Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Naramig wordt door artsen voorgeschreven bij migraine. De werkzame stof is naratriptan. Lees hier meer over Naramig.

Naramig is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Migraine.

 • Wat is Naramig?

  Naramig is een migrainemedicijn. De werkzame stof naratriptan heeft invloed op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen. Hierdoor verminderen of verdwijnen de klachten die het gevolg zijn van migraine. U kunt Naramig bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Naramig?

  Neem Naramig in zodra u een migraineaanval voelt opkomen. Het medicijn heeft dan het meeste effect. U kunt de tablet echter ook innemen als u al hoofdpijnklachten heeft. Neem Naramig niet in om een migraineaanval te voorkomen. Het medicijn werkt niet preventief. Slik de tablet zonder te kauwen door met voldoende vloeistof. Naramig geeft snel verlichting. Keert de hoofdpijn binnen 24 uur terug, dan kunt u nogmaals een tablet nemen. Helpt het medicijn niet, staak dan het gebruik van Naramig en overleg met een arts.

 • Bijwerkingen

  Naramig kan bijwerkingen geven. De bijwerkingen die u eventueel kunt ervaren zijn onder andere:

  • Slaperigheid of vermoeidheid;
  • Tintelingen, beklemd gevoel of gevoelloosheid in de ledematen of andere delen van het lichaam;
  • Pijn, spierpijn;
  • Drukkend gevoel op borst of keel. Raadpleeg een arts als de pijn op de borst blijft aanhouden.

  In de bijsluiter leest u meer informatie over de mogelijke bijwerkingen.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Naramig uitsluitend op advies van een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Naramig kan bijwerkingen als slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft. Alcohol kan de bijwerkingen van het medicijn versterken, en kan tevens een nieuwe migraineaanval uitlokken. Neem geen sterke drank als u Naramig heeft geslikt.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Naramig wordt gebruikt bij migraine, een aandoening waarbij er sprake is van bonzende hoofdpijn, meestal aan een kant van het hoofd. Daarbij kunnen ook andere symptomen optreden, zoals misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en/of geluid en een algeheel ziek gevoel. De aanval wordt soms vooraf gegaan door storingen in het gezichtsveld, zoals het zien van sterretjes of golvend beeld (aura). Een migraineaanval kan enkele uren tot enkele dagen duren. Naramig vernauwt de bloedvaten in de hersenen, waardoor de migraineaanval gestopt wordt. Het medicijn heeft binnen een uur effect.

 • Dosering

  De gebruikelijke aanbevolen dosering is als volgt:

  • Volwassenen tussen de 18 en 65 jaar: 1 tablet à 2,5 mg per keer. Neem niet meer dan 2 tabletten Naramig per etmaal in.

  Naramig is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar en ouderen vanaf 65 jaar. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Naramig is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit migrainemedicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor naratriptan of een van de hulpstoffen in de tablet;
  • Allergisch bent voor sulfonamiden (een antibioticasoort);
  • Lijdt of geleden heeft aan hart- of vaatziekten;
  • Lijdt aan een ernstige lever- of nieraandoening;
  • Een hoge bloeddruk heeft;
  • Bepaalde andere migrainemedicijnen gebruikt.

  Overleg met een arts of u Naramig mag gebruiken als u lijdt aan andere gezondheidsproblemen, als u ouder bent dan 40 jaar, veel rookt of medicijnen gebruikt.

 • Wat is Naramig?

  Naramig is een migrainemedicijn. De werkzame stof naratriptan heeft invloed op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen. Hierdoor verminderen of verdwijnen de klachten die het gevolg zijn van migraine. U kunt Naramig bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Naramig wordt gebruikt bij migraine, een aandoening waarbij er sprake is van bonzende hoofdpijn, meestal aan een kant van het hoofd. Daarbij kunnen ook andere symptomen optreden, zoals misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en/of geluid en een algeheel ziek gevoel. De aanval wordt soms vooraf gegaan door storingen in het gezichtsveld, zoals het zien van sterretjes of golvend beeld (aura). Een migraineaanval kan enkele uren tot enkele dagen duren. Naramig vernauwt de bloedvaten in de hersenen, waardoor de migraineaanval gestopt wordt. Het medicijn heeft binnen een uur effect.

 • Hoe gebruikt u Naramig?

  Neem Naramig in zodra u een migraineaanval voelt opkomen. Het medicijn heeft dan het meeste effect. U kunt de tablet echter ook innemen als u al hoofdpijnklachten heeft. Neem Naramig niet in om een migraineaanval te voorkomen. Het medicijn werkt niet preventief. Slik de tablet zonder te kauwen door met voldoende vloeistof. Naramig geeft snel verlichting. Keert de hoofdpijn binnen 24 uur terug, dan kunt u nogmaals een tablet nemen. Helpt het medicijn niet, staak dan het gebruik van Naramig en overleg met een arts.

 • Dosering

  De gebruikelijke aanbevolen dosering is als volgt:

  • Volwassenen tussen de 18 en 65 jaar: 1 tablet à 2,5 mg per keer. Neem niet meer dan 2 tabletten Naramig per etmaal in.

  Naramig is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar en ouderen vanaf 65 jaar. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Bijwerkingen

  Naramig kan bijwerkingen geven. De bijwerkingen die u eventueel kunt ervaren zijn onder andere:

  • Slaperigheid of vermoeidheid;
  • Tintelingen, beklemd gevoel of gevoelloosheid in de ledematen of andere delen van het lichaam;
  • Pijn, spierpijn;
  • Drukkend gevoel op borst of keel. Raadpleeg een arts als de pijn op de borst blijft aanhouden.

  In de bijsluiter leest u meer informatie over de mogelijke bijwerkingen.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Naramig is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit migrainemedicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor naratriptan of een van de hulpstoffen in de tablet;
  • Allergisch bent voor sulfonamiden (een antibioticasoort);
  • Lijdt of geleden heeft aan hart- of vaatziekten;
  • Lijdt aan een ernstige lever- of nieraandoening;
  • Een hoge bloeddruk heeft;
  • Bepaalde andere migrainemedicijnen gebruikt.

  Overleg met een arts of u Naramig mag gebruiken als u lijdt aan andere gezondheidsproblemen, als u ouder bent dan 40 jaar, veel rookt of medicijnen gebruikt.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Naramig uitsluitend op advies van een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Naramig kan bijwerkingen als slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft. Alcohol kan de bijwerkingen van het medicijn versterken, en kan tevens een nieuwe migraineaanval uitlokken. Neem geen sterke drank als u Naramig heeft geslikt.

Bijsluiters