Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Malarone is een antimalariamiddel voor het voorkomen en behandelen van malaria. Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door malariaparasieten die op de mens worden overgebracht via malariamuggen. De werkzame stoffen in Malarone zijn atovaquon en proguanil, deze doden de malariaparasiet.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Malarone 250 mg 12 tabl.
€ 88,20

 • Wat is Malarone?

   

  Malarone is een medicijn voor het voorkomen en behandelen van malaria, oftewel moeraskoorts, en bestaat uit de werkzame stoffen atovaquon en proguanil. Proguanil doodt de malariaparasieten die aanwezig zijn in de lever en atovaquon de parasieten in het bloed. De combinatie van deze twee stoffen is dus zeer efficiënt.

  De malariaparasiet is aanwezig in muggen in tropische landen. De muggen steken omdat ze bloed nodig hebben om eitjes te kunnen leggen. Malaria wordt dan ook alleen door vrouwtjesmuggen overgebracht. Als u gestoken wordt door een besmette mug, komt de parasiet via het bloed eerst in uw lever terecht. Daar vermenigvuldigt de parasiet zich en verspreidt zich verder over de lever en de bloedbaan. In de rode bloedcellen ontwikkelen de parasieten zich verder, waardoor deze cellen kapot gaan en wat leidt tot een malaria-aanval. De parasieten die in de lever zijn achtergebleven, kunnen overleven en maanden later weer een malaria-aanval veroorzaken. Malaria veroorzaakt klachten als:

  • Koorts
  • Rillingen
  • Hoofdpijn
  • Gewrichtspijn
  • Overgeven en diarree


  Daarnaast kan malaria door het verloren gaan van veel rode bloedcellen vergezeld gaan van bloedarmoede (anemie) en een vergroting van de milt. Er bestaan echter verschillende soorten malariaparasieten en dus verschillende soorten symptomen. Malaria tropica komt het meest voor (50% van alle gevallen) en is de gevaarlijkste vorm, waarbij de kans op een dodelijke afloop veel groter is dan bij de andere soorten. Deze wordt veroorzaakt door de parasiet falciparum. Malaria tertiana en malaria quartana zijn iets milder. Echter bij malaria tertiana kan de malariaparasiet achterblijven in de lever en maanden tot jaren later alsnog een malaria-aanval veroorzaken. Onbehandelde malaria kan leiden tot ernstige complicaties. Als de ziekte niet direct behandeld wordt met effectieve medicijnen, heeft deze vaak de dood tot gevolg. Zwangere vrouwen lopen een groot risico om te overlijden als gevolg van complicaties van malaria, maar ook bestaat het risico op een miskraam of vroegtijdige geboorte. Er bestaat tevens het gevaar van bloedarmoede bij de vrouw en als gevolg daarvan baby's met een te laag geboortegewicht. Er zijn diverse geneesmiddelen voor malaria, en er komen geregeld nieuwe middelen bij omdat de parasiet resistent kan worden voor bepaalde medicijnen.

  Bij het bestrijden van malaria staat echter het voorkómen van muggenbeten voorop. In gebieden waar malaria niet vaak voorkomt is dit de enige te nemen maatregel. Bij reizen gedurende langer dan 7 dagen naar gebieden waar malaria voorkomt, wordt aanbevolen een noodbehandeling mee te nemen. En bij reizen naar gebieden waar malaria vaak voorkomt wordt het nemen van een malariakuur vóór het reizen aangeraden. Dit is afhankelijk van de reisbestemming, uw persoonlijke omstandigheden en duur van het verblijf.

  Neem daarnaast altijd de volgende beschermende maatregelen om muggenbeten te voorkomen als u afreist naar gebieden waar malaria voorkomt:

  • Draag na zonsondergang lichtgekleurde, bedekkende kleding zoals een lange broek, lange mouwen, sokken en dichte schoenen.
  • Smeer de onbedekte huid goed in met een insectenwerend middel, zoals DEET.
  • Sluit bij zonsondergang ramen en deuren als deze niet met een hor kunnen worden afgeschermd.
  • Slaap ’s nachts onder een klamboe en smeer deze ook in met een insectenwerend middel of in een met horren afgeschermde kamer.
  • Gebruik een insecticide (doosje, spray, elektrisch toestel) om de kamer insectenvrij te maken of om muggen uit de kamer te houden.


  Ondanks alle noodzakelijke voorzorgen is het echter nog steeds mogelijk om malaria te krijgen.

   

 • Hoe gebruikt u Malarone?

   

  Neem bij voorkeur de tabletten steeds op hetzelfde tijdstip van de dag samen met voedsel of een zuiveldrank in zijn geheel in. Het medicijn wordt namelijk het beste opgenomen bij vetrijk voedsel en u heeft hiermee minder kans op maagpijn en misselijkheid. Bij slikproblemen bij kleine kinderen kunnen de tabletten vlak voor inname worden fijngemaakt en met voedsel worden ingenomen. Indien geen voedsel wordt verdragen kunnen de tabletten ook zonder voedsel worden ingenomen, atovaquon is dan echter minder effectief. Bij braken binnen één uur na inname moet u een nieuwe dosering innemen.

  Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent inneemt. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem dan de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in met wat voedsel of een zuiveldrank, en ga verder met uw normale schema. Houd er rekening mee dat u nu minder beschermd bent tegen malaria, u moet dus extra voorzichtig zijn en de beschermende maatregelen goed in acht nemen. Als u de medicijnen inneemt voor de behandeling van malaria, neem dan de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in en de volgende dosis minimaal zes uur later.

  Blijf Malarone nog gedurende 7 dagen na uw terugkeer naar een malariavrij gebied innemen. Te vroeg stoppen is gevaarlijk omdat het namelijk 7 dagen duurt voordat alle parasieten, die in uw bloed kunnen zitten na een muggenbeet door een besmette mug, gedood zijn. Neem Malarone niet langer dan 37 dagen. Overleg met uw arts voordat u op reis vertrekt als u van plan bent om langer dan 28 dagen in een malariagebied te verblijven. Het is mogelijk dat Malarone dan niet geschikt is voor u.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Malarone?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Malarone bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Malarone zijn:

  • Maag- en darmklachten zoals buikpijn en diarree
  • Hoofdpijn
  • Misselijkheid
  • Hoesten
  • Allergische reactie
  • Abnormale dromen
  • Duizeligheid


  Maag- en darmklachten treden met name op aan het begin van de behandeling. Als u hier last van heeft, kunt u de medicijnen tijdens of vlak na het eten innemen. Een allergische reactie kan zich uiten aan de hand van symptomen zoals huiduitslag, jeuk en galbulten. In zeldzame gevallen kunt u last krijgen van opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid of kunt u flauwvallen. Stop dan met het gebruik van dit medicijn en neem direct contact op met uw arts. Abnormale dromen of depressiviteit verdwijnen weer nadat u stopt met gebruik van Malarone. Raadpleeg altijd uw arts als u erg veel last heeft van symptomen zoals hoofdpijn, hoesten, misselijkheid en duizeligheid en als deze klachten niet over gaan.

   

 • Heeft Malarone een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Ja, Malarone heeft een wisselwerking met andere geneesmiddelen. Sommige medicijnen kunnen op elkaar reageren. Daardoor kan de werking van het geneesmiddel afnemen of juist sterker worden. Dat kan soms problemen opleveren voor de gezondheid. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

  • De antibiotica rifampicine, rifabutine en tetracycline
  • Metoclopramide (medicijn tegen misselijkheid)
  • Sommige medicijnen tegen hiv, zoals indinavir
  • Efavirenz, nevirapine of gebooste proteaseremmers
  • Oraal (buik)tyfusvaccin
  • Warfarine en andere bloedverdunners


  Atovaquon is in grote mate aan plasma-eiwitten gebonden, daarom is voorzichtigheid geboden bij gelijktijdige toediening van andere geneesmiddelen met een grote plasma-eiwitbinding.

  Ook kan de immuunrespons op het orale (buik)tyfusvaccin verminderen.

  Gebruikt u deze of andere geneesmiddelen? Vermeld dit bij uw bestelling. Een arts weet of en hoe u uw medicijnen kunt combineren met Malarone. Meer informatie over de wisselwerking van Malarone kunt u vinden in de bijsluiter. Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts.

   

 • Kan ik Malarone krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Malarone zonder recept van een arts.

   

 • Wanneer gebruikt u Malarone?

   

  Malarone wordt voor twee redenen gebruikt:

  • Om malaria te voorkomen
  • Om malaria te behandelen


  Bij reizen naar gebieden waar malaria vaak voorkomt wordt het nemen van een malariakuur vóór het reizen aangeraden. Dit is afhankelijk van de reisbestemming, uw persoonlijke omstandigheden en duur van het verblijf. Meestal moet u hier 1 tot 2 dagen voor vertrek mee beginnen en de tabletten gedurende de hele reis blijven innemen en na terugkomst nog 7 dagen. Bij de behandeling van malaria krijgt u meestal een kuur van 3 dagen voorgeschreven met een hogere dosis. Deze dosis kunt u in één keer innemen en u moet de kuur altijd helemaal afmaken.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Malarone wordt geleverd in verschillende verhoudingen van de werkzame stoffen atovaquon en proguanil. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering van Malarone als volgt:

  Om malaria te voorkomen:

  Volwassenen en kinderen vanaf 40 kilo: eenmaal daags 1 tablet à 250 mg.

  Kinderen van 11 tot 40 kilo: eenmaal daags 1 tablet Malarone Junior (tablet à 62,5 mg).

  Om malaria te behandelen:

  De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 4 tabletten één maal per dag gedurende 3 dagen.

  Voor kinderen hangt de dosis af van het lichaamsgewicht:

  • 11-20 kg – 1 tablet één maal per dag gedurende 3 dagen
  • 21-30 kg – 2 tabletten één maal per dag gedurende 3 dagen
  • 31-40 kg – 3 tabletten één maal per dag gedurende 3 dagen
  • meer dan 40 kg – dosering als voor volwassenen.


  Niet aanbevolen voor de behandeling van malaria bij kinderen die minder dan 11 kg wegen.

   

 • Wanneer mag u Malarone niet gebruiken?

   

  Malarone is niet geschikt voor de volgende personen:

  • Zwangere vrouwen
  • Vrouwen die borstvoeding geven
  • Personen met een ernstig verminderde nierfunctie
  • Personen die allergisch zijn voor atovaquon, proguanil of voor een van de andere bestandsdelen van Malarone


  Malaria vormt een grote bedreiging voor de gezondheid van zowel de vrouw als haar ongeboren kind. Daarom wordt zwangere vrouwen of vrouwen die binnenkort zwanger willen worden afgeraden om naar gebieden te reizen waar malaria voorkomt. Als dit niet voorkomen kan worden, meldt dit dan aan uw arts. De risico’s van Malarone voor zwangere vrouwen en haar kind zijn niet zeker, aangezien er nog te weinig over bekend is. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn. Als u echter een malaria-aanval hebt, meld dan aan uw arts dat u zwanger bent of binnenkort wil worden.

  Overleg tevens met uw arts als u borstvoeding geeft, proguanil komt namelijk in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Van atovaquon is dit nog onbekend. Daarom wordt afgeraden om Malarone te gebruiken als u borstvoeding geeft.

  Daarnaast kunt u Malarone beter niet gebruiken als u lijdt aan een ernstig verminderde nierfunctie.

  Malarone heeft geen invloed op uw reactievermogen, daarom mag u gewoon autorijden als u dit medicijn gebruikt. Als u echter last krijgt van klachten zoals een allergische reactie, ernstige diarree of duizeligheid, bestuur dan geen voertuig. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het gebruik van alcohol in combinatie met Malarone. Heeft u last van bovengenoemd gezondheidsprobleem? Of heeft u andere gezondheidsklachten? Vertel dit aan een arts voordat u behandeld wordt met Malarone. Een arts weet wanneer u beter geen Malarone kunt gebruiken. Overleg tevens met uw arts als u lijdt aan gezondheidsproblemen of als u andere medicijnen gebruikt.

   

 • Waar kan ik Malarone kopen?

   

  Malarone is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Atovaquon/proguanil (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/atovaquon_proguanil (bekeken op 16 augustus 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (21 december 2016), Malarone (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/proguanil-met-atovaquon?product=malarone#belangrijk-om-te-weten-over-proguanil-met-atovaquon (bekeken op 16 augustus 2019).

  Wikipedia (9 mei 2019), Malaria (online). Beschikbaar op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Malaria (bekeken op 16 augustus 2019).

   

 • Wat is Malarone?

   

  Malarone is een medicijn voor het voorkomen en behandelen van malaria, oftewel moeraskoorts, en bestaat uit de werkzame stoffen atovaquon en proguanil. Proguanil doodt de malariaparasieten die aanwezig zijn in de lever en atovaquon de parasieten in het bloed. De combinatie van deze twee stoffen is dus zeer efficiënt.

  De malariaparasiet is aanwezig in muggen in tropische landen. De muggen steken omdat ze bloed nodig hebben om eitjes te kunnen leggen. Malaria wordt dan ook alleen door vrouwtjesmuggen overgebracht. Als u gestoken wordt door een besmette mug, komt de parasiet via het bloed eerst in uw lever terecht. Daar vermenigvuldigt de parasiet zich en verspreidt zich verder over de lever en de bloedbaan. In de rode bloedcellen ontwikkelen de parasieten zich verder, waardoor deze cellen kapot gaan en wat leidt tot een malaria-aanval. De parasieten die in de lever zijn achtergebleven, kunnen overleven en maanden later weer een malaria-aanval veroorzaken. Malaria veroorzaakt klachten als:

  • Koorts
  • Rillingen
  • Hoofdpijn
  • Gewrichtspijn
  • Overgeven en diarree


  Daarnaast kan malaria door het verloren gaan van veel rode bloedcellen vergezeld gaan van bloedarmoede (anemie) en een vergroting van de milt. Er bestaan echter verschillende soorten malariaparasieten en dus verschillende soorten symptomen. Malaria tropica komt het meest voor (50% van alle gevallen) en is de gevaarlijkste vorm, waarbij de kans op een dodelijke afloop veel groter is dan bij de andere soorten. Deze wordt veroorzaakt door de parasiet falciparum. Malaria tertiana en malaria quartana zijn iets milder. Echter bij malaria tertiana kan de malariaparasiet achterblijven in de lever en maanden tot jaren later alsnog een malaria-aanval veroorzaken. Onbehandelde malaria kan leiden tot ernstige complicaties. Als de ziekte niet direct behandeld wordt met effectieve medicijnen, heeft deze vaak de dood tot gevolg. Zwangere vrouwen lopen een groot risico om te overlijden als gevolg van complicaties van malaria, maar ook bestaat het risico op een miskraam of vroegtijdige geboorte. Er bestaat tevens het gevaar van bloedarmoede bij de vrouw en als gevolg daarvan baby's met een te laag geboortegewicht. Er zijn diverse geneesmiddelen voor malaria, en er komen geregeld nieuwe middelen bij omdat de parasiet resistent kan worden voor bepaalde medicijnen.

  Bij het bestrijden van malaria staat echter het voorkómen van muggenbeten voorop. In gebieden waar malaria niet vaak voorkomt is dit de enige te nemen maatregel. Bij reizen gedurende langer dan 7 dagen naar gebieden waar malaria voorkomt, wordt aanbevolen een noodbehandeling mee te nemen. En bij reizen naar gebieden waar malaria vaak voorkomt wordt het nemen van een malariakuur vóór het reizen aangeraden. Dit is afhankelijk van de reisbestemming, uw persoonlijke omstandigheden en duur van het verblijf.

  Neem daarnaast altijd de volgende beschermende maatregelen om muggenbeten te voorkomen als u afreist naar gebieden waar malaria voorkomt:

  • Draag na zonsondergang lichtgekleurde, bedekkende kleding zoals een lange broek, lange mouwen, sokken en dichte schoenen.
  • Smeer de onbedekte huid goed in met een insectenwerend middel, zoals DEET.
  • Sluit bij zonsondergang ramen en deuren als deze niet met een hor kunnen worden afgeschermd.
  • Slaap ’s nachts onder een klamboe en smeer deze ook in met een insectenwerend middel of in een met horren afgeschermde kamer.
  • Gebruik een insecticide (doosje, spray, elektrisch toestel) om de kamer insectenvrij te maken of om muggen uit de kamer te houden.


  Ondanks alle noodzakelijke voorzorgen is het echter nog steeds mogelijk om malaria te krijgen.

   

 • Wanneer gebruikt u Malarone?

   

  Malarone wordt voor twee redenen gebruikt:

  • Om malaria te voorkomen
  • Om malaria te behandelen


  Bij reizen naar gebieden waar malaria vaak voorkomt wordt het nemen van een malariakuur vóór het reizen aangeraden. Dit is afhankelijk van de reisbestemming, uw persoonlijke omstandigheden en duur van het verblijf. Meestal moet u hier 1 tot 2 dagen voor vertrek mee beginnen en de tabletten gedurende de hele reis blijven innemen en na terugkomst nog 7 dagen. Bij de behandeling van malaria krijgt u meestal een kuur van 3 dagen voorgeschreven met een hogere dosis. Deze dosis kunt u in één keer innemen en u moet de kuur altijd helemaal afmaken.

   

 • Hoe gebruikt u Malarone?

   

  Neem bij voorkeur de tabletten steeds op hetzelfde tijdstip van de dag samen met voedsel of een zuiveldrank in zijn geheel in. Het medicijn wordt namelijk het beste opgenomen bij vetrijk voedsel en u heeft hiermee minder kans op maagpijn en misselijkheid. Bij slikproblemen bij kleine kinderen kunnen de tabletten vlak voor inname worden fijngemaakt en met voedsel worden ingenomen. Indien geen voedsel wordt verdragen kunnen de tabletten ook zonder voedsel worden ingenomen, atovaquon is dan echter minder effectief. Bij braken binnen één uur na inname moet u een nieuwe dosering innemen.

  Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent inneemt. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem dan de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in met wat voedsel of een zuiveldrank, en ga verder met uw normale schema. Houd er rekening mee dat u nu minder beschermd bent tegen malaria, u moet dus extra voorzichtig zijn en de beschermende maatregelen goed in acht nemen. Als u de medicijnen inneemt voor de behandeling van malaria, neem dan de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in en de volgende dosis minimaal zes uur later.

  Blijf Malarone nog gedurende 7 dagen na uw terugkeer naar een malariavrij gebied innemen. Te vroeg stoppen is gevaarlijk omdat het namelijk 7 dagen duurt voordat alle parasieten, die in uw bloed kunnen zitten na een muggenbeet door een besmette mug, gedood zijn. Neem Malarone niet langer dan 37 dagen. Overleg met uw arts voordat u op reis vertrekt als u van plan bent om langer dan 28 dagen in een malariagebied te verblijven. Het is mogelijk dat Malarone dan niet geschikt is voor u.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Malarone wordt geleverd in verschillende verhoudingen van de werkzame stoffen atovaquon en proguanil. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering van Malarone als volgt:

  Om malaria te voorkomen:

  Volwassenen en kinderen vanaf 40 kilo: eenmaal daags 1 tablet à 250 mg.

  Kinderen van 11 tot 40 kilo: eenmaal daags 1 tablet Malarone Junior (tablet à 62,5 mg).

  Om malaria te behandelen:

  De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 4 tabletten één maal per dag gedurende 3 dagen.

  Voor kinderen hangt de dosis af van het lichaamsgewicht:

  • 11-20 kg – 1 tablet één maal per dag gedurende 3 dagen
  • 21-30 kg – 2 tabletten één maal per dag gedurende 3 dagen
  • 31-40 kg – 3 tabletten één maal per dag gedurende 3 dagen
  • meer dan 40 kg – dosering als voor volwassenen.


  Niet aanbevolen voor de behandeling van malaria bij kinderen die minder dan 11 kg wegen.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Malarone?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Malarone bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Malarone zijn:

  • Maag- en darmklachten zoals buikpijn en diarree
  • Hoofdpijn
  • Misselijkheid
  • Hoesten
  • Allergische reactie
  • Abnormale dromen
  • Duizeligheid


  Maag- en darmklachten treden met name op aan het begin van de behandeling. Als u hier last van heeft, kunt u de medicijnen tijdens of vlak na het eten innemen. Een allergische reactie kan zich uiten aan de hand van symptomen zoals huiduitslag, jeuk en galbulten. In zeldzame gevallen kunt u last krijgen van opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid of kunt u flauwvallen. Stop dan met het gebruik van dit medicijn en neem direct contact op met uw arts. Abnormale dromen of depressiviteit verdwijnen weer nadat u stopt met gebruik van Malarone. Raadpleeg altijd uw arts als u erg veel last heeft van symptomen zoals hoofdpijn, hoesten, misselijkheid en duizeligheid en als deze klachten niet over gaan.

   

 • Wanneer mag u Malarone niet gebruiken?

   

  Malarone is niet geschikt voor de volgende personen:

  • Zwangere vrouwen
  • Vrouwen die borstvoeding geven
  • Personen met een ernstig verminderde nierfunctie
  • Personen die allergisch zijn voor atovaquon, proguanil of voor een van de andere bestandsdelen van Malarone


  Malaria vormt een grote bedreiging voor de gezondheid van zowel de vrouw als haar ongeboren kind. Daarom wordt zwangere vrouwen of vrouwen die binnenkort zwanger willen worden afgeraden om naar gebieden te reizen waar malaria voorkomt. Als dit niet voorkomen kan worden, meldt dit dan aan uw arts. De risico’s van Malarone voor zwangere vrouwen en haar kind zijn niet zeker, aangezien er nog te weinig over bekend is. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn. Als u echter een malaria-aanval hebt, meld dan aan uw arts dat u zwanger bent of binnenkort wil worden.

  Overleg tevens met uw arts als u borstvoeding geeft, proguanil komt namelijk in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Van atovaquon is dit nog onbekend. Daarom wordt afgeraden om Malarone te gebruiken als u borstvoeding geeft.

  Daarnaast kunt u Malarone beter niet gebruiken als u lijdt aan een ernstig verminderde nierfunctie.

  Malarone heeft geen invloed op uw reactievermogen, daarom mag u gewoon autorijden als u dit medicijn gebruikt. Als u echter last krijgt van klachten zoals een allergische reactie, ernstige diarree of duizeligheid, bestuur dan geen voertuig. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het gebruik van alcohol in combinatie met Malarone. Heeft u last van bovengenoemd gezondheidsprobleem? Of heeft u andere gezondheidsklachten? Vertel dit aan een arts voordat u behandeld wordt met Malarone. Een arts weet wanneer u beter geen Malarone kunt gebruiken. Overleg tevens met uw arts als u lijdt aan gezondheidsproblemen of als u andere medicijnen gebruikt.

   

 • Heeft Malarone een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Ja, Malarone heeft een wisselwerking met andere geneesmiddelen. Sommige medicijnen kunnen op elkaar reageren. Daardoor kan de werking van het geneesmiddel afnemen of juist sterker worden. Dat kan soms problemen opleveren voor de gezondheid. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

  • De antibiotica rifampicine, rifabutine en tetracycline
  • Metoclopramide (medicijn tegen misselijkheid)
  • Sommige medicijnen tegen hiv, zoals indinavir
  • Efavirenz, nevirapine of gebooste proteaseremmers
  • Oraal (buik)tyfusvaccin
  • Warfarine en andere bloedverdunners


  Atovaquon is in grote mate aan plasma-eiwitten gebonden, daarom is voorzichtigheid geboden bij gelijktijdige toediening van andere geneesmiddelen met een grote plasma-eiwitbinding.

  Ook kan de immuunrespons op het orale (buik)tyfusvaccin verminderen.

  Gebruikt u deze of andere geneesmiddelen? Vermeld dit bij uw bestelling. Een arts weet of en hoe u uw medicijnen kunt combineren met Malarone. Meer informatie over de wisselwerking van Malarone kunt u vinden in de bijsluiter. Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts.

   

 • Waar kan ik Malarone kopen?

   

  Malarone is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Kan ik Malarone krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Malarone zonder recept van een arts.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Atovaquon/proguanil (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/atovaquon_proguanil (bekeken op 16 augustus 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (21 december 2016), Malarone (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/proguanil-met-atovaquon?product=malarone#belangrijk-om-te-weten-over-proguanil-met-atovaquon (bekeken op 16 augustus 2019).

  Wikipedia (9 mei 2019), Malaria (online). Beschikbaar op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Malaria (bekeken op 16 augustus 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters