Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

 

Zenuwpijn ontstaat door beschadiging van een zenuw of druk tegen een zenuw. Deze pijn kan de kwaliteit van het leven sterk verminderen. Lyrica zorgt ervoor dat de zenuwen minder snel reageren op pijnprikkels die door de gevoelszenuwen worden doorgegeven, waardoor de pijnklachten afnemen.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Lyrica 25 mg 56 caps.
€ 80,90
Lyrica 25 mg 56 caps.
€ 80,90
Lyrica 75 mg 56 caps.
€ 151,90
Lyrica 75 mg 100 caps.
€ 171,90

 • Wat is Lyrica?

   

  Lyrica is een medicijn met de werkzame stof pregabaline. Lyrica vermindert de prikkelbaarheid van de zenuwen. Pijnklachten nemen af doordat geïrriteerde en beschadigde zenuwen minder prikkels naar de hersenen sturen.

   

 • Hoe gebruikt u Lyrica?

   

  Lees voor het gebruik de bijsluiter. De Lyrica capsules moet u in zijn geheel inslikken met wat water. Volg het voorschrift van uw arts. Neem Lyrica iedere dag rondom hetzelfde tijdstip in, zo vergeet u niet snel een dosis. Bent u een dosis vergeten, neem deze dan alsnog in, verschuif zo nodig de volgende dosis, neem echter nooit een dubbele dosis in. Overleg met uw arts als u vragen over het medicijn of uw aandoening heeft.

   

  Stop niet met dit middel zonder eerst met uw arts te overleggen. Het moet afgebouwd worden over de periode van minstens een week. Indien u echter een allergische reactie vertoont door dit middel, stop dan wel direct en neem direct contact op met uw arts. Wanneer dit medicijn wordt gestopt kunnen er bijwerkingen optreden als: slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, zich angstig voelen, diarree, griepachtige symptomen, toevallen/stuipen (convulsies), zenuwachtigheid, depressie, pijn, zweten en duizeligheid. Hoe langer u het middel heeft gebruikt des te eerder en des te meer last u hiervan kunt krijgen.

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Lyrica?

   

  Enkele opmerkingen vooraf.

  • Vertel uw arts indien u andere medicijnen slikt of kortgeleden heeft geslikt of denkt dat u ze binnenkort gaat slikken.
  • Patiënten met ruggenmergletsel die andere geneesmiddelen gebruiken om bijvoorbeeld pijn of spasticiteit te behandelen, moeten voorzichtig zijn met het gebruik van Lyrica. De geneesmiddelen tegen pijn of spasticiteit hebben vaak dezelfde bijwerkingen als Lyrica en de ernst van deze bijwerkingen kan verhoogd zijn bij gelijktijdig gebruik.
  • Vertel uw arts als u in het verleden last heeft gehad van een hartaandoening of wanneer u last heeft van een hartaandoening.
  • Wanneer Lyrica wordt ingenomen met andere geneesmiddelen die constipatie kunnen veroorzaken (zoals sommige typen pijnstillers), is het mogelijk dat maagdarmproblemen optreden (bijv. constipatie, geblokkeerde of verlamde darm). Vertel het uw arts als u last of vaak last van constipatie heeft.
  • Vertel het uw arts indien u in het verleden last heeft gehad van ernstige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld lever- of nierziekten.
  • Bij dialyse patiënten zal de dosering moeten worden aangepast, of wordt dit middel alleen op bepaalde dagen gegeven of moet er uitgeweken worden naar een ander medicijn.
  • Verkeerd gebruik, kans op misbruik of afhankelijkheid zijn gemeld met dit middel.

   

  Zeer vaak:

  • Duizeligheid en (zelden) duizeligheid bij het opstaan uit een stoel of van een bed, sta niet te snel op.
  • Slaperigheid en (zelden) sufheid. Dit gaat meestal na een week over, maar wanneer de dosering verhoogd wordt kan dit weer optreden.
  • Hoofdpijn.

  Vaak:

  • Euforie, verwarring, irritatie, desoriëntatie, slapeloosheid.
  • Afgenomen libido, erectie problemen, bespreek dit met uw arts, mogelijk kan de dosis verminderd worden of kunt u overstappen op een ander medicijn.
  • Onhandige bewegingen, abnormale coördinatie, trillen en beven.
  • Spraakstoornissen, geheugenverlies, geheugenstoornis, concentratiestoornis, gevoelloosheid, verminderde gevoeligheid, verlaging van het bewustzijn, evenwichtsstoornis, slaapzucht (lethargie).
  • Wazig zien, dubbel zien, draaiduizeligheid (gevoel van draaien en tollen).
  • Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, winderigheid.
  • Droge mond, dit kan eerder gaatjes aan uw gebit veroorzaken. Maatregelen hiertegen zijn uw mond regelmatig spoelen, extra poetsen en flossen.
  • Spierkramp, gewrichtspijnen, rugpijn, pijn in ledematen, krampen in de nek.
  • Zwelling van het lichaam inclusief de ledematen.
  • Vallen, dronken gevoel, vermoeidheid en gewichtstoename doordat u meer eet of door vocht. Bespreek dit met uw arts.

   

  Heeft u last van een of meerdere van de bovenstaande bijwerkingen neem dan contact op met uw arts.

  Soms:

  • Te kort aan bepaalde witte bloedcellen. Dit kan infecties geven, keelpijn, koorts, blaasjes in de mond, bloedneus, blauwe plekken en verkoudheid. Neem contact op met uw arts.
  • Anorexia, bespreek dit met uw arts.
  • Te lage bloedsuiker, heeft u suikerziekte controleer dan vaker de glucosewaarde van uw bloed. Wellicht moet uw medicatie voor suikerziekte aangepast worden.
  • Depersonalisatie.
  • Het onvermogen een orgasme te krijgen, bespreek dit met uw arts indien u hier veel hinder van ervaar.
  • Toegenomen libido.
  • Rusteloosheid, depressie, agitatie, opgewekte stemming, agressie, stemmingsschommelingen, hallucinaties, abnormale dromen, paniekaanvallen, apathie. Ervaar u veel klachten neem dan contact op met uw arts.
  • Ongewone oogbewegingen.
  • Brandend gevoel, verlies van smaak, malaise, bewegingsstoornis, psychomotorische hyperactiviteit.
  • Overgevoeligheid voor geluiden.
  • Blozen, opvliegers, koude rillingen.
  • Toegenomen speekselproductie, brandend maagzuur, gevoelloos rond de mond.
  • Transpireren.
  • Vertraagde ejaculatie, seksuele disfunctie, menstruatiepijn, borstpijn. Bespreek dit met uw arts.
  • Gewichtsafname. Neem contact op met uw arts.
  • Gestegen leverwaarden, gestegen creatine kinase in het bloed, afname van bloedplaatjes, verhoogde creatininewaarde in bloed, verlaagde kaliumspiegel. Dit kan alleen door bloedonderzoek aangetoond worden.

   

  Neem in de volgende gevallen direct contact op met uw arts:

  • Verminderd bewustzijn (stupor), flauwvallen, samentrekkingen van spieren, verlies van bewustzijn, cognitieve functiestoornis, geestelijke achteruitgang, spraakstoornis, verminderde reflexen, prikkelbaarheid van het lichaam.
  • Abnormaal zien, oogzwelling, gezichtsvelddefecten, pijn aan de ogen, vermoeide ogen, lichtflitsen, droge ogen, toegenomen traanvorming, oogirritatie.
  • Te snelle hartslag, hartgeleidingsstoornissen, te trage hartslag, hartfalen, te lage of te hoge bloeddruk.
  • Benauwdheid, neusbloeding, hoesten, rinitis, snurken, verstopte neus, droge neus.
  • Huiduitslag, jeuk, koude rillingen, koorts.
  • Zwelling van gewrichten, spierpijn, nekpijn, spierstijfheid.
  • Pijn of ongemak bij het plassen, urine incontinentie.
  • Gezichtsoedeem, koorts, vallen, pijn, beklemd gevoel op de borst, dorst, algehele zwakte.

  Zelden:

  • Allergische reacties, met huiduitslag en jeuk. In ernstige gevallen met opgezwollen gezicht, tong en keel, schakel spoed eisende hulp in. U mag die middel nooit meer gebruiken.
  • Angio-oedeem (vochtophoping van weefsel buiten de bloedvaten, tong, gezicht, darmen, zachte verhemelte). Schakel spoedeisende hulp in. Het middel moet gestaakt worden.

  Neem in de volgende gevallen direct contact op met uw arts:

  • Blaren, loslaten van de huid en pijn (Stevens-Johnsonsyndroom).
  • Verminderde werking van de nieren (nierfalen), verminderde uitscheiding van urine, niet kunnen plassen (urineretentie).
  • Zelfmoordgedachten, blijf hier niet mee rondlopen.
  • Spierstijfheid, toegenomen stemming, langzame of afgenomen beweging van het lichaam. Spierbeschadigingen.
  • Verstoringen van de hartslag.
  • Vochtophoping in de longen, toegeknepen keel, slikstoornis.
  • Vochtophoping in de buik, ontsteking van de alvleesklier. Neem contact op met uw arts bij plotseling pijn in de buik.
  • Geelzucht.
  • Moeite met schrijven, verlies van gezichtsvermogen, oogontsteking, beweging van het zicht zodra het hoofd wordt bewogen, afwijkende diepteperceptie, verwijde pupillen, scheel zien.
  • Ongepast gedrag, toevallen.
  • Reukstoornissen.
  • Angstzweet.
  • Verstoord menstruatiepatroon (onregelmatige menstruaties).
  • Spontane afscheiding uit de borsten, abnormale borstgroei, borstvorming bij mannen.

  Zeer zelden:

  • Leverfalen, ontsteking van de lever. Is uw huid gelig of het oogwit, neem dan direct contact op met uw arts.

  De rijvaardigheid kan ernstig belemmerd worden door Lyrica. Pas wanneer de dosis 1 week hetzelfde is gebleven en u geen bijwerkingen meer heeft als duizeligheid, slaperigheid en verminderde concentratie, mag u weer, als uw arts hiervoor toestemming heeft gegeven, autorijden, machines bedienen en eventueel risicovolle activiteiten verrichten.

  Alcoholgebruik versterkt de bijwerkingen als duizeligheid, slaperigheid en verminderde concentratie en wordt dan ook afgeraden.

   

   

   

 • Zijn er interacties met Lyrica en andere medicijnen?

   

   

  Lyrica en bepaalde andere geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden.

  Duizeligheid, slaperigheid en concentratievermindering kunnen verergeren met geneesmiddelen die oxycodon (wordt gebruikt als pijnstiller) bevatten of lorazepam (wordt gebruikt bij de behandeling van angst). Alcohol kan deze bijwerkingen ook versterken.

   

  Er zijn geen beperkingen qua voedsel.

   

   

   

 • Kan ik Lyrica zonder recept krijgen?

   

  Lyrica is uitsluitend op recept te verkrijgen.

   

 • Wanneer wordt Lyrica gebruikt?

   

  Lyrica wordt gebruikt voor de behandeling van zenuwpijn, epilepsie en angststoornis. Daarnaast kan het helpen bij aanhoudende hik en rusteloze benen.

  Zenuwpijn 

   

  Zenuwpijn wordt ook wel neuropatische pijn genoemd. Zenuwpijn ontstaat door beschadiging van een zenuw of druk tegen een zenuw en kan een tintelend, brandend of stekend gevoel geven. De pijn kan weken, zelfs maanden aanhouden. Dit kan de kwaliteit van het leven ernstig beïnvloeden. Soms gaat de pijn gepaard met pijnscheuten. De oorzaak is niet altijd duidelijk. Sommige aandoeningen kunnen de zenuw beschadigen en zenuwpijn geven zoals gordelroos en suikerziekte. Een zenuw kan ook klem zitten, dat gebeurt bijvoorbeeld bij een hernia. De pijn reageert niet of weinig op de gewone, standaard pijnstillers. Lyrica kan bij zenuwpijn een oplossing bieden. Het kan de pijn verminderen. Wanneer u het een week gebruikt, moet het duidelijk zijn of het bij u helpt.

   

  Epilepsie

  Bij epilepsie zijn er aanvallen door een verstoring van de prikkeloverdracht in de hersenen. Bij een aanval zijn de hersencellen overactief er ontstaat een soort kortsluiting in de hersenen en iemand raakt de controle over zichzelf kwijt. De aanvallen kunnen er per persoon heel anders uitzien. Om epileptische aanvallen helpen te voorkomen of te verminderen kan Lyrica naast andere medicijnen worden gegeven. Medicijnen tegen epilepsie genezen de aandoening niet, ze zorgen ervoor dat de zenuwcellen niet overprikkelt raken en verminderen zo de aanvallen.

   

  Angststoornis

  Wanneer angst de overhand heeft zonder dat er een directe aanleiding voor is en het dagelijkse leven belemmert dan spreken we van een angststoornis. De angst kan continu aanwezig zijn en kan gepaard gaan met onder andere hoofdpijn, slaapproblemen, hartkloppingen, benauwdheid, buikpijn, zweten en trillen. Naast psychotherapie kunnen medicijnen helpen. Lyrica is hierbij geen 1e keus medicijn. Na een week begint Lyrica te werken, na 4 weken zou het effect optimaal moeten zijn. Ongeveer de helft van de mensen die Lyrica tegen angststoornis krijgt, heeft er baat bij.

  Aanhoudende hik

  Bij aanhoudende hik kan Lyrica worden gegeven, ondanks dat het precieze werkingsmechanisme nog niet door de wetenschap opgehelderd is.

  Rusteloze benen

  De oorzaak van rusteloze benen is onbekend. Maar de klachten (tintelend gevoel, jeuk, pijn dat verdwijnt bij bewegen) kunnen vervelend zijn en mensen uit de slaap houden. Bij ernstige klachten wordt naast andere medicijnen soms ook Lyrica gegeven om de klachten te verminderen, hoewel het precieze werkingsmechanisme nog onduidelijk is voor de medische wetenschap. 

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Lyrica is er in de volgende doseringen:

  • 25 mg harde capsules
  • 50 mg harde capsules
  • 100 mg harde capsules
  • 150 mg harde capsules
  • 200 mg harde capsules
  • 225 mg harde capsules 
  • 300 mg harde capsules

   

   

   

 • Wanneer mag u Lyrica niet gebruiken?

   

  In de volgende gevallen mag u Lyrica niet gebruiken:

  • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar.
  • Bij allergie voor een van de bestanddelen van dit middel.

  Belangrijk:

  Bent u zwanger of wilt u zwanger worden overleg dan met uw arts of u dit middel kunt gebruiken. Indien mogelijk zal de arts u een ander middel voorschrijven of kan de dosering aangepast worden. Slikt u dit middel tegen epilepsie dan zal er een zorgvuldige afweging gemaakt moeten worden, een epileptische aanval kan schadelijk zijn voor de foetus.

  Bij borstvoeding wordt geadviseerd om dit middel niet te slikken. Indien u dit middel toch slikt dan moet de baby goed in de gaten gehouden worden. Controleer of hij/zij genoeg drinkt, niet braakt, niet suf of prikkelbaar wordt.

 • Waar kunt u Lyrica kopen?

   

  Lyrica kunt u bij de apotheek kopen.

   

 • Bronvermelding

   

  Ziekenhuis Gelderse Vallei. (z.d.). Zenuwpijn. Beschikbaar op: https://www.geldersevallei.nl/patient/aandoeningen/zenuwpijn# (Bekeken op 31 juli 2019).

  Wat doet pregabaline en waarbij gebruik ik het? Beschikbaar op: Apotheek.nl. (Laatst bijgewerkt op 16 april 2019). https://www.apotheek.nl/medicijnen/pregabaline?product=lyrica#wat-doet-pregabaline-en-waarbij-gebruik-ik-het (Bekeken op 31 juli 2019).

  Fagg. (Laatste update op 27 juli 2019).Doseringen Lyrica. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 30 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Bijwerkingen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/pregabaline#bijwerkingen (Bekeken op 30 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Interacties. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/pregabaline#interacties (Bekeken op 30 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Waarschuwingen en voorzorgen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/pregabaline#waarschuwingen-en-voorzorgen (Bekeken op 30 juli 2019).

  Apotheek.nl. (Laatst bijgewerkt op 16 april 2019). Kan ik met dit medicijn autorijden. Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/pregabaline?product=lyrica#kan-ik-met-dit-medicijn-autorijden-alcohol-drinken-en-alles-eten-of-drinken (Bekeken op 31 juli 2019).

   

 • Wat is Lyrica?

   

  Lyrica is een medicijn met de werkzame stof pregabaline. Lyrica vermindert de prikkelbaarheid van de zenuwen. Pijnklachten nemen af doordat geïrriteerde en beschadigde zenuwen minder prikkels naar de hersenen sturen.

   

 • Wanneer wordt Lyrica gebruikt?

   

  Lyrica wordt gebruikt voor de behandeling van zenuwpijn, epilepsie en angststoornis. Daarnaast kan het helpen bij aanhoudende hik en rusteloze benen.

  Zenuwpijn 

   

  Zenuwpijn wordt ook wel neuropatische pijn genoemd. Zenuwpijn ontstaat door beschadiging van een zenuw of druk tegen een zenuw en kan een tintelend, brandend of stekend gevoel geven. De pijn kan weken, zelfs maanden aanhouden. Dit kan de kwaliteit van het leven ernstig beïnvloeden. Soms gaat de pijn gepaard met pijnscheuten. De oorzaak is niet altijd duidelijk. Sommige aandoeningen kunnen de zenuw beschadigen en zenuwpijn geven zoals gordelroos en suikerziekte. Een zenuw kan ook klem zitten, dat gebeurt bijvoorbeeld bij een hernia. De pijn reageert niet of weinig op de gewone, standaard pijnstillers. Lyrica kan bij zenuwpijn een oplossing bieden. Het kan de pijn verminderen. Wanneer u het een week gebruikt, moet het duidelijk zijn of het bij u helpt.

   

  Epilepsie

  Bij epilepsie zijn er aanvallen door een verstoring van de prikkeloverdracht in de hersenen. Bij een aanval zijn de hersencellen overactief er ontstaat een soort kortsluiting in de hersenen en iemand raakt de controle over zichzelf kwijt. De aanvallen kunnen er per persoon heel anders uitzien. Om epileptische aanvallen helpen te voorkomen of te verminderen kan Lyrica naast andere medicijnen worden gegeven. Medicijnen tegen epilepsie genezen de aandoening niet, ze zorgen ervoor dat de zenuwcellen niet overprikkelt raken en verminderen zo de aanvallen.

   

  Angststoornis

  Wanneer angst de overhand heeft zonder dat er een directe aanleiding voor is en het dagelijkse leven belemmert dan spreken we van een angststoornis. De angst kan continu aanwezig zijn en kan gepaard gaan met onder andere hoofdpijn, slaapproblemen, hartkloppingen, benauwdheid, buikpijn, zweten en trillen. Naast psychotherapie kunnen medicijnen helpen. Lyrica is hierbij geen 1e keus medicijn. Na een week begint Lyrica te werken, na 4 weken zou het effect optimaal moeten zijn. Ongeveer de helft van de mensen die Lyrica tegen angststoornis krijgt, heeft er baat bij.

  Aanhoudende hik

  Bij aanhoudende hik kan Lyrica worden gegeven, ondanks dat het precieze werkingsmechanisme nog niet door de wetenschap opgehelderd is.

  Rusteloze benen

  De oorzaak van rusteloze benen is onbekend. Maar de klachten (tintelend gevoel, jeuk, pijn dat verdwijnt bij bewegen) kunnen vervelend zijn en mensen uit de slaap houden. Bij ernstige klachten wordt naast andere medicijnen soms ook Lyrica gegeven om de klachten te verminderen, hoewel het precieze werkingsmechanisme nog onduidelijk is voor de medische wetenschap. 

   

 • Hoe gebruikt u Lyrica?

   

  Lees voor het gebruik de bijsluiter. De Lyrica capsules moet u in zijn geheel inslikken met wat water. Volg het voorschrift van uw arts. Neem Lyrica iedere dag rondom hetzelfde tijdstip in, zo vergeet u niet snel een dosis. Bent u een dosis vergeten, neem deze dan alsnog in, verschuif zo nodig de volgende dosis, neem echter nooit een dubbele dosis in. Overleg met uw arts als u vragen over het medicijn of uw aandoening heeft.

   

  Stop niet met dit middel zonder eerst met uw arts te overleggen. Het moet afgebouwd worden over de periode van minstens een week. Indien u echter een allergische reactie vertoont door dit middel, stop dan wel direct en neem direct contact op met uw arts. Wanneer dit medicijn wordt gestopt kunnen er bijwerkingen optreden als: slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, zich angstig voelen, diarree, griepachtige symptomen, toevallen/stuipen (convulsies), zenuwachtigheid, depressie, pijn, zweten en duizeligheid. Hoe langer u het middel heeft gebruikt des te eerder en des te meer last u hiervan kunt krijgen.

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Lyrica is er in de volgende doseringen:

  • 25 mg harde capsules
  • 50 mg harde capsules
  • 100 mg harde capsules
  • 150 mg harde capsules
  • 200 mg harde capsules
  • 225 mg harde capsules 
  • 300 mg harde capsules

   

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Lyrica?

   

  Enkele opmerkingen vooraf.

  • Vertel uw arts indien u andere medicijnen slikt of kortgeleden heeft geslikt of denkt dat u ze binnenkort gaat slikken.
  • Patiënten met ruggenmergletsel die andere geneesmiddelen gebruiken om bijvoorbeeld pijn of spasticiteit te behandelen, moeten voorzichtig zijn met het gebruik van Lyrica. De geneesmiddelen tegen pijn of spasticiteit hebben vaak dezelfde bijwerkingen als Lyrica en de ernst van deze bijwerkingen kan verhoogd zijn bij gelijktijdig gebruik.
  • Vertel uw arts als u in het verleden last heeft gehad van een hartaandoening of wanneer u last heeft van een hartaandoening.
  • Wanneer Lyrica wordt ingenomen met andere geneesmiddelen die constipatie kunnen veroorzaken (zoals sommige typen pijnstillers), is het mogelijk dat maagdarmproblemen optreden (bijv. constipatie, geblokkeerde of verlamde darm). Vertel het uw arts als u last of vaak last van constipatie heeft.
  • Vertel het uw arts indien u in het verleden last heeft gehad van ernstige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld lever- of nierziekten.
  • Bij dialyse patiënten zal de dosering moeten worden aangepast, of wordt dit middel alleen op bepaalde dagen gegeven of moet er uitgeweken worden naar een ander medicijn.
  • Verkeerd gebruik, kans op misbruik of afhankelijkheid zijn gemeld met dit middel.

   

  Zeer vaak:

  • Duizeligheid en (zelden) duizeligheid bij het opstaan uit een stoel of van een bed, sta niet te snel op.
  • Slaperigheid en (zelden) sufheid. Dit gaat meestal na een week over, maar wanneer de dosering verhoogd wordt kan dit weer optreden.
  • Hoofdpijn.

  Vaak:

  • Euforie, verwarring, irritatie, desoriëntatie, slapeloosheid.
  • Afgenomen libido, erectie problemen, bespreek dit met uw arts, mogelijk kan de dosis verminderd worden of kunt u overstappen op een ander medicijn.
  • Onhandige bewegingen, abnormale coördinatie, trillen en beven.
  • Spraakstoornissen, geheugenverlies, geheugenstoornis, concentratiestoornis, gevoelloosheid, verminderde gevoeligheid, verlaging van het bewustzijn, evenwichtsstoornis, slaapzucht (lethargie).
  • Wazig zien, dubbel zien, draaiduizeligheid (gevoel van draaien en tollen).
  • Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, winderigheid.
  • Droge mond, dit kan eerder gaatjes aan uw gebit veroorzaken. Maatregelen hiertegen zijn uw mond regelmatig spoelen, extra poetsen en flossen.
  • Spierkramp, gewrichtspijnen, rugpijn, pijn in ledematen, krampen in de nek.
  • Zwelling van het lichaam inclusief de ledematen.
  • Vallen, dronken gevoel, vermoeidheid en gewichtstoename doordat u meer eet of door vocht. Bespreek dit met uw arts.

   

  Heeft u last van een of meerdere van de bovenstaande bijwerkingen neem dan contact op met uw arts.

  Soms:

  • Te kort aan bepaalde witte bloedcellen. Dit kan infecties geven, keelpijn, koorts, blaasjes in de mond, bloedneus, blauwe plekken en verkoudheid. Neem contact op met uw arts.
  • Anorexia, bespreek dit met uw arts.
  • Te lage bloedsuiker, heeft u suikerziekte controleer dan vaker de glucosewaarde van uw bloed. Wellicht moet uw medicatie voor suikerziekte aangepast worden.
  • Depersonalisatie.
  • Het onvermogen een orgasme te krijgen, bespreek dit met uw arts indien u hier veel hinder van ervaar.
  • Toegenomen libido.
  • Rusteloosheid, depressie, agitatie, opgewekte stemming, agressie, stemmingsschommelingen, hallucinaties, abnormale dromen, paniekaanvallen, apathie. Ervaar u veel klachten neem dan contact op met uw arts.
  • Ongewone oogbewegingen.
  • Brandend gevoel, verlies van smaak, malaise, bewegingsstoornis, psychomotorische hyperactiviteit.
  • Overgevoeligheid voor geluiden.
  • Blozen, opvliegers, koude rillingen.
  • Toegenomen speekselproductie, brandend maagzuur, gevoelloos rond de mond.
  • Transpireren.
  • Vertraagde ejaculatie, seksuele disfunctie, menstruatiepijn, borstpijn. Bespreek dit met uw arts.
  • Gewichtsafname. Neem contact op met uw arts.
  • Gestegen leverwaarden, gestegen creatine kinase in het bloed, afname van bloedplaatjes, verhoogde creatininewaarde in bloed, verlaagde kaliumspiegel. Dit kan alleen door bloedonderzoek aangetoond worden.

   

  Neem in de volgende gevallen direct contact op met uw arts:

  • Verminderd bewustzijn (stupor), flauwvallen, samentrekkingen van spieren, verlies van bewustzijn, cognitieve functiestoornis, geestelijke achteruitgang, spraakstoornis, verminderde reflexen, prikkelbaarheid van het lichaam.
  • Abnormaal zien, oogzwelling, gezichtsvelddefecten, pijn aan de ogen, vermoeide ogen, lichtflitsen, droge ogen, toegenomen traanvorming, oogirritatie.
  • Te snelle hartslag, hartgeleidingsstoornissen, te trage hartslag, hartfalen, te lage of te hoge bloeddruk.
  • Benauwdheid, neusbloeding, hoesten, rinitis, snurken, verstopte neus, droge neus.
  • Huiduitslag, jeuk, koude rillingen, koorts.
  • Zwelling van gewrichten, spierpijn, nekpijn, spierstijfheid.
  • Pijn of ongemak bij het plassen, urine incontinentie.
  • Gezichtsoedeem, koorts, vallen, pijn, beklemd gevoel op de borst, dorst, algehele zwakte.

  Zelden:

  • Allergische reacties, met huiduitslag en jeuk. In ernstige gevallen met opgezwollen gezicht, tong en keel, schakel spoed eisende hulp in. U mag die middel nooit meer gebruiken.
  • Angio-oedeem (vochtophoping van weefsel buiten de bloedvaten, tong, gezicht, darmen, zachte verhemelte). Schakel spoedeisende hulp in. Het middel moet gestaakt worden.

  Neem in de volgende gevallen direct contact op met uw arts:

  • Blaren, loslaten van de huid en pijn (Stevens-Johnsonsyndroom).
  • Verminderde werking van de nieren (nierfalen), verminderde uitscheiding van urine, niet kunnen plassen (urineretentie).
  • Zelfmoordgedachten, blijf hier niet mee rondlopen.
  • Spierstijfheid, toegenomen stemming, langzame of afgenomen beweging van het lichaam. Spierbeschadigingen.
  • Verstoringen van de hartslag.
  • Vochtophoping in de longen, toegeknepen keel, slikstoornis.
  • Vochtophoping in de buik, ontsteking van de alvleesklier. Neem contact op met uw arts bij plotseling pijn in de buik.
  • Geelzucht.
  • Moeite met schrijven, verlies van gezichtsvermogen, oogontsteking, beweging van het zicht zodra het hoofd wordt bewogen, afwijkende diepteperceptie, verwijde pupillen, scheel zien.
  • Ongepast gedrag, toevallen.
  • Reukstoornissen.
  • Angstzweet.
  • Verstoord menstruatiepatroon (onregelmatige menstruaties).
  • Spontane afscheiding uit de borsten, abnormale borstgroei, borstvorming bij mannen.

  Zeer zelden:

  • Leverfalen, ontsteking van de lever. Is uw huid gelig of het oogwit, neem dan direct contact op met uw arts.

  De rijvaardigheid kan ernstig belemmerd worden door Lyrica. Pas wanneer de dosis 1 week hetzelfde is gebleven en u geen bijwerkingen meer heeft als duizeligheid, slaperigheid en verminderde concentratie, mag u weer, als uw arts hiervoor toestemming heeft gegeven, autorijden, machines bedienen en eventueel risicovolle activiteiten verrichten.

  Alcoholgebruik versterkt de bijwerkingen als duizeligheid, slaperigheid en verminderde concentratie en wordt dan ook afgeraden.

   

   

   

 • Wanneer mag u Lyrica niet gebruiken?

   

  In de volgende gevallen mag u Lyrica niet gebruiken:

  • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar.
  • Bij allergie voor een van de bestanddelen van dit middel.

  Belangrijk:

  Bent u zwanger of wilt u zwanger worden overleg dan met uw arts of u dit middel kunt gebruiken. Indien mogelijk zal de arts u een ander middel voorschrijven of kan de dosering aangepast worden. Slikt u dit middel tegen epilepsie dan zal er een zorgvuldige afweging gemaakt moeten worden, een epileptische aanval kan schadelijk zijn voor de foetus.

  Bij borstvoeding wordt geadviseerd om dit middel niet te slikken. Indien u dit middel toch slikt dan moet de baby goed in de gaten gehouden worden. Controleer of hij/zij genoeg drinkt, niet braakt, niet suf of prikkelbaar wordt.

 • Zijn er interacties met Lyrica en andere medicijnen?

   

   

  Lyrica en bepaalde andere geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden.

  Duizeligheid, slaperigheid en concentratievermindering kunnen verergeren met geneesmiddelen die oxycodon (wordt gebruikt als pijnstiller) bevatten of lorazepam (wordt gebruikt bij de behandeling van angst). Alcohol kan deze bijwerkingen ook versterken.

   

  Er zijn geen beperkingen qua voedsel.

   

   

   

 • Waar kunt u Lyrica kopen?

   

  Lyrica kunt u bij de apotheek kopen.

   

 • Kan ik Lyrica zonder recept krijgen?

   

  Lyrica is uitsluitend op recept te verkrijgen.

   

 • Bronvermelding

   

  Ziekenhuis Gelderse Vallei. (z.d.). Zenuwpijn. Beschikbaar op: https://www.geldersevallei.nl/patient/aandoeningen/zenuwpijn# (Bekeken op 31 juli 2019).

  Wat doet pregabaline en waarbij gebruik ik het? Beschikbaar op: Apotheek.nl. (Laatst bijgewerkt op 16 april 2019). https://www.apotheek.nl/medicijnen/pregabaline?product=lyrica#wat-doet-pregabaline-en-waarbij-gebruik-ik-het (Bekeken op 31 juli 2019).

  Fagg. (Laatste update op 27 juli 2019).Doseringen Lyrica. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 30 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Bijwerkingen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/pregabaline#bijwerkingen (Bekeken op 30 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Interacties. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/pregabaline#interacties (Bekeken op 30 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Waarschuwingen en voorzorgen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/pregabaline#waarschuwingen-en-voorzorgen (Bekeken op 30 juli 2019).

  Apotheek.nl. (Laatst bijgewerkt op 16 april 2019). Kan ik met dit medicijn autorijden. Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/pregabaline?product=lyrica#kan-ik-met-dit-medicijn-autorijden-alcohol-drinken-en-alles-eten-of-drinken (Bekeken op 31 juli 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters