Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Ropinirol behoort tot een groep geneesmiddelen die dopamine-agonisten worden genoemd. Dopamine-agonisten werken net zoals dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt. 

Kies uw voorkeursbehandeling

Ropinirol 1 mg 84 tabl.
€ 77,50
Ropinirol 1 mg 84 tabl.
€ 77,50
Ropinirol 2 mg 28 tabl.
€ 78,50
Ropinirol 2 mg retard 30 tabl.
€ 40,50
Ropinirol 2 mg 84 tabl.
€ 83,20
Ropinirol 4 mg retard 30 tabl.
€ 54,90
Ropinirol 250 mcg 84 tabl.
€ 76,90
Ropinirol 500 mcg 84 tabl.
€ 79,90

 • Wat is Ropinirol en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

  Ropinirol behoort tot een groep geneesmiddelen die dopamine-agonisten worden genoemd. Dopamine-agonisten werken net zoals dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt. 
   
  Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. De oorzaak van de ziekte van Parkinson is een gebrek aan dopamine in de hersenen. Dit middel kan alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson worden gebruikt, om de behandeling effectiever te maken. 
   
  Dit middel wordt gebruikt voor behandeling van de symptomen van matig tot ernstig Restless Legs Syndrome (rusteloze benen), een aandoening die gekenmerkt wordt door een onbedwingbare neiging de benen te bewegen, en soms ook de armen, en die gepaard gaat met ongemakkelijke gewaarwordingen zoals tintelen, branden of prikken. Deze gewaarwordingen treden op tijdens perioden van rust of inactiviteit, zoals bij het zitten of liggen, vooral in bed, en zijn 's avonds en 's nachts het ergst. Gewoonlijk ervaart u alleen verlichting door rond te lopen of de betreffende ledematen te bewegen, wat vaak leidt tot slaapproblemen. Dit middel verlicht het ongemak en vermindert de neiging de ledematen te bewegen waardoor uw slaap wordt verstoord. 

 • Hoe gebruikt u Ropinirol?

  Gebruikt u Ropinirol voor het Restless Legs Syndroom, dan moet u het medicijn 's avonds innemen, maximaal drie uur voordat u gaat slapen. Slik de tablet in zijn geheel door met voldoende vloeistof. U kunt Ropinirol het beste met wat voedsel innemen. Het gebruik van dit medicijn moet doorgaans langzaam worden opgebouwd. Na de startdosering zal een arts de dosering geleidelijk aan verhogen. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het medicijn optimaal werkt.

   

 • Bijwerkingen

  Tijdens uw behandeling met Ropinirol kunt u te maken krijgen met bijwerkingen, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. De mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn onder andere:

  • Misselijkheid en overgeven;
  • Duizeligheid, vermoeidheid;
  • Toename van de Restless Legs Syndroom-klachten.

  Raadpleeg een arts als u last krijgt van bijwerkingen. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Neem Ropinirol niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Ropinirol kan bijwerkingen als slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft. Alcohol kan bijwerkingen uitlokken of versterken. Matig of staak uw gebruik van sterke drank.

 • Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

   

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • als u een leveraandoening heeft.
  • als u een ernstige nieraandoening heeft.

  Als u dit niet zeker weet, is het heel belangrijk om met uw arts te praten.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
  Voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, dient u uw arts op de hoogte te stellen als u:
  • ernstige hartklachten heeft.
  • ernstige psychische problemen heeft.
  • als er aanwijzingen zijn dat u lijdt aan een ziekelijke neiging tot gokken of een dwangmatige behoefte heeft aan seks.
  • vertel het uw arts als u symptomen zoals depressie, apathie, onrust, vermoeidheid, zweten of pijn krijgt, nadat de behandeling met ropinirol is gestaakt of de dosering is verlaagd. Als de problemen meer dan een aantal weken aanhouden, kan het nodig zijn dat uw arts de behandeling aanpast.

  In deze situaties moet uw arts zorgvuldig toezien op de behandeling.

  Vertel uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u driften of verlangens ontwikkelt en gaat gedragen op een manier die ongebruikelijk is voor u of u kunt de impuls, aandrijving of verleiding niet weerstaan, voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten die uzelf of anderen kunnen schaden. Dit gedrag wordt impulscontrole stoornissen genoemd en kan onder meer verslavende kansspelen, buitensporig eten of uitgaven, een abnormaal hoge seksdrift of een toename van seksuele gedachten of gevoelens zijn. Uw arts kan het nodig vinden om uw behandelingen aan te passen.

  Als de symptomen erger worden tijdens de behandeling van Restless Legs Syndrome, vroeger op de dag of na een kortere rustperiode optreden, of als ze ook in andere delen van uw lichaam optreden, zoals uw armen, neem dan contact op met uw arts. Die kan de dosis ropinirol verlagen.

  Vertel het uw arts als u stopt of start met roken terwijl u dit middel gebruikt. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosis aanpast.

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar
  Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
  Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken, waaronder geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit geldt ook voor kruidengeneesmiddelen. Vertel dat dan uw arts of apotheker.

  Het effect van dit middel kan verhoogd of verlaagd worden door andere geneesmiddelen en vice versa. Deze geneesmiddelen zijn o.a.:
  • ciprofloxacine (een antibioticum)
  • enoxacine (een antibioticum)
  • fluvoxamine (voor de behandeling van een depressie)
  • hormoonvervangende behandeling (ook wel HRT genoemd)
  • antipsychotica en andere geneesmiddelen die dopamine in de hersenen blokkeren (bv. sulpiride of metoclopramide)

  Vertel het uw arts als u dit middel gebruikt en de arts u andere geneesmiddelen gaat voorschrijven.

   

 • Dosering

  Ropinirol is beschikbaar in verschillende sterktes. Een arts weet welke tabletten u moet gebruiken. De richtlijnen voor de startdosering bij het Restless Legs Syndroom zijn als volgt:

  • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet à 0,25 mg. Na een aantal dagen kan de dosering verhoogd worden. Volg hierbij het advies van een arts.

  Voor de behandeling van de ziekte van Parkinson geldt een ander doseringsadvies. Ropinirol is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Lees voor gebruik de bijsluiter.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Ropinirol is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor ropinirol of een van de gebruikte hulpstoffen;
  • Lijdt aan een ernstige lever- of nierafwijking.

  Heeft u een hartaandoening, psychische klachten of andere gezondheidsproblemen, overleg dan met een arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Breng een arts altijd op de hoogte van uw medicijngebruik: Ropinirol kan de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden (en andersom).

 • Wat is Ropinirol en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

  Ropinirol behoort tot een groep geneesmiddelen die dopamine-agonisten worden genoemd. Dopamine-agonisten werken net zoals dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt. 
   
  Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. De oorzaak van de ziekte van Parkinson is een gebrek aan dopamine in de hersenen. Dit middel kan alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson worden gebruikt, om de behandeling effectiever te maken. 
   
  Dit middel wordt gebruikt voor behandeling van de symptomen van matig tot ernstig Restless Legs Syndrome (rusteloze benen), een aandoening die gekenmerkt wordt door een onbedwingbare neiging de benen te bewegen, en soms ook de armen, en die gepaard gaat met ongemakkelijke gewaarwordingen zoals tintelen, branden of prikken. Deze gewaarwordingen treden op tijdens perioden van rust of inactiviteit, zoals bij het zitten of liggen, vooral in bed, en zijn 's avonds en 's nachts het ergst. Gewoonlijk ervaart u alleen verlichting door rond te lopen of de betreffende ledematen te bewegen, wat vaak leidt tot slaapproblemen. Dit middel verlicht het ongemak en vermindert de neiging de ledematen te bewegen waardoor uw slaap wordt verstoord. 

 • Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

   

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • als u een leveraandoening heeft.
  • als u een ernstige nieraandoening heeft.

  Als u dit niet zeker weet, is het heel belangrijk om met uw arts te praten.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
  Voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, dient u uw arts op de hoogte te stellen als u:
  • ernstige hartklachten heeft.
  • ernstige psychische problemen heeft.
  • als er aanwijzingen zijn dat u lijdt aan een ziekelijke neiging tot gokken of een dwangmatige behoefte heeft aan seks.
  • vertel het uw arts als u symptomen zoals depressie, apathie, onrust, vermoeidheid, zweten of pijn krijgt, nadat de behandeling met ropinirol is gestaakt of de dosering is verlaagd. Als de problemen meer dan een aantal weken aanhouden, kan het nodig zijn dat uw arts de behandeling aanpast.

  In deze situaties moet uw arts zorgvuldig toezien op de behandeling.

  Vertel uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u driften of verlangens ontwikkelt en gaat gedragen op een manier die ongebruikelijk is voor u of u kunt de impuls, aandrijving of verleiding niet weerstaan, voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten die uzelf of anderen kunnen schaden. Dit gedrag wordt impulscontrole stoornissen genoemd en kan onder meer verslavende kansspelen, buitensporig eten of uitgaven, een abnormaal hoge seksdrift of een toename van seksuele gedachten of gevoelens zijn. Uw arts kan het nodig vinden om uw behandelingen aan te passen.

  Als de symptomen erger worden tijdens de behandeling van Restless Legs Syndrome, vroeger op de dag of na een kortere rustperiode optreden, of als ze ook in andere delen van uw lichaam optreden, zoals uw armen, neem dan contact op met uw arts. Die kan de dosis ropinirol verlagen.

  Vertel het uw arts als u stopt of start met roken terwijl u dit middel gebruikt. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosis aanpast.

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar
  Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
  Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken, waaronder geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit geldt ook voor kruidengeneesmiddelen. Vertel dat dan uw arts of apotheker.

  Het effect van dit middel kan verhoogd of verlaagd worden door andere geneesmiddelen en vice versa. Deze geneesmiddelen zijn o.a.:
  • ciprofloxacine (een antibioticum)
  • enoxacine (een antibioticum)
  • fluvoxamine (voor de behandeling van een depressie)
  • hormoonvervangende behandeling (ook wel HRT genoemd)
  • antipsychotica en andere geneesmiddelen die dopamine in de hersenen blokkeren (bv. sulpiride of metoclopramide)

  Vertel het uw arts als u dit middel gebruikt en de arts u andere geneesmiddelen gaat voorschrijven.

   

 • Hoe gebruikt u Ropinirol?

  Gebruikt u Ropinirol voor het Restless Legs Syndroom, dan moet u het medicijn 's avonds innemen, maximaal drie uur voordat u gaat slapen. Slik de tablet in zijn geheel door met voldoende vloeistof. U kunt Ropinirol het beste met wat voedsel innemen. Het gebruik van dit medicijn moet doorgaans langzaam worden opgebouwd. Na de startdosering zal een arts de dosering geleidelijk aan verhogen. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het medicijn optimaal werkt.

   

 • Dosering

  Ropinirol is beschikbaar in verschillende sterktes. Een arts weet welke tabletten u moet gebruiken. De richtlijnen voor de startdosering bij het Restless Legs Syndroom zijn als volgt:

  • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet à 0,25 mg. Na een aantal dagen kan de dosering verhoogd worden. Volg hierbij het advies van een arts.

  Voor de behandeling van de ziekte van Parkinson geldt een ander doseringsadvies. Ropinirol is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Lees voor gebruik de bijsluiter.

 • Bijwerkingen

  Tijdens uw behandeling met Ropinirol kunt u te maken krijgen met bijwerkingen, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. De mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn onder andere:

  • Misselijkheid en overgeven;
  • Duizeligheid, vermoeidheid;
  • Toename van de Restless Legs Syndroom-klachten.

  Raadpleeg een arts als u last krijgt van bijwerkingen. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Ropinirol is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor ropinirol of een van de gebruikte hulpstoffen;
  • Lijdt aan een ernstige lever- of nierafwijking.

  Heeft u een hartaandoening, psychische klachten of andere gezondheidsproblemen, overleg dan met een arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Breng een arts altijd op de hoogte van uw medicijngebruik: Ropinirol kan de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden (en andersom).

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Neem Ropinirol niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Ropinirol kan bijwerkingen als slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft. Alcohol kan bijwerkingen uitlokken of versterken. Matig of staak uw gebruik van sterke drank.

Bijsluiters