Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Codeïne (codeïnefosfaat)

Codeïne (codeïnefosfaat)

Omschrijving

 

Wanneer pijn de overhand krijgt bij uw dagelijkse bezigheden wilt u graag verlichting of verlost worden van de pijn. Wanneer lichtere pijnstillers niet afdoende zijn, kan Codeïne fosfaat u die verlichting geven. Codeïne fosfaat kan gebruikt worden bij diverse soorten pijnen als gewrichtspijn, menstruatiepijn, kiespijn om er een paar te noemen. Tevens kan Codeïne verlichting geven bij een droge - en/of kriebel hoest. Codeïne is dus en een pijnstiller en een hoestprikkeldempend middel.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Codeïne (codeïnefosfaat) 10 mg 30 tabl.
€ 87,90
Codeïne (codeïnefosfaat) 10 mg 30 tabl.
€ 87,90
Codeïne (codeïnefosfaat) 10 mg 50 tabl.
€ 106,90
Codeïne (codeïnefosfaat) 15 mg 30 tabl.
€ 74,90
Codeïne (codeïnefosfaat) 15 mg 90 tabl.
€ 183,50
Codeïne (codeïnefosfaat) 20 mg 30 tabl.
€ 81,70
Codeïne (codeïnefosfaat) 20 mg 50 tabl.
€ 120,50
Codeïne (codeïnefosfaat) 20 mg 90 tabl.
€ 198,50

 • Wat is Codeïne (codeïnefosfaat)?

   

  De generieke naam of stofnaam van Codeïne is Codeïne fosfaat. Codeïne fosfaat behoort tot de opioïde analgetica, dit zijn krachtige pijnstillers. Deze middelen oefenen hun werking uit in de hersenen en het ruggenmerg (het centrale zenuwstelsel) waar de pijn wordt waargenomen. Door de Codeïne komen de pijnprikkels niet of minder in het centraal zenuwstelsel. Met als gevolg dat de pijnklachten afnemen. Naast de werkzame stof Codeïne wordt fosfaat toegevoegd om er tabletten van te maken. Een andere werking van Codeïne fosfaat is dat het de hoestprikkel vermindert.

   

 • Hoe gebruikt u Codeïne fosfaat?

   

  Het gebruik van Codeïne fosfaat wordt onderverdeeld in gebruik bij volwassenen bij hoest en lichte tot matige pijn, en in gebruik bij kinderen van 12 jaar of ouder bij hoest en bij lichte en matige pijn. Bij pijn wordt over het algemeen een hogere dosering gegeven dan bij hoest.

  Gebruik bij volwassenen bij hoest:

  • 10-20 mg per keer, elke 4-6 uur, met een maximale dosis van 120 mg per dag.

   

  Gebruik bij volwassenen bij lichte tot matige pijn:

  • 30-60 mg per keer, dit mag 4 keer per dag met een tussenpose van minimaal 6 uur, tot een maximale dosis van 240 mg per dag.

   

  Gebruik bij kinderen van 12 of ouder jaar bij hoest:

  • Kinderen van 12 jaar of ouder kunnen 5-10 mg met een tussenpose van 6 uur innemen, naar behoefte. Maar niet meer dan 60 mg per dag.

  Gebruik bij kinderen en jongeren van 12 jaar of ouder bij lichte tot matige pijn:

  • Kinderen van 12 jaar of ouder moeten 0,5-1 mg/kg lichaamsgewicht om de 6 uur innemen, naar behoefte. Maar niet meer dan 240 mg per 24 uur.
   

  Bij doses hoger dan 60 mg per keer neemt het effect niet verder toe, de kans op bijwerkingen echter wel (zie: Wat zijn de bijwerkingen van Codeïne fosfaat).

  Dit geneesmiddel mag niet langer dan 3 dagen worden gebruikt. Wanneer de pijn na 3 dagen niet verbeterd is, moet u uw arts raadplegen.

  Codeïnefosfaat mag niet worden ingenomen door kinderen vanaf 12 jaar met ademhalingsproblemen, vanwege het risico op verergeren van de ademhalingsproblemen.

   

  Let op bij kinderen jonger dan 12 jaar:

  Codeïne fosfaat mag niet worden ingenomen door kinderen jonger dan 12 jaar vanwege het risico op ernstige ademhalingsproblemen.

  Wijze van gebruik

  De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (= ½ glas water) worden ingenomen. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Teveel ingenomen

  Wanneer u teveel van Codeïne fosfaat heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

  Vergeten in te nemen

  Wanneer u een dosis vergeten bent in te nemen, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Echter, als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Codeïne fosfaat om zo de vergeten dosis in te halen.

   Als u stopt met het gebruik van Codeïne fosfaat

  In zeldzame gevallen kunnen er indien er plotseling gestopt wordt met het gebruik van Codeïne ontwenningsverschijnselen optreden. Deze kunnen onder andere uiten door zweten, braken, diarree, trillen en onrustig slapen. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

   

   

   

 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Codeïne fosfaat?

   

  Medicijnen zonder bijwerkingen bestaan bijna niet. U kunt dus in min of meerdere mate last van de bijwerkingen van een medicijn hebben. Bij een hogere dosering zoals die wordt voorgeschreven bij pijn treden sneller bijwerkingen op. Houdt een bijwerking te lang aan en /of heeft u er teveel last van bespreek dit dan met uw huisarts of apotheker. Lees in ieder geval voordat u Codeïne fosfaat gaat gebruiken de bijsluiter. Mogelijke bijwerkingen zijn:

  Soms

  • Verstopping, eet vezelrijk voedsel en drink veel. Soms wordt tegelijkertijd een laxerend middel voorgeschreven. Neem indien nodig contact op met uw huisarts.
  • Verminderd reactievermogen door de volgende bijwerkingen los of in combinatie met elkaar :
  • Sufheid, slaperigheid.
  • Duizeligheid en een draaierig gevoel, zelden met flauwvallen, dit gaat meestal na een paar dagen over.
  • Zwakheid, verwardheid, waanvoorstellingen.

   

  Als u meer dan 20 mg per keer gebruikt of vaker dan 3 keer per dag, mag u de eerste 2 weken niet autorijden. Rijd daarna alleen als u geen bijwerkingen meer heeft. Overleg ook met uw arts of u kunt autorijden of dat u bepaalde machines wel of niet kunt bedienen, of werk kunt uitvoeren waarbij u systemen moet bewaken, enz.

  Zelden

  • Misselijkheid gaat vaak na een paar dagen over.
  • Jeuk, neem zo nodig contact op met de huisarts.
  • Hartkloppingen, neem zo nodig contact op met uw huisarts.
  • Moeilijk kunnen plassen. Bij een vergrote prostaat gaat de voorkeur uit naar een ander.
  • Maskering van andere pijnen, u slikt immers een pijnstiller.

   

  Zeer zelden

  • Overgevoeligheid voor Codeïne (dit kom zeer zelden voor), u moet direct met het medicijn stoppen en contact opnemen met uw huisarts.
  • Bemoeilijkte ademhaling (alleen bij zeer hoge dosering), meld dit direct aan de huisarts.
  • Slaapapneu (alleen bij zeer hoge dosering). Neem contact op met uw huisarts indien u constateert dat u last heeft van slaapapneu of dat het erger is geworden

   

 • Interacties van Codeïne fosfaat met andere medicijnen

   

  Er zijn producten die zijn eigen werking en / of bijwerkingen en die van Codeïne fosfaat versterken. Maar er zijn ook producten die de werking van Codeïne fosfaat verminderen. Producten die zijn eigen werking en / of bijwerkingen en die van Codeïne fosfaat versterken zijn onder andere:

  • Alcohol. Alcohol versterkt het versuffende effect. Beperk het gebruik van alcohol of nog beter drink geen alcohol wanneer u Codeïne fosfaat gebruikt.
  • Slaapmiddelen, kalmerende middelen, middelen tegen psychose, middelen die angst en onrust verminderen.
  • Verdovings- en narcosemiddelen.
  • Sommige MAO-remmers die gegeven worden tegen ernstige neerslachtigheid of de ziekte van Parkinson versterken ook de sufheid tot wel 2 weken nadat het medicijn is gestopt. Daarom mag Codeïne fosfaat pas twee weken na het stoppen met het gebruik van MAO-remmers worden ingezet.

   

  Producten die de pijnstillende werking van Codeïne fosfaat verminderen zijn:

  • Bepaalde sterke pijnstillers zoals buprenorfine, nalbufine, nalmefeen en pentazocine. Hierdoor kunt u ook last krijgen van ontwenningsverschijnselen (zie bij “Als u stopt met het gebruik van Codeïne fosfaat”).
  • Naltrexon dat een ontwenningsmiddel is. Het vermindert de werking van Codeïne. Hierdoor kunnen ontwenningsverschijnselen ontstaan (zie bij “Als u stopt met het gebruik van Codeïne fosfaat”).
 • Kan ik Codeïne fosfaat zonder recept krijgen?

   

  Codeïne fosfaat is zonder recept verkrijgbaar in hoestdranken. Verder is het alleen op recept verkrijgbaar in tabletvorm.

   

 • Wanneer wordt Codeïne fosfaat gebruikt?

   

  Codeïne fosfaat wordt gebruikt bij verschillende soorten matige tot hevige pijn of bij hoesten.

  Codeïne fosfaat bij pijn: Bij pijn kan het alleen gebruikt worden of in combinatie met paracetamol of een NAISD (dit zijn middelen met een ontstekingsremmende werking). Het kan gaan om menstruatie-, hoofd-, kies-, en gewrichtspijn.

  Codeïne fosfaat bij hoesten: Bij hoesten gaat het om prikkelhoest of kriebelhoest. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een slijmhoest en een kriebelhoest waarbij geen slijm wordt opgehoest. Codeïne wordt hoofdzakelijk bij een prikkelhoest (dus zonder slijm) die lang aanhoudt voorgeschreven.

  Codeïne fosfaat kan worden gebruikt bij kinderen van 12 jaar of ouder voor kortdurende verlichting bij matige pijn die niet kan worden verlicht door andere (lichtere) pijnstillers.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Codeïne kent de volgende doseringen:

  • Codeïne fosfaat Teva 10 mg, 15mg en 20 mg tabletten;
  • Codeïne Expharma 10 mg, 15 mg , 20 mg en 30 mg tabletten;
  • Codeïne ratiopharm 10 mg en 20 mg tabletten;
  • Codeïnesiroop met eucalyptolsmaak conforma 2.67mg/ml, siroop Codeïne;
  • Codeinoform Qualiphar siroop 10 mg/ 15 ml siroop Codeïne;
  • Codocalyptol siroop 20 mg/15 ml siroop Codeïne.
 • Wanneer mag u Codeïne fosfaat niet gebruiken?

   

  U mag in de volgende gevallen Codeïne fosfaat niet gebruiken:

  • Niet te gebruiken bij kinderen onder de 12 jaar.
  • Wanneer u allergisch bent voor een van de stoffen van dit medicijn.
  • Voor pijnbestrijding bij kinderen/ jongeren onder de 18 jaar die aan hun amandelen zijn geholpen, vanwege het risico op obstructieve slaapapneu.
  • Wanneer u borstvoeding geeft, het medicijn komt in kleine hoeveelheid in de moedermelk en kan schadelijk zijn voor de baby.
  • Wanneer u zwanger bent, het medicijn passeert de placenta, maar kan eventueel in lage dosering gebruikt worden, doe dit echter altijd in overleg met uw huisarts.
  • Wanneer u last heeft van kortademigheid veroorzaakt door astma of longemfyseem.
  • Bij een slechter werking van de lever.
  • Bij hersenletsel.
  • Wanneer u door een verhoogde druk in de hersenen toevallen heeft.
  • Bij galactose-intolerantie, want het medicijn bevat lactose.

   

  Tevens is extra voorzichtigheid geboden bij:

  • ouderen mensen;
  • indien u last heeft van een versnelde hartslag;
  • een verminderde werking van de nieren;
  • bij koorts;
  • darmontsteking;
  • vernauwing van de urinebuis.

   

  Meld aan uw huisarts of overleg met uw huisarts wanneer u Codeïne fosfaat wilt innemen of heeft ingenomen in de volgende gevallen:

  • bij een te langzaam werkende schildklier;
  • bij vochtophoping;
  • in geval van een aandoening van het hart of van de bloedvaten;
  • bij een ernstige geestesziekte;
  • wanneer u last heeft van plotselinge buikklachten.

   

 • Waar kunt u Codeïne fosfaat kopen?

   

  U kunt de hoestdranken met Codeïne bij de drogist of apotheek kopen. De tabletten zijn bij de apotheek te verkrijgen.

   

 • Bronvermelding

   

  Solvo B.V. [NL]. (laatst bijgewerkt op 25 oktober 2017). Wat is Codeïne fosfaat? Beschikbaar op: https://www.ziekenhuis.nl/medicijnen/c/codeine/item2844 (Bekeken op 18 juni 2019).

  Farmaceutisch kompas. (z.d.). Codeïne-doseringen-hoestdrank. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/codeine (Bekeken op 18 juni 2019).

  Apotheek.nl (laatst bijgewerkt 09 april 2019). Codeïne fosfaat. Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/codeine?product=codeinefosfaat (Bekeken op 18 juni 2019).

  FAGG. (laatste update 16 juni 2019) Codeïne. Bechikbaar op : http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 19 juni 2019).

  Apotheek.nl (laatst bijgewerkt 09 april 2019.). Kan ik met dit medicijn autorijden… . Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/codeine?product=codeinefosfaat#kan-ik-met-dit-medicijn-autorijden-alcohol-drinken-en-alles-eten-of-drinken (Bekeken op 18 juni 2019).

  Apotheek.nl (laatst bij gewerkt 09 april 2019). Heb ik een recept nodig? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/codeine?product=codeinefosfaat#heb-ik-een-recept-nodig (Bekeken op 18 juni 2019).

   

 • Wat is Codeïne (codeïnefosfaat)?

   

  De generieke naam of stofnaam van Codeïne is Codeïne fosfaat. Codeïne fosfaat behoort tot de opioïde analgetica, dit zijn krachtige pijnstillers. Deze middelen oefenen hun werking uit in de hersenen en het ruggenmerg (het centrale zenuwstelsel) waar de pijn wordt waargenomen. Door de Codeïne komen de pijnprikkels niet of minder in het centraal zenuwstelsel. Met als gevolg dat de pijnklachten afnemen. Naast de werkzame stof Codeïne wordt fosfaat toegevoegd om er tabletten van te maken. Een andere werking van Codeïne fosfaat is dat het de hoestprikkel vermindert.

   

 • Wanneer wordt Codeïne fosfaat gebruikt?

   

  Codeïne fosfaat wordt gebruikt bij verschillende soorten matige tot hevige pijn of bij hoesten.

  Codeïne fosfaat bij pijn: Bij pijn kan het alleen gebruikt worden of in combinatie met paracetamol of een NAISD (dit zijn middelen met een ontstekingsremmende werking). Het kan gaan om menstruatie-, hoofd-, kies-, en gewrichtspijn.

  Codeïne fosfaat bij hoesten: Bij hoesten gaat het om prikkelhoest of kriebelhoest. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een slijmhoest en een kriebelhoest waarbij geen slijm wordt opgehoest. Codeïne wordt hoofdzakelijk bij een prikkelhoest (dus zonder slijm) die lang aanhoudt voorgeschreven.

  Codeïne fosfaat kan worden gebruikt bij kinderen van 12 jaar of ouder voor kortdurende verlichting bij matige pijn die niet kan worden verlicht door andere (lichtere) pijnstillers.

   

 • Hoe gebruikt u Codeïne fosfaat?

   

  Het gebruik van Codeïne fosfaat wordt onderverdeeld in gebruik bij volwassenen bij hoest en lichte tot matige pijn, en in gebruik bij kinderen van 12 jaar of ouder bij hoest en bij lichte en matige pijn. Bij pijn wordt over het algemeen een hogere dosering gegeven dan bij hoest.

  Gebruik bij volwassenen bij hoest:

  • 10-20 mg per keer, elke 4-6 uur, met een maximale dosis van 120 mg per dag.

   

  Gebruik bij volwassenen bij lichte tot matige pijn:

  • 30-60 mg per keer, dit mag 4 keer per dag met een tussenpose van minimaal 6 uur, tot een maximale dosis van 240 mg per dag.

   

  Gebruik bij kinderen van 12 of ouder jaar bij hoest:

  • Kinderen van 12 jaar of ouder kunnen 5-10 mg met een tussenpose van 6 uur innemen, naar behoefte. Maar niet meer dan 60 mg per dag.

  Gebruik bij kinderen en jongeren van 12 jaar of ouder bij lichte tot matige pijn:

  • Kinderen van 12 jaar of ouder moeten 0,5-1 mg/kg lichaamsgewicht om de 6 uur innemen, naar behoefte. Maar niet meer dan 240 mg per 24 uur.
   

  Bij doses hoger dan 60 mg per keer neemt het effect niet verder toe, de kans op bijwerkingen echter wel (zie: Wat zijn de bijwerkingen van Codeïne fosfaat).

  Dit geneesmiddel mag niet langer dan 3 dagen worden gebruikt. Wanneer de pijn na 3 dagen niet verbeterd is, moet u uw arts raadplegen.

  Codeïnefosfaat mag niet worden ingenomen door kinderen vanaf 12 jaar met ademhalingsproblemen, vanwege het risico op verergeren van de ademhalingsproblemen.

   

  Let op bij kinderen jonger dan 12 jaar:

  Codeïne fosfaat mag niet worden ingenomen door kinderen jonger dan 12 jaar vanwege het risico op ernstige ademhalingsproblemen.

  Wijze van gebruik

  De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (= ½ glas water) worden ingenomen. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Teveel ingenomen

  Wanneer u teveel van Codeïne fosfaat heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

  Vergeten in te nemen

  Wanneer u een dosis vergeten bent in te nemen, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Echter, als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Codeïne fosfaat om zo de vergeten dosis in te halen.

   Als u stopt met het gebruik van Codeïne fosfaat

  In zeldzame gevallen kunnen er indien er plotseling gestopt wordt met het gebruik van Codeïne ontwenningsverschijnselen optreden. Deze kunnen onder andere uiten door zweten, braken, diarree, trillen en onrustig slapen. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

   

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Codeïne kent de volgende doseringen:

  • Codeïne fosfaat Teva 10 mg, 15mg en 20 mg tabletten;
  • Codeïne Expharma 10 mg, 15 mg , 20 mg en 30 mg tabletten;
  • Codeïne ratiopharm 10 mg en 20 mg tabletten;
  • Codeïnesiroop met eucalyptolsmaak conforma 2.67mg/ml, siroop Codeïne;
  • Codeinoform Qualiphar siroop 10 mg/ 15 ml siroop Codeïne;
  • Codocalyptol siroop 20 mg/15 ml siroop Codeïne.
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Codeïne fosfaat?

   

  Medicijnen zonder bijwerkingen bestaan bijna niet. U kunt dus in min of meerdere mate last van de bijwerkingen van een medicijn hebben. Bij een hogere dosering zoals die wordt voorgeschreven bij pijn treden sneller bijwerkingen op. Houdt een bijwerking te lang aan en /of heeft u er teveel last van bespreek dit dan met uw huisarts of apotheker. Lees in ieder geval voordat u Codeïne fosfaat gaat gebruiken de bijsluiter. Mogelijke bijwerkingen zijn:

  Soms

  • Verstopping, eet vezelrijk voedsel en drink veel. Soms wordt tegelijkertijd een laxerend middel voorgeschreven. Neem indien nodig contact op met uw huisarts.
  • Verminderd reactievermogen door de volgende bijwerkingen los of in combinatie met elkaar :
  • Sufheid, slaperigheid.
  • Duizeligheid en een draaierig gevoel, zelden met flauwvallen, dit gaat meestal na een paar dagen over.
  • Zwakheid, verwardheid, waanvoorstellingen.

   

  Als u meer dan 20 mg per keer gebruikt of vaker dan 3 keer per dag, mag u de eerste 2 weken niet autorijden. Rijd daarna alleen als u geen bijwerkingen meer heeft. Overleg ook met uw arts of u kunt autorijden of dat u bepaalde machines wel of niet kunt bedienen, of werk kunt uitvoeren waarbij u systemen moet bewaken, enz.

  Zelden

  • Misselijkheid gaat vaak na een paar dagen over.
  • Jeuk, neem zo nodig contact op met de huisarts.
  • Hartkloppingen, neem zo nodig contact op met uw huisarts.
  • Moeilijk kunnen plassen. Bij een vergrote prostaat gaat de voorkeur uit naar een ander.
  • Maskering van andere pijnen, u slikt immers een pijnstiller.

   

  Zeer zelden

  • Overgevoeligheid voor Codeïne (dit kom zeer zelden voor), u moet direct met het medicijn stoppen en contact opnemen met uw huisarts.
  • Bemoeilijkte ademhaling (alleen bij zeer hoge dosering), meld dit direct aan de huisarts.
  • Slaapapneu (alleen bij zeer hoge dosering). Neem contact op met uw huisarts indien u constateert dat u last heeft van slaapapneu of dat het erger is geworden

   

 • Wanneer mag u Codeïne fosfaat niet gebruiken?

   

  U mag in de volgende gevallen Codeïne fosfaat niet gebruiken:

  • Niet te gebruiken bij kinderen onder de 12 jaar.
  • Wanneer u allergisch bent voor een van de stoffen van dit medicijn.
  • Voor pijnbestrijding bij kinderen/ jongeren onder de 18 jaar die aan hun amandelen zijn geholpen, vanwege het risico op obstructieve slaapapneu.
  • Wanneer u borstvoeding geeft, het medicijn komt in kleine hoeveelheid in de moedermelk en kan schadelijk zijn voor de baby.
  • Wanneer u zwanger bent, het medicijn passeert de placenta, maar kan eventueel in lage dosering gebruikt worden, doe dit echter altijd in overleg met uw huisarts.
  • Wanneer u last heeft van kortademigheid veroorzaakt door astma of longemfyseem.
  • Bij een slechter werking van de lever.
  • Bij hersenletsel.
  • Wanneer u door een verhoogde druk in de hersenen toevallen heeft.
  • Bij galactose-intolerantie, want het medicijn bevat lactose.

   

  Tevens is extra voorzichtigheid geboden bij:

  • ouderen mensen;
  • indien u last heeft van een versnelde hartslag;
  • een verminderde werking van de nieren;
  • bij koorts;
  • darmontsteking;
  • vernauwing van de urinebuis.

   

  Meld aan uw huisarts of overleg met uw huisarts wanneer u Codeïne fosfaat wilt innemen of heeft ingenomen in de volgende gevallen:

  • bij een te langzaam werkende schildklier;
  • bij vochtophoping;
  • in geval van een aandoening van het hart of van de bloedvaten;
  • bij een ernstige geestesziekte;
  • wanneer u last heeft van plotselinge buikklachten.

   

 • Interacties van Codeïne fosfaat met andere medicijnen

   

  Er zijn producten die zijn eigen werking en / of bijwerkingen en die van Codeïne fosfaat versterken. Maar er zijn ook producten die de werking van Codeïne fosfaat verminderen. Producten die zijn eigen werking en / of bijwerkingen en die van Codeïne fosfaat versterken zijn onder andere:

  • Alcohol. Alcohol versterkt het versuffende effect. Beperk het gebruik van alcohol of nog beter drink geen alcohol wanneer u Codeïne fosfaat gebruikt.
  • Slaapmiddelen, kalmerende middelen, middelen tegen psychose, middelen die angst en onrust verminderen.
  • Verdovings- en narcosemiddelen.
  • Sommige MAO-remmers die gegeven worden tegen ernstige neerslachtigheid of de ziekte van Parkinson versterken ook de sufheid tot wel 2 weken nadat het medicijn is gestopt. Daarom mag Codeïne fosfaat pas twee weken na het stoppen met het gebruik van MAO-remmers worden ingezet.

   

  Producten die de pijnstillende werking van Codeïne fosfaat verminderen zijn:

  • Bepaalde sterke pijnstillers zoals buprenorfine, nalbufine, nalmefeen en pentazocine. Hierdoor kunt u ook last krijgen van ontwenningsverschijnselen (zie bij “Als u stopt met het gebruik van Codeïne fosfaat”).
  • Naltrexon dat een ontwenningsmiddel is. Het vermindert de werking van Codeïne. Hierdoor kunnen ontwenningsverschijnselen ontstaan (zie bij “Als u stopt met het gebruik van Codeïne fosfaat”).
 • Waar kunt u Codeïne fosfaat kopen?

   

  U kunt de hoestdranken met Codeïne bij de drogist of apotheek kopen. De tabletten zijn bij de apotheek te verkrijgen.

   

 • Kan ik Codeïne fosfaat zonder recept krijgen?

   

  Codeïne fosfaat is zonder recept verkrijgbaar in hoestdranken. Verder is het alleen op recept verkrijgbaar in tabletvorm.

   

 • Bronvermelding

   

  Solvo B.V. [NL]. (laatst bijgewerkt op 25 oktober 2017). Wat is Codeïne fosfaat? Beschikbaar op: https://www.ziekenhuis.nl/medicijnen/c/codeine/item2844 (Bekeken op 18 juni 2019).

  Farmaceutisch kompas. (z.d.). Codeïne-doseringen-hoestdrank. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/codeine (Bekeken op 18 juni 2019).

  Apotheek.nl (laatst bijgewerkt 09 april 2019). Codeïne fosfaat. Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/codeine?product=codeinefosfaat (Bekeken op 18 juni 2019).

  FAGG. (laatste update 16 juni 2019) Codeïne. Bechikbaar op : http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 19 juni 2019).

  Apotheek.nl (laatst bijgewerkt 09 april 2019.). Kan ik met dit medicijn autorijden… . Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/codeine?product=codeinefosfaat#kan-ik-met-dit-medicijn-autorijden-alcohol-drinken-en-alles-eten-of-drinken (Bekeken op 18 juni 2019).

  Apotheek.nl (laatst bij gewerkt 09 april 2019). Heb ik een recept nodig? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/codeine?product=codeinefosfaat#heb-ik-een-recept-nodig (Bekeken op 18 juni 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters