Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Avodart is een medicijn dat wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een goedaardige prostaatvergroting. Avodart zorgt ervoor dat de prostaat krimpt waardoor de urine beter door de plasbuis kan stromen. 

Kies uw voorkeursbehandeling

Avodart DHT 0.5 mg 30 caps.
€ 86,20
Avodart DHT 0.5 mg 30 caps.
€ 86,20
Avodart DHT 0.5 mg 60 caps.
€ 89,90

 • Wat is Avodart?

  ​Avodart is een geneesmiddel dat de werkzame stof dutasteride bevat. Deze stof, een anti-androgeen, vermindert de werking van testosteron op de prostaat. Het wordt voorgeschreven bij mannen die last hebben van plasproblemen als gevolg van een vergrote prostaat. Avodart zorgt ervoor dat de doorstroming van de urine in de plasbuis vergemakkelijkt en vermindert klachten zoals vaak moeten plassen wat vaak voorkomt bij mannen met een goedaardige vergrote prostaat. De prostaatklier groeit door de aanwezigheid van het sterke hormoon dihydrotestosteron (DHT). Het lichaam maakt dit hormoon uit testosteron. De dutasteride in Avodart remt deze omzetting, zodat de hoeveelheid DHT verlaagt. Als gevolg hiervan krimpt de prostaat waardoor de urine beter kan doorstromen.​ 

 • Hoe wordt Avodart gebruikt?

  Uw arts zal u duidelijke instructies geven wat betreft het gebruik en de dosering van Avodart. Over het algemeen gebruikt u Avodart één keer per dag. Slik de capsule in z’n geheel door met wat water. Kauw er niet op en open de capsule niet. Contact met de inhoud van de capsules kan uw mond of keel namelijk irriteren. U mag de capsule op elk moment van de dag innemen, maar aangeraden wordt om een vast tijdstip te kiezen omdat u dan minder snel een dosis vergeet. Uw arts bepaalt hoe lang u Avodart moet gebruiken. Houd er rekening mee dat Avodart een langetermijnbehandeling is. Uit onderzoek is gebleken dat de werking op langere termijn behouden blijft. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op. Sommige mannen merken al snel een verbetering van hun symptomen terwijl het bij anderen wel 6 maanden kan duren. Blijf Avodart echter consequent innemen voor zo lang uw arts u voorschrijft. Als er na 6 maanden nog geen merkbaar effect zichtbaar is, dan is het niet heel zinvol om door te gaan met het gebruik ervan.  

  Het is belangrijk om Avodart consequent in te nemen. Als u toch een dosis vergeten bent, kunt u het volgende doen. Neemt u Avodart één keer per dag en duurt het langer dan acht uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem de vergeten capsules dan alsnog in. Duurt het korter dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. 

  Heeft u te veel Avodart ingenomen? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het Antigifcentrum. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Avodart?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Avodart bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Avodart: 

  • Verlaagd libido; 
  • Ejaculatiestoornissen; 
  • Duizeligheid; 
  • Impotentie; 
  • Depressieve stemming; 
  • Pijnlijke of opgezwollen borsten; 
  • Hartkloppingen 
  • Leveraandoeningen; 
  • Overgevoeligheid. 

  Over het algemeen wordt Avodart goed verdragen. Bijwerkingen zoals een verlaagd libido en impotentie zijn normaal. Sommige mannen ervaren tevens veranderingen of problemen met de zaadlozing, dit heeft echter geen invloed op de normale seksuele functies. Daarnaast verdwijnen deze klachten in de meeste gevallen vanzelf nadat men stopt met het gebruik van Avodart. In een zeldzaam geval kunt u overgevoelig zijn voor een van de werkzame stoffen van Avodart. Dit uit zich onder andere in galbulten, jeuk, huiduitslag en een opgezwollen gezicht. Neem direct contact op met uw arts als u hier last van heeft. 

  Bij mannen die Avodart combineren met tamsulosine (ander medicijn voor prostaatvergroting), kan er duizeligheid optreden. Heeft u hier veel last van? Neem de medicijnen dan in vlak voordat u gaat slapen, dan gaat u meteen liggen en heeft u hier minder last van. Het kan tevens helpen om de capsules in te nemen met wat eten. Heeft u erg veel last van een van bovengenoemde bijwerkingen of houd een bepaalde bijwerking lange tijd aan? Neem dan altijd contact op met uw arts of apotheker. 

  Er werd gemeld dat de werkzame stof dutasteride in Avodart het aantal zaadcellen, het zaadvolume en de zaadcelbeweeglijkheid vermindert. Dit kan een negatief effect hebben op uw vruchtbaarheid. Deze klachten zouden echter vanzelf weer over moeten gaan als u stopt met het gebruik van Avodart. 

 • Kan Avodart in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Bepaalde geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Avodart en geven een groter risico op bijwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Verapamil of diltiazem (voor de behandeling van hoge bloeddruk); 
  • Ritonavir of indinavir (voor de behandeling van hiv); 
  • Itraconazol of ketaconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties); 
  • Nefazodon (antidepressivum); 
  • Alfablokkers (voor de behandeling van een vergrote prostaat of hoge bloeddruk). 

  Avodart kan invloed hebben op de werking van deze medicijnen of andersom kunnen deze medicijnen de werking van Avodart verminderen. Vermeld het altijd aan uw arts als u deze of andere medicijnen gebruikt. Vermeld het tevens als u geneesmiddelen gebruikt waarvoor u geen recept nodig hebt. 

 • Kan ik Avodart krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Avodart zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Avodart gebruikt?

  Avodart wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een goedaardige prostaatvergroting. De prostaat is een klier die vlakbij de blaas en rondom de urinebuis zit. Het is volkomen normaal dat de prostaat groeit naarmate men ouder wordt. Als deze groter wordt dan kan de prostaat de urinebuis gaan afknijpen, hierdoor wordt de urinestraal minder krachtig. Ook duurt het plassen langer omdat de urine moeilijker naar buiten komt en moet men vaker plassen. Doordat de spieren rondom de blaas of de bekkenbodemspieren verslappen, wordt het lastiger om te plassen. Daarnaast kan de blaaswand veranderen en minder elastisch of juist elastischer worden. Ook verstopping en overgewicht kunnen plasproblemen geven, zoals vaker plassen. U kunt tevens minder krachtig plassen, moet vaak kleine beetje plassen en u kunt last hebben van nadruppelen na het urineren. Een prostaatvergroting kan al vanaf 30 jaar optreden en bijna alle mannen van 90 jaar hebben er last van. Het is dus een geheel natuurlijk verschijnsel. In eerste instantie legt de arts leefregels op om van de klachten af te komen. Voorbeelden hiervan zijn: zittend plassen, voldoende drinken, bij aandrang meteen plassen en niet te veel alcohol drinken. In combinatie met deze maatregelen kan de arts Avodart voorschrijven. Voordat er met Avodart begonnen wordt, wordt normaal gesproken eerst voor een alfablokker gekozen. Deze werken sneller, namelijk al binnen zes weken. Als deze alfablokkers niet voldoende effect hebben, als de prostaat sterk is vergroot of als men geen operatie wilt of kunt ondergaan, dan kan de arts voor Avodart kiezen. Avodart verlaagt de hoeveelheid van het hormoon DHT zodat uw prostaat krimpt, waardoor u minder last heeft van deze klachten. Houd er rekening mee dat het wel een tot zes maanden kan duren voordat u effect merkt. Daarom is er een behandeling van 3 tot 6 maanden nodig om het effect te beoordelen. 

 • Welke doseringen zijn er?

  De gebruikelijke dosering is één capsule (0,5 mg) éénmaal per dag. Het betreft zachte gelatinecapsules. Deze zijn beschikbaar in doosjes van 10, 30, 50, 60 en 90 capsules. Uw arts geeft u meer informatie over de aanbevolen dosis en frequentie van inname. 

 • Wanneer mag u Avodart niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Avodart niet gebruiken: 

  • Zwangere vrouwen of vrouwen die binnenkort zwanger willen worden; 
  • Vrouwen die borstvoeding geven; 
  • Kinderen; 
  • Personen die allergisch zijn voor een van de stoffen van Avodart. 
  • Personen die allergisch zijn voor andere remmers van de medicijngroep 5-alfa-reductase; 
  • Personen die lijden aan een ernstige leverziekte. 

  Gezien de indicatie waarvoor dit middel voorgeschreven wordt is de volgende uitleg niet van toepassing. Vrouwen die zwanger of mogelijk zwanger zijn, mogen Avodart niet gebruiken en geen gebroken tabletten aanraken. Als het actieve bestanddeel van Avodart na inname via de mond of huid geabsorbeerd wordt door een vrouw die zwanger is, dan zou haar baby genitale afwijkingen kunnen hebben. Dit risico is het grootst gedurende de eerste 16 weken van de zwangerschap. Raadpleeg direct uw arts als u zwanger bent en een gebroken tablet heeft aangeraakt. Daarnaast kunnen vrouwen blootgesteld worden aan het actieve bestanddeel van Avodart door contact met sperma van mannen die Avodart gebruiken. Wanneer u Avodart gebruikt en uw partner zwanger is of zwanger kan worden, moet u daarom altijd een condoom gebruiken. Vrouwen die Avodart willen gaan gebruiken, moeten eerst uitsluiten dat ze niet zwanger zijn met behulp van een zwangerschapstest. Ook dienen vrouwen tijdens gebruik van Avodart een voorbehoedsmiddel te gebruiken om zwangerschap te voorkomen. 

  Vermeld het aan uw arts als u leverproblemen heeft, het is dan namelijk mogelijk dat u bijkomende onderzoeken moet ondergaan om te beoordelen of u Avodart kunt gebruiken. Daarnaast kan Avodart de bloedtest voor PSA (prostaatspecifiek antigen) die gebruikt kan worden om prostaatkanker op te sporen, beïnvloeden. Uw arts moet ingelicht zijn over uw gebruik van Avodart, maar kan de test nog steeds gebruiken om prostaatkanker op te sporen. Vermeld het echter altijd aan uw arts. 

  Avodart heeft geen invloed op de rijvaardigheid. U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer of machines bedienen. U mag echter niet autorijden of andere voertuigen besturen als u last hebt van duizeligheid. Er zijn geen beperkingen wat betreft het nuttigen van alcohol of het eten van bepaald voedsel in combinatie met Avodart.  

 • Waar kan ik Avodart kopen?

  Avodart is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Dutasteride, 5-alfa-reductaseremmers. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/dutasteride 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT, Avodart, zachte capsules 0,5 mg dutasteride. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h32039.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (02 oktober 2019). Dutasteride. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/dutasteride#belangrijk-om-te-weten-over-dutasteride 

 • Wat is Avodart?

  ​Avodart is een geneesmiddel dat de werkzame stof dutasteride bevat. Deze stof, een anti-androgeen, vermindert de werking van testosteron op de prostaat. Het wordt voorgeschreven bij mannen die last hebben van plasproblemen als gevolg van een vergrote prostaat. Avodart zorgt ervoor dat de doorstroming van de urine in de plasbuis vergemakkelijkt en vermindert klachten zoals vaak moeten plassen wat vaak voorkomt bij mannen met een goedaardige vergrote prostaat. De prostaatklier groeit door de aanwezigheid van het sterke hormoon dihydrotestosteron (DHT). Het lichaam maakt dit hormoon uit testosteron. De dutasteride in Avodart remt deze omzetting, zodat de hoeveelheid DHT verlaagt. Als gevolg hiervan krimpt de prostaat waardoor de urine beter kan doorstromen.​ 

 • Wanneer wordt Avodart gebruikt?

  Avodart wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan plasproblemen als gevolg van een goedaardige prostaatvergroting. De prostaat is een klier die vlakbij de blaas en rondom de urinebuis zit. Het is volkomen normaal dat de prostaat groeit naarmate men ouder wordt. Als deze groter wordt dan kan de prostaat de urinebuis gaan afknijpen, hierdoor wordt de urinestraal minder krachtig. Ook duurt het plassen langer omdat de urine moeilijker naar buiten komt en moet men vaker plassen. Doordat de spieren rondom de blaas of de bekkenbodemspieren verslappen, wordt het lastiger om te plassen. Daarnaast kan de blaaswand veranderen en minder elastisch of juist elastischer worden. Ook verstopping en overgewicht kunnen plasproblemen geven, zoals vaker plassen. U kunt tevens minder krachtig plassen, moet vaak kleine beetje plassen en u kunt last hebben van nadruppelen na het urineren. Een prostaatvergroting kan al vanaf 30 jaar optreden en bijna alle mannen van 90 jaar hebben er last van. Het is dus een geheel natuurlijk verschijnsel. In eerste instantie legt de arts leefregels op om van de klachten af te komen. Voorbeelden hiervan zijn: zittend plassen, voldoende drinken, bij aandrang meteen plassen en niet te veel alcohol drinken. In combinatie met deze maatregelen kan de arts Avodart voorschrijven. Voordat er met Avodart begonnen wordt, wordt normaal gesproken eerst voor een alfablokker gekozen. Deze werken sneller, namelijk al binnen zes weken. Als deze alfablokkers niet voldoende effect hebben, als de prostaat sterk is vergroot of als men geen operatie wilt of kunt ondergaan, dan kan de arts voor Avodart kiezen. Avodart verlaagt de hoeveelheid van het hormoon DHT zodat uw prostaat krimpt, waardoor u minder last heeft van deze klachten. Houd er rekening mee dat het wel een tot zes maanden kan duren voordat u effect merkt. Daarom is er een behandeling van 3 tot 6 maanden nodig om het effect te beoordelen. 

 • Hoe wordt Avodart gebruikt?

  Uw arts zal u duidelijke instructies geven wat betreft het gebruik en de dosering van Avodart. Over het algemeen gebruikt u Avodart één keer per dag. Slik de capsule in z’n geheel door met wat water. Kauw er niet op en open de capsule niet. Contact met de inhoud van de capsules kan uw mond of keel namelijk irriteren. U mag de capsule op elk moment van de dag innemen, maar aangeraden wordt om een vast tijdstip te kiezen omdat u dan minder snel een dosis vergeet. Uw arts bepaalt hoe lang u Avodart moet gebruiken. Houd er rekening mee dat Avodart een langetermijnbehandeling is. Uit onderzoek is gebleken dat de werking op langere termijn behouden blijft. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op. Sommige mannen merken al snel een verbetering van hun symptomen terwijl het bij anderen wel 6 maanden kan duren. Blijf Avodart echter consequent innemen voor zo lang uw arts u voorschrijft. Als er na 6 maanden nog geen merkbaar effect zichtbaar is, dan is het niet heel zinvol om door te gaan met het gebruik ervan.  

  Het is belangrijk om Avodart consequent in te nemen. Als u toch een dosis vergeten bent, kunt u het volgende doen. Neemt u Avodart één keer per dag en duurt het langer dan acht uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem de vergeten capsules dan alsnog in. Duurt het korter dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. 

  Heeft u te veel Avodart ingenomen? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het Antigifcentrum. 

 • Welke doseringen zijn er?

  De gebruikelijke dosering is één capsule (0,5 mg) éénmaal per dag. Het betreft zachte gelatinecapsules. Deze zijn beschikbaar in doosjes van 10, 30, 50, 60 en 90 capsules. Uw arts geeft u meer informatie over de aanbevolen dosis en frequentie van inname. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Avodart?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Avodart bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Avodart: 

  • Verlaagd libido; 
  • Ejaculatiestoornissen; 
  • Duizeligheid; 
  • Impotentie; 
  • Depressieve stemming; 
  • Pijnlijke of opgezwollen borsten; 
  • Hartkloppingen 
  • Leveraandoeningen; 
  • Overgevoeligheid. 

  Over het algemeen wordt Avodart goed verdragen. Bijwerkingen zoals een verlaagd libido en impotentie zijn normaal. Sommige mannen ervaren tevens veranderingen of problemen met de zaadlozing, dit heeft echter geen invloed op de normale seksuele functies. Daarnaast verdwijnen deze klachten in de meeste gevallen vanzelf nadat men stopt met het gebruik van Avodart. In een zeldzaam geval kunt u overgevoelig zijn voor een van de werkzame stoffen van Avodart. Dit uit zich onder andere in galbulten, jeuk, huiduitslag en een opgezwollen gezicht. Neem direct contact op met uw arts als u hier last van heeft. 

  Bij mannen die Avodart combineren met tamsulosine (ander medicijn voor prostaatvergroting), kan er duizeligheid optreden. Heeft u hier veel last van? Neem de medicijnen dan in vlak voordat u gaat slapen, dan gaat u meteen liggen en heeft u hier minder last van. Het kan tevens helpen om de capsules in te nemen met wat eten. Heeft u erg veel last van een van bovengenoemde bijwerkingen of houd een bepaalde bijwerking lange tijd aan? Neem dan altijd contact op met uw arts of apotheker. 

  Er werd gemeld dat de werkzame stof dutasteride in Avodart het aantal zaadcellen, het zaadvolume en de zaadcelbeweeglijkheid vermindert. Dit kan een negatief effect hebben op uw vruchtbaarheid. Deze klachten zouden echter vanzelf weer over moeten gaan als u stopt met het gebruik van Avodart. 

 • Wanneer mag u Avodart niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Avodart niet gebruiken: 

  • Zwangere vrouwen of vrouwen die binnenkort zwanger willen worden; 
  • Vrouwen die borstvoeding geven; 
  • Kinderen; 
  • Personen die allergisch zijn voor een van de stoffen van Avodart. 
  • Personen die allergisch zijn voor andere remmers van de medicijngroep 5-alfa-reductase; 
  • Personen die lijden aan een ernstige leverziekte. 

  Gezien de indicatie waarvoor dit middel voorgeschreven wordt is de volgende uitleg niet van toepassing. Vrouwen die zwanger of mogelijk zwanger zijn, mogen Avodart niet gebruiken en geen gebroken tabletten aanraken. Als het actieve bestanddeel van Avodart na inname via de mond of huid geabsorbeerd wordt door een vrouw die zwanger is, dan zou haar baby genitale afwijkingen kunnen hebben. Dit risico is het grootst gedurende de eerste 16 weken van de zwangerschap. Raadpleeg direct uw arts als u zwanger bent en een gebroken tablet heeft aangeraakt. Daarnaast kunnen vrouwen blootgesteld worden aan het actieve bestanddeel van Avodart door contact met sperma van mannen die Avodart gebruiken. Wanneer u Avodart gebruikt en uw partner zwanger is of zwanger kan worden, moet u daarom altijd een condoom gebruiken. Vrouwen die Avodart willen gaan gebruiken, moeten eerst uitsluiten dat ze niet zwanger zijn met behulp van een zwangerschapstest. Ook dienen vrouwen tijdens gebruik van Avodart een voorbehoedsmiddel te gebruiken om zwangerschap te voorkomen. 

  Vermeld het aan uw arts als u leverproblemen heeft, het is dan namelijk mogelijk dat u bijkomende onderzoeken moet ondergaan om te beoordelen of u Avodart kunt gebruiken. Daarnaast kan Avodart de bloedtest voor PSA (prostaatspecifiek antigen) die gebruikt kan worden om prostaatkanker op te sporen, beïnvloeden. Uw arts moet ingelicht zijn over uw gebruik van Avodart, maar kan de test nog steeds gebruiken om prostaatkanker op te sporen. Vermeld het echter altijd aan uw arts. 

  Avodart heeft geen invloed op de rijvaardigheid. U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer of machines bedienen. U mag echter niet autorijden of andere voertuigen besturen als u last hebt van duizeligheid. Er zijn geen beperkingen wat betreft het nuttigen van alcohol of het eten van bepaald voedsel in combinatie met Avodart.  

 • Kan Avodart in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Bepaalde geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Avodart en geven een groter risico op bijwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Verapamil of diltiazem (voor de behandeling van hoge bloeddruk); 
  • Ritonavir of indinavir (voor de behandeling van hiv); 
  • Itraconazol of ketaconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties); 
  • Nefazodon (antidepressivum); 
  • Alfablokkers (voor de behandeling van een vergrote prostaat of hoge bloeddruk). 

  Avodart kan invloed hebben op de werking van deze medicijnen of andersom kunnen deze medicijnen de werking van Avodart verminderen. Vermeld het altijd aan uw arts als u deze of andere medicijnen gebruikt. Vermeld het tevens als u geneesmiddelen gebruikt waarvoor u geen recept nodig hebt. 

 • Waar kan ik Avodart kopen?

  Avodart is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Avodart krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Avodart zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Dutasteride, 5-alfa-reductaseremmers. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/dutasteride 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT, Avodart, zachte capsules 0,5 mg dutasteride. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h32039.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (02 oktober 2019). Dutasteride. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/dutasteride#belangrijk-om-te-weten-over-dutasteride 

Beoordeeld door:

Apotheker Arco Verhoog

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters