Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Zinnat (Cefuroxim)

Zinnat (Cefuroxim)

Omschrijving

Zinnat is een antibioticum dat wordt gebruikt voor het bestrijden van bacteriële infecties. Het wordt onder andere voorgeschreven bij luchtweginfecties en huidinfecties. 

Zinnat (Cefuroxim) is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Gonorroe.

 • Wat is Zinnat?

  Zinnat is een oraal antibioticum met de werkzame stof cefuroxim dat tot de cefalosporine-antibiotica hoort en wordt gebruikt bij het genezen van bacteriële infecties. Artsen schrijven dit soort antibiotica alleen voor als eerder toegepaste antibiotica niet voldoende resultaat gaven om de infectie te behandelen. Antibiotica zijn medicijnen voor het doden of remmen van bacteriën die zich in ons lichaam hebben vermenigvuldigd en daar een infectie hebben veroorzaakt. Cefuroxim voorkomt dat de bacterie eiwitten aanmaakt, waardoor deze zich niet meer kan voortplanten. Het medicijn is een breedspectrum antibiotica, wat betekent dat het meerdere soorten bacteriën tegelijkertijd bestrijdt. Hierdoor wordt Zinnat tevens gebruikt voor het behandelen van huidinfecties maar ook bij luchtweginfecties, de ziekte van Lyme en urineweginfecties. Na inname verspreidt het medicijn zich via uw bloed in uw hele lichaam, na ongeveer 2 uur begint het medicijn te werken en na een paar dagen nemen de klachten van de infectie af. 

 • Hoe wordt Zinnat gebruikt?

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Zinnat u moet innemen, is afhankelijk van verschillende factoren. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter. Zinnat is beschikbaar in verschillende vormen. Gewone tabletten Zinnat kunt u het beste zittend of staand innemen met een heel glas water. Als u moeite heeft met het doorslikken van grote tabletten of capsules, houd uw hoofd dan een beetje naar voren. Drink na het innemen een groot glas water zodat het medicijn snel in de maag terecht komt. Hierdoor blijft het medicijn niet plakken in de slokdarm en voorkomt u irritatie in dit gebied. Zinnat in drankvorm moet u voor gebruik goed schudden. Meet de benodigde hoeveelheid af met het maatlepeltje. Injecties of een infuus worden toegediend door een arts of verpleegkundige. 

  U verkleint de kans op vergeten als u Zinnat elke dag op dezelfde tijd inneemt. Als u echter vergeten bent uw medicijn op tijd in te nemen, dan geldt over het algemeen het volgende: neemt u Zinnat twee keer per dag in gedurende meerdere dagen? Neem dan het vergeten tablet zo snel mogelijk in tenzij het korten dan vier uur duurt voordat u het volgende tablet moet innemen. Sla in dit geval het vergeten tablet over en ga verder met uw normale schema. U neemt dan de vergeten tablet aan het einde van de kuur, waardoor u de kuur iets verlengt. Neemt u Zinnat twee keer per dag met een tussentijd van zes uur en bent u een tablet vergeten? Neem het vergeten tablet dan alsnog in en raadpleeg uw arts. 

  Neem de tabletten of drank tijdens of vlak na het eten in. Het medicijn wordt namelijk beter opgenomen door het lichaam bij een volle maag. De duur van de kuur is afhankelijk van de locatie en ernst van uw infectie. Uw arts zal u hier uiteraard over informeren. Over het algemeen geldt: 

  • Bij de ziekte van Lyme: minimaal tien dagen; 
  • Alle andere infecties: tussen de vijf en tien dagen. 


  Daarnaast is het erg belangrijk dat u de kuur altijd helemaal afmaakt. Het kan verleidelijk zijn om te stoppen met het innemen van antibiotica als u zich na twee of drie dagen beter voelt, maar dit is gevaarlijk omdat dan mogelijk nog niet alle bacteriën gedood zijn. De hardnekkigste bacteriën overleven en kunnen u weer ziek maken. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Zinnat?

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Zinnat bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Zinnat zijn: 

  • Maag- en darmklachten; 
  • Hoofd- en spierpijn; 
  • Ontstoken slijmvliezen; 
  • Koorts en duizeligheid; 
  • Huidirritatie; 
  • Nierbeschadiging; 
  • Leveraandoeningen; 
  • Epileptische aanval; 
  • Overgevoeligheid voor Zinnat. 


  Maag- en darmklachten evenals hoofd- en spierpijn gaan normaal gesproken al snel weer over. Ontstoken slijmvliezen kunnen ontstaan in de mond, keel, vagina of anus. Meestal is het een schimmelinfectie (candida) en heeft u last van wit beslag of jeuk. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft. Huidirritatie kan zich uiten door huiduitslag met blaasjes of puistjes maar kan ook duiden op overgevoeligheid voor Zinnat. Raadpleeg uw arts als u last heeft van huidirritatie. Als u binnen enkele dagen na begin van een kuur met Zinnat in gewicht toeneemt of opgezette enkels of onderbenen krijgt, dan moet u uw arts waarschuwen. Dit kan namelijk wijzen op een nierbeschadiging.  Ook bij pijn in de bovenbuik, ontkleurde ontlasting, zeer donkere urine of een gele verkleuring van de ogen moet u contact opnemen met uw arts aangezien dit kan duiden op een leveraandoening. Mensen die lijden aan epilepsie en injectie met een hoge dosering Zinnat gebruiken, kunnen last krijgen van extra epileptische aanvallen. Vermeld het altijd aan uw arts als u lijdt aan epilepsie. Bij overgevoeligheid voor Zinnat kunnen er rode vlekjes op de huid, jeuk of koorts ontstaan. Dit kan een teken zijn van een allergie maar dit hoeft niet. Neem in dit geval contact op met uw arts. Daarnaast kunt u last krijgen van pijn en ontsteking van een bloedvat als u Zinnat via een infuus toegediend krijgt. Waarschuw uw arts als de plek rondom de infuusnaald pijnlijk en rood is. 

  Als u weet dat u overgevoelig bent voor Zinnat, geef dit dan aan tijdens uw consult met de arts. Ook als u last heeft van andere klachten die na 1 à 2 dagen niet overgaan, is het verstandig contact op te nemen met uw arts. 

 • Kan Zinnat in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Zinnat heeft een wisselwerking met de volgende medicijnen: 

  • Antibiotica van het tetracycline-type; 
  • Capsules met het buiktyfusvaccin; 
  • Bepaalde antistollingsmiddelen; 
  • Maagzuurremmers; 
  • Lanthaancarbonaat. 


  Vertel het altijd aan uw arts als u naast dit middel nog andere geneesmiddelen gebruikt of dat kort geleden heeft gedaan. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Neem tevens in het geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts. 

 • Kan ik Zinnat krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Zinnat zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Zinnat gebruikt?

  Zinnat wordt voorgeschreven bij onder andere: 

  • Infecties van de bovenste luchtwegen; 
  • Infecties van de onderste luchtwegen; 
  • Gonorroe; 
  • Urineweginfecties; 
  • Huidinfecties; 
  • Ziekte van Lyme. 


  Zinnat wordt gebruikt voor het behandelen van infecties van zowel de bovenste als de onderste luchtwegen, zoals een longontsteking, acute bronchitis, bijholteontsteking (sinusitis), middenoorontsteking en longinfecties bij cystische fibrose. Ook de geslachtsziekte gonorroe wordt behandeld met Zinnat. Urineweginfecties zoals een blaasontsteking worden alleen met Zinnat behandeld als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken omdat de bacterie bijvoorbeeld ongevoelig is voor deze antibiotica. Voor de behandeling van huidinfecties zoals huidbeschadigingen, eczeem en bijtwonden wordt ook Zinnat voorgeschreven. Bij de ziekte van Lyme is de infectie als gevolg van een tekenbeet uitgebreid naar de gewrichten en het zenuwstelsel. Om de uitbreiding en de ziekte te stoppen, kan uw arts u een kuur met Zinnat voorschrijven. 

  Antibiotica worden altijd voorgeschreven door uw arts en dit doet hij of zij alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld omdat u niet genoeg weerstand heeft om de infectie zelf te bestrijden. Artsen willen niet te snel antibiotica voorschrijven omdat ze resistentie ertegen willen voorkomen. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Afhankelijk van de infectie, moet u Zinnat één of meerdere keren per dag innemen. Als u het antibioticum meerdere keren per dag moet innemen, dan is het belangrijk dat u de medicijnen goed verdeeld over de dag inneemt, zodat de hoeveelheid antibiotica in uw lichaam gedurende de dag hetzelfde blijft.  

  Over het algemeen kan van het volgende worden uitgegaan voor volwassenen: 

  • Infecties van de urinewegen zonder complicaties: 2 x 125 mg/dag; 
  • Infecties van de urinewegen met complicaties: 2 x 250 mg/dag; 
  • Gonorroe: eenmalige dosis van 1g; 
  • Infecties van de bovenste luchtwegen: 2 x 250 mg/dag; 
  • Infecties van de onderste luchtwegen, acute bacteriële bronchitis en superinfectie bij chronische bronchitis: 2 x 250 mg/dag; 
  • In geval van ernstige infecties (bijv.: longontsteking) mag de dosis verhoogd worden tot 2 tot 3 x 500 mg/dag; 
  • Infecties van de huid en van de weke weefsels: 2 x 250 mg/dag; 
  • Ziekte van Lyme bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 500 mg 2 maal per dag gedurende 20 dagen. 


  Volg altijd de instructies van uw behandelende arts op. 

 • Wanneer mag u Zinnat niet gebruiken?

  Zinnat is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik Zinnat niet als u: 

  • Overgevoelig bent voor cefuroxim, voor cefalosporines of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten; 
  • Zwanger bent of borstvoeding geeft; 
  • Jonger bent dan vijf jaar. 


  Er is nog te weinig bekend over de effecten van Zinnat op zwangere vrouwen. Meld het aan uw arts als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Hij of zij kan u vervolgens vertellen wat het risico voor de baby is als u dit medicijn gebruikt. Daarnaast wordt Zinnat in kleine hoeveelheden overgedragen via de moedermelk als u borstvoeding geeft, het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby. Daardoor wordt gebruik van Zinnat afgeraden als u borstvoeding geeft. 

  Zinnat heeft in principe geen invloed op uw reactievermogen, daarom mag u gewoon autorijden als u dit medicijn gebruikt. Heeft u echter last van bijwerkingen zoals duizeligheid? Bestuur dan geen voertuig. 

  Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het gebruik van alcohol in combinatie met Zinnat.  

 • Waar kan ik Zinnat kopen?

  Zinnat is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Cefuroximaxetil, cefalosporinen. Geraadpleegd op 23 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/cefuroximaxetil 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). Bijsluiter: informatie voor de gebruiker, Zinnat 125 mg filmomhulde tabletten. Geraadpleegd op 23 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h13225.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (15 november 2019). Zinnat, Werkzame stof: cefuroxim. Geraadpleegd op 23 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/cefuroxim?product=zinnat#belangrijk-om-te-weten-over-cefuroxim 

 • Wat is Zinnat?

  Zinnat is een oraal antibioticum met de werkzame stof cefuroxim dat tot de cefalosporine-antibiotica hoort en wordt gebruikt bij het genezen van bacteriële infecties. Artsen schrijven dit soort antibiotica alleen voor als eerder toegepaste antibiotica niet voldoende resultaat gaven om de infectie te behandelen. Antibiotica zijn medicijnen voor het doden of remmen van bacteriën die zich in ons lichaam hebben vermenigvuldigd en daar een infectie hebben veroorzaakt. Cefuroxim voorkomt dat de bacterie eiwitten aanmaakt, waardoor deze zich niet meer kan voortplanten. Het medicijn is een breedspectrum antibiotica, wat betekent dat het meerdere soorten bacteriën tegelijkertijd bestrijdt. Hierdoor wordt Zinnat tevens gebruikt voor het behandelen van huidinfecties maar ook bij luchtweginfecties, de ziekte van Lyme en urineweginfecties. Na inname verspreidt het medicijn zich via uw bloed in uw hele lichaam, na ongeveer 2 uur begint het medicijn te werken en na een paar dagen nemen de klachten van de infectie af. 

 • Wanneer wordt Zinnat gebruikt?

  Zinnat wordt voorgeschreven bij onder andere: 

  • Infecties van de bovenste luchtwegen; 
  • Infecties van de onderste luchtwegen; 
  • Gonorroe; 
  • Urineweginfecties; 
  • Huidinfecties; 
  • Ziekte van Lyme. 


  Zinnat wordt gebruikt voor het behandelen van infecties van zowel de bovenste als de onderste luchtwegen, zoals een longontsteking, acute bronchitis, bijholteontsteking (sinusitis), middenoorontsteking en longinfecties bij cystische fibrose. Ook de geslachtsziekte gonorroe wordt behandeld met Zinnat. Urineweginfecties zoals een blaasontsteking worden alleen met Zinnat behandeld als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken omdat de bacterie bijvoorbeeld ongevoelig is voor deze antibiotica. Voor de behandeling van huidinfecties zoals huidbeschadigingen, eczeem en bijtwonden wordt ook Zinnat voorgeschreven. Bij de ziekte van Lyme is de infectie als gevolg van een tekenbeet uitgebreid naar de gewrichten en het zenuwstelsel. Om de uitbreiding en de ziekte te stoppen, kan uw arts u een kuur met Zinnat voorschrijven. 

  Antibiotica worden altijd voorgeschreven door uw arts en dit doet hij of zij alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld omdat u niet genoeg weerstand heeft om de infectie zelf te bestrijden. Artsen willen niet te snel antibiotica voorschrijven omdat ze resistentie ertegen willen voorkomen. 

 • Hoe wordt Zinnat gebruikt?

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Zinnat u moet innemen, is afhankelijk van verschillende factoren. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter. Zinnat is beschikbaar in verschillende vormen. Gewone tabletten Zinnat kunt u het beste zittend of staand innemen met een heel glas water. Als u moeite heeft met het doorslikken van grote tabletten of capsules, houd uw hoofd dan een beetje naar voren. Drink na het innemen een groot glas water zodat het medicijn snel in de maag terecht komt. Hierdoor blijft het medicijn niet plakken in de slokdarm en voorkomt u irritatie in dit gebied. Zinnat in drankvorm moet u voor gebruik goed schudden. Meet de benodigde hoeveelheid af met het maatlepeltje. Injecties of een infuus worden toegediend door een arts of verpleegkundige. 

  U verkleint de kans op vergeten als u Zinnat elke dag op dezelfde tijd inneemt. Als u echter vergeten bent uw medicijn op tijd in te nemen, dan geldt over het algemeen het volgende: neemt u Zinnat twee keer per dag in gedurende meerdere dagen? Neem dan het vergeten tablet zo snel mogelijk in tenzij het korten dan vier uur duurt voordat u het volgende tablet moet innemen. Sla in dit geval het vergeten tablet over en ga verder met uw normale schema. U neemt dan de vergeten tablet aan het einde van de kuur, waardoor u de kuur iets verlengt. Neemt u Zinnat twee keer per dag met een tussentijd van zes uur en bent u een tablet vergeten? Neem het vergeten tablet dan alsnog in en raadpleeg uw arts. 

  Neem de tabletten of drank tijdens of vlak na het eten in. Het medicijn wordt namelijk beter opgenomen door het lichaam bij een volle maag. De duur van de kuur is afhankelijk van de locatie en ernst van uw infectie. Uw arts zal u hier uiteraard over informeren. Over het algemeen geldt: 

  • Bij de ziekte van Lyme: minimaal tien dagen; 
  • Alle andere infecties: tussen de vijf en tien dagen. 


  Daarnaast is het erg belangrijk dat u de kuur altijd helemaal afmaakt. Het kan verleidelijk zijn om te stoppen met het innemen van antibiotica als u zich na twee of drie dagen beter voelt, maar dit is gevaarlijk omdat dan mogelijk nog niet alle bacteriën gedood zijn. De hardnekkigste bacteriën overleven en kunnen u weer ziek maken. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Afhankelijk van de infectie, moet u Zinnat één of meerdere keren per dag innemen. Als u het antibioticum meerdere keren per dag moet innemen, dan is het belangrijk dat u de medicijnen goed verdeeld over de dag inneemt, zodat de hoeveelheid antibiotica in uw lichaam gedurende de dag hetzelfde blijft.  

  Over het algemeen kan van het volgende worden uitgegaan voor volwassenen: 

  • Infecties van de urinewegen zonder complicaties: 2 x 125 mg/dag; 
  • Infecties van de urinewegen met complicaties: 2 x 250 mg/dag; 
  • Gonorroe: eenmalige dosis van 1g; 
  • Infecties van de bovenste luchtwegen: 2 x 250 mg/dag; 
  • Infecties van de onderste luchtwegen, acute bacteriële bronchitis en superinfectie bij chronische bronchitis: 2 x 250 mg/dag; 
  • In geval van ernstige infecties (bijv.: longontsteking) mag de dosis verhoogd worden tot 2 tot 3 x 500 mg/dag; 
  • Infecties van de huid en van de weke weefsels: 2 x 250 mg/dag; 
  • Ziekte van Lyme bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 500 mg 2 maal per dag gedurende 20 dagen. 


  Volg altijd de instructies van uw behandelende arts op. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Zinnat?

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Zinnat bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Zinnat zijn: 

  • Maag- en darmklachten; 
  • Hoofd- en spierpijn; 
  • Ontstoken slijmvliezen; 
  • Koorts en duizeligheid; 
  • Huidirritatie; 
  • Nierbeschadiging; 
  • Leveraandoeningen; 
  • Epileptische aanval; 
  • Overgevoeligheid voor Zinnat. 


  Maag- en darmklachten evenals hoofd- en spierpijn gaan normaal gesproken al snel weer over. Ontstoken slijmvliezen kunnen ontstaan in de mond, keel, vagina of anus. Meestal is het een schimmelinfectie (candida) en heeft u last van wit beslag of jeuk. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft. Huidirritatie kan zich uiten door huiduitslag met blaasjes of puistjes maar kan ook duiden op overgevoeligheid voor Zinnat. Raadpleeg uw arts als u last heeft van huidirritatie. Als u binnen enkele dagen na begin van een kuur met Zinnat in gewicht toeneemt of opgezette enkels of onderbenen krijgt, dan moet u uw arts waarschuwen. Dit kan namelijk wijzen op een nierbeschadiging.  Ook bij pijn in de bovenbuik, ontkleurde ontlasting, zeer donkere urine of een gele verkleuring van de ogen moet u contact opnemen met uw arts aangezien dit kan duiden op een leveraandoening. Mensen die lijden aan epilepsie en injectie met een hoge dosering Zinnat gebruiken, kunnen last krijgen van extra epileptische aanvallen. Vermeld het altijd aan uw arts als u lijdt aan epilepsie. Bij overgevoeligheid voor Zinnat kunnen er rode vlekjes op de huid, jeuk of koorts ontstaan. Dit kan een teken zijn van een allergie maar dit hoeft niet. Neem in dit geval contact op met uw arts. Daarnaast kunt u last krijgen van pijn en ontsteking van een bloedvat als u Zinnat via een infuus toegediend krijgt. Waarschuw uw arts als de plek rondom de infuusnaald pijnlijk en rood is. 

  Als u weet dat u overgevoelig bent voor Zinnat, geef dit dan aan tijdens uw consult met de arts. Ook als u last heeft van andere klachten die na 1 à 2 dagen niet overgaan, is het verstandig contact op te nemen met uw arts. 

 • Wanneer mag u Zinnat niet gebruiken?

  Zinnat is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik Zinnat niet als u: 

  • Overgevoelig bent voor cefuroxim, voor cefalosporines of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten; 
  • Zwanger bent of borstvoeding geeft; 
  • Jonger bent dan vijf jaar. 


  Er is nog te weinig bekend over de effecten van Zinnat op zwangere vrouwen. Meld het aan uw arts als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Hij of zij kan u vervolgens vertellen wat het risico voor de baby is als u dit medicijn gebruikt. Daarnaast wordt Zinnat in kleine hoeveelheden overgedragen via de moedermelk als u borstvoeding geeft, het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby. Daardoor wordt gebruik van Zinnat afgeraden als u borstvoeding geeft. 

  Zinnat heeft in principe geen invloed op uw reactievermogen, daarom mag u gewoon autorijden als u dit medicijn gebruikt. Heeft u echter last van bijwerkingen zoals duizeligheid? Bestuur dan geen voertuig. 

  Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het gebruik van alcohol in combinatie met Zinnat.  

 • Kan Zinnat in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Zinnat heeft een wisselwerking met de volgende medicijnen: 

  • Antibiotica van het tetracycline-type; 
  • Capsules met het buiktyfusvaccin; 
  • Bepaalde antistollingsmiddelen; 
  • Maagzuurremmers; 
  • Lanthaancarbonaat. 


  Vertel het altijd aan uw arts als u naast dit middel nog andere geneesmiddelen gebruikt of dat kort geleden heeft gedaan. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Neem tevens in het geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts. 

 • Waar kan ik Zinnat kopen?

  Zinnat is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Zinnat krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Zinnat zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Cefuroximaxetil, cefalosporinen. Geraadpleegd op 23 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/cefuroximaxetil 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). Bijsluiter: informatie voor de gebruiker, Zinnat 125 mg filmomhulde tabletten. Geraadpleegd op 23 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h13225.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (15 november 2019). Zinnat, Werkzame stof: cefuroxim. Geraadpleegd op 23 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/cefuroxim?product=zinnat#belangrijk-om-te-weten-over-cefuroxim 

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters