Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Zolmitriptan is een medicijn tegen migraine en wordt gebruikt om een beginnende of bestaande migraineaanval op te heffen.

Zolmitriptan is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Migraine.

 • Wat is Zolmitriptan?

  Zolmitriptan is een antimigrainemiddel. De werkzame stof in dit medicijn is zolmitriptan, een selectieve serotonine antagonist. U kunt Zolmitriptan bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Zolmitriptan?

  Neem dit medicijn zodra u de eerste symptomen van een migraineaanval voelt opkomen. Zolmitriptan is verkrijgbaar als gewone tablet en als smelttablet. Slik de tablet door met voldoende vloeistof. Laat de smelttablet eerst op uw tong smelten voordat u het middel doorslikt.

 • Bijwerkingen

  Medicijnen kunnen soms bijwerkingen veroorzaken. Ook bij het gebruik van Zolmitriptan kunt u last krijgen van bijwerkingen. Het gaat dan om klachten als:

  • Tintelend, pijnlijk of prikkend gevoel op de huid;
  • Duizeligheid;
  • Slaperigheid;
  • Hoofdpijn;
  • Buikpijn en/of misselijkheid;
  • Spierpijn, spierzwakte;
  • Drukkend gevoel op de nek, keel, borst, armen of benen;

  Overleg met een arts of apotheker als u last krijgt van deze of andere klachten. In de bijsluiter staat een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Zolmitriptan niet of uitsluitend op advies van de arts als u zwanger bent en borstvoeding geeft. Geef in ieder geval geen borstvoeding gedurende 24 uur nadat u Zolmitriptan heeft gebruikt. De bijwerkingen van dit medicijn kunnen uw rijvaardigheid en reactievermogen beïnvloeden. Houd hier rekening mee en bestuur geen voertuig zolang u zich niet goed voelt. Zolmitriptan heeft geen wisselwerking met alcohol.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Migraine is een vorm van hoofdpijn waarbij er meestal ook sprake is van andere symptomen, zoals overgevoeligheid voor licht en geluid, misselijkheid en braken. Een aanval wordt soms vooraf gegaan door een aura: stoornissen in het gezichtsveld, zoals het zien van sterretjes, lichtflitsen of een golvend beeld. Zolmitriptan is niet bedoeld om een migraineaanval te voorkomen maar kan worden gebruikt om een beginnende of bestaande migraineaanval op te heffen.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders adviseert, is de gebruikelijke dosering als volgt: Zolmitriptan (smelt)tabletten:

  • Volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar: 1 tablet à 2,5 of 5 mg.

  Gebruik niet meer dan 2 doses van de voorgeschreven sterkte per etmaal. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Zolmitriptan is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor zolmitriptan of een van de gebruikte hulpstoffen;
  • Lijdt (of heeft geleden) aan een verhoogde bloeddruk, ernstige nierfunctiestoornis, een hartafwijking, beroerte of tia;
  • Andere migrainemedicijnen gebruikt.

  In bepaalde situaties moet u extra voorzichtig zijn met dit middel (zie bijsluiter). Geldt dit voor u, dan kan een arts bepalen of u Zolmitriptan mag gebruiken. Breng een arts op de hoogte van uw medicijngebruik: sommige geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Zolmitriptan. In de bijsluiter staat meer informatie over deze onderwerpen.

 • Wat is Zolmitriptan?

  Zolmitriptan is een antimigrainemiddel. De werkzame stof in dit medicijn is zolmitriptan, een selectieve serotonine antagonist. U kunt Zolmitriptan bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Migraine is een vorm van hoofdpijn waarbij er meestal ook sprake is van andere symptomen, zoals overgevoeligheid voor licht en geluid, misselijkheid en braken. Een aanval wordt soms vooraf gegaan door een aura: stoornissen in het gezichtsveld, zoals het zien van sterretjes, lichtflitsen of een golvend beeld. Zolmitriptan is niet bedoeld om een migraineaanval te voorkomen maar kan worden gebruikt om een beginnende of bestaande migraineaanval op te heffen.

 • Hoe gebruikt u Zolmitriptan?

  Neem dit medicijn zodra u de eerste symptomen van een migraineaanval voelt opkomen. Zolmitriptan is verkrijgbaar als gewone tablet en als smelttablet. Slik de tablet door met voldoende vloeistof. Laat de smelttablet eerst op uw tong smelten voordat u het middel doorslikt.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders adviseert, is de gebruikelijke dosering als volgt: Zolmitriptan (smelt)tabletten:

  • Volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar: 1 tablet à 2,5 of 5 mg.

  Gebruik niet meer dan 2 doses van de voorgeschreven sterkte per etmaal. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Bijwerkingen

  Medicijnen kunnen soms bijwerkingen veroorzaken. Ook bij het gebruik van Zolmitriptan kunt u last krijgen van bijwerkingen. Het gaat dan om klachten als:

  • Tintelend, pijnlijk of prikkend gevoel op de huid;
  • Duizeligheid;
  • Slaperigheid;
  • Hoofdpijn;
  • Buikpijn en/of misselijkheid;
  • Spierpijn, spierzwakte;
  • Drukkend gevoel op de nek, keel, borst, armen of benen;

  Overleg met een arts of apotheker als u last krijgt van deze of andere klachten. In de bijsluiter staat een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Zolmitriptan is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor zolmitriptan of een van de gebruikte hulpstoffen;
  • Lijdt (of heeft geleden) aan een verhoogde bloeddruk, ernstige nierfunctiestoornis, een hartafwijking, beroerte of tia;
  • Andere migrainemedicijnen gebruikt.

  In bepaalde situaties moet u extra voorzichtig zijn met dit middel (zie bijsluiter). Geldt dit voor u, dan kan een arts bepalen of u Zolmitriptan mag gebruiken. Breng een arts op de hoogte van uw medicijngebruik: sommige geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Zolmitriptan. In de bijsluiter staat meer informatie over deze onderwerpen.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Zolmitriptan niet of uitsluitend op advies van de arts als u zwanger bent en borstvoeding geeft. Geef in ieder geval geen borstvoeding gedurende 24 uur nadat u Zolmitriptan heeft gebruikt. De bijwerkingen van dit medicijn kunnen uw rijvaardigheid en reactievermogen beïnvloeden. Houd hier rekening mee en bestuur geen voertuig zolang u zich niet goed voelt. Zolmitriptan heeft geen wisselwerking met alcohol.

Bijsluiters