Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Euthyrox wordt gebruikt om een tekort aan schildklierhormonen op te heffen of te verminderen. Lees nu meer over Euthyrox op deze pagina.

Euthyrox kan niet meer worden besteld. U kunt wel een consult aanvragen voor .

 • Wat is Euthyrox?

  Euthyrox bevat het schildklierhormoon levothyroxine (dit is dezelfde werkzame stof als in Thyrax). Dit medicijn wordt gebruikt om een tekort aan schildklierhormonen in het lichaam op te heffen of te verminderen. U kunt Euthyrox bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Let op: Het geven van een opdracht om dit op uw naam te regelen is alleen mogelijk wanneer u Euthyrox eerder voorgeschreven heeft gekregen door een arts.

 • Hoe gebruikt u Euthyrox?

  Slik de tablet Euthyrox in zijn geheel door met voldoende vloeistof. Voor gebruik bij kinderen kunt u de tablet eventueel eerst oplossen in een beetje water. Neem Euthyrox altijd in op een lege maag, bij voorkeur minstens een half uur voor het ontbijt. Bent u vergeten om Euthyrox in te nemen, doe dat dan alsnog. Is het bijna tijd voor de volgende dosis, sla de vergeten tablet dan over.

 • Bijwerkingen

  Als u behandeld wordt met Euthyrox kunnen er soms bijwerkingen optreden, al krijgt niet iedereen hier last van. Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn onder andere:

  • Versnelde hartslag, hartkloppingen;
  • Angina pectoris (pijn op de borst);
  • Hoofdpijn;
  • Trillen;
  • Rusteloosheid.

  Krijgt u last van deze of andere bijwerkingen, overleg dan met een arts. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Bent u zwanger of geeft u borstvoeding, dan kunt u dit medicijn in overleg met een arts blijven gebruiken. Euthyrox heeft in principe geen invloed op uw rijvaardigheid. Er geldt geen waarschuwing wat betreft het gebruik van alcohol.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Euthyrox helpt tegen klachten die veroorzaakt worden door een te traag werkende schildklier (hypothyroïdie). De symptomen die bij deze aandoening horen, zijn onder andere:

  • Vermoeidheid;
  • Lusteloosheid;
  • Kouwelijkheid;
  • Traag handelen;
  • Toename van gewicht.

  De werkzame stof levothyroxine vult het schildklierhormoongehalte aan. Hierdoor verminderen of verdwijnen de klachten. Artsen schrijven Euthyrox soms ook voor bij een te snel werkende schildklier, maar dan altijd in combinatie met medicijnen die schildklierhormoonproductie afremmen.

 • Dosering

  Euthyrox is beschikbaar in diverse sterktes. Een arts weet welke sterkte u het beste kunt gebruiken. Meestal wordt in het begin van de behandeling een lage dosering voorgeschreven. Heeft dit onvoldoende effect of zijn er veel bijwerkingen, dan kan de arts de dosering aanpassen. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat u het medicijn goed aanslaat. De richtlijnen voor de dosering van Euthyrox zijn als volgt:

  • Volwassenen en kinderen: eenmaal daags een half uur voor het ontbijt de gehele voorgeschreven dagdosis innemen.

  Wijk niet af van de voorgeschreven dosering en lees voor gebruik de bijsluiter.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Euthyrox is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor levothyroxine of een van de gebruikte hulpstoffen.

  Lijdt u aan een hart- of vaatziekte, onvoldoende werking van de hypofyse of een aandoening van de bijnieren, overleg dan met een arts over het gebruik van Euthyrox. Doe dit ook als u last heeft van andere gezondheidsklachten. Breng een arts altijd op de hoogte van uw medicijngebruik. Sommige geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Euthyrox. Een arts weet welke combinaties vermeden moeten worden.

 • Wat is Euthyrox?

  Euthyrox bevat het schildklierhormoon levothyroxine (dit is dezelfde werkzame stof als in Thyrax). Dit medicijn wordt gebruikt om een tekort aan schildklierhormonen in het lichaam op te heffen of te verminderen. U kunt Euthyrox bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Let op: Het geven van een opdracht om dit op uw naam te regelen is alleen mogelijk wanneer u Euthyrox eerder voorgeschreven heeft gekregen door een arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Euthyrox helpt tegen klachten die veroorzaakt worden door een te traag werkende schildklier (hypothyroïdie). De symptomen die bij deze aandoening horen, zijn onder andere:

  • Vermoeidheid;
  • Lusteloosheid;
  • Kouwelijkheid;
  • Traag handelen;
  • Toename van gewicht.

  De werkzame stof levothyroxine vult het schildklierhormoongehalte aan. Hierdoor verminderen of verdwijnen de klachten. Artsen schrijven Euthyrox soms ook voor bij een te snel werkende schildklier, maar dan altijd in combinatie met medicijnen die schildklierhormoonproductie afremmen.

 • Hoe gebruikt u Euthyrox?

  Slik de tablet Euthyrox in zijn geheel door met voldoende vloeistof. Voor gebruik bij kinderen kunt u de tablet eventueel eerst oplossen in een beetje water. Neem Euthyrox altijd in op een lege maag, bij voorkeur minstens een half uur voor het ontbijt. Bent u vergeten om Euthyrox in te nemen, doe dat dan alsnog. Is het bijna tijd voor de volgende dosis, sla de vergeten tablet dan over.

 • Dosering

  Euthyrox is beschikbaar in diverse sterktes. Een arts weet welke sterkte u het beste kunt gebruiken. Meestal wordt in het begin van de behandeling een lage dosering voorgeschreven. Heeft dit onvoldoende effect of zijn er veel bijwerkingen, dan kan de arts de dosering aanpassen. Hierdoor kan het enige tijd duren voordat u het medicijn goed aanslaat. De richtlijnen voor de dosering van Euthyrox zijn als volgt:

  • Volwassenen en kinderen: eenmaal daags een half uur voor het ontbijt de gehele voorgeschreven dagdosis innemen.

  Wijk niet af van de voorgeschreven dosering en lees voor gebruik de bijsluiter.

 • Bijwerkingen

  Als u behandeld wordt met Euthyrox kunnen er soms bijwerkingen optreden, al krijgt niet iedereen hier last van. Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn onder andere:

  • Versnelde hartslag, hartkloppingen;
  • Angina pectoris (pijn op de borst);
  • Hoofdpijn;
  • Trillen;
  • Rusteloosheid.

  Krijgt u last van deze of andere bijwerkingen, overleg dan met een arts. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Euthyrox is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor levothyroxine of een van de gebruikte hulpstoffen.

  Lijdt u aan een hart- of vaatziekte, onvoldoende werking van de hypofyse of een aandoening van de bijnieren, overleg dan met een arts over het gebruik van Euthyrox. Doe dit ook als u last heeft van andere gezondheidsklachten. Breng een arts altijd op de hoogte van uw medicijngebruik. Sommige geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Euthyrox. Een arts weet welke combinaties vermeden moeten worden.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Bent u zwanger of geeft u borstvoeding, dan kunt u dit medicijn in overleg met een arts blijven gebruiken. Euthyrox heeft in principe geen invloed op uw rijvaardigheid. Er geldt geen waarschuwing wat betreft het gebruik van alcohol.

Bijsluiters