werken om de urine naar buiten te persen. Met als gevolg dat de blaaswand zwakker en op den duur zelfs uitgerekt kan worden. In een nog later stadium kan het dat de blaas zich niet meer volledig ledigt bij het plassen en blijft er urine in de blaas achter. Dit kan dan weer complicaties geven als blaas- en nierproblemen.

  Bijna iedere man krijgt bij het ouder worden te maken met een grotere wordende prostaat, maar niet iedere man krijgt klachten door een vergrote prostaat. Bij de ene man groeit de prostaat snel en geeft geen problemen, en bij de ander groeit hij langzaam, maar zijn er wel klachten. Hoeveel klachten iemand heeft, zegt dus niks over de grootte van de prostaat. Mogelijke klachten bij een goedaardige vergrote prostaat zijn veel plassen en vaak plassen, een minder krachtige of onderbroken urinestraal, vaker aandrang en steeds weer moeten plassen, de plas niet kunnen ophouden, ongewenst nadruppelen en urineverlies, ’s nachts plassen, een branderig gevoel bij het plassen en het gevoel hebben dat de blaas niet leeg is. Proscar kan helpen bij deze klachten. Proscar kan bij langer gebruik de prostaat verkleinen en de prostaatgroei remmen, urine kan daardoor weer beter doorstromen.

  Voordat Proscar wordt voorgeschreven zal een arts eerst onderzoeken of u een goedaardige vergrote prostaat heeft. Dit gebeurt middels een aantal onderzoeken. Tijdens een onderzoek komen naast vragen over de algemene gezondheid, vragen over en het aantal keren plassen per dag en de sterkte van de urinestraal aan bod. De volgende onderzoeken kunnen helpen bij het bepalen of u een goedaardige vergrote prostaat heeft:

  • Bloed onderzoek. Het bloed kan nagekeken worden op stoffen die eigen zijn aan de prostaat.
  • Urineonderzoek. Hierbij kan gekeken worden of er geen urineweginfectie is die de oorzaak zou kunnen zijn van de plasklachten.
  • Flowmetrie. Bij flowmetrie wordt de kracht van de straal gemeten en wordt de hoeveelheid urine die wordt uitgeplast gemeten. Daarna kan met een echografie gekeken worden of er nog urine is achtergebleven in de blaas, oftewel of de blaas bij het plassen wel volledig wordt geledigd.
  • Rectaal onderzoek. Bij rectaal onderzoek kan de arts via de anus met zijn vingers de vorm, en de stevigheid en de grootte van de prostaat voelen. Dit onderzoek is over het algemeen niet pijnlijk, maar kan wel als vervelend worden ervaren.
  • Echografie. Een echografie kan uitwendig via de buikwand of inwendig via de anus. Bij een uitwendige echo kunnen de nieren en de blaas met geluidsgolven worden weergegeven. Bij de inwendige echo kan van de prostaat de grootte en de vorm worden weergegeven, tevens kunnen er stukjes weefsel weggenomen worden voor onderzoek (biopsie).
  • Urodynamisch onderzoek. Het urodynamisch onderzoek lijkt op de flowmetrie. Met het urodynamisch onderzoek wordt de functie van de blaas en de plasbuis gemeten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd indien er aanwijzingen zijn dat de plasklachten worden veroorzaakt door afwijkingen van de blaas of de blaashals. Met dunne katheters wordt er dan gekeken naar de blaasfunctie, of de prostaat op de blaas drukt en hoe het gesteld is met de bekkenbodemspieren.
  • Cystoscopie. Bij een cystoscopie wordt een klein buisje met een lichtje in de plasbuis gebracht zodat op deze manier gekeken kan worden of de plasbuis niet vernauwd is, de blaas en de prostaat kan ook bekeken worden op eventuele afwijkingen. Ook dit onderzoek wordt alleen verricht als hiervoor een specifieke aanleiding is.


  Wanneer door onderzoek is gebleken dat de oorzaak van de prostaatklachten een goedaardige vergrote prostaat is kan de arts Proscar voorschrijven. Soms wordt dit (tijdelijk) in combinatie met andere medicijnen voorgeschreven. Het kan ongeveer 3-6 maanden duren voordat met Proscar een goed resultaat wordt bereikt. Uw arts zal u dan ook na 3-6 maanden willen terug zien om het resultaat met u te bespreken en om opnieuw een meting te doen. Merkt u in die tussentijd dat de klachten erger worden, neem dan contact op met uw arts.

   

 • Hoe gebruikt u Proscar?

   

  Lees voordat u dit middel gaat gebruiken de bijsluiter. Heeft u vragen over uw aandoening en /of dit middel stel ze uw arts.

  • De aanbevolen dosering is 1 tablet van 5 mg per dag.
  • Neem dit medicijn op vast tijdstip in, zodat u niet snel een tablet zal vergeten.


  Heeft u te veel van dit middel ingenomen, neem dan contact op met uw arts.

  Bent u een dosis vergeten, wacht dan tot de volgende gebruikelijke inname, neem geen 2 dosissen tegelijk in om een vergeten dosis in te halen.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Proscar filmomhulde tablet van 5mg
  • Finasteride filmomhulde tablet 5mg

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Proscar?

   

  Proscar kent bijwerkingen. Indien u bijwerkingen heeft, bespreek ze dan met uw arts. De meeste bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard tijdens de behandeling of gaan over na het stopzetten van de behandeling. De behandeling kan op ieder moment gestopt worden, stop de behandeling echter niet uit uzelf, overleg eerst met uw arts.

  Mogelijke bijwerkingen van Proscar die soms kunnen optreden zijn:

  • Minder zin in seks (verlaagd libido).
  • Erectieproblemen.
  • Problemen met de zaadlozing en / of vermindering van de hoeveelheid zaadlozing per keer.
  • Stemmingswisselingen, depressieve, zelfmoordgedachten. Bespreek deze gevoelens met uw arts, wellicht is het beter de behandeling te staken of is een ander middel geschikter voor u.
  • Borstkanker.
  • Allergische reacties met galbulten en jeuk, treedt er zwelling van het gezicht, de lippen en de tong op en wordt u kortademig, schakel dan de spoedeisende hulp in. U mag dit middel niet meer gebruiken.
  • Pijnlijke of opgezwollen borsten. Meld u arts indien u veranderingen aan het huidweefsel of knobbels heeft of indien er vocht uit de tepel(s) komt.
  • Pijn aan de testikels.
  • Snelle hartslag.
  • Na het stopzetten van de behandeling aanhoudende problemen met het krijgen van een erectie en verlaagd libido.
  • Stijging van de leverenzymwaarden.

   

 • Wanneer mag u Proscar niet gebruiken en wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

   

  In de volgende gevallen mag u Proscar niet gebruiken:

  • Wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van dit middel.


  Proscar is een middel dat voorgeschreven wordt voor een goedaardige vergrote prostaat, derhalve is dit middel niet geschikt voor vrouwen en kinderen. Ze mogen dit middel niet gebruiken.

  In de volgende gevallen moet u extra voorzichtig zijn:

  • Bij borstkanker. Controleer regelmatig uw borsten op verandering van het huidweefstel, bobbels, knobbels, zwelling en pijn.
  • Dit middel beïnvloed de bloedwaarde van PSA, het prostaat specifiek antigeen, dat naast ander onderzoek gebruikt wordt om te controleren of uw prostaatvergroting goedaardig of kwaadaardig is. Proscar verlaagt de hoeveelheid PSA met ongeveer de helft, waardoor de uitslag van dit onderzoek hoogstwaarschijnlijk lager uitvalt. Meld uw arts dat u Proscar gebruikt.
  • Bij mannen die dit middel langdurig hebben ingenomen en ook andere risicofactoren hebben die van invloed kunnen zijn op de vruchtbaarheid kan onvruchtbaarheid optreden. Na stopzetten kan de zaadkwaliteit verbeteren of weer normaal worden. Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van Proscar op de vruchtbaarheid bij mannen op de lange termijn.
  • Treden er stemmingswisselingen op, zoals een depressieve stemming, depressie en /of zelfmoordgedachten blijf hier dan niet mee rondlopen. Bespreek ze met uw arts.
  • Het gebruik van Proscar bij personen die een verminderde werking van de lever hebben, wordt afgeraden.


  Vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn mogen niet in aanraking met een doorgebroken of fijngemaakte tablet komen. Het werkzame bestanddeel kan via de huid in het bloed opgenomen worden en afwijkingen geven aan het ongeboren kind. Neem contact op met uw arts indien u in contact bent gekomen met dit middel, zoals hierboven beschreven. Bij omhulde en intact gebleven medicijnen is van zo’n soort contact geen sprake. Mocht u twijfels hebben, neem dan contact op met een arts.

  Bij mannen kan Proscar 5 mg in kleine hoeveelheid in het sperma terecht komen. Hebben u en uw partner een kinderwens dan kunt u beter uitwijken naar een ander middel. Om zwangerschap te voorkomen, kunt u condooms gebruiken. Uw vrouwelijke partner mag niet zwanger worden wanneer u dit middel gebruikt. Is uw partner zwanger en u gaat dit middel starten, gebruik dan condooms wanneer u gemeenschap heeft.

   

 • Zijn er interacties met Proscar en andere medicijnen?

   

  Gebruikt u andere medicijnen ook medicijnen die u zonder doktersvoorschrift heeft gekocht of heeft u onlangs medicijn gebruikt of gaat u binnenkort andere medicijnen gebruiken, meld het uw arts.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste interacties kunnen optreden, zijn de volgende:

  • sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C;
  • mannelijke geslachtshormonen, zoals androstanolon, nandrolon, prasteron of testosteron. Finasteride kan de werking van deze medicijnen tegengaan of mogelijk werkt finasteride juist minder goed.


  U kunt met dit middel deelnemen aan het verkeer. Er is geen beperking om auto te rijden of machines te bedienen.

  U kunt alcohol consumeren en u mag alles eten.

   

 • Waar kunt u Proscar kopen?

   

  U kunt Prosacr bij de apotheek kopen.

   

 • Kan ik Proscar zonder recept krijgen?

   

  Proscar is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar.

   

 • Bronvermelding

   

  Prostaat.nl (z.d.). Wat is Proscar? Beschikbaar op: https://www.prostaat.nl/medicatie/medicijnen-vergrote-prostaat-bph/proscar/ (Bekeken op 28 juli 2019).

  Debruyne, F. Prof.dr. (z.d.). Prostaatklachten. Beschikbaar op: https://www.andros.nl/prostaatklachten/ (Bekeken op 28 juli 2019).

  Bakker,H. dr.(z.d.). Onderzoek naar vergrote prostaat. Beschikbaar op: https://www.andros.nl/prostaatklachten/vergrote-prostaat/#onderzoek (Bekeken op 28 juli 2019).

  Fagg. (Laatste update 27 juli 2019). Dosering. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 28 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Bijwerkingen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/finasteride__bij_bph_#bijwerkingen (Bekeken op 28 juli 2018).

  Apotheek.nl. (laatst bijgewerkt op 24 juni 2019). Interacties. Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/finasteride?product=proscar#mag-ik-finasteride-gebruiken-met-andere-medicijnen (Bekeken op 28 juli 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters