Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Vardenafil wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan een erectiestoornis. Het medicijn verwijdt de bloedvaten en remt de afbraak van bloedvatverwijdende stoffen. 

Vardenafil is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Erectiestoornis.

 • Wat is Vardenafil?

  Vardenafil is een medicijn voor de verwijding van de bloedvaten. Het werkzame bestanddeel behoort tot de fosfodiesterase-type 5 remmers. Vardenafil helpt de bloedvaten in de penis te ontspannen, waardoor er voldoende bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. De bloedvatverwijding wordt in gang gezet door stoffen die bij seksuele stimulatie vrijkomen in de penis. Vardenafil remt de afbraak van deze bloedvatverwijdende stoffen, waardoor deze langer en in grotere hoeveelheden aanwezig blijven in de penis. Hierdoor kan de penis makkelijker stijf worden en blijft deze tevens langer stijf. 

 • Hoe wordt Vardenafil gebruikt?

  Volg altijd de instructies op van uw arts wat betreft het gebruik van Vardenafil. Over het algemeen kan van het volgende uit worden gegaan. De aanbevolen startdosering is 10 mg per dag. slik de pil ongeveer een uur vóór uw seksuele activiteit in z’n geheel door met een glas water. Houd er rekening mee dat Vardenafil alleen werkt in combinatie met seksuele stimulatie. Het duurt ongeveer een uur voordat de pil begint te werken, dit kan langer zijn als u een zware maaltijd heeft genuttigd. Raadpleeg uw arts als Vardenafil niet goed genoeg werkt. U kunt dan samen een andere oplossing zoeken. Als u te veel Vardenafil heeft ingenomen, dan kunnen de bijwerkingen heftiger worden, normaal gesproken zou dit niet het geval moeten zijn bij doseringen tot 20 mg. Neem nooit meer tabletten in dan voorgeschreven door uw arts. Wanneer u te veel van Vardenafil heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of apotheker. 

  Drink geen grapefruitsap als u Vardenafil gebruikt. Grapefruitsap kan namelijk invloed hebben op de werking van het geneesmiddel. Er is geen contra-indicatie voor het drinken van alcohol in combinatie met Vardenafil, maar houd er rekening mee dat alcoholische dranken erectiestoornissen kunnen verergeren. Vardenafil kan bij sommige mannen lijden tot duizeligheid of een verminderd gezichtsvermogen. Bent u duizelig of ziet u minder goed na inname van Vardenafil? Dan mag u niet autorijden, gereedschap gebruiken of machines besturen. Houd er tevens rekening mee dat dit medicijn niet door kinderen en vrouwen gebruikt mag worden. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Vardenafil?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Vardenafil bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Vardenafil: 

  • Hoofdpijn; 
  • Blozen; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Veranderend gezichtsvermogen; 
  • Verstopte neus; 
  • Duizeligheid; 
  • Huiduitslag; 
  • Versnelde hartslag; 
  • Oogpijn of -irritatie; 
  • Flauwvallen; 
  • Bloedneus; 
  • Pijn op de borst; 
  • Langdurige en pijnlijke erecties; 
  • Huidreacties; 
  • Epileptische aanval; 
  • Overgevoeligheid. 

  De meeste bijwerkingen van Vardenafil zijn licht van aard en gaan redelijk snel weer over. Mannen ouder dan 65 jaar hebben vaker last van hoofdpijn en duizeligheid als gevolg van het gebruik van Vardenafil, houd hier rekening mee. Heeft u last van pijn op de borst? Ga dan rustig zitten en probeer te ontspannen. Gebruik geen nitraten tegen de pijn op uw borst. Stop met het gebruik van Vardenafil en bel uw arts. Als u een erectie heeft die langer dan 4 uur aanhoudt, neem dan tevens direct contact op met uw arts. Hierdoor kunnen namelijk de zwellichamen in de penis beschadigd raken. Symptomen van een ernstige huidreactie zijn: loslaten en zwelling van de huid, blaren in de mond en op de geslachtsdelen en koorts. Neem ook in dit geval direct contact op met uw arts, hetzelfde geldt voor een epileptische aanval. In een zeldzaam geval kunt u overgevoelig zijn voor een van de werkzame stoffen van Vardenafil. Dit uit zich onder andere in galbulten, jeuk, huiduitslag, een opgezwollen gezicht en moeite met ademhalen. Neem direct contact op met uw arts als u hier last van heeft. Ook als u in ernstige mate last heeft van andere bijwerkingen of als een bijwerking erg lange tijd aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw arts. 

 • Kan Vardenafil in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Vardenafil heeft een wisselwerking met de volgende medicijnen: 

  • Nitraten, geneesmiddelen tegen angina, of stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (‘poppers’). Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met dit middel kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen; 
  • Geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol; 
  • Bepaalde geneesmiddelen tegen hiv zoals ritonavir of indinavir; 
  • Geneesmiddelen tegen schimmelinfecties zoals ketoconazol of itraconazol; 
  • Bepaalde antibiotica, zoals erytromycine of claritromycine; 
  • Alfablokkers, een type geneesmiddel dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk of een vergroting van de prostaat te behandelen; 
  • Riociguat. 


  Vertel het aan uw arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt of als u andere geneesmiddelen gebruikt die zonder recept verkrijgbaar zijn. Volg daarnaast altijd de instructies van uw arts op. 

 • Kan ik Vardenafil krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Vardenafil zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Vardenafil gebruikt?

  Vardenafil wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan erectiestoornissen. Dit wil zeggen, mannen die geen erectie kunnen krijgen of die deze niet lang genoeg kunnen aanhouden. Dit komt geregeld voor bij mannen, ongeveer 1 op de 10 mannen heeft wel eens problemen met het krijgen of behouden van een erectie. 

  De onderliggende oorzaken van erectiestoornissen variëren. Er kunnen lichamelijke of psychische oorzaken zijn, of een combinatie van beide. Wat de oorzaak ook is, door spier- en bloedvatveranderingen blijft er niet genoeg bloed in de penis om deze stijf te maken en te houden. Psychische klachten zoals een depressie, neerslachtigheid, een burn-out, extreme verlegenheid of angststoornissen kunnen van grote invloed zijn op het seksleven en de potentie van een man. Omdat dit probleem ook weer zijn weerslag kan hebben op het zelfvertrouwen van een man en zelfs op dat van zijn partner, en dus op het seksleven van een koppel, is het erg belangrijk om goed te blijven praten met uw partner en samen op zoek te gaan naar een oplossing. Anders kan er namelijk een vicieuze cirkel ontstaan: de man wordt steeds banger dat hij geen erectie kan krijgen, door deze angst kan hij niet goed ontspannen, wat er tevens voor zorgt dat hij geen erectie kan krijgen. Naast deze psychische factoren kan de algemene gezondheid van een man ook van invloed zijn op zijn seksuele potentie. Een gezonde levensstijl, oftewel genoeg lichaamsbeweging, gezonde voeding en niet te veel alcohol, is bevorderlijk voor het vermogen om een volledige en durende erectie te krijgen. Probeer zoveel mogelijk groente, fruit en vezels te eten en zo min mogelijk cafeïne, suikerhoudende drankjes en alcohol te drinken. Zorg tevens voor voldoende lichaamsbeweging, elke dag minimaal een half uur. Erectiestoornissen kunnen echter ook veroorzaakt worden door chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus. De werkzaamheid van Vardenafil is echter niet werkzaam bij erectiestoornissen die zijn veroorzaakt door ruggenmergletsel, een operatie of bestraling in het bekkengebied. 

  Vardenafil is bedoeld voor mannen die op een bepaald moment in hun leven te maken krijgen met een erectiestoornis. Dit is vaak het geval bij mannen boven de 65 jaar. Maar ook rond de leeftijd van 40 of 50 jaar is het een bekend verschijnsel. Een erectiestoornis heeft echter niks te maken met een afnemend libido. U kunt de pil ongeveer een uur vóór uw seksuele activiteit innemen. Het verschilt van persoon tot persoon hoe snel de pil werkt maar gemiddeld duurt dit 30 minuten tot een uur. Als u iets zwaarder bent dan kan dit wat langer duren. Wat u die dag gegeten hebt, kan tevens van invloed zijn op de inwerktijd. De werking verdwijnt na ongeveer vier tot vijf uur. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Vardenafil is beschikbaar in tabletten van 5, 10 en 20 mg vardenafil per tablet. Uw arts bepaalt welke dosering het beste geschikt is voor u. Deze kan eventueel aangepast worden mocht het effect niet optimaal zijn. 

 • Wanneer mag u Vardenafil niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Vardenafil niet gebruiken: 

  • Personen die allergisch zijn voor één van de stoffen in Vardenafil; 
  • Personen die geneesmiddelen met nitraten gebruiken; 
  • Personen die geneesmiddelen met stikstofmonoxide gebruiken; 
  • Personen die lijden aan hiv; 
  • Personen ouder dan 75 jaar die ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties gebruiken; 
  • Personen die lijden aan ernstige hart- of leverproblemen; 
  • Personen die nierdialyse moeten ondergaan; 
  • Personen die recentelijk een beroerte of hartaanval hebben gehad; 
  • Personen met een lage bloeddruk; 
  • Personen met een degeneratieve oogziekte; 
  • Personen die ooit verlies van het gezichtsvermogen hebben gehad, zoals NAION; 
  • Personen die het medicijn riociguat gebruiken. 


  Houd er tevens rekening mee dat Vardenafil uitsluitend geschikt is voor mannen ouder dan 18 jaar. Het mag niet gebruikt worden door vrouwen en kinderen. 

  Daarnaast moeten de volgende personen extra voorzichtig zijn met het gebruik van Vardenafil: 

  • Personen met hartproblemen; 
  • Personen die lijden aan hartritmestoornissen; 
  • Personen met een lichamelijke aandoening die invloed heeft op de vorm van de penis; 
  • Personen die lijden aan een ziekte die erecties kan veroorzaken die niet overgaan; 
  • Personen met een maagzweer; 
  • Personen met een bloedingsstoornis; 
  • Personen die andere middelen voor erectiestoornissen gebruiken; 
  • Personen met een plotseling veranderd gezichtsvermogen. 


  Meld het aan uw arts als dit op u van toepassing is. Uw arts zal altijd uw bloeddruk opmeten voor en tijdens een behandeling met Vardenafil om hart- en vaataandoeningen te voorkomen. 

 • Waar kan ik Vardenafil kopen?

  Vardenafil is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Vardenafil, fosfodiësterase-5-remmers. Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/v/vardenafil 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Vardenafil 5 mg, 10 mg, 20 mg.. Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h118385.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (06 november 2019). Vardenafil, werkzame stof: vardenafil. Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/vardenafil?product=vardenafil#belangrijk-om-te-weten-over-vardenafil 

 • Wat is Vardenafil?

  Vardenafil is een medicijn voor de verwijding van de bloedvaten. Het werkzame bestanddeel behoort tot de fosfodiesterase-type 5 remmers. Vardenafil helpt de bloedvaten in de penis te ontspannen, waardoor er voldoende bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. De bloedvatverwijding wordt in gang gezet door stoffen die bij seksuele stimulatie vrijkomen in de penis. Vardenafil remt de afbraak van deze bloedvatverwijdende stoffen, waardoor deze langer en in grotere hoeveelheden aanwezig blijven in de penis. Hierdoor kan de penis makkelijker stijf worden en blijft deze tevens langer stijf. 

 • Wanneer wordt Vardenafil gebruikt?

  Vardenafil wordt voorgeschreven aan mannen die lijden aan erectiestoornissen. Dit wil zeggen, mannen die geen erectie kunnen krijgen of die deze niet lang genoeg kunnen aanhouden. Dit komt geregeld voor bij mannen, ongeveer 1 op de 10 mannen heeft wel eens problemen met het krijgen of behouden van een erectie. 

  De onderliggende oorzaken van erectiestoornissen variëren. Er kunnen lichamelijke of psychische oorzaken zijn, of een combinatie van beide. Wat de oorzaak ook is, door spier- en bloedvatveranderingen blijft er niet genoeg bloed in de penis om deze stijf te maken en te houden. Psychische klachten zoals een depressie, neerslachtigheid, een burn-out, extreme verlegenheid of angststoornissen kunnen van grote invloed zijn op het seksleven en de potentie van een man. Omdat dit probleem ook weer zijn weerslag kan hebben op het zelfvertrouwen van een man en zelfs op dat van zijn partner, en dus op het seksleven van een koppel, is het erg belangrijk om goed te blijven praten met uw partner en samen op zoek te gaan naar een oplossing. Anders kan er namelijk een vicieuze cirkel ontstaan: de man wordt steeds banger dat hij geen erectie kan krijgen, door deze angst kan hij niet goed ontspannen, wat er tevens voor zorgt dat hij geen erectie kan krijgen. Naast deze psychische factoren kan de algemene gezondheid van een man ook van invloed zijn op zijn seksuele potentie. Een gezonde levensstijl, oftewel genoeg lichaamsbeweging, gezonde voeding en niet te veel alcohol, is bevorderlijk voor het vermogen om een volledige en durende erectie te krijgen. Probeer zoveel mogelijk groente, fruit en vezels te eten en zo min mogelijk cafeïne, suikerhoudende drankjes en alcohol te drinken. Zorg tevens voor voldoende lichaamsbeweging, elke dag minimaal een half uur. Erectiestoornissen kunnen echter ook veroorzaakt worden door chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus. De werkzaamheid van Vardenafil is echter niet werkzaam bij erectiestoornissen die zijn veroorzaakt door ruggenmergletsel, een operatie of bestraling in het bekkengebied. 

  Vardenafil is bedoeld voor mannen die op een bepaald moment in hun leven te maken krijgen met een erectiestoornis. Dit is vaak het geval bij mannen boven de 65 jaar. Maar ook rond de leeftijd van 40 of 50 jaar is het een bekend verschijnsel. Een erectiestoornis heeft echter niks te maken met een afnemend libido. U kunt de pil ongeveer een uur vóór uw seksuele activiteit innemen. Het verschilt van persoon tot persoon hoe snel de pil werkt maar gemiddeld duurt dit 30 minuten tot een uur. Als u iets zwaarder bent dan kan dit wat langer duren. Wat u die dag gegeten hebt, kan tevens van invloed zijn op de inwerktijd. De werking verdwijnt na ongeveer vier tot vijf uur. 

 • Hoe wordt Vardenafil gebruikt?

  Volg altijd de instructies op van uw arts wat betreft het gebruik van Vardenafil. Over het algemeen kan van het volgende uit worden gegaan. De aanbevolen startdosering is 10 mg per dag. slik de pil ongeveer een uur vóór uw seksuele activiteit in z’n geheel door met een glas water. Houd er rekening mee dat Vardenafil alleen werkt in combinatie met seksuele stimulatie. Het duurt ongeveer een uur voordat de pil begint te werken, dit kan langer zijn als u een zware maaltijd heeft genuttigd. Raadpleeg uw arts als Vardenafil niet goed genoeg werkt. U kunt dan samen een andere oplossing zoeken. Als u te veel Vardenafil heeft ingenomen, dan kunnen de bijwerkingen heftiger worden, normaal gesproken zou dit niet het geval moeten zijn bij doseringen tot 20 mg. Neem nooit meer tabletten in dan voorgeschreven door uw arts. Wanneer u te veel van Vardenafil heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of apotheker. 

  Drink geen grapefruitsap als u Vardenafil gebruikt. Grapefruitsap kan namelijk invloed hebben op de werking van het geneesmiddel. Er is geen contra-indicatie voor het drinken van alcohol in combinatie met Vardenafil, maar houd er rekening mee dat alcoholische dranken erectiestoornissen kunnen verergeren. Vardenafil kan bij sommige mannen lijden tot duizeligheid of een verminderd gezichtsvermogen. Bent u duizelig of ziet u minder goed na inname van Vardenafil? Dan mag u niet autorijden, gereedschap gebruiken of machines besturen. Houd er tevens rekening mee dat dit medicijn niet door kinderen en vrouwen gebruikt mag worden. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Vardenafil is beschikbaar in tabletten van 5, 10 en 20 mg vardenafil per tablet. Uw arts bepaalt welke dosering het beste geschikt is voor u. Deze kan eventueel aangepast worden mocht het effect niet optimaal zijn. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Vardenafil?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Vardenafil bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Vardenafil: 

  • Hoofdpijn; 
  • Blozen; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Veranderend gezichtsvermogen; 
  • Verstopte neus; 
  • Duizeligheid; 
  • Huiduitslag; 
  • Versnelde hartslag; 
  • Oogpijn of -irritatie; 
  • Flauwvallen; 
  • Bloedneus; 
  • Pijn op de borst; 
  • Langdurige en pijnlijke erecties; 
  • Huidreacties; 
  • Epileptische aanval; 
  • Overgevoeligheid. 

  De meeste bijwerkingen van Vardenafil zijn licht van aard en gaan redelijk snel weer over. Mannen ouder dan 65 jaar hebben vaker last van hoofdpijn en duizeligheid als gevolg van het gebruik van Vardenafil, houd hier rekening mee. Heeft u last van pijn op de borst? Ga dan rustig zitten en probeer te ontspannen. Gebruik geen nitraten tegen de pijn op uw borst. Stop met het gebruik van Vardenafil en bel uw arts. Als u een erectie heeft die langer dan 4 uur aanhoudt, neem dan tevens direct contact op met uw arts. Hierdoor kunnen namelijk de zwellichamen in de penis beschadigd raken. Symptomen van een ernstige huidreactie zijn: loslaten en zwelling van de huid, blaren in de mond en op de geslachtsdelen en koorts. Neem ook in dit geval direct contact op met uw arts, hetzelfde geldt voor een epileptische aanval. In een zeldzaam geval kunt u overgevoelig zijn voor een van de werkzame stoffen van Vardenafil. Dit uit zich onder andere in galbulten, jeuk, huiduitslag, een opgezwollen gezicht en moeite met ademhalen. Neem direct contact op met uw arts als u hier last van heeft. Ook als u in ernstige mate last heeft van andere bijwerkingen of als een bijwerking erg lange tijd aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw arts. 

 • Wanneer mag u Vardenafil niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Vardenafil niet gebruiken: 

  • Personen die allergisch zijn voor één van de stoffen in Vardenafil; 
  • Personen die geneesmiddelen met nitraten gebruiken; 
  • Personen die geneesmiddelen met stikstofmonoxide gebruiken; 
  • Personen die lijden aan hiv; 
  • Personen ouder dan 75 jaar die ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties gebruiken; 
  • Personen die lijden aan ernstige hart- of leverproblemen; 
  • Personen die nierdialyse moeten ondergaan; 
  • Personen die recentelijk een beroerte of hartaanval hebben gehad; 
  • Personen met een lage bloeddruk; 
  • Personen met een degeneratieve oogziekte; 
  • Personen die ooit verlies van het gezichtsvermogen hebben gehad, zoals NAION; 
  • Personen die het medicijn riociguat gebruiken. 


  Houd er tevens rekening mee dat Vardenafil uitsluitend geschikt is voor mannen ouder dan 18 jaar. Het mag niet gebruikt worden door vrouwen en kinderen. 

  Daarnaast moeten de volgende personen extra voorzichtig zijn met het gebruik van Vardenafil: 

  • Personen met hartproblemen; 
  • Personen die lijden aan hartritmestoornissen; 
  • Personen met een lichamelijke aandoening die invloed heeft op de vorm van de penis; 
  • Personen die lijden aan een ziekte die erecties kan veroorzaken die niet overgaan; 
  • Personen met een maagzweer; 
  • Personen met een bloedingsstoornis; 
  • Personen die andere middelen voor erectiestoornissen gebruiken; 
  • Personen met een plotseling veranderd gezichtsvermogen. 


  Meld het aan uw arts als dit op u van toepassing is. Uw arts zal altijd uw bloeddruk opmeten voor en tijdens een behandeling met Vardenafil om hart- en vaataandoeningen te voorkomen. 

 • Kan Vardenafil in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Vardenafil heeft een wisselwerking met de volgende medicijnen: 

  • Nitraten, geneesmiddelen tegen angina, of stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (‘poppers’). Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met dit middel kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen; 
  • Geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol; 
  • Bepaalde geneesmiddelen tegen hiv zoals ritonavir of indinavir; 
  • Geneesmiddelen tegen schimmelinfecties zoals ketoconazol of itraconazol; 
  • Bepaalde antibiotica, zoals erytromycine of claritromycine; 
  • Alfablokkers, een type geneesmiddel dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk of een vergroting van de prostaat te behandelen; 
  • Riociguat. 


  Vertel het aan uw arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt of als u andere geneesmiddelen gebruikt die zonder recept verkrijgbaar zijn. Volg daarnaast altijd de instructies van uw arts op. 

 • Waar kan ik Vardenafil kopen?

  Vardenafil is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Vardenafil krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Vardenafil zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Vardenafil, fosfodiësterase-5-remmers. Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/v/vardenafil 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Vardenafil 5 mg, 10 mg, 20 mg.. Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h118385.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (06 november 2019). Vardenafil, werkzame stof: vardenafil. Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/vardenafil?product=vardenafil#belangrijk-om-te-weten-over-vardenafil 

Beoordeeld door:

Apotheker Arco Verhoog

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters