Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Almogran is een geneesmiddel dat hoort bij de groep triptan-antimigrainemiddelen. Almogran vernauwt de bloedvaten in de hersenen en beïnvloedt andere processen in de hersenen waardoor de klachten bij migraine verminderen.​ 

Kies uw voorkeursbehandeling

Almogran 12.5 mg 9 tabl.
€ 131,00

 • Wat is Almogran?

  Almogran is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven om pijn behorende bij de aandoening migraine te verminderen. De werkzame stof almotriptan in Almogran vernauwt de bloedvaten in de hersenen, deze zijn verwijd bij migraine. Daarnaast zorgt almotriptan ervoor dat pijnsignalen verzonden door de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomen. 

 • Hoe wordt Almogran gebruikt?

  Houd er rekening mee dat Almogran alleen tijdens een aanval werkt, niet om een aanval te voorkomen. Door inname van Almogran nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval in het algemeen korter. Almogran helpt niet tegen aura-verschijnselen. Het medicijn begint na ongeveer een half uur tot een uur te werken, en dit gedurende 24 uur. Wanneer, hoe vaak en hoeveel Almogran u moet innemen, is afhankelijk van waarvoor het medicijn gebruikt wordt. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter. Almogran is beschikbaar in tabletvorm. Neem de tabletten in met een half glas water. De capsules moet u in z’n geheel doorslikken met een beetje water, zonder te kauwen. 

  U mag Almogran op elk moment van de dag innemen, echter u verkleint de kans op vergeten als u Almogran elke dag op dezelfde tijd inneemt. Als u slechts één dosis per dag heeft voorgeschreven, wordt aangeraden deze ’s ochtends bij het ontbijt in te nemen. Als u een dosis vergeten bent, moet u geen dubbele dosis innemen om een vergeten tablet in te halen. 

  Het kan gevaarlijk zijn om auto te rijden als u Almogran gebruikt. Dit komt door de eventuele bijwerkingen, zoals duizeligheid en slaperigheid. Deze bijwerkingen komen met name voor in de eerste 4 uur na gebruik. U mag daarom gedurende deze 4 uur niet deel nemen aan het verkeer. Hierna is dit weer toegestaan, indien u geen last meer heeft van de bijwerken. Het wordt aangeraden om geen alcohol te drinken als u net een migraine-aanval heeft gehad aangezien alcohol een nieuwe aanval teweeg kan brengen. U mag Almogran echter wel innemen als u alcohol heeft gedronken en als hierna een aanval van migraine is ontstaan. Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten van bepaald voedsel in combinatie met Almogran. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Almogran?

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Almogran bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Almogran zijn: 

  • Slaperigheid; 
  • Duizeligheid; 
  • Vermoeidheid; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Tintelend gevoel in lichaamsdelen en huid; 
  • Drukkend gevoel op de borst; 
  • Oorsuizen; 
  • Koude vingers en tenen; 
  • Slechter zien; 
  • Overgevoeligheid. 

  U kunt wat vermoeider, trager en duizelig zijn als u dit middel gebruikt. Ook kunt u last krijgen van benauwdheid en een drukkend gevoel op de borst, vooral als u astma heeft. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft. Koude handen en voeten kunnen ontstaan doordat de bloedvaten in de huid niet goed reageren op kou. Maag- en darmklachten zoals misselijkheid en diarree kunnen vooral in het begin optreden. Neem Almogran samen met wat eten in als u hier veel last van heeft. In sommige gevallen kunt u last krijgen van verminderd zicht, zoals wazig zien. U kunt tevens overgevoelig zijn voor de werkzame stof in Almogran, namelijk almotriptan. Dit merkt u aan een zwelling van het gezicht, zoals de lippen, mond of keel. U kunt tevens erg benauwd worden. Neem direct contact op met uw arts indien dit het geval is. In de toekomst mag u geen Almogran meer gebruiken. Houd er tot slot rekening mee dat het te vaak innemen en gebruiken van Almogran kan leiden tot hoofdpijn. Het is dan logisch om weer Almogran in te nemen, waardoor u in een vicieuze cirkel terecht komt. Als u vaker dan twee keer per maand last heeft van migraine, overleg dan met uw arts. Het kan dan namelijk beter zijn om een behandeling te volgen die erop gericht is om aanvallen te voorkomen, in plaats van te genezen. Raadpleeg in elk geval uw arts als u veel of langdurig last heeft van een van bovenstaande bijwerkingen. 

 • Kan Almogran in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Het is niet bekend dat Almogran een wisselwerking heeft met andere medicijnen. Vermeld het echter altijd aan uw arts als u medicijnen gebruikt voor de behandeling van een depressie zoals monoaminooxidaseremmers (bv. moclobemide), selectieve serotonineheropnameremmers (bv. fluoxetine) of serotonine noradrenaline heropname remmers (bv. venlafaxine). Deze medicijnen kunnen namelijk een serotoninesyndroom veroorzaken, een mogelijk levensbedreigende medicamenteuze reactie. Vermeld het tevens als u Sint-Janskruid gebruikt, omdat dit middel de kans op bijwerkingen kan verhogen. 

  Tot slot mag Almogran niet gelijktijdig ingenomen worden met geneesmiddelen die ergotamine bevatten, die tevens gebruikt worden voor de behandeling van migraine. Op voorwaarde dat er voldoende tijd tussen de inname van elk geneesmiddel ligt, mogen de medicijnen na elkaar gebruikt worden. Hiervoor geldt: 

  • Na inname van Almogran moet u ten minste 6 uur wachten voordat u ergotamine inneemt; 
  • Na inname van ergotamine moet u ten minste 24 uur wachten voordat u Almogran mag innemen. 
 • Kan ik Almogran krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Almogran zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Almogran gebruikt?

  Almogran wordt voorgeschreven bij migraine. Mensen met migraine hebben last van pijnlijke, bonzende hoofdpijn, misselijkheid en zijn vaak gevoeliger voor licht en geluid. De hoofdpijn treedt meestal aan één kant van het hoofd op.  Een aantal mensen die leiden aan migraine ziet vlak voor een aanval sterretjes of zwarte vlekken, dit zijn aura-verschijnselen. Een aanval kan een aantal uur maar ook een dag of langer duren. Bij een migraineaanval vernauwen de bloedvaten in het hoofd zich, waarna ze zich plotseling weer verwijden. Dit leidt tot de kenmerkende klachten. Een aantal personen die lijden aan migraine kan de aanval een paar uur tot een paar dagen voelen aankomen door symptomen zoals prikkelbaarheid, veranderende stemming, minder of meer eetlust of vaak moeten gapen. Migraine komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en kan erfelijk zijn. 

 • Welke doseringen zijn er?

  De doseringen zijn afhankelijk van uw mate van migraine. Uw arts geeft u hier uiteraard meer informatie over. Over het algemeen is de aanbevolen dosering voor een volwassene één tablet van 12,5 mg per dag. Deze moet u zo snel als mogelijk innemen na het begin van de migraineaanval. Vermindert uw migraine-aanval niet? Dan mag u niet nog een tablet innemen voor dezelfde aanval. Als u binnen 24 uur een tweede migraineaanval krijgt, dan mag u echter wel een tweede tablet van 12,5 mg innemen, maar u moet minstens twee uur wachten tussen de eerste en de tweede tablet. 

  De maximale dagdosering is twee tabletten van 12,5 mg per 24 uur. U kunt Almogran het beste zo snel mogelijk na begin van de aanval innemen. Houd er rekening mee dat als u een ernstige nierziekte hebt, u niet meer dan één tablet van 12,5 mg per 24 uur mag innemen. 

 • Wanneer mag u Almogran niet gebruiken?

  Almogran mag niet gebruikt worden door de volgende personen: 

  • Zwangere vrouwen; 
  • Vrouwen die borstvoeding geven; 
  • Kinderen jonger dan 18 jaar; 
  • Personen die allergisch zijn voor almotriptan; 
  • Als u een ziekte hebt of gehad hebt waarbij de bloedtoevoer naar het hart vermindert, zoals: 
   • hartinfarct 
   • pijn of ongemak in de borstkas bij bepaalde activiteiten of stress 
   • hartproblemen zonder pijn 
   • pijn in de borstkas die optreedt als u rust 
   • sterk verhoogde bloeddruk 
   • ongecontroleerde lichte of matige hoge bloeddruk. 
  • Als u een beroerte hebt gehad of een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen; 
  • Als u een obstructie van de grote slagaders van armen of benen hebt gehad (perifeer arterieel lijden); 
  • Als u andere geneesmiddelen inneemt die worden gebruikt om migraine te behandelen, zoals ergotamine, dihydro-ergotamine en methysergide of andere serotonineagonisten (bv. sumatriptan); 
  • Als u een ernstige leverziekte hebt. 

  Daarnaast moeten de volgende personen voorzichtig zijn met het gebruik van Almogran. Vertel het aan uw arts als het volgende op u van toepassing is. 

  • Als niet is vastgesteld welk type migraine u heeft; 
  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor antibacteriële middelen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de behandeling van urineweginfecties (sulfonamiden); 
  • Als uw hoofdpijnsymptomen anders zijn dan uw normale aanvallen, d.w.z. u hoort een geluid in uw oren of u bent duizelig, u vertoont een korte verlamming van één kant van het lichaam of een verlamming van de spieren die de oogbewegingen controleren, of als u nieuwe symptomen krijgt; 
  • Als u een risico loopt op een hartziekte, bijvoorbeeld een ongecontroleerde hoge bloeddruk, hoge cholesterol, zwaarlijvigheid, diabetes, roken, duidelijke familiale voorgeschiedenis van hartkwalen; 
  • Postmenopauzale vrouwen of mannen ouder dan 40 jaar; 
  • Als u een lichte tot matige leverziekte hebt; 
  • Als u een ernstige nierziekte hebt; 
  • Als u ouder bent dan 65 jaar; 
  • Als u antidepressiva gebruikt; SSRIs (selectieve serotonine heropname remmers) of SNRIs (selectievenoradrenaline heropname remmers. 

  Er is nog te weinig bekend over het gebruik van Almogran door zwangere vrouwen, vandaar dat wordt aangeraden om Almogran niet te gebruiken als u zwanger bent. Vermeld het aan uw arts als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Hetzelfde geldt voor het geven van borstvoeding aangezien niet bekend is of Almogran in de moedermelk terecht komt en schadelijk is voor de baby. 

 • Waar kan ik Almogran kopen?

  Almogran is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Almotriptan. Geraadpleegd op 1 april, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/almotriptan 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Almogran 12,5 mg filmomhulde tabletten, Almotriptan. Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h25415.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (9 januari 2020). Almotriptan. Geraadpleegd op 1 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/almotriptan?product=almotriptan#belangrijk-om-te-weten-over-almotriptan 

 • Wat is Almogran?

  Almogran is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven om pijn behorende bij de aandoening migraine te verminderen. De werkzame stof almotriptan in Almogran vernauwt de bloedvaten in de hersenen, deze zijn verwijd bij migraine. Daarnaast zorgt almotriptan ervoor dat pijnsignalen verzonden door de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomen. 

 • Wanneer wordt Almogran gebruikt?

  Almogran wordt voorgeschreven bij migraine. Mensen met migraine hebben last van pijnlijke, bonzende hoofdpijn, misselijkheid en zijn vaak gevoeliger voor licht en geluid. De hoofdpijn treedt meestal aan één kant van het hoofd op.  Een aantal mensen die leiden aan migraine ziet vlak voor een aanval sterretjes of zwarte vlekken, dit zijn aura-verschijnselen. Een aanval kan een aantal uur maar ook een dag of langer duren. Bij een migraineaanval vernauwen de bloedvaten in het hoofd zich, waarna ze zich plotseling weer verwijden. Dit leidt tot de kenmerkende klachten. Een aantal personen die lijden aan migraine kan de aanval een paar uur tot een paar dagen voelen aankomen door symptomen zoals prikkelbaarheid, veranderende stemming, minder of meer eetlust of vaak moeten gapen. Migraine komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en kan erfelijk zijn. 

 • Hoe wordt Almogran gebruikt?

  Houd er rekening mee dat Almogran alleen tijdens een aanval werkt, niet om een aanval te voorkomen. Door inname van Almogran nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval in het algemeen korter. Almogran helpt niet tegen aura-verschijnselen. Het medicijn begint na ongeveer een half uur tot een uur te werken, en dit gedurende 24 uur. Wanneer, hoe vaak en hoeveel Almogran u moet innemen, is afhankelijk van waarvoor het medicijn gebruikt wordt. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter. Almogran is beschikbaar in tabletvorm. Neem de tabletten in met een half glas water. De capsules moet u in z’n geheel doorslikken met een beetje water, zonder te kauwen. 

  U mag Almogran op elk moment van de dag innemen, echter u verkleint de kans op vergeten als u Almogran elke dag op dezelfde tijd inneemt. Als u slechts één dosis per dag heeft voorgeschreven, wordt aangeraden deze ’s ochtends bij het ontbijt in te nemen. Als u een dosis vergeten bent, moet u geen dubbele dosis innemen om een vergeten tablet in te halen. 

  Het kan gevaarlijk zijn om auto te rijden als u Almogran gebruikt. Dit komt door de eventuele bijwerkingen, zoals duizeligheid en slaperigheid. Deze bijwerkingen komen met name voor in de eerste 4 uur na gebruik. U mag daarom gedurende deze 4 uur niet deel nemen aan het verkeer. Hierna is dit weer toegestaan, indien u geen last meer heeft van de bijwerken. Het wordt aangeraden om geen alcohol te drinken als u net een migraine-aanval heeft gehad aangezien alcohol een nieuwe aanval teweeg kan brengen. U mag Almogran echter wel innemen als u alcohol heeft gedronken en als hierna een aanval van migraine is ontstaan. Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten van bepaald voedsel in combinatie met Almogran. 

 • Welke doseringen zijn er?

  De doseringen zijn afhankelijk van uw mate van migraine. Uw arts geeft u hier uiteraard meer informatie over. Over het algemeen is de aanbevolen dosering voor een volwassene één tablet van 12,5 mg per dag. Deze moet u zo snel als mogelijk innemen na het begin van de migraineaanval. Vermindert uw migraine-aanval niet? Dan mag u niet nog een tablet innemen voor dezelfde aanval. Als u binnen 24 uur een tweede migraineaanval krijgt, dan mag u echter wel een tweede tablet van 12,5 mg innemen, maar u moet minstens twee uur wachten tussen de eerste en de tweede tablet. 

  De maximale dagdosering is twee tabletten van 12,5 mg per 24 uur. U kunt Almogran het beste zo snel mogelijk na begin van de aanval innemen. Houd er rekening mee dat als u een ernstige nierziekte hebt, u niet meer dan één tablet van 12,5 mg per 24 uur mag innemen. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Almogran?

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Almogran bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Almogran zijn: 

  • Slaperigheid; 
  • Duizeligheid; 
  • Vermoeidheid; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Tintelend gevoel in lichaamsdelen en huid; 
  • Drukkend gevoel op de borst; 
  • Oorsuizen; 
  • Koude vingers en tenen; 
  • Slechter zien; 
  • Overgevoeligheid. 

  U kunt wat vermoeider, trager en duizelig zijn als u dit middel gebruikt. Ook kunt u last krijgen van benauwdheid en een drukkend gevoel op de borst, vooral als u astma heeft. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft. Koude handen en voeten kunnen ontstaan doordat de bloedvaten in de huid niet goed reageren op kou. Maag- en darmklachten zoals misselijkheid en diarree kunnen vooral in het begin optreden. Neem Almogran samen met wat eten in als u hier veel last van heeft. In sommige gevallen kunt u last krijgen van verminderd zicht, zoals wazig zien. U kunt tevens overgevoelig zijn voor de werkzame stof in Almogran, namelijk almotriptan. Dit merkt u aan een zwelling van het gezicht, zoals de lippen, mond of keel. U kunt tevens erg benauwd worden. Neem direct contact op met uw arts indien dit het geval is. In de toekomst mag u geen Almogran meer gebruiken. Houd er tot slot rekening mee dat het te vaak innemen en gebruiken van Almogran kan leiden tot hoofdpijn. Het is dan logisch om weer Almogran in te nemen, waardoor u in een vicieuze cirkel terecht komt. Als u vaker dan twee keer per maand last heeft van migraine, overleg dan met uw arts. Het kan dan namelijk beter zijn om een behandeling te volgen die erop gericht is om aanvallen te voorkomen, in plaats van te genezen. Raadpleeg in elk geval uw arts als u veel of langdurig last heeft van een van bovenstaande bijwerkingen. 

 • Wanneer mag u Almogran niet gebruiken?

  Almogran mag niet gebruikt worden door de volgende personen: 

  • Zwangere vrouwen; 
  • Vrouwen die borstvoeding geven; 
  • Kinderen jonger dan 18 jaar; 
  • Personen die allergisch zijn voor almotriptan; 
  • Als u een ziekte hebt of gehad hebt waarbij de bloedtoevoer naar het hart vermindert, zoals: 
   • hartinfarct 
   • pijn of ongemak in de borstkas bij bepaalde activiteiten of stress 
   • hartproblemen zonder pijn 
   • pijn in de borstkas die optreedt als u rust 
   • sterk verhoogde bloeddruk 
   • ongecontroleerde lichte of matige hoge bloeddruk. 
  • Als u een beroerte hebt gehad of een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen; 
  • Als u een obstructie van de grote slagaders van armen of benen hebt gehad (perifeer arterieel lijden); 
  • Als u andere geneesmiddelen inneemt die worden gebruikt om migraine te behandelen, zoals ergotamine, dihydro-ergotamine en methysergide of andere serotonineagonisten (bv. sumatriptan); 
  • Als u een ernstige leverziekte hebt. 

  Daarnaast moeten de volgende personen voorzichtig zijn met het gebruik van Almogran. Vertel het aan uw arts als het volgende op u van toepassing is. 

  • Als niet is vastgesteld welk type migraine u heeft; 
  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor antibacteriële middelen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de behandeling van urineweginfecties (sulfonamiden); 
  • Als uw hoofdpijnsymptomen anders zijn dan uw normale aanvallen, d.w.z. u hoort een geluid in uw oren of u bent duizelig, u vertoont een korte verlamming van één kant van het lichaam of een verlamming van de spieren die de oogbewegingen controleren, of als u nieuwe symptomen krijgt; 
  • Als u een risico loopt op een hartziekte, bijvoorbeeld een ongecontroleerde hoge bloeddruk, hoge cholesterol, zwaarlijvigheid, diabetes, roken, duidelijke familiale voorgeschiedenis van hartkwalen; 
  • Postmenopauzale vrouwen of mannen ouder dan 40 jaar; 
  • Als u een lichte tot matige leverziekte hebt; 
  • Als u een ernstige nierziekte hebt; 
  • Als u ouder bent dan 65 jaar; 
  • Als u antidepressiva gebruikt; SSRIs (selectieve serotonine heropname remmers) of SNRIs (selectievenoradrenaline heropname remmers. 

  Er is nog te weinig bekend over het gebruik van Almogran door zwangere vrouwen, vandaar dat wordt aangeraden om Almogran niet te gebruiken als u zwanger bent. Vermeld het aan uw arts als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Hetzelfde geldt voor het geven van borstvoeding aangezien niet bekend is of Almogran in de moedermelk terecht komt en schadelijk is voor de baby. 

 • Kan Almogran in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Het is niet bekend dat Almogran een wisselwerking heeft met andere medicijnen. Vermeld het echter altijd aan uw arts als u medicijnen gebruikt voor de behandeling van een depressie zoals monoaminooxidaseremmers (bv. moclobemide), selectieve serotonineheropnameremmers (bv. fluoxetine) of serotonine noradrenaline heropname remmers (bv. venlafaxine). Deze medicijnen kunnen namelijk een serotoninesyndroom veroorzaken, een mogelijk levensbedreigende medicamenteuze reactie. Vermeld het tevens als u Sint-Janskruid gebruikt, omdat dit middel de kans op bijwerkingen kan verhogen. 

  Tot slot mag Almogran niet gelijktijdig ingenomen worden met geneesmiddelen die ergotamine bevatten, die tevens gebruikt worden voor de behandeling van migraine. Op voorwaarde dat er voldoende tijd tussen de inname van elk geneesmiddel ligt, mogen de medicijnen na elkaar gebruikt worden. Hiervoor geldt: 

  • Na inname van Almogran moet u ten minste 6 uur wachten voordat u ergotamine inneemt; 
  • Na inname van ergotamine moet u ten minste 24 uur wachten voordat u Almogran mag innemen. 
 • Waar kan ik Almogran kopen?

  Almogran is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Almogran krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Almogran zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Almotriptan. Geraadpleegd op 1 april, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/almotriptan 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Almogran 12,5 mg filmomhulde tabletten, Almotriptan. Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h25415.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (9 januari 2020). Almotriptan. Geraadpleegd op 1 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/almotriptan?product=almotriptan#belangrijk-om-te-weten-over-almotriptan 

Beoordeeld door:

Apotheker Arco Verhoog

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters