Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Chlooramfenicol

Chlooramfenicol

Omschrijving

Chlooramfenicol druppels of oogzalf kan worden gebruikt om een oogontsteking mee te behandelen. Het werkende bestanddeel is het antibioticum chlooramfenicol. 

Chlooramfenicol is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Oogaandoeningen.

 • Wat is Chlooramfenicol?

  Chlooramfenicol is een antibioticum dat wordt gebruikt om ontstekingen van het oog of de oogleden mee te behandelen of om een oogontsteking te voorkomen. De bacteriën die de ontsteking veroorzaken, worden bestreden met Chlooramfenicol. Chlooramfenicol remt namelijk de eiwitaanmaak van de bacterie, waardoor deze zich niet meer kan vermenigvuldigen en afsterft. Antibiotica zijn medicijnen voor het doden of remmen van bacteriën die zich in ons lichaam hebben vermenigvuldigd en daar een infectie hebben veroorzaakt. Bacteriën zijn niet met het blote oog te zien, maar we komen er dagelijks mee in aanmerking. Toch worden we niet altijd ziek. Dit komt doordat ons immuunsysteem ons beschermt en doordat deze indringers niet altijd kwaadaardig zijn; in ons lichaam zijn altijd bacteriën aanwezig die nuttig werk voor ons doen. Zo verteren ze voedsel in onze darmen en houden ze op de huid schadelijke indringers tegen. Maar als ziekmakende bacteriën het lichaam binnendringen en u onvoldoende weerstand heeft om deze te bestrijden, dan wordt u ziek. Dan kunnen ze zich heel snel vermenigvuldigen en een infectie veroorzaken zoals een longontsteking. Dit gaat vaak samen met koorts. Een longontsteking of hartklepontsteking kan dodelijk zijn als er geen antibiotica toegediend wordt. Het lichaam is dan namelijk niet of nauwelijks in staat om zelf te herstellen van deze ziekte. Antibiotica kunnen dus levensreddend zijn. Ze werken echter alleen bij bacteriële infecties, infecties veroorzaakt door een virus, zoals een verkoudheid of buikgriep, kunnen hiermee niet bestreden worden. En soms zijn bedrust of andere eenvoudige maatregelen voldoende om beter te worden, dan schrijft een arts geen antibiotica voor. Het hangt van de klachten en de soort bacterie af welk antibioticum geschikt is om een ontsteking mee te bestrijden. 

 • Hoe wordt Chlooramfenicol gebruikt?

  Chlooramfenicol wordt geleverd in de vorm van oogdruppels of in de vorm van een zalf. Voor de oogdruppels geldt: breng om de 2 à 3 uur 1 à 2 druppels in het ontstoken oog aan, verdeel dit over de dag om een constant effect te garanderen. Voor de oogzalf geldt: breng drie tot vier keer per dag een klein beetje zalf van ongeveer 1 cm aan in het aangedane oog. Het toedienen doet u als volgt: 

  • Was uw handen; 
  • Verwijder eventueel uw contactlenzen; 
  • Verwijder de dop van het flesje; 
  • Knijp zacht in het flesje om het benodigde aantal druppels of een beetje zalf te verkrijgen; 
  • Buig het hoofd achterover; 
  • Trek het onderste ooglid iets naar beneden; 
  • Breng een druppel of een beetje zalf aan in het gootje; 
  • Sluit het oog en druk met uw wijsvinger het traanbuisje in de hoek van het oog twee minuten lang zachtjes dicht. Zo voorkomt u dat de oogdruppel te snel wegvloeit; 
  • Knipper een paar keer; 
  • Sluit het flesje direct. 

   

  Zorg ervoor dat de punt van het flesje niet in contact komt met uw oog. Was na het aanbrengen direct uw handen. Het is belangrijk dat u nadat de ontstekingsverschijnselen zijn verdwenen, nog gedurende minimaal 48 uur doorgaat met het toedienen van Chlooramfenicol. Mogelijk zijn namelijk nog niet alle bacteriën gedood. U mag Chlooramfenicol niet langer dan 10 dagen gebruiken. 

  Bent u vergeten Chlooramfenicol te gebruiken? Doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale schema. Gebruik nooit een dubbele dosis Chlooramfenicol om zo de vergeten dosis in te halen. Heeft u per ongeluk te veel Chlooramfenicol gebruikt? Neem dan direct contact op met uw arts. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Chlooramfenicol?

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Chlooramfenicol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

  • Rode ogen; 
  • Netelroos; 
  • Vermoeidheid; 
  • Koorts; 
  • Keelpijn; 
  • Prikkelend gevoel in het oog; 
  • Brandend gevoel in het oog; 
  • Bittere smaak in de mond; 
  • Overgevoeligheid voor Chlooramfenicol. 

  De meeste van deze bijwerkingen zijn niet ernstig en van tijdelijke aard. Ze zouden na een aantal dagen vanzelf weg moeten gaan. De bittere smaak in de mond kan voorkomen worden door na het druppelen de traankanaaltjes dicht te drukken, hierdoor heeft u minder kans op verspreiding van het middel in de rest van het lichaam.  

  Neem contact op met uw arts als de bijwerkingen aanhouden, als u last krijgt van hevige bijwerkingen of van bijwerkingen die niet in de bijsluiter vermeld staan. Ook als u last krijgt van een zwelling in de mond, van de tong, keel of het strottenhoofd moet u direct contact opnemen met uw arts. Deze symptomen kunnen namelijk wijzen op overgevoeligheid voor Chlooramfenicol. 

  Houd er tevens rekening mee dat u mogelijk na het toedienen 1 tot 2 uur wat wazig ziet, het is niet verstandig om dan auto te rijden. Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten van bepaald voedsel of het drinken van alcohol in combinatie met Chlooramfenicol. 

 • Kan Chlooramfenicol in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Chlooramfenicol heeft een wisselwerking met andere oogdruppels of oogzalven. 

  • Gebruikt u naast een oogdruppel ook een oogzalf of ooggel? Gebruik dan eerst de druppels en pas 3 minuten later de oogzalf of ooggel; 
  • Gebruikt u meerdere soorten oogdruppels? Wacht dan minimaal 3 minuten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels. Druppel eerst de oogdruppel waar u het minst last van heeft en als laatste de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie krijgt. Zo voorkomt u dat u door de eventuele tranenvorming de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'wegtraant'. 
 • Kan ik Chlooramfenicol krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Chlooramfenicol zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Chlooramfenicol gebruikt?

  Chlooramfenicol wordt in de volgende gevallen voorgeschreven: 

  • Bij een ontsteking van het oog of de oogleden; 
  • Om ooginfecties te voorkomen na een oogoperatie. 

  De ogen kunnen ontstoken raken door bacteriën, in de meeste gevallen is er sprake van een ontsteking van het bindvlies, dit is het slijmvlies op het oogwit en aan de binnenkant van de oogleden. U merkt de ontsteking aan het feit dat uw ogen rood zijn en er pus tevoorschijn komt. Ook kunnen uw ogen bij het wakker worden aan elkaar vast geplakt zitten of heeft u last van een branderig gevoel. U kunt tevens last hebben van een zogenaamd ‘strontje’, dit is een rood en pijnlijk bultje op de wimperrand of het ooglid. Na een aantal dagen verandert het bultje in een puistje met een gele puskop. Dit kan door een bacterie veroorzaakt worden maar ook doordat de ogen erg droog zijn. Andere oorzaken zijn een virus, irritatie of allergie. Meestal gaat dit binnen twee weken vanzelf over. Draag geen contactlenzen als uw ogen ontstoken zijn. Daarnaast kunt u het pus weghalen met wat water of in het geval van een strontje een paar keer per dag een warm washandje op het ooglid leggen. De warmte helpt bij de genezing. Als dit niet helpt of het oog na twee weken nog steeds ontstoken is, dan kan uw arts u Chlooramfenicol voorschrijven.  

  Daarnaast wordt Chlooramfenicol voorgeschreven na een oogoperatie, zoals een laseroperatie of een operatie van het hoornvlies. Door een operatie kunnen de ogen namelijk geïnfecteerd en ontstoken raken omdat de ogen erg gevoelig zijn. Chlooramfenicol voorkomt in zo’n geval een  infectie met bacteriën. 

  Antibiotica worden altijd voorgeschreven door uw arts en dit doet hij of zij alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld omdat u niet genoeg weerstand heeft om de infectie zelf te bestrijden. Artsen willen niet te snel antibiotica voorschrijven omdat ze resistentie ertegen willen voorkomen. Dit betekent dat de bacterie zich aanpast en ongevoelig wordt voor de werking van het medicijn. Als gevolg hiervan kan dit bepaalde soort antibioticum niet meer gebruikt worden om deze bacterie te bestrijden, ook niet bij andere patiënten. Daarnaast kunnen bacteriën geleidelijk resistent worden. Dit gebeurt vooral bij herhaaldelijk of langdurig gebruik van hetzelfde type antibioticum. Antibioticaresistentie zorgt dus voor gevaarlijke situaties, in het ergste geval zijn bacteriële infecties in de toekomst niet meer te behandelen, wat in sommige gevallen levensbedreigend kan zijn. 

 • Welke doseringen zijn er?

  De oogdruppels Chlooramfenicol bevatten per ml oogdruppels 5 mg chlooramfenicol als werkzaam 

  bestanddeel. De oogzalf Chlooramfenicol bevat 1% chlooramfenicol per 4 gram zalf. Uw arts bepaalt of de oogdruppels of oogzalf het meest geschikt is voor u. Volg altijd de instructies van uw arts op. 

 • Wanneer mag u Chlooramfenicol niet gebruiken?

  In de volgende gevallen mag Chlooramfenicol niet gebruikt wordt: 

  • Als u overgevoelig bent voor chlooramfenicol of voor één van de andere bestanddelen van het geneesmiddel; 
  • Als u een bloedvormingsstoornis hebt; 
  • Als u een ernstige leveraandoening heeft; 
  • Als bij iemand in uw familie na gebruik van een geneesmiddel ernstige bloedbeeldafwijkingen zijn opgetreden; 
  • Als u zwanger bent; 
  • Als u borstvoeding geeft. 

  Chlooramfenicol gaat door de placenta heen en wordt uitgescheiden in de moedermelk. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

  Wees tevens extra voorzichtig met het gebruik van Chlooramfenicol: 

  • Als u contactlenzen draagt. U mag Chlooramfenicol dan alleen gebruiken na overleg met uw arts. Verwijder uw contactlenzen als u de druppels of zalf toedient; 
  • Bij onregelmatig gebruik en te kort gebruik. Om de infectie goed te bestrijden dient men de instructies van de arts goed op te volgen; 
  • Bij gebruik langer dan 10 dagen. Het gebruik langer dan 10 dagen wordt ontraden in verband met de kans op het ontstaan van ernstige bloedbeeldafwijkingen; 
  • Bij het optreden van overgevoeligheidsreacties. U dient dan direct te stoppen met het gebruik van Chlooramfenicol. 
 • Waar kan ik Chlooramfenicol kopen?

  Chlooramfenicol is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Chlooramfenicol, antibacteriële middelen, oculair. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/v/vardenafil 

  Geneesmiddeleninformatiebank (2018, 19 december). Bijsluiter Chlooramfenicol 5 mg/ml oogdruppels, oplossing Chlooramfenicol. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h10164.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. (2018, 29 september). Chlooramfenicol in het oog. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/chlooramfenicol-in-het-oog?product=chlooramfenicol-in-het-oog#belangrijk-om-te-weten-over-chlooramfenicol-in-het-oog 

   

 • Wat is Chlooramfenicol?

  Chlooramfenicol is een antibioticum dat wordt gebruikt om ontstekingen van het oog of de oogleden mee te behandelen of om een oogontsteking te voorkomen. De bacteriën die de ontsteking veroorzaken, worden bestreden met Chlooramfenicol. Chlooramfenicol remt namelijk de eiwitaanmaak van de bacterie, waardoor deze zich niet meer kan vermenigvuldigen en afsterft. Antibiotica zijn medicijnen voor het doden of remmen van bacteriën die zich in ons lichaam hebben vermenigvuldigd en daar een infectie hebben veroorzaakt. Bacteriën zijn niet met het blote oog te zien, maar we komen er dagelijks mee in aanmerking. Toch worden we niet altijd ziek. Dit komt doordat ons immuunsysteem ons beschermt en doordat deze indringers niet altijd kwaadaardig zijn; in ons lichaam zijn altijd bacteriën aanwezig die nuttig werk voor ons doen. Zo verteren ze voedsel in onze darmen en houden ze op de huid schadelijke indringers tegen. Maar als ziekmakende bacteriën het lichaam binnendringen en u onvoldoende weerstand heeft om deze te bestrijden, dan wordt u ziek. Dan kunnen ze zich heel snel vermenigvuldigen en een infectie veroorzaken zoals een longontsteking. Dit gaat vaak samen met koorts. Een longontsteking of hartklepontsteking kan dodelijk zijn als er geen antibiotica toegediend wordt. Het lichaam is dan namelijk niet of nauwelijks in staat om zelf te herstellen van deze ziekte. Antibiotica kunnen dus levensreddend zijn. Ze werken echter alleen bij bacteriële infecties, infecties veroorzaakt door een virus, zoals een verkoudheid of buikgriep, kunnen hiermee niet bestreden worden. En soms zijn bedrust of andere eenvoudige maatregelen voldoende om beter te worden, dan schrijft een arts geen antibiotica voor. Het hangt van de klachten en de soort bacterie af welk antibioticum geschikt is om een ontsteking mee te bestrijden. 

 • Wanneer wordt Chlooramfenicol gebruikt?

  Chlooramfenicol wordt in de volgende gevallen voorgeschreven: 

  • Bij een ontsteking van het oog of de oogleden; 
  • Om ooginfecties te voorkomen na een oogoperatie. 

  De ogen kunnen ontstoken raken door bacteriën, in de meeste gevallen is er sprake van een ontsteking van het bindvlies, dit is het slijmvlies op het oogwit en aan de binnenkant van de oogleden. U merkt de ontsteking aan het feit dat uw ogen rood zijn en er pus tevoorschijn komt. Ook kunnen uw ogen bij het wakker worden aan elkaar vast geplakt zitten of heeft u last van een branderig gevoel. U kunt tevens last hebben van een zogenaamd ‘strontje’, dit is een rood en pijnlijk bultje op de wimperrand of het ooglid. Na een aantal dagen verandert het bultje in een puistje met een gele puskop. Dit kan door een bacterie veroorzaakt worden maar ook doordat de ogen erg droog zijn. Andere oorzaken zijn een virus, irritatie of allergie. Meestal gaat dit binnen twee weken vanzelf over. Draag geen contactlenzen als uw ogen ontstoken zijn. Daarnaast kunt u het pus weghalen met wat water of in het geval van een strontje een paar keer per dag een warm washandje op het ooglid leggen. De warmte helpt bij de genezing. Als dit niet helpt of het oog na twee weken nog steeds ontstoken is, dan kan uw arts u Chlooramfenicol voorschrijven.  

  Daarnaast wordt Chlooramfenicol voorgeschreven na een oogoperatie, zoals een laseroperatie of een operatie van het hoornvlies. Door een operatie kunnen de ogen namelijk geïnfecteerd en ontstoken raken omdat de ogen erg gevoelig zijn. Chlooramfenicol voorkomt in zo’n geval een  infectie met bacteriën. 

  Antibiotica worden altijd voorgeschreven door uw arts en dit doet hij of zij alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld omdat u niet genoeg weerstand heeft om de infectie zelf te bestrijden. Artsen willen niet te snel antibiotica voorschrijven omdat ze resistentie ertegen willen voorkomen. Dit betekent dat de bacterie zich aanpast en ongevoelig wordt voor de werking van het medicijn. Als gevolg hiervan kan dit bepaalde soort antibioticum niet meer gebruikt worden om deze bacterie te bestrijden, ook niet bij andere patiënten. Daarnaast kunnen bacteriën geleidelijk resistent worden. Dit gebeurt vooral bij herhaaldelijk of langdurig gebruik van hetzelfde type antibioticum. Antibioticaresistentie zorgt dus voor gevaarlijke situaties, in het ergste geval zijn bacteriële infecties in de toekomst niet meer te behandelen, wat in sommige gevallen levensbedreigend kan zijn. 

 • Hoe wordt Chlooramfenicol gebruikt?

  Chlooramfenicol wordt geleverd in de vorm van oogdruppels of in de vorm van een zalf. Voor de oogdruppels geldt: breng om de 2 à 3 uur 1 à 2 druppels in het ontstoken oog aan, verdeel dit over de dag om een constant effect te garanderen. Voor de oogzalf geldt: breng drie tot vier keer per dag een klein beetje zalf van ongeveer 1 cm aan in het aangedane oog. Het toedienen doet u als volgt: 

  • Was uw handen; 
  • Verwijder eventueel uw contactlenzen; 
  • Verwijder de dop van het flesje; 
  • Knijp zacht in het flesje om het benodigde aantal druppels of een beetje zalf te verkrijgen; 
  • Buig het hoofd achterover; 
  • Trek het onderste ooglid iets naar beneden; 
  • Breng een druppel of een beetje zalf aan in het gootje; 
  • Sluit het oog en druk met uw wijsvinger het traanbuisje in de hoek van het oog twee minuten lang zachtjes dicht. Zo voorkomt u dat de oogdruppel te snel wegvloeit; 
  • Knipper een paar keer; 
  • Sluit het flesje direct. 

   

  Zorg ervoor dat de punt van het flesje niet in contact komt met uw oog. Was na het aanbrengen direct uw handen. Het is belangrijk dat u nadat de ontstekingsverschijnselen zijn verdwenen, nog gedurende minimaal 48 uur doorgaat met het toedienen van Chlooramfenicol. Mogelijk zijn namelijk nog niet alle bacteriën gedood. U mag Chlooramfenicol niet langer dan 10 dagen gebruiken. 

  Bent u vergeten Chlooramfenicol te gebruiken? Doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale schema. Gebruik nooit een dubbele dosis Chlooramfenicol om zo de vergeten dosis in te halen. Heeft u per ongeluk te veel Chlooramfenicol gebruikt? Neem dan direct contact op met uw arts. 

 • Welke doseringen zijn er?

  De oogdruppels Chlooramfenicol bevatten per ml oogdruppels 5 mg chlooramfenicol als werkzaam 

  bestanddeel. De oogzalf Chlooramfenicol bevat 1% chlooramfenicol per 4 gram zalf. Uw arts bepaalt of de oogdruppels of oogzalf het meest geschikt is voor u. Volg altijd de instructies van uw arts op. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Chlooramfenicol?

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Chlooramfenicol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

  • Rode ogen; 
  • Netelroos; 
  • Vermoeidheid; 
  • Koorts; 
  • Keelpijn; 
  • Prikkelend gevoel in het oog; 
  • Brandend gevoel in het oog; 
  • Bittere smaak in de mond; 
  • Overgevoeligheid voor Chlooramfenicol. 

  De meeste van deze bijwerkingen zijn niet ernstig en van tijdelijke aard. Ze zouden na een aantal dagen vanzelf weg moeten gaan. De bittere smaak in de mond kan voorkomen worden door na het druppelen de traankanaaltjes dicht te drukken, hierdoor heeft u minder kans op verspreiding van het middel in de rest van het lichaam.  

  Neem contact op met uw arts als de bijwerkingen aanhouden, als u last krijgt van hevige bijwerkingen of van bijwerkingen die niet in de bijsluiter vermeld staan. Ook als u last krijgt van een zwelling in de mond, van de tong, keel of het strottenhoofd moet u direct contact opnemen met uw arts. Deze symptomen kunnen namelijk wijzen op overgevoeligheid voor Chlooramfenicol. 

  Houd er tevens rekening mee dat u mogelijk na het toedienen 1 tot 2 uur wat wazig ziet, het is niet verstandig om dan auto te rijden. Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten van bepaald voedsel of het drinken van alcohol in combinatie met Chlooramfenicol. 

 • Wanneer mag u Chlooramfenicol niet gebruiken?

  In de volgende gevallen mag Chlooramfenicol niet gebruikt wordt: 

  • Als u overgevoelig bent voor chlooramfenicol of voor één van de andere bestanddelen van het geneesmiddel; 
  • Als u een bloedvormingsstoornis hebt; 
  • Als u een ernstige leveraandoening heeft; 
  • Als bij iemand in uw familie na gebruik van een geneesmiddel ernstige bloedbeeldafwijkingen zijn opgetreden; 
  • Als u zwanger bent; 
  • Als u borstvoeding geeft. 

  Chlooramfenicol gaat door de placenta heen en wordt uitgescheiden in de moedermelk. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

  Wees tevens extra voorzichtig met het gebruik van Chlooramfenicol: 

  • Als u contactlenzen draagt. U mag Chlooramfenicol dan alleen gebruiken na overleg met uw arts. Verwijder uw contactlenzen als u de druppels of zalf toedient; 
  • Bij onregelmatig gebruik en te kort gebruik. Om de infectie goed te bestrijden dient men de instructies van de arts goed op te volgen; 
  • Bij gebruik langer dan 10 dagen. Het gebruik langer dan 10 dagen wordt ontraden in verband met de kans op het ontstaan van ernstige bloedbeeldafwijkingen; 
  • Bij het optreden van overgevoeligheidsreacties. U dient dan direct te stoppen met het gebruik van Chlooramfenicol. 
 • Kan Chlooramfenicol in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Chlooramfenicol heeft een wisselwerking met andere oogdruppels of oogzalven. 

  • Gebruikt u naast een oogdruppel ook een oogzalf of ooggel? Gebruik dan eerst de druppels en pas 3 minuten later de oogzalf of ooggel; 
  • Gebruikt u meerdere soorten oogdruppels? Wacht dan minimaal 3 minuten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels. Druppel eerst de oogdruppel waar u het minst last van heeft en als laatste de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie krijgt. Zo voorkomt u dat u door de eventuele tranenvorming de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'wegtraant'. 
 • Waar kan ik Chlooramfenicol kopen?

  Chlooramfenicol is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Chlooramfenicol krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Chlooramfenicol zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Chlooramfenicol, antibacteriële middelen, oculair. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/v/vardenafil 

  Geneesmiddeleninformatiebank (2018, 19 december). Bijsluiter Chlooramfenicol 5 mg/ml oogdruppels, oplossing Chlooramfenicol. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h10164.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. (2018, 29 september). Chlooramfenicol in het oog. Geraadpleegd op 15 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/chlooramfenicol-in-het-oog?product=chlooramfenicol-in-het-oog#belangrijk-om-te-weten-over-chlooramfenicol-in-het-oog 

   

Beoordeeld door:

Apotheker Arco Verhoog

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters