Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Pramipexol is een medicijn dat wordt voorgeschreven om de klachten bij de aandoening restless legs en de ziekte van Parkinson te verminderen. Pramipexol bootst de werking van dopamine in de hersenen na. 

Kies uw voorkeursbehandeling

Pramipexol 180 mcg 100 tabl.
€ 85,50

 • Wat is Pramipexol?

  De stof pramipexol heeft invloed op de aansturing van de spieren in de hersenen. Deze stof werkt hetzelfde als de neurotransmitter dopamine, die van nature in de hersenen aanwezig is en gebruikt wordt bij veel hersenfuncties, zoals het aansturen van de spieren. Op deze manier wordt een goede overdracht van berichten tussen de hersenen en communicatie tussen de hersencellen gecreëerd. 

 • Hoe wordt Pramipexol gebruikt?

  De tabletten Pramipexol met gereguleerde afgifte dient u één keer per dag, 2 tot 3 uur voor het slapengaan in te nemen. Neem ze eventueel in met wat eten als u last heeft van misselijkheid. De gewone tabletten moeten over 3 gelijke doses per dag verdeeld worden. Meestal moet het gebruik van Pramipexol worden opgebouwd. U begint met een lage dosering, die vervolgens om de paar dagen wordt verhoogd totdat het medicijn genoeg effect heeft. Stop nooit in één keer met het innemen van Pramipexol, maar bouw het langzaam af. 

  U kunt de tabletten het beste op een vast tijdstip nemen, dan vergeet u minder snel een dosis. Bij gebruik voor de ziekte van Parkinson kan het drie maanden duren voordat merkbaar is of Pramipexol voldoende effect heeft. Als het effect na drie maanden nog niet optimaal is, dan besluit uw arts waarschijnlijk om over te stappen op een ander medicijn. De ziekte van Parkinson verergert in de loop van de jaren, waardoor Pramipexol minder goed gaat werken. Dit kunt u merken aan bewegingsproblemen vóór of tussen innames. U wordt daarom altijd nauw gevolgd door uw behandelde arts. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Pramipexol?

  Net zoals elk medicijn kan ook Pramipexol bijwerkingen teweegbrengen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

  • Maag- en darmklachten; 
  • Slaperigheid; 
  • Onwillekeurige bewegingen; 
  • Abnormale dromen; 
  • Hallucinaties; 
  • Vasthouden van vocht; 
  • Overgevoeligheid. 

  Maag- en darmklachten komen over het algemeen vaak voor en meestal in het begin van het innemen van Pramipexol. U kunt deze klachten verminderen door het tablet in te nemen met een beetje voedsel. Slaperigheid of plotselinge slaapaanvallen kunnen ineens optreden en variëren van enkele minuten tot een paar uur. Normaal gesproken wordt deze klacht minder nadat u Pramipexol een aantal weken of maanden gebruikt heeft. Onwillekeurige bewegingen komen vooral voor als u Pramipexol in combinatie met het medicijn Levodopa gebruikt. De onrustige bewegingen komen vooral voor op vaste tijdstippen, maar soms ook onverwacht. Neem contact op met uw arts als u hier veel last van heeft. Ook de bijwerkingen abnormale dromen, hallucinaties en het vasthouden van vocht kunnen optreden. Overgevoeligheid merkt u aan jeuk, huiduitslag of een zwelling van de mond of gezicht. Neem in dit geval direct contact op met uw arts. 

 • Kan Pramipexol in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Pramipexol heeft een wisselwerking met andere medicijnen. De medicijnen waarmee de grootste wisselwerkingen optreden zijn: 

  • Medicijnen tegen misselijkheid en braken zoals Droperidol, Metoclopramide en Alizapride. Deze medicijnen gaan de werking van Pramipexol tegen en verergeren dus de klachten van de ziekte van Parkinson; 
  • Antipsychotica. Deze medicijnen tegen onder andere hallucinaties gaan de werking van Pramipexol tegen waardoor u meer last heeft van rusteloze benen of de klachten van Parkinson. Pramipexol vermindert tevens de werking van antipsychotica. Vertel het aan uw arts als u antipsychotica neemt, hij of zij kan u dan een ander medicijn voorschrijven dat geen wisselwerking tot gevolg heeft; 
  • Medicijnen die het reactievermogen verminderen. Deze medicijnen zijn te herkennen aan de gele sticker op het doosje. Zo mag u geen auto rijden als u naast Pramipexol een ander medicijn gebruikt dat invloed heeft op het reactievermogen. 


  Vermeld het altijd aan uw arts als u deze of andere medicijnen gebruikt. 

 • Kan ik Pramipexol krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Pramipexol zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Pramipexol gebruikt?

  Pramipexol wordt voorgeschreven in de volgende gevallen: 

  • Personen die lijden aan restless legs; 
  • Personen die lijden aan de ziekte van Parkinson. 


  De aandoening restless legs kan geen kwaad maar is wel vervelend. Men kan namelijk geen rust vinden in de benen en heeft de neiging om de benen te bewegen om het vervelende gevoel te laten verdwijnen. Dit kan een tinteling of kriebel zijn, maar ook een vermoeid en algemeen vervelend gevoel en komt vooral voor nadat u lange tijd gezeten heeft, bijvoorbeeld na een lange vliegreis en ’s avonds voor het inslapen. Ook kunt u er ’s nachts last van hebben, in dit geval maken uw benen in uw slaap willekeurige bewegingen. Gevolg hiervan is dat u minder goed slaapt, waardoor u overdag moe bent. De precieze oorzaken van restless legs zijn onduidelijk, wel weten we dat het vaker voorkomt bij personen ouder dan 45 jaar en bij vrouwen. Er is tevens sprake van erfelijkheid: bij ongeveer de helft van de gevallen zit het fenomeen in de familie. Ook zwangere vrouwen hebben er vaker last van. Restless legs tijdens een zwangerschap kan komen door een gebrek aan ijzer. Met name in het laatste trimester van de zwangerschap kan men last krijgen van rusteloze benen, omdat tijdens deze periode een ijzertekort geregeld voorkomt. Het is nog niet helemaal bekend waarom een ijzertekort rusteloze benen zou veroorzaken, we weten wel dat een ijzertekort kan leiden tot minder dopamine. Hierdoor kunnen de hersenen minder goed communiceren met het zenuwstelsel, wat weer kan leiden tot willekeurige bewegingen. Ook is aangetoond dat een verhoogd oestrogeenniveau tijdens een zwangerschap kan bijdragen aan de klachten van restless legs. Een tekort aan bepaalde vitamines zoals foliumzuur, ijzer en vitamine B12 is tevens een oorzaak van restless legs. Daarnaast is bekend dat bepaalde chronische aandoeningen zoals diabetes, nierziekten, reuma en schildklieraandoeningen in verband staan met het ontwikkelen van restless legs. Tot slot vergroten bepaalde medicijnen zoals antidepressiva en medicijnen tegen misselijkheid en allergieën de kans oson uit zich in bewegingsprobleme p rusteloze benen. 

  De ziekte van Parkin n zoals stijve spieren, trillen en loop- en spraakstoornissen. De oorzaak hiervan is een tekort aan dopamine (een neurotransmitter) in de hersenen, waardoor de hersenen niet meer de juiste berichten kunnen doorsturen en zenuwen niet goed met elkaar kunnen communiceren. Dit tekort aan dopamine komt doordat de hersencellen die dopamine aanmaken, langzaam afsterven waardoor bepaalde bewegingen en gedrag veranderen. De ziekte treedt meestal op bij mensen ouder dan 65 jaar en helaas worden de klachten van de ziekte van Parkinson met de jaren alleen maar erger. Parkinson is dan ook niet te genezen maar met behulp van medicijnen kunnen de klachten wel verminderd worden. Het is vrij moeilijk om een goede behandeling op te stellen aangezien elk medicijn slechts gedurende een korte periode effect heeft. De patiënten worden daarom nauw gevolgd door neurologen en andere artsen.  

 • Welke doseringen zijn er?

  Pramipexol is verkrijgbaar in verschillende doseringen. Ook bestaan er normale tabletten en tabletten met gereguleerde afgifte. Uw arts zal u de juiste tabletten voorschrijven. 

  Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent inneemt. Als u echter toch een dosis vergeten bent in te nemen geldt het volgende: 

  Als u Pramipexol één keer per dag neemt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson: duurt het nog langer dan 12 uur voor u de volgende dosis inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 12 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Als u Pramipexol drie keer per dag gebruikt: duurt het langer dan 2 uur voor u de volgende dosis inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over. 

  Als u Pramipexol neemt voor de behandeling van rusteloze benen: neem Pramipexol alsnog in. Het duurt ongeveer 3 uur voor het middel goed werkt. 

  Als u Pramipexol gebruikt voor de ziekte van Parkinson, dan mag u niet ineens stoppen met het gebruik ervan. Er bestaat dan namelijk een kleine kans op andere ernstige aandoeningen zoals onverklaarbare koorts, erg stijve spieren, overmatig zweten en hartkloppingen. Ook kunnen de klachten van de ziekte van Parkinson ineens versterken, zoals prikkelbaarheid, hallucinaties, bewegingsstoornissen en verwardheid. Bouw de dosering gedurende een week langzaam af en stop alleen op advies van uw arts. Neem direct contact op met uw arts als u last krijgt van dergelijke verschijnselen na het stoppen of tijdens de afbouwfase. As u Pramipexol gebruikt voor de behandeling van rusteloze benen, dan mag u wel in één keer stoppen met het gebruik van Pramipexol. 

 • Wanneer mag u Pramipexol niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Pramipexol niet gebruiken: 

  • Vrouwen die zwanger zijn; 
  • Vrouwen die borstvoeding geven; 
  • Personen met een verminderde werking van de nieren; 
  • Personen die lijden aan levercirrose. 


  Het is nog niet bekend of Pramipexol schadelijk is voor het ongeboren kind. We weten alleen dat het bij dieren schadelijk is voor de moeder. Daarnaast veroorzaakt Pramipexol bij vrouwelijke dieren een verminderde vruchtbaarheid. Daarom mag Pramipexol niet gebruikt worden door zwangere vrouwen. Het is tevens niet bekend of Pramipexol overgebracht wordt in de moedermelk, vandaar dat dit medicijn ook niet gebruikt mag worden door vrouwen die borstvoeding geven. 

  Houd er tevens rekening mee dat het gevaarlijk kan zijn om auto te rijden als u Pramipexol gebruikt. Met name als u last heeft van de bijwerkingen. Aangezien u plotselinge slaapaanvallen in de meeste gevallen niet voelt aankomen, mag u zeker niet deelnemen aan het verkeer als u hier wel eens last van heeft. Wellicht mag u überhaupt niet autorijden als u lijdt aan de ziekte van Parkinson. Het drinken van alcohol versterkt het versuffende effect van Pramipexol. Daarnaast verhoogt alcohol de kans op maagklachten en duizeligheid. Vandaar dat wordt aangeraden geen alcohol te drinken als u Pramipexol gebruikt. Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten van bepaald voedsel in combinatie met Pramipexol. 

 • Waar kan ik Pramipexol kopen?

  Pramipexol is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch kompas. (2019). Pramipexol. Geraadpleegd op 18 maart 2020, van Stichting Restless Legs. (2019). Behandeling van RLS. Geraadpleegd op 18 maart 2020, van https://www.stichting-restless-legs.nl/behandeling-2/ 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. (2018, 8 oktober). pramipexol. Geraadpleegd op 18 maart 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/pramipexol#belangrijk-om-te-weten-over-pramipexol 

 • Wat is Pramipexol?

  De stof pramipexol heeft invloed op de aansturing van de spieren in de hersenen. Deze stof werkt hetzelfde als de neurotransmitter dopamine, die van nature in de hersenen aanwezig is en gebruikt wordt bij veel hersenfuncties, zoals het aansturen van de spieren. Op deze manier wordt een goede overdracht van berichten tussen de hersenen en communicatie tussen de hersencellen gecreëerd. 

 • Wanneer wordt Pramipexol gebruikt?

  Pramipexol wordt voorgeschreven in de volgende gevallen: 

  • Personen die lijden aan restless legs; 
  • Personen die lijden aan de ziekte van Parkinson. 


  De aandoening restless legs kan geen kwaad maar is wel vervelend. Men kan namelijk geen rust vinden in de benen en heeft de neiging om de benen te bewegen om het vervelende gevoel te laten verdwijnen. Dit kan een tinteling of kriebel zijn, maar ook een vermoeid en algemeen vervelend gevoel en komt vooral voor nadat u lange tijd gezeten heeft, bijvoorbeeld na een lange vliegreis en ’s avonds voor het inslapen. Ook kunt u er ’s nachts last van hebben, in dit geval maken uw benen in uw slaap willekeurige bewegingen. Gevolg hiervan is dat u minder goed slaapt, waardoor u overdag moe bent. De precieze oorzaken van restless legs zijn onduidelijk, wel weten we dat het vaker voorkomt bij personen ouder dan 45 jaar en bij vrouwen. Er is tevens sprake van erfelijkheid: bij ongeveer de helft van de gevallen zit het fenomeen in de familie. Ook zwangere vrouwen hebben er vaker last van. Restless legs tijdens een zwangerschap kan komen door een gebrek aan ijzer. Met name in het laatste trimester van de zwangerschap kan men last krijgen van rusteloze benen, omdat tijdens deze periode een ijzertekort geregeld voorkomt. Het is nog niet helemaal bekend waarom een ijzertekort rusteloze benen zou veroorzaken, we weten wel dat een ijzertekort kan leiden tot minder dopamine. Hierdoor kunnen de hersenen minder goed communiceren met het zenuwstelsel, wat weer kan leiden tot willekeurige bewegingen. Ook is aangetoond dat een verhoogd oestrogeenniveau tijdens een zwangerschap kan bijdragen aan de klachten van restless legs. Een tekort aan bepaalde vitamines zoals foliumzuur, ijzer en vitamine B12 is tevens een oorzaak van restless legs. Daarnaast is bekend dat bepaalde chronische aandoeningen zoals diabetes, nierziekten, reuma en schildklieraandoeningen in verband staan met het ontwikkelen van restless legs. Tot slot vergroten bepaalde medicijnen zoals antidepressiva en medicijnen tegen misselijkheid en allergieën de kans oson uit zich in bewegingsprobleme p rusteloze benen. 

  De ziekte van Parkin n zoals stijve spieren, trillen en loop- en spraakstoornissen. De oorzaak hiervan is een tekort aan dopamine (een neurotransmitter) in de hersenen, waardoor de hersenen niet meer de juiste berichten kunnen doorsturen en zenuwen niet goed met elkaar kunnen communiceren. Dit tekort aan dopamine komt doordat de hersencellen die dopamine aanmaken, langzaam afsterven waardoor bepaalde bewegingen en gedrag veranderen. De ziekte treedt meestal op bij mensen ouder dan 65 jaar en helaas worden de klachten van de ziekte van Parkinson met de jaren alleen maar erger. Parkinson is dan ook niet te genezen maar met behulp van medicijnen kunnen de klachten wel verminderd worden. Het is vrij moeilijk om een goede behandeling op te stellen aangezien elk medicijn slechts gedurende een korte periode effect heeft. De patiënten worden daarom nauw gevolgd door neurologen en andere artsen.  

 • Hoe wordt Pramipexol gebruikt?

  De tabletten Pramipexol met gereguleerde afgifte dient u één keer per dag, 2 tot 3 uur voor het slapengaan in te nemen. Neem ze eventueel in met wat eten als u last heeft van misselijkheid. De gewone tabletten moeten over 3 gelijke doses per dag verdeeld worden. Meestal moet het gebruik van Pramipexol worden opgebouwd. U begint met een lage dosering, die vervolgens om de paar dagen wordt verhoogd totdat het medicijn genoeg effect heeft. Stop nooit in één keer met het innemen van Pramipexol, maar bouw het langzaam af. 

  U kunt de tabletten het beste op een vast tijdstip nemen, dan vergeet u minder snel een dosis. Bij gebruik voor de ziekte van Parkinson kan het drie maanden duren voordat merkbaar is of Pramipexol voldoende effect heeft. Als het effect na drie maanden nog niet optimaal is, dan besluit uw arts waarschijnlijk om over te stappen op een ander medicijn. De ziekte van Parkinson verergert in de loop van de jaren, waardoor Pramipexol minder goed gaat werken. Dit kunt u merken aan bewegingsproblemen vóór of tussen innames. U wordt daarom altijd nauw gevolgd door uw behandelde arts. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Pramipexol is verkrijgbaar in verschillende doseringen. Ook bestaan er normale tabletten en tabletten met gereguleerde afgifte. Uw arts zal u de juiste tabletten voorschrijven. 

  Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent inneemt. Als u echter toch een dosis vergeten bent in te nemen geldt het volgende: 

  Als u Pramipexol één keer per dag neemt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson: duurt het nog langer dan 12 uur voor u de volgende dosis inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 12 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Als u Pramipexol drie keer per dag gebruikt: duurt het langer dan 2 uur voor u de volgende dosis inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over. 

  Als u Pramipexol neemt voor de behandeling van rusteloze benen: neem Pramipexol alsnog in. Het duurt ongeveer 3 uur voor het middel goed werkt. 

  Als u Pramipexol gebruikt voor de ziekte van Parkinson, dan mag u niet ineens stoppen met het gebruik ervan. Er bestaat dan namelijk een kleine kans op andere ernstige aandoeningen zoals onverklaarbare koorts, erg stijve spieren, overmatig zweten en hartkloppingen. Ook kunnen de klachten van de ziekte van Parkinson ineens versterken, zoals prikkelbaarheid, hallucinaties, bewegingsstoornissen en verwardheid. Bouw de dosering gedurende een week langzaam af en stop alleen op advies van uw arts. Neem direct contact op met uw arts als u last krijgt van dergelijke verschijnselen na het stoppen of tijdens de afbouwfase. As u Pramipexol gebruikt voor de behandeling van rusteloze benen, dan mag u wel in één keer stoppen met het gebruik van Pramipexol. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Pramipexol?

  Net zoals elk medicijn kan ook Pramipexol bijwerkingen teweegbrengen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

  • Maag- en darmklachten; 
  • Slaperigheid; 
  • Onwillekeurige bewegingen; 
  • Abnormale dromen; 
  • Hallucinaties; 
  • Vasthouden van vocht; 
  • Overgevoeligheid. 

  Maag- en darmklachten komen over het algemeen vaak voor en meestal in het begin van het innemen van Pramipexol. U kunt deze klachten verminderen door het tablet in te nemen met een beetje voedsel. Slaperigheid of plotselinge slaapaanvallen kunnen ineens optreden en variëren van enkele minuten tot een paar uur. Normaal gesproken wordt deze klacht minder nadat u Pramipexol een aantal weken of maanden gebruikt heeft. Onwillekeurige bewegingen komen vooral voor als u Pramipexol in combinatie met het medicijn Levodopa gebruikt. De onrustige bewegingen komen vooral voor op vaste tijdstippen, maar soms ook onverwacht. Neem contact op met uw arts als u hier veel last van heeft. Ook de bijwerkingen abnormale dromen, hallucinaties en het vasthouden van vocht kunnen optreden. Overgevoeligheid merkt u aan jeuk, huiduitslag of een zwelling van de mond of gezicht. Neem in dit geval direct contact op met uw arts. 

 • Wanneer mag u Pramipexol niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Pramipexol niet gebruiken: 

  • Vrouwen die zwanger zijn; 
  • Vrouwen die borstvoeding geven; 
  • Personen met een verminderde werking van de nieren; 
  • Personen die lijden aan levercirrose. 


  Het is nog niet bekend of Pramipexol schadelijk is voor het ongeboren kind. We weten alleen dat het bij dieren schadelijk is voor de moeder. Daarnaast veroorzaakt Pramipexol bij vrouwelijke dieren een verminderde vruchtbaarheid. Daarom mag Pramipexol niet gebruikt worden door zwangere vrouwen. Het is tevens niet bekend of Pramipexol overgebracht wordt in de moedermelk, vandaar dat dit medicijn ook niet gebruikt mag worden door vrouwen die borstvoeding geven. 

  Houd er tevens rekening mee dat het gevaarlijk kan zijn om auto te rijden als u Pramipexol gebruikt. Met name als u last heeft van de bijwerkingen. Aangezien u plotselinge slaapaanvallen in de meeste gevallen niet voelt aankomen, mag u zeker niet deelnemen aan het verkeer als u hier wel eens last van heeft. Wellicht mag u überhaupt niet autorijden als u lijdt aan de ziekte van Parkinson. Het drinken van alcohol versterkt het versuffende effect van Pramipexol. Daarnaast verhoogt alcohol de kans op maagklachten en duizeligheid. Vandaar dat wordt aangeraden geen alcohol te drinken als u Pramipexol gebruikt. Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten van bepaald voedsel in combinatie met Pramipexol. 

 • Kan Pramipexol in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Pramipexol heeft een wisselwerking met andere medicijnen. De medicijnen waarmee de grootste wisselwerkingen optreden zijn: 

  • Medicijnen tegen misselijkheid en braken zoals Droperidol, Metoclopramide en Alizapride. Deze medicijnen gaan de werking van Pramipexol tegen en verergeren dus de klachten van de ziekte van Parkinson; 
  • Antipsychotica. Deze medicijnen tegen onder andere hallucinaties gaan de werking van Pramipexol tegen waardoor u meer last heeft van rusteloze benen of de klachten van Parkinson. Pramipexol vermindert tevens de werking van antipsychotica. Vertel het aan uw arts als u antipsychotica neemt, hij of zij kan u dan een ander medicijn voorschrijven dat geen wisselwerking tot gevolg heeft; 
  • Medicijnen die het reactievermogen verminderen. Deze medicijnen zijn te herkennen aan de gele sticker op het doosje. Zo mag u geen auto rijden als u naast Pramipexol een ander medicijn gebruikt dat invloed heeft op het reactievermogen. 


  Vermeld het altijd aan uw arts als u deze of andere medicijnen gebruikt. 

 • Waar kan ik Pramipexol kopen?

  Pramipexol is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Pramipexol krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Pramipexol zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch kompas. (2019). Pramipexol. Geraadpleegd op 18 maart 2020, van Stichting Restless Legs. (2019). Behandeling van RLS. Geraadpleegd op 18 maart 2020, van https://www.stichting-restless-legs.nl/behandeling-2/ 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. (2018, 8 oktober). pramipexol. Geraadpleegd op 18 maart 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/pramipexol#belangrijk-om-te-weten-over-pramipexol 

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters