Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Naratriptan wordt voorgeschreven bij migraine. Vernauwt de bloedvaten in de hersenen waardoor een migraineaanval stopt. Lees nu verder...

Naratriptan is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Migraine.

 • Wat is Naratriptan?

  Naratriptan is een medicijn tegen migraine. De gelijknamige werkzame stof zorgt er onder andere voor dat de bloedvaten in de hersenen zich vernauwen. Hierdoor kan een migraineaanval gestopt worden. U kunt Naratriptan bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Naratriptan?

  Naratriptan heeft het meeste effect als u het inneemt zodra u een migraineaanval voelt opkomen. Slik de tablet in zijn geheel door met voldoende vloeistof. U kunt Naratriptan niet preventief gebruiken; het medicijn werkt alleen tegen een (naderende) bestaande migraineaanval. Naratriptan werkt snel. Binnen een uur merkt u verbetering. Krijgt u binnen 24 uur weer last van hoofdpijn, dan kunt u een tweede tablet innemen. Geeft Naratriptan geen verlichting, stop dan met het gebruik van het medicijn en raadpleeg een arts.

 • Bijwerkingen

  Naratriptan kan soms bijwerkingen geven, zoals:

  • Vermoeidheid;
  • Slaperigheid;
  • Tintelingen, beklemd gevoel of gevoelloosheid in de ledematen of andere delen van het lichaam;
  • Spierpijn;
  • Drukkend gevoel op borst of keel.

  Raadpleeg een arts als pijn op de borst blijft aanhouden of als u last heeft van andere hevige of langdurige bijwerkingen. Raadpleeg de bijsluiter voor een volledig overzicht van mogelijke Naratriptan bijwerkingen.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Naratriptan uitsluitend op advies van een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Dit medicijn kan uw reactievermogen beïnvloeden. Neem geen deel aan het verkeer als u last van heeft van klachten als slaperigheid of duizeligheid. Alcohol kan de bijwerkingen van Naratriptan versterken, maar kan ook een nieuwe migraineaanval uitlokken. Drink liever geen alcohol als u Naratriptan gebruikt.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Migraine is een aandoening waarbij sprake is van hevige hoofdpijn die meestal optreedt aan een zijde van het hoofd. Andere symptomen van migraine kunnen zijn:

  • Overgevoeligheid voor geluid en/of licht;
  • Misselijkheid en overgeven;
  • Vermoeidheid;
  • Het zien van sterretjes, vlekken of andere storingen in het gezichtsveld (aura). Deze verschijnselen treden meestal op vlak voordat de hoofdpijn begint.

  Een onbehandelde migraineaanval houdt enkele uren tot enkele dagen aan. Naratriptan kan de migraineaanval stoppen, waardoor u zich snel beter voelt. De klachten verdwijnen meestal binnen een uur.

 • Dosering

  De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

  • Volwassenen tussen de 18 en 65 jaar: 1 tablet à 2,5 mg per keer. Neem niet meer dan 2 tabletten per etmaal in.

  Het gebruik van Naratriptan wordt afgeraden voor kinderen jonger dan 18 jaar en ouderen vanaf 65 jaar. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Naratriptan is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor naratriptan, voor een van de hulpstoffen in de tablet of voor sulfonamiden (een antibioticasoort);
  • Lijdt of geleden heeft aan hart- of vaatziekten;
  • Een ernstige lever- of nieraandoening heeft;
  • Lijdt aan een hoge bloeddruk;
  • Bepaalde andere migrainemedicijnen gebruikt.

  Lijdt u aan andere gezondheidsproblemen, bent u ouder dan 40 jaar, rookt u of gebruikt u medicijnen? Overleg dan met een arts of u Naratriptan mag gebruiken.

 • Wat is Naratriptan?

  Naratriptan is een medicijn tegen migraine. De gelijknamige werkzame stof zorgt er onder andere voor dat de bloedvaten in de hersenen zich vernauwen. Hierdoor kan een migraineaanval gestopt worden. U kunt Naratriptan bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Migraine is een aandoening waarbij sprake is van hevige hoofdpijn die meestal optreedt aan een zijde van het hoofd. Andere symptomen van migraine kunnen zijn:

  • Overgevoeligheid voor geluid en/of licht;
  • Misselijkheid en overgeven;
  • Vermoeidheid;
  • Het zien van sterretjes, vlekken of andere storingen in het gezichtsveld (aura). Deze verschijnselen treden meestal op vlak voordat de hoofdpijn begint.

  Een onbehandelde migraineaanval houdt enkele uren tot enkele dagen aan. Naratriptan kan de migraineaanval stoppen, waardoor u zich snel beter voelt. De klachten verdwijnen meestal binnen een uur.

 • Hoe gebruikt u Naratriptan?

  Naratriptan heeft het meeste effect als u het inneemt zodra u een migraineaanval voelt opkomen. Slik de tablet in zijn geheel door met voldoende vloeistof. U kunt Naratriptan niet preventief gebruiken; het medicijn werkt alleen tegen een (naderende) bestaande migraineaanval. Naratriptan werkt snel. Binnen een uur merkt u verbetering. Krijgt u binnen 24 uur weer last van hoofdpijn, dan kunt u een tweede tablet innemen. Geeft Naratriptan geen verlichting, stop dan met het gebruik van het medicijn en raadpleeg een arts.

 • Dosering

  De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

  • Volwassenen tussen de 18 en 65 jaar: 1 tablet à 2,5 mg per keer. Neem niet meer dan 2 tabletten per etmaal in.

  Het gebruik van Naratriptan wordt afgeraden voor kinderen jonger dan 18 jaar en ouderen vanaf 65 jaar. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Bijwerkingen

  Naratriptan kan soms bijwerkingen geven, zoals:

  • Vermoeidheid;
  • Slaperigheid;
  • Tintelingen, beklemd gevoel of gevoelloosheid in de ledematen of andere delen van het lichaam;
  • Spierpijn;
  • Drukkend gevoel op borst of keel.

  Raadpleeg een arts als pijn op de borst blijft aanhouden of als u last heeft van andere hevige of langdurige bijwerkingen. Raadpleeg de bijsluiter voor een volledig overzicht van mogelijke Naratriptan bijwerkingen.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Naratriptan is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor naratriptan, voor een van de hulpstoffen in de tablet of voor sulfonamiden (een antibioticasoort);
  • Lijdt of geleden heeft aan hart- of vaatziekten;
  • Een ernstige lever- of nieraandoening heeft;
  • Lijdt aan een hoge bloeddruk;
  • Bepaalde andere migrainemedicijnen gebruikt.

  Lijdt u aan andere gezondheidsproblemen, bent u ouder dan 40 jaar, rookt u of gebruikt u medicijnen? Overleg dan met een arts of u Naratriptan mag gebruiken.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Naratriptan uitsluitend op advies van een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Dit medicijn kan uw reactievermogen beïnvloeden. Neem geen deel aan het verkeer als u last van heeft van klachten als slaperigheid of duizeligheid. Alcohol kan de bijwerkingen van Naratriptan versterken, maar kan ook een nieuwe migraineaanval uitlokken. Drink liever geen alcohol als u Naratriptan gebruikt.

Bijsluiters