Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Arlevert is een zogenaamde antihistaminicum die tegen symptonen van allergie werkt en gebruikt wordt  tegen misselijkheid, duizeligheid en reisziekte. 

Arlevert is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Reisproducten.

 • Wat is Arlevert?

  Arlevert is een medicijn dat de twee werkzame stoffen cinnarizine en dimenhydrinaat bevat. Cinnarizine  en dimenhydrinaat behoren tot de groep geneesmiddelen die antihistaminica worden genoemd. Beide bestanddelen verminderen de symptomen van duizeligheid en misselijkheid. Een combinatie van deze twee bestanddelen is effectiever dan gebruik van beide bestanddelen apart van elkaar. Een antihistaminicum onderdrukt allergische reacties door de werking van het lichaamseigen histamine te blokkeren. Deze histamine komt vrij als het lichaam in contact komt met een stof waar iemand allergisch voor is. Daarnaast vermindert cinnarizine misselijkheid door het signaal van het evenwichtsorgaan te verminderen, waardoor de braakcentra minder worden geactiveerd. Door deze combinatie van werkingen kan Arlevert gebruikt worden bij vele vormen van allergieën, duizeligheid en misselijkheid. 

 • Hoe wordt Arlevert gebruikt?

  Hoe en wanneer u Arlevert gebruikt is afhankelijk van de reden waarvoor u het gebruikt. Over het algemeen kan van het volgende worden uitgegaan: 

  • Bij reisziekte: neem een half uur tot twee uur voor vertrek één tablet met wat voedsel. Neem eventueel na zes tot acht uur opnieuw een tablet. 
  • Bij duizeligheid en allergieën: neem een tablet tijdens het eten op de dagen dat u hier last van heeft. Merkt u na drie dagen gebruik geen verbetering van de klachten, neem dan contact op met uw arts. Het kan zijn dat Arlevert dan niet optimaal geschikt is voor u. in het geval van duizeligheid kan het wat langer duren voordat u verbetering merkt, dit varieert van een aantal weken tot een paar maanden. Uw arts kan de dosis gedurende deze periode eventueel aanpassen. 

  Wat als u een dosis vergeten bent? Over het algemeen kunt u uitgaan van het volgende: 

  • Neemt u Arlevert twee keer per dag en duurt het langer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over. 
  • Neemt u Arlevert drie keer per dag en duurt het langer dan 3 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over. 

  Wat betreft autorijden of het besturen van voertuigen in combinatie met het gebruik van Arlevert geldt het volgende: Gebruikt u Arlevert af en toe of gedurende een korte periode? Dan kan het gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer. Dit komt door de bijwerkingen zoals sufheid, dubbelzien, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid en verminderde coördinatie. Overleg met uw arts of u of wel of niet mag autorijden. Gebruikt u Arlevert elke dag? Dan kan het gevaarlijk zijn om aan het verkeer deel te nemen. Dit komt door de bijwerkingen zoals sufheid, slaperigheid, dubbelzien, vermoeidheid, duizeligheid en verminderde coördinatie. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Na een paar dagen bent u waarschijnlijk voldoende gewend geraakt aan de effecten en mag u weer autorijden. Doe dit echter alleen als u helemaal geen last meer heeft van de bijwerkingen. Ook duizeligheid kan een reden zijn dat u niet mag autorijden, overleg dit met uw arts. Houd er tevens rekening mee dat alcohol het versuffende effect van Arlevert verstrekt. Verminder daarom uw alcoholgebruik en drink liever niet. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van bepaald voedsel in combinatie met het gebruik van Arlevert. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Arlevert?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Arlevert bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Arlevert: 

  • Sufheid; 
  • Slaperigheid; 
  • Vermoeidheid; 
  • Verminderd reactie- en coördinatievermogen; 
  • Droge keel, mond en neus; 
  • Droge ogen; 
  • Dubbelzien; 
  • Verminderd zicht; 
  • Branderige ogen; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Versnelde hartslag; 
  • Overgevoeligheid. 

  De meeste bijwerkingen ga na een aantal dagen gebruik vanzelf weer over. Neem echter contact op met uw arts als u hier veel last van heeft of als de klachten zeer lang aanhouden. Houd rekening met de adviezen omtrent autorijden en het drinken van alcohol in combinatie met deze bijwerkingen. In een zeldzaam geval bent u overgevoelig voor Arlevert, dit merkt u aan een opgezet gezicht, galbulten en benauwdheid. Neem in dit geval direct contact op met uw arts. 

 • Kan Arlevert in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Vertel het aan uw arts als u andere medicijnen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen waarvoor u geen recept nodig hebt. Arlevert kan namelijk zorgen voor een interactie met andere medicijnen. 

  U kunt vermoeid of slaperig worden als u Arlevertan in combinatie met een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt: 

  • Tranquillizers (voor de behandeling van depressie en angst); 
  • Monoamino-oxidaseremmers (voor de behandeling van depressie en angst); 
  • Narcotische pijnstillers, zoals morfine; 
  • Barbituraten (vaak aanwezig in kalmeringsmiddelen). 
  Arlevertan kan eveneens de werking van de volgende medicijnen beïnvloeden: 
  • Atropine (een geneesmiddel om de spieren te ontspannen); 
  • Medicijnen voor het verlangen van de bloeddruk; 
  • Efedrine (tegen hoest en een verstopte neus); 
  • Tricyclische antidepressiva (voor de behandeling van een depressie en angst); 
  • Procarbazine (voor de behandeling van sommige vormen van kanker); 
  • Medicijnen voor de hartslag (zoals antiaritmica). 

  Houd er daarnaast rekening mee dat Arlevertan de manier waarop uw huid reageert op allergietests kan veranderen. 

 • Kan ik Arlevert krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Arlevert zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Arlevert gebruikt?

  Arlevert wordt voorgeschreven bij de volgende aandoeningen: 

  • Allergieën; 
  • Reisziekte; 
  • Netelroos; 
  • Jeuk; 
  • Duizeligheid. 

  Er is sprake van een allergie als uw lichaam te sterk reageert op bepaalde stoffen of prikkels (allergenen) zoals huisstofmijt, huidschilfers van huisdieren, schimmels of insectenbeten. Hierdoor komt de stof histamine vrij in het lichaam die de klachten van een allergie veroorzaakt, zoals een lopende of verstopte neus, jeukende ogen, een kriebelhoest of allergische reactie op de huid. De werkzame stoffen in Arlevert blokkeren de werking van histamine waardoor de klachten afnemen. Dit duurt ongeveer een half uur en houdt vier tot zes uur aan. 

  Reisziekte ontstaat door de beweging tijdens rijden, varen of vliegen, waardoor uw evenwichtsorgaan van slag kan raken. Dit prikkelt het braakcentrum in de hersenen, waardoor misselijkheid en braakneigingen ontstaan. Arlevert blokkeert de prikkeling van het braakcentrum waardoor de misselijkheid afneemt. Houd er echter rekening mee dat u slaperig kunt worden van Arlevert. Dit medicijn is daarom alleen geschikt als u niet zelf hoeft te rijden en als u niet alert hoeft te blijven. De werking begint na ongeveer een half uur en houdt vier tot zes uur aan. Uw kunt tevens zelf proberen de misselijkheid te voorkomen door vóór vertrek een lichte maaltijd te eten, tijdens de reis recht vooruit te kijken en regelmatig wat frisse lucht te scheppen. Soms werkt dit echter onvoldoende, in dat geval kunt u een medicijn zoals Arlevert gebruiken. 

  Als gevolg van een allergische reactie van uw lichaam kunnen er gezwollen en jeukende plekjes op de huid ontstaan. Dit is netelroos of galbulten. Arlevert blokkeert de werking van histamine waardoor de klachten afnemen. Dit duurt ongeveer een half uur en houdt vier tot zes uur aan. 

  Jeuk is geen ernstige aandoening maar wel zeer vervelend. Het krabben en wrijven kan u uit uw slaap houden of ervoor zorgen dat u zich tot bloedens toe krabt. De oorzaken van jeuk zijn talrijk, zoals nier- of leverproblemen, een droge huid of een allergie. Het is het beste om eerst de oorzaak van jeuk aan te pakken, zoals het gebruik van een vette of verdovende zalf op de plekken die jeuken. Soms werkt dit echter niet voldoende, in dat geval kan uw arts u Arlevert voorschrijven. Hiervan is meestal sprake als de jeuk niet op één specifieke plek zit maar over het hele lichaam verspreidt. Er wordt dan voor gekozen om de jeuk van binnenuit te bestrijden door de histamine te blokkeren. Deze stof komt vrij in het lichaam tijdens jeuk. De klachten zullen na ongeveer een half uur verminderen en het effect houdt vier tot zes uur aan. 

  Tot slot kan Arlevert voorgeschreven worden bij duizeligheid. Duizeligheid komt relatief vaak voor en is in de meeste gevallen onschuldig, maar kan erg vervelend zijn. Het kan meerdere oorzaken hebben, waaronder een verstoord evenwichtsorgaan. Arlevert kan helpen om de duizeligheid te verminderen. Misselijkheid is tevens een veelvoorkomende klacht van duizeligheid is, daarom kunt u Arlevert ook gebruiken om de misselijkheid te verminderen indien u daar last van heeft.  Het kan een paar weken duren voordat de duizeligheid afneemt. Merkt u na twee weken nog geen effect? Dan kunt u beter stoppen met het gebruik van Arlevert. 

 • Welke doseringen zijn er?

  De werkzame bestanddelen van Arlevertan zijn: cinnarizine 20 mg en dimenhydrinaat 40 mg. 

 • Wanneer mag u Arlevert niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Arlevert niet gebruiken: 

  • Personen jonger dan 18 jaar; 
  • Personen die allergisch zijn voor cinnarizine, dimenhydrinaat of difenhydramine; 
  • Personen die allergisch zijn voor andere antihistaminica (zoals astemizol, chloorfeniramine en terfenadine); 
  • Personen die lijden aan kamerhoekblok-glaucoom (een oogziekte); 
  • Personen die lijden aan epilepsie; 
  • Personen die lijden aan een verhoogde hersendruk; 
  • Personen die lijden aan alcoholmisbruik; 
  • Personen die lijden aan prostaatproblemen; 
  • Personen die lijden aan lever- of nierfalen. 

  Wees daarnaast extra voorzichtig met Arlevertan en licht uw arts in als u lijdt aan: 

  • Een lage of hoge bloeddruk; 
  • Een verhoogde oogdruk; 
  • Een darmobstructie; 
  • Een vergrote prostaat; 
  • Een overactieve schildklier; 
  • Een ernstige hartziekte; 
  • De ziekte van Parkinson. 
 • Waar kan ik Arlevert kopen?

  Arlevert is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Cinnarizine, antihistaminica, systemisch. Geraadpleegd op 14 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/cinnarizine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Arlevert 20 mg/40 mg tabletten, cinnarizine/dimenhydrinaat. Geraadpleegd op 14 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h34875.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (19 april 2019). Cinnarizine. Geraadpleegd op 14 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/cinnarizine#belangrijk-om-te-weten-over-cinnarizine 

 • Wat is Arlevert?

  Arlevert is een medicijn dat de twee werkzame stoffen cinnarizine en dimenhydrinaat bevat. Cinnarizine  en dimenhydrinaat behoren tot de groep geneesmiddelen die antihistaminica worden genoemd. Beide bestanddelen verminderen de symptomen van duizeligheid en misselijkheid. Een combinatie van deze twee bestanddelen is effectiever dan gebruik van beide bestanddelen apart van elkaar. Een antihistaminicum onderdrukt allergische reacties door de werking van het lichaamseigen histamine te blokkeren. Deze histamine komt vrij als het lichaam in contact komt met een stof waar iemand allergisch voor is. Daarnaast vermindert cinnarizine misselijkheid door het signaal van het evenwichtsorgaan te verminderen, waardoor de braakcentra minder worden geactiveerd. Door deze combinatie van werkingen kan Arlevert gebruikt worden bij vele vormen van allergieën, duizeligheid en misselijkheid. 

 • Wanneer wordt Arlevert gebruikt?

  Arlevert wordt voorgeschreven bij de volgende aandoeningen: 

  • Allergieën; 
  • Reisziekte; 
  • Netelroos; 
  • Jeuk; 
  • Duizeligheid. 

  Er is sprake van een allergie als uw lichaam te sterk reageert op bepaalde stoffen of prikkels (allergenen) zoals huisstofmijt, huidschilfers van huisdieren, schimmels of insectenbeten. Hierdoor komt de stof histamine vrij in het lichaam die de klachten van een allergie veroorzaakt, zoals een lopende of verstopte neus, jeukende ogen, een kriebelhoest of allergische reactie op de huid. De werkzame stoffen in Arlevert blokkeren de werking van histamine waardoor de klachten afnemen. Dit duurt ongeveer een half uur en houdt vier tot zes uur aan. 

  Reisziekte ontstaat door de beweging tijdens rijden, varen of vliegen, waardoor uw evenwichtsorgaan van slag kan raken. Dit prikkelt het braakcentrum in de hersenen, waardoor misselijkheid en braakneigingen ontstaan. Arlevert blokkeert de prikkeling van het braakcentrum waardoor de misselijkheid afneemt. Houd er echter rekening mee dat u slaperig kunt worden van Arlevert. Dit medicijn is daarom alleen geschikt als u niet zelf hoeft te rijden en als u niet alert hoeft te blijven. De werking begint na ongeveer een half uur en houdt vier tot zes uur aan. Uw kunt tevens zelf proberen de misselijkheid te voorkomen door vóór vertrek een lichte maaltijd te eten, tijdens de reis recht vooruit te kijken en regelmatig wat frisse lucht te scheppen. Soms werkt dit echter onvoldoende, in dat geval kunt u een medicijn zoals Arlevert gebruiken. 

  Als gevolg van een allergische reactie van uw lichaam kunnen er gezwollen en jeukende plekjes op de huid ontstaan. Dit is netelroos of galbulten. Arlevert blokkeert de werking van histamine waardoor de klachten afnemen. Dit duurt ongeveer een half uur en houdt vier tot zes uur aan. 

  Jeuk is geen ernstige aandoening maar wel zeer vervelend. Het krabben en wrijven kan u uit uw slaap houden of ervoor zorgen dat u zich tot bloedens toe krabt. De oorzaken van jeuk zijn talrijk, zoals nier- of leverproblemen, een droge huid of een allergie. Het is het beste om eerst de oorzaak van jeuk aan te pakken, zoals het gebruik van een vette of verdovende zalf op de plekken die jeuken. Soms werkt dit echter niet voldoende, in dat geval kan uw arts u Arlevert voorschrijven. Hiervan is meestal sprake als de jeuk niet op één specifieke plek zit maar over het hele lichaam verspreidt. Er wordt dan voor gekozen om de jeuk van binnenuit te bestrijden door de histamine te blokkeren. Deze stof komt vrij in het lichaam tijdens jeuk. De klachten zullen na ongeveer een half uur verminderen en het effect houdt vier tot zes uur aan. 

  Tot slot kan Arlevert voorgeschreven worden bij duizeligheid. Duizeligheid komt relatief vaak voor en is in de meeste gevallen onschuldig, maar kan erg vervelend zijn. Het kan meerdere oorzaken hebben, waaronder een verstoord evenwichtsorgaan. Arlevert kan helpen om de duizeligheid te verminderen. Misselijkheid is tevens een veelvoorkomende klacht van duizeligheid is, daarom kunt u Arlevert ook gebruiken om de misselijkheid te verminderen indien u daar last van heeft.  Het kan een paar weken duren voordat de duizeligheid afneemt. Merkt u na twee weken nog geen effect? Dan kunt u beter stoppen met het gebruik van Arlevert. 

 • Hoe wordt Arlevert gebruikt?

  Hoe en wanneer u Arlevert gebruikt is afhankelijk van de reden waarvoor u het gebruikt. Over het algemeen kan van het volgende worden uitgegaan: 

  • Bij reisziekte: neem een half uur tot twee uur voor vertrek één tablet met wat voedsel. Neem eventueel na zes tot acht uur opnieuw een tablet. 
  • Bij duizeligheid en allergieën: neem een tablet tijdens het eten op de dagen dat u hier last van heeft. Merkt u na drie dagen gebruik geen verbetering van de klachten, neem dan contact op met uw arts. Het kan zijn dat Arlevert dan niet optimaal geschikt is voor u. in het geval van duizeligheid kan het wat langer duren voordat u verbetering merkt, dit varieert van een aantal weken tot een paar maanden. Uw arts kan de dosis gedurende deze periode eventueel aanpassen. 

  Wat als u een dosis vergeten bent? Over het algemeen kunt u uitgaan van het volgende: 

  • Neemt u Arlevert twee keer per dag en duurt het langer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over. 
  • Neemt u Arlevert drie keer per dag en duurt het langer dan 3 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over. 

  Wat betreft autorijden of het besturen van voertuigen in combinatie met het gebruik van Arlevert geldt het volgende: Gebruikt u Arlevert af en toe of gedurende een korte periode? Dan kan het gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer. Dit komt door de bijwerkingen zoals sufheid, dubbelzien, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid en verminderde coördinatie. Overleg met uw arts of u of wel of niet mag autorijden. Gebruikt u Arlevert elke dag? Dan kan het gevaarlijk zijn om aan het verkeer deel te nemen. Dit komt door de bijwerkingen zoals sufheid, slaperigheid, dubbelzien, vermoeidheid, duizeligheid en verminderde coördinatie. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Na een paar dagen bent u waarschijnlijk voldoende gewend geraakt aan de effecten en mag u weer autorijden. Doe dit echter alleen als u helemaal geen last meer heeft van de bijwerkingen. Ook duizeligheid kan een reden zijn dat u niet mag autorijden, overleg dit met uw arts. Houd er tevens rekening mee dat alcohol het versuffende effect van Arlevert verstrekt. Verminder daarom uw alcoholgebruik en drink liever niet. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van bepaald voedsel in combinatie met het gebruik van Arlevert. 

 • Welke doseringen zijn er?

  De werkzame bestanddelen van Arlevertan zijn: cinnarizine 20 mg en dimenhydrinaat 40 mg. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Arlevert?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Arlevert bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Arlevert: 

  • Sufheid; 
  • Slaperigheid; 
  • Vermoeidheid; 
  • Verminderd reactie- en coördinatievermogen; 
  • Droge keel, mond en neus; 
  • Droge ogen; 
  • Dubbelzien; 
  • Verminderd zicht; 
  • Branderige ogen; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Versnelde hartslag; 
  • Overgevoeligheid. 

  De meeste bijwerkingen ga na een aantal dagen gebruik vanzelf weer over. Neem echter contact op met uw arts als u hier veel last van heeft of als de klachten zeer lang aanhouden. Houd rekening met de adviezen omtrent autorijden en het drinken van alcohol in combinatie met deze bijwerkingen. In een zeldzaam geval bent u overgevoelig voor Arlevert, dit merkt u aan een opgezet gezicht, galbulten en benauwdheid. Neem in dit geval direct contact op met uw arts. 

 • Wanneer mag u Arlevert niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Arlevert niet gebruiken: 

  • Personen jonger dan 18 jaar; 
  • Personen die allergisch zijn voor cinnarizine, dimenhydrinaat of difenhydramine; 
  • Personen die allergisch zijn voor andere antihistaminica (zoals astemizol, chloorfeniramine en terfenadine); 
  • Personen die lijden aan kamerhoekblok-glaucoom (een oogziekte); 
  • Personen die lijden aan epilepsie; 
  • Personen die lijden aan een verhoogde hersendruk; 
  • Personen die lijden aan alcoholmisbruik; 
  • Personen die lijden aan prostaatproblemen; 
  • Personen die lijden aan lever- of nierfalen. 

  Wees daarnaast extra voorzichtig met Arlevertan en licht uw arts in als u lijdt aan: 

  • Een lage of hoge bloeddruk; 
  • Een verhoogde oogdruk; 
  • Een darmobstructie; 
  • Een vergrote prostaat; 
  • Een overactieve schildklier; 
  • Een ernstige hartziekte; 
  • De ziekte van Parkinson. 
 • Kan Arlevert in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Vertel het aan uw arts als u andere medicijnen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen waarvoor u geen recept nodig hebt. Arlevert kan namelijk zorgen voor een interactie met andere medicijnen. 

  U kunt vermoeid of slaperig worden als u Arlevertan in combinatie met een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt: 

  • Tranquillizers (voor de behandeling van depressie en angst); 
  • Monoamino-oxidaseremmers (voor de behandeling van depressie en angst); 
  • Narcotische pijnstillers, zoals morfine; 
  • Barbituraten (vaak aanwezig in kalmeringsmiddelen). 
  Arlevertan kan eveneens de werking van de volgende medicijnen beïnvloeden: 
  • Atropine (een geneesmiddel om de spieren te ontspannen); 
  • Medicijnen voor het verlangen van de bloeddruk; 
  • Efedrine (tegen hoest en een verstopte neus); 
  • Tricyclische antidepressiva (voor de behandeling van een depressie en angst); 
  • Procarbazine (voor de behandeling van sommige vormen van kanker); 
  • Medicijnen voor de hartslag (zoals antiaritmica). 

  Houd er daarnaast rekening mee dat Arlevertan de manier waarop uw huid reageert op allergietests kan veranderen. 

 • Waar kan ik Arlevert kopen?

  Arlevert is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Arlevert krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Arlevert zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Cinnarizine, antihistaminica, systemisch. Geraadpleegd op 14 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/cinnarizine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Arlevert 20 mg/40 mg tabletten, cinnarizine/dimenhydrinaat. Geraadpleegd op 14 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h34875.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (19 april 2019). Cinnarizine. Geraadpleegd op 14 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/cinnarizine#belangrijk-om-te-weten-over-cinnarizine 

Beoordeeld door:

Apotheker Arco Verhoog

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters