Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

​Pentasa is een medicijn dat ontstekingen in de darmwand remt en wordt voorgeschreven bij de behandeling van de darmziekte colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. 

Pentasa is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Maag en darm.

 • Wat is Pentasa?

  Pentasa is een medicijn dat wordt voorgeschreven aan mensen die lijden aan chronische darmontstekingen. De werkzame stof van Pentasa is mesalazine. Deze stof behoort tot de 5-ASA-medicijnen en remt ontstekingen in de darmwand. Pentasa voorkomt tevens nieuwe aanvallen van colitis ulcerosa en vermindert de klachten zoals buikpijn en diarree. Bij continu gebruik zijn de symptomen van de aandoening minder hevig en minder frequent. 

 • Hoe wordt Pentasa gebruikt?

  De tabletten moeten oraal ingenomen worden en in z’n geheel doorgeslikt worden met een beetje water. Kauw niet op de tabletten zodat de beschermende laag intact blijft. Deze beschermende laag mag pas in de darmen oplossen, zodat de werkzame stof daar vrijkomt en niet al in de maag. U mag ook een andere drank gebruiken zoals vruchtensap of yoghurt. De tabletten met 500 mg bevatten een breukstreep. Hiermee kunt u het tablet doormidden breken als u moeite heeft om het hele tablet in één keer door te slikken. U kunt de tabletten tevens een paar minuten in een glas water leggen zodat ze uiteenvallen. Zorg er wel voor dat u de ontstane korreltjes inneemt zonder hierop te kauwen. U mag de tabletten Pentasa op elk gewenst tijdstip innemen. Heeft u veel last van bijwerkingen? Neem ze dan op een ander tijdstip in of verspreid over de dag. Indien u last heeft van maagklachten dan kunt u ze het beste tijdens of vlak na een maaltijd innemen. Als u de tabletten op een vast tijdstip inneemt, dan is de kans kleiner dat u een dosis vergeet. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij u werkt. Als u Pentasa gebruikt om aanvallen te voorkomen, dan duurt de behandeling minimaal drie maanden. 

  Het kan zijn dat u stukjes van het tablet terugvindt in uw ontlasting, maar dit kan geen kwaad. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u denkt dat u te veel Pentasa heeft ingenomen. Wanneer u een Pentasa-tablet niet op tijd hebt ingenomen, moet u de tabletten alsnog innemen. Als u het pas de volgende dag ontdekt, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar het normale schema volgen. Stop nooit zomaar zelf met uw behandeling maar overleg altijd eerst met uw behandelend arts. De klachten kunnen namelijk weer terugkomen als u stopt met het innemen van Pentasa. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Pentasa?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Pentasa bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Pentasa: 

  • Trillen; 
  • Huiduitslag; 
  • Hoofdpijn; 
  • Zenuwproblemen; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Tijdelijke onvruchtbaarheid bij mannen; 
  • Duizeligheid; 
  • Vermoeidheid 
  • Gevoeligheid van de huid voor UV-licht; 
  • Overgevoeligheid. 

  De meeste bijwerkingen gaan vanzelf na een aantal weken of maanden gebruik over. Maag- en darmklachten zijn te voorkomen door de dosering langzaam op te bouwen. Tijdelijke onvruchtbaarheid bij mannen komt door een tekort aan zaadcellen en wordt vanzelf hersteld na 2 tot 3 maanden na het stoppen van de behandeling. Gevoeligheid van de huid voor UV-licht zoals de zon, zonnebank en UV-lampen kunnen leiden tot huiduitslag, jeuk, roodheid en verkleuring van de huid. Als u net met Pentasa begint, wordt aangeraden uit de directe zon te blijven, zonnebrandcrème, een zonnebril en een hoed te dragen en niet onder de zonnebank te gaan. Overgevoeligheid voor Pentasa komt in zeldzame gevallen voor en is te herkennen aan galbulten, huiduitslag en een opgezwollen gezicht. Neem in dit geval direct contact op met uw arts. Neem tevens contact op met uw arts als u veel last heeft van een of meerdere van deze bijwerkingen of als deze gedurende een lange tijd aanhouden. 

 • Kan Pentasa in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Gebruikt u naast Pentasa nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. 

  Er wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. Bij gelijktijdig gebruik van Pentasa met azathioprine (middel dat het immuunsysteem beïnvloedt), thioguanine of 6-mercaptopurine (middelen bij leukemie), kunnen de vorming van bloedcellen worden gestoord. Pentasa kan het effect van warfarine (bepaalde bloedverdunner) verminderen. De trombosedienst dient van het gebruik van Pentasa op de hoogte te worden gesteld. 

 • Kan ik Pentasa krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Pentasa zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Pentasa gebruikt?

  Pentasa wordt voorgeschreven aan personen die lijden aan: 

  • De chronische darmziekte colitis ulcerosa; 
  • De ziekte van Crohn. 

  Pentasa wordt gebruikt voor de behandeling van lichte tot matige vormen van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn (darmontstekingen) en tevens om te voorkomen dat deze aandoeningen terugkeren. 

  Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm. Dit uit zich in regelmatige, heftige diarree-aanvallen met bloed en slijm. Ook koorts, buikpijn, bloedarmoede en gewichtsverlies zijn klachten die vaak voorkomen bij colitis ulcerosa. Personen die hieraan lijden hebben vaak niet continu last van deze klachten maar tijdens oplevingen. Vaak is alleen het laatste stuk van de dikke darm, de endeldarm, ontstoken. Maar de ziekte kan zich tevens na verloop van tijd uitbreiden naar de rest van de dikke darm. De oorzaak van colitis ulcerosa is een auto-immuunreactie, waarbij de natuurlijke afweer zich tegen de eigen darmwandcellen keert. Aanvallen van colitis ulcerosa worden behandeld met 5-ASA-medicijnen zoals Pentasa. Afhankelijk van de plaats van de ontsteking wordt bepaald welk medicijn er gebruikt wordt. Het bereik van het medicijn in de darmen is namelijk anders voor elk product. De vorm proctitis ulcerosa, waarbij alleen de endeldarm is ontstoken, wordt vaak behandeld met zetpillen of een klysma. Voor de behandeling van ontstekingen in de rest van de darmen zijn tabletten nodig omdat deze een laagje hebben waardoor de werkzame stof vrijkomt in het specifieke aangedane deel van de darm en niet in de maag. Pentasa voorkomt tevens nieuwe aanvallen van colitis ulcerosa en vermindert de klachten. Bij continu gebruik zijn de symptomen van de aandoening minder hevig en minder frequent. 

  De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van de slijmvliezen van het maag-darmkanaal. Het is een erg vervelende en moeilijk te behandelen chronische aandoening waarbij men last krijgt van klachten zoals diarree, buikpijn, fistels en bloedverlies bij de ontlasting. Ook neemt de ontstoken darm bepaalde voedingsstoffen minder goed op, waardoor er tekorten aan vitamines in het lichaam kunnen ontstaan, wat weer kan leiden tot vermoeidheid. Doordat de darm is aangetast, kan men last hebben van hevige pijn en krampen. Het eten van slecht verteerbaar voedsel kan deze klachten verergeren. Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan van de ziekte, daarnaast weten we dat stress en depressies de ziekte van Crohn kunnen verergeren of doen opleven. Ook roken is een risicofactor voor het ontstaan van de ziekte, daarnaast vertraagt roken het genezingsproces. Stoppen met roken vermindert de oplevingen van de klachten aanzienlijk. Bij een aantal mensen die lijdt aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa is het noodzakelijk om een stoma aan te leggen. 

 • Welke doseringen zijn er?

  De maximale dosering voor colitis ulcerosa voor volwassenen vanaf 18 jaar is 4 gram per dag. Dit kan zowel één keer per dag of verdeeld over meerdere doses per dag worden ingenomen. Voor een onderhoudsbehandeling is de aanbevolen dosering 2 gram. Voor de ziekte van Crohn wordt 2 tot 4 gram per dag verdeeld over meerdere doses aanbevolen. Volg echter altijd de instructies van uw arts op. De dosering voor kinderen zal door uw arts worden berekend en is afhankelijk van het gewicht. Over het algemeen wordt aanbevolen de helft van de volwassen dosering te geven aan kinderen met een lichaamsgewicht van 40 kg of minder. Kinderen die zwaarder zijn dan 40 kg kunnen met de volwassen dosering worden behandeld. 

 • Wanneer mag u Pentasa niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Pentasa niet gebruiken: 

  • Personen die allergisch zijn voor een van de stoffen van Pentasa; 
  • Personen die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen (zoals aspirine); 
  • Personen met een ernstige leveraandoening; 
  • Personen met een ernstige nieraandoening. 

  Vermeld het tevens aan uw arts als het volgende op u van toepassing is: 

  • Als u allergisch bent voor sulfasalazine (een ander geneesmiddel om colitis ulcerosa te behandelen); 
  • Als u een breuk heeft in uw maag of twaalfvingerige darm; 
  • Als uw lever of nieren minder goed werken; 
  • Als u astma heeft; 
  • Als u tevens wordt behandeld met NSAID’s (pijnstillende en ontstekingsremmende middelen), azathioprine (middel dat het immuunsysteem beïnvloedt), thioguanine of 6-mercaptopurine (middelen bij leukemie). De kans op bepaalde bijwerkingen is dan namelijk groter. 

  Raadpleeg uw arts indien één van het bovenstaande op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 

  Pentasa kan veilig gebruikt worden door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Pentasa wordt wel overgedragen in de moedermelk maar is niet schadelijk voor de baby. In een zeldzaam geval krijgt uw baby last van diarree, stop dan in dit geval met het geven van borstvoeding en neem contact op met uw arts. 

  Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten van bepaald voedsel, het drinken van alcohol en het besturen van voertuigen in combinatie met Pentasa. 

 • Waar kan ik Pentasa kopen?

  Pentasa is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Mesalazine, aminosalicylaten. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/mesalazine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Pentasa 500 mg, tabletten met verlengde afgifte, Pentasa 1g, tabletten met verlengde afgifte, mesalazine Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h105712.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (03 december 2019). Pentasa, werkzame stof: mesalazine. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/mesalazine?product=pentasa#belangrijk-om-te-weten-over-mesalazine 

 • Wat is Pentasa?

  Pentasa is een medicijn dat wordt voorgeschreven aan mensen die lijden aan chronische darmontstekingen. De werkzame stof van Pentasa is mesalazine. Deze stof behoort tot de 5-ASA-medicijnen en remt ontstekingen in de darmwand. Pentasa voorkomt tevens nieuwe aanvallen van colitis ulcerosa en vermindert de klachten zoals buikpijn en diarree. Bij continu gebruik zijn de symptomen van de aandoening minder hevig en minder frequent. 

 • Wanneer wordt Pentasa gebruikt?

  Pentasa wordt voorgeschreven aan personen die lijden aan: 

  • De chronische darmziekte colitis ulcerosa; 
  • De ziekte van Crohn. 

  Pentasa wordt gebruikt voor de behandeling van lichte tot matige vormen van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn (darmontstekingen) en tevens om te voorkomen dat deze aandoeningen terugkeren. 

  Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm. Dit uit zich in regelmatige, heftige diarree-aanvallen met bloed en slijm. Ook koorts, buikpijn, bloedarmoede en gewichtsverlies zijn klachten die vaak voorkomen bij colitis ulcerosa. Personen die hieraan lijden hebben vaak niet continu last van deze klachten maar tijdens oplevingen. Vaak is alleen het laatste stuk van de dikke darm, de endeldarm, ontstoken. Maar de ziekte kan zich tevens na verloop van tijd uitbreiden naar de rest van de dikke darm. De oorzaak van colitis ulcerosa is een auto-immuunreactie, waarbij de natuurlijke afweer zich tegen de eigen darmwandcellen keert. Aanvallen van colitis ulcerosa worden behandeld met 5-ASA-medicijnen zoals Pentasa. Afhankelijk van de plaats van de ontsteking wordt bepaald welk medicijn er gebruikt wordt. Het bereik van het medicijn in de darmen is namelijk anders voor elk product. De vorm proctitis ulcerosa, waarbij alleen de endeldarm is ontstoken, wordt vaak behandeld met zetpillen of een klysma. Voor de behandeling van ontstekingen in de rest van de darmen zijn tabletten nodig omdat deze een laagje hebben waardoor de werkzame stof vrijkomt in het specifieke aangedane deel van de darm en niet in de maag. Pentasa voorkomt tevens nieuwe aanvallen van colitis ulcerosa en vermindert de klachten. Bij continu gebruik zijn de symptomen van de aandoening minder hevig en minder frequent. 

  De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van de slijmvliezen van het maag-darmkanaal. Het is een erg vervelende en moeilijk te behandelen chronische aandoening waarbij men last krijgt van klachten zoals diarree, buikpijn, fistels en bloedverlies bij de ontlasting. Ook neemt de ontstoken darm bepaalde voedingsstoffen minder goed op, waardoor er tekorten aan vitamines in het lichaam kunnen ontstaan, wat weer kan leiden tot vermoeidheid. Doordat de darm is aangetast, kan men last hebben van hevige pijn en krampen. Het eten van slecht verteerbaar voedsel kan deze klachten verergeren. Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan van de ziekte, daarnaast weten we dat stress en depressies de ziekte van Crohn kunnen verergeren of doen opleven. Ook roken is een risicofactor voor het ontstaan van de ziekte, daarnaast vertraagt roken het genezingsproces. Stoppen met roken vermindert de oplevingen van de klachten aanzienlijk. Bij een aantal mensen die lijdt aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa is het noodzakelijk om een stoma aan te leggen. 

 • Hoe wordt Pentasa gebruikt?

  De tabletten moeten oraal ingenomen worden en in z’n geheel doorgeslikt worden met een beetje water. Kauw niet op de tabletten zodat de beschermende laag intact blijft. Deze beschermende laag mag pas in de darmen oplossen, zodat de werkzame stof daar vrijkomt en niet al in de maag. U mag ook een andere drank gebruiken zoals vruchtensap of yoghurt. De tabletten met 500 mg bevatten een breukstreep. Hiermee kunt u het tablet doormidden breken als u moeite heeft om het hele tablet in één keer door te slikken. U kunt de tabletten tevens een paar minuten in een glas water leggen zodat ze uiteenvallen. Zorg er wel voor dat u de ontstane korreltjes inneemt zonder hierop te kauwen. U mag de tabletten Pentasa op elk gewenst tijdstip innemen. Heeft u veel last van bijwerkingen? Neem ze dan op een ander tijdstip in of verspreid over de dag. Indien u last heeft van maagklachten dan kunt u ze het beste tijdens of vlak na een maaltijd innemen. Als u de tabletten op een vast tijdstip inneemt, dan is de kans kleiner dat u een dosis vergeet. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij u werkt. Als u Pentasa gebruikt om aanvallen te voorkomen, dan duurt de behandeling minimaal drie maanden. 

  Het kan zijn dat u stukjes van het tablet terugvindt in uw ontlasting, maar dit kan geen kwaad. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u denkt dat u te veel Pentasa heeft ingenomen. Wanneer u een Pentasa-tablet niet op tijd hebt ingenomen, moet u de tabletten alsnog innemen. Als u het pas de volgende dag ontdekt, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar het normale schema volgen. Stop nooit zomaar zelf met uw behandeling maar overleg altijd eerst met uw behandelend arts. De klachten kunnen namelijk weer terugkomen als u stopt met het innemen van Pentasa. 

 • Welke doseringen zijn er?

  De maximale dosering voor colitis ulcerosa voor volwassenen vanaf 18 jaar is 4 gram per dag. Dit kan zowel één keer per dag of verdeeld over meerdere doses per dag worden ingenomen. Voor een onderhoudsbehandeling is de aanbevolen dosering 2 gram. Voor de ziekte van Crohn wordt 2 tot 4 gram per dag verdeeld over meerdere doses aanbevolen. Volg echter altijd de instructies van uw arts op. De dosering voor kinderen zal door uw arts worden berekend en is afhankelijk van het gewicht. Over het algemeen wordt aanbevolen de helft van de volwassen dosering te geven aan kinderen met een lichaamsgewicht van 40 kg of minder. Kinderen die zwaarder zijn dan 40 kg kunnen met de volwassen dosering worden behandeld. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Pentasa?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Pentasa bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Pentasa: 

  • Trillen; 
  • Huiduitslag; 
  • Hoofdpijn; 
  • Zenuwproblemen; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Tijdelijke onvruchtbaarheid bij mannen; 
  • Duizeligheid; 
  • Vermoeidheid 
  • Gevoeligheid van de huid voor UV-licht; 
  • Overgevoeligheid. 

  De meeste bijwerkingen gaan vanzelf na een aantal weken of maanden gebruik over. Maag- en darmklachten zijn te voorkomen door de dosering langzaam op te bouwen. Tijdelijke onvruchtbaarheid bij mannen komt door een tekort aan zaadcellen en wordt vanzelf hersteld na 2 tot 3 maanden na het stoppen van de behandeling. Gevoeligheid van de huid voor UV-licht zoals de zon, zonnebank en UV-lampen kunnen leiden tot huiduitslag, jeuk, roodheid en verkleuring van de huid. Als u net met Pentasa begint, wordt aangeraden uit de directe zon te blijven, zonnebrandcrème, een zonnebril en een hoed te dragen en niet onder de zonnebank te gaan. Overgevoeligheid voor Pentasa komt in zeldzame gevallen voor en is te herkennen aan galbulten, huiduitslag en een opgezwollen gezicht. Neem in dit geval direct contact op met uw arts. Neem tevens contact op met uw arts als u veel last heeft van een of meerdere van deze bijwerkingen of als deze gedurende een lange tijd aanhouden. 

 • Wanneer mag u Pentasa niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Pentasa niet gebruiken: 

  • Personen die allergisch zijn voor een van de stoffen van Pentasa; 
  • Personen die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen (zoals aspirine); 
  • Personen met een ernstige leveraandoening; 
  • Personen met een ernstige nieraandoening. 

  Vermeld het tevens aan uw arts als het volgende op u van toepassing is: 

  • Als u allergisch bent voor sulfasalazine (een ander geneesmiddel om colitis ulcerosa te behandelen); 
  • Als u een breuk heeft in uw maag of twaalfvingerige darm; 
  • Als uw lever of nieren minder goed werken; 
  • Als u astma heeft; 
  • Als u tevens wordt behandeld met NSAID’s (pijnstillende en ontstekingsremmende middelen), azathioprine (middel dat het immuunsysteem beïnvloedt), thioguanine of 6-mercaptopurine (middelen bij leukemie). De kans op bepaalde bijwerkingen is dan namelijk groter. 

  Raadpleeg uw arts indien één van het bovenstaande op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 

  Pentasa kan veilig gebruikt worden door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Pentasa wordt wel overgedragen in de moedermelk maar is niet schadelijk voor de baby. In een zeldzaam geval krijgt uw baby last van diarree, stop dan in dit geval met het geven van borstvoeding en neem contact op met uw arts. 

  Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten van bepaald voedsel, het drinken van alcohol en het besturen van voertuigen in combinatie met Pentasa. 

 • Kan Pentasa in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Gebruikt u naast Pentasa nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. 

  Er wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. Bij gelijktijdig gebruik van Pentasa met azathioprine (middel dat het immuunsysteem beïnvloedt), thioguanine of 6-mercaptopurine (middelen bij leukemie), kunnen de vorming van bloedcellen worden gestoord. Pentasa kan het effect van warfarine (bepaalde bloedverdunner) verminderen. De trombosedienst dient van het gebruik van Pentasa op de hoogte te worden gesteld. 

 • Waar kan ik Pentasa kopen?

  Pentasa is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Pentasa krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Pentasa zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Mesalazine, aminosalicylaten. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/mesalazine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Pentasa 500 mg, tabletten met verlengde afgifte, Pentasa 1g, tabletten met verlengde afgifte, mesalazine Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h105712.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (03 december 2019). Pentasa, werkzame stof: mesalazine. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/mesalazine?product=pentasa#belangrijk-om-te-weten-over-mesalazine 

Beoordeeld door:

Apotheker Arco Verhoog

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters