Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Yentreve wordt voorgeschreven bij inspanningsincontinentie, dit is urineverlies als gevolg van een inspanning zoals hoesten of springen. 

Kies uw voorkeursbehandeling

Yentreve 20 mg 28 tabl.
€ 96,00

 • Wat is Yentreve?

  Yentreve bevat de werkzame stof duloxetine. Dit is een antidepressivum dat tevens wordt voorgeschreven bij inspanningsincontinentie. Inspanningsincontinentie is een medische aandoening waarbij mensen ongewild urine verliezen of lekken tijdens lichamelijke inspanning of activiteiten zoals lachen, hoesten, niezen, tillen of sporten. Yentreve versterkt de spieren rondom de urinebuis waardoor men de plas beter kan ophouden. 

 • Hoe wordt Yentreve gebruikt?

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Yentreve u moet innemen, is afhankelijk van verschillende factoren. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts. 

  De Yentreve-tabletten of -capsules dient u in zijn geheel met wat water door te slikken. 

  De aanbevolen dosis van Yentreve is twee keer per dag (‘s ochtends en in de namiddag of ‘s avonds) één capsule van 40 mg. Uw arts kan besluiten uw behandeling te starten met twee keer per dag één capsule van 20 mg gedurende twee weken voordat de dosering 40 mg tweemaal daags wordt. Na twee tot vier weken gebruik kunt u met uw arts overleggen of u voldoende effect ervaart. 

  U verkrijgt een optimale werking van de tabletten als u ze elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt. Hiermee voorkomt u tevens dat u ze vergeet in te nemen. Bent u toch vergeten de tabletten in te nemen? Houd dan het volgende in acht. Gebruikt u Yentreve één keer per dag en duurt het langer dan acht uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem het vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het korter dan acht uur? Sla het vergeten tablet dan over. Gebruikt u Yentreve twee keer per dag en duurt het langer dan vier uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem het vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het korter dan vier uur? Sla het vergeten tablet dan over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Gebruik niet meer Yentreve dan voorgeschreven per dag. Heeft u per ongeluk te veel Yentreve ingenomen? Bel dan direct uw arts. Verschijnselen van overdosering zijn: slaperigheid, coma, serotoninesyndroom (een zeldzame reactie die gevoelens kan veroorzaken als grote vreugde, sufheid, onhandigheid, onrust, gevoel van dronken zijn, koorts, zweten of stijve spieren), toevallen, braken en snelle hartslag. 

  Stop niet met het gebruik van Yentreve en wijzig de dosis niet zonder daarover met uw arts te praten. Het is belangrijk dat uw aandoening goed behandeld wordt om u te helpen beter te worden. Als u niet behandeld wordt, kan het zijn dat uw aandoening niet over gaat en ernstiger en moeilijker te behandelen wordt. Sommige patiënten die na meer dan 1 week behandeling plotseling stopten met het gebruik van Yentreve ervaarden symptomen zoals duizeligheid, tintelend gevoel zoals spelden en naalden of elektrische-schokachtige sensaties, slaapstoornissen (levendige dromen, nachtmerries, onvermogen tot slapen, vermoeidheid, slaperigheid, onrustig gevoel, bezorgde gevoelens, misselijk en overgeven, rillen (trillen), hoofdpijn, spierpijn, geïrriteerd gevoel, diarree, overmatig zweten of duizeligheid. Deze symptomen zijn doorgaans niet ernstig en verdwijnen binnen een paar dagen. Neem bij twijfel echter contact op met uw arts. 

  Houd er rekening mee dat het gevaarlijk kan zijn om deel te nemen aan het verkeer als u Yentreve gebruikt aangezien het kan leiden tot bijwerkingen zoals sufheid en slaperigheid. Gedurende de eerste week dat u Yentreve neemt, mag u niet autorijden. Hetzelfde geldt na een verhoging van de dosering. Pas na één week mag u weer deelnemen aan het verkeer mits u geen last heeft van bijwerkingen zoals sufheid of slaperigheid. Alcohol versterkt tevens het versuffende effect van Yentreve. Daarom wordt aangeraden het drinken van alcohol te beperken. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Yentreve?

  Net zoals elk medicijn kan ook Yentreve bijwerkingen teweegbrengen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

  • Maag- en darmklachten; 
  • Diarree; 
  • Obstipatie; 
  • Keelontsteking; 
  • Hoofdpijn; 
  • Vermoeidheid; 
  • Droge mond; 
  • Slaperigheid; 
  • Slapeloosheid; 
  • Seksuele stoornissen; 
  • Trillende handen; 
  • Angstgevoelens; 
  • Huiduitslag; 
  • Verhoogde bloeddruk; 
  • Flauwvallen; 
  • Gewichtstoename; 
  • Spierpijn; 
  • Ongewone urinegeur; 
  • Vaginaal bloedverlies; 
  • Moeite met plassen; 
  • Overgevoeligheid. 


  Maag- en darmklachten komen over het algemeen vaak voor en meestal in het begin van het innemen van Yentreve. U kunt deze klachten verminderen door het tablet in te nemen met een beetje voedsel. De kans op obstipatie kan verminderd worden door vezelrijk te eten en veel water te drinken. U kunt last krijgen van een droge mond doordat u minder speeksel aanmaakt. Een droge mond kan leiden tot gaatjes in uw gebit, houd hier rekening mee door extra goed te poetsen en flossen. Heeft u last van slapeloosheid als gevolg van het nemen van Yentreve? Neem de tabletten dan ’s ochtends in. Onder seksuele stoornissen wordt verstaan: minder zin in vrijen, moeite om een erectie te krijgen en een te late zaadlozing. Deze klachten gaan over zodra u stopt met het gebruik van Yentreve. Laat uw bloeddruk regelmatig controleren als u last hebt van een hoge bloeddruk, vooral tijdens de eerste maand van de behandeling. Jongeren onder de 18 jaar hebben meer kans op het ontwikkelen van angststoornissen en depressieve gedachten bij gebruik van Yentreve. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft zodat hij of zij u een ander middel kan voorschrijven. Moeite met plassen komt vooral voor bij mannen die een vergrootte prostaat hebben. Vrouwen kunnen last krijgen van vaker moeten plassen dan normaal. Huiduitslag kan wijzen op overgevoeligheid voor Yentreve maar dat hoeft niet zo te zijn. Vaginaal bloedverlies en menstruatiestoornissen kunnen optreden, evenals vaginaal bloedverlies na de bevalling als u Yentreve  een maand voor de bevalling gebruikt. Neem contact op met uw arts als u hier veel last van heeft. In een zeldzaam geval bent u overgevoelig voor Yentreve. U merkt dit aan huiduitslag, jeuk, galbulten en benauwdheid. Stop in dit geval direct met het gebruik van Yentreve en neem contact op met uw arts. Raadpleeg altijd uw arts als een van bovenstaande bijwerkingen lange tijd aanhouden of als u er veel last van heeft. 

 • Kan Yentreve in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Vertel het altijd aan uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of dat kort geleden heeft gedaan.  

  Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen. De werking van Yentreve kan mogelijk verstoord worden door gelijktijdig gebruik met de volgende medicijnen: 

  • Bepaalde antistollingsmedicijnen; 
  • Sommige medicijnen tegen hiv; 
  • De pijnstillers fentanyl, oxycodon, pethidine en tramadol ; 
  • De plastabletten chloortalidon, chloorthiazide, hydrochloorthiazide, epitizide en indapamide ; 
  • Moclobemide ; 
  • Bepaalde medicijnen tegen de ziekte van Parkinson; 
  • Bepaalde antidepressiva; 
  • Het antibioticum linezolid; 
  • Ontstekingsremmende pijnstillers; 
  • Andere middelen die het reactievermogen verminderen, met een gele waarschuwingssticker op de verpakking. 


  Raadpleeg in geval van twijfel uw arts. 

 • Kan ik Yentreve krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Yentreve zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Yentreve gebruikt?

  Yentreve wordt gebruikt bij inspanningsincontinentie. Het ongewild verliezen van urine tijdens inspanningen of activiteiten wordt voornamelijk veroorzaakt door slappe bekkenbodemspieren. Dit zijn de spieren waar de blaas op rust. Slappe bekkenbodemspieren kunnen het gevolg zijn van overgewicht, een bevalling, verzakking van de baarmoeder of operatie aan de buik. Vrouwen kunnen na de overgang tevens last krijgen van tekort aan oestrogenen waardoor de vagina geïrriteerd raakt. Als gevolg hiervan raken de sluitspieren van de blaas geïrriteerd wat ook kan leiden tot inspanningsincontinentie. Bij inspanningsincontinentie voelt men geen aandrang om te plassen, maar als gevolg van een korte inspanning verlies u een beetje urine. Urineverlies komt bij vrouwen vaak voor, ongeveer een kwart tot de helft van de vrouwen heeft hier wel eens last van. Inspanningsincontinentie kan op zich geen kwaad maar is erg vervelend. Mensen schamen zich ervoor en zijn bang dat anderen het urineverlies opmerken of ruiken. Ook drinken sommige mensen minder om geen urine te verliezen. Dit wordt echter niet aangeraden. Om inspanningsincontinentie te verhelpen, adviseren artsen naast het voorschrijven van een middel als Yentreve tevens het versterken van de bekkenbodemspieren middels oefeningen om meer controle over de blaas te krijgen. Een voorbeeld van een dergelijke oefening is het tien keer vijf tellen aanspannen van de spieren, vijf keer per dag. Deze oefeningen kunnen individueel of onder begeleiding van een fysiotherapeut uitgevoerd worden. Als deze oefeningen onvoldoende effect hebben, kan uw arts Yentreve voorschrijven om de spieren rondom de urinebuis te versterken. Het duurt een aantal dagen tot een paar weken voordat Yentreve werkt.  

 • Welke doseringen zijn er?

  Yentreve is beschikbaar in doseringen van 20 en 40 mg duloxetine per capsule of tablet. Uw arts zal bepalen welke sterkte het beste van toepassing is op uw situatie. Gebruik niet meer Yentreve dan uw arts u per dag heeft voorgeschreven. 

 • Wanneer mag u Yentreve niet gebruiken?

  Yentreve is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u: 

  • Allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel; 
  • Een leverziekte heeft; 
  • Een ernstige nierziekte heeft; 
  • Een ander geneesmiddel gebruikt dat bekend is als monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer) 
  • of dat de laatste 14 dagen gebruikt heeft; 
  • Fluvoxamine gebruikt voor de behandeling van een depressie; 
  • Ciprofloxacine of enoxacine gebruikt voor de behandeling van verschillende infecties. 


  Wees daarnaast extra voorzichtig als u: 

  • Geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie; 
  • Een nierziekte heeft; 
  • Sint-janskruid gebruikt; 
  • Insulten (toevallen) heeft gehad; 
  • Een manie heeft gehad; 
  • Lijdt aan een bipolaire stoornis; 
  • Oogproblemen heeft zoals bepaalde soorten glaucoom; 
  • Een voorgeschiedenis heeft van bloedingsstoornissen; 
  • Het gevaar loopt op een laag natriumgehalte (bijvoorbeeld als u plasmiddelen gebruikt); 
  • Op dit moment wordt behandeld met een ander geneesmiddel dat leverschade kan veroorzaken; 
  • Andere geneesmiddelen gebruikt die de werkzame stof duloxetine bevatten. 
 • Waar kan ik Yentreve kopen?

  Yentreve is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Duloxetine, serotonineheropnameremmers, niet-selectief. Geraadpleegd op 27 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/duloxetine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). Bijsluiter: YENTREVE 20 mg harde maagsapresistente capsules, YENTREVE 40 mg harde maagsapresistente capsules. Geraadpleegd op 27 april 2020, van https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/yentreve-epar-product-information_nl.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (04 oktober 2019). Duloxetine. Geraadpleegd op 27 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/duloxetine#belangrijk-om-te-weten-over-duloxetine 

 • Wat is Yentreve?

  Yentreve bevat de werkzame stof duloxetine. Dit is een antidepressivum dat tevens wordt voorgeschreven bij inspanningsincontinentie. Inspanningsincontinentie is een medische aandoening waarbij mensen ongewild urine verliezen of lekken tijdens lichamelijke inspanning of activiteiten zoals lachen, hoesten, niezen, tillen of sporten. Yentreve versterkt de spieren rondom de urinebuis waardoor men de plas beter kan ophouden. 

 • Wanneer wordt Yentreve gebruikt?

  Yentreve wordt gebruikt bij inspanningsincontinentie. Het ongewild verliezen van urine tijdens inspanningen of activiteiten wordt voornamelijk veroorzaakt door slappe bekkenbodemspieren. Dit zijn de spieren waar de blaas op rust. Slappe bekkenbodemspieren kunnen het gevolg zijn van overgewicht, een bevalling, verzakking van de baarmoeder of operatie aan de buik. Vrouwen kunnen na de overgang tevens last krijgen van tekort aan oestrogenen waardoor de vagina geïrriteerd raakt. Als gevolg hiervan raken de sluitspieren van de blaas geïrriteerd wat ook kan leiden tot inspanningsincontinentie. Bij inspanningsincontinentie voelt men geen aandrang om te plassen, maar als gevolg van een korte inspanning verlies u een beetje urine. Urineverlies komt bij vrouwen vaak voor, ongeveer een kwart tot de helft van de vrouwen heeft hier wel eens last van. Inspanningsincontinentie kan op zich geen kwaad maar is erg vervelend. Mensen schamen zich ervoor en zijn bang dat anderen het urineverlies opmerken of ruiken. Ook drinken sommige mensen minder om geen urine te verliezen. Dit wordt echter niet aangeraden. Om inspanningsincontinentie te verhelpen, adviseren artsen naast het voorschrijven van een middel als Yentreve tevens het versterken van de bekkenbodemspieren middels oefeningen om meer controle over de blaas te krijgen. Een voorbeeld van een dergelijke oefening is het tien keer vijf tellen aanspannen van de spieren, vijf keer per dag. Deze oefeningen kunnen individueel of onder begeleiding van een fysiotherapeut uitgevoerd worden. Als deze oefeningen onvoldoende effect hebben, kan uw arts Yentreve voorschrijven om de spieren rondom de urinebuis te versterken. Het duurt een aantal dagen tot een paar weken voordat Yentreve werkt.  

 • Hoe wordt Yentreve gebruikt?

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Yentreve u moet innemen, is afhankelijk van verschillende factoren. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts. 

  De Yentreve-tabletten of -capsules dient u in zijn geheel met wat water door te slikken. 

  De aanbevolen dosis van Yentreve is twee keer per dag (‘s ochtends en in de namiddag of ‘s avonds) één capsule van 40 mg. Uw arts kan besluiten uw behandeling te starten met twee keer per dag één capsule van 20 mg gedurende twee weken voordat de dosering 40 mg tweemaal daags wordt. Na twee tot vier weken gebruik kunt u met uw arts overleggen of u voldoende effect ervaart. 

  U verkrijgt een optimale werking van de tabletten als u ze elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt. Hiermee voorkomt u tevens dat u ze vergeet in te nemen. Bent u toch vergeten de tabletten in te nemen? Houd dan het volgende in acht. Gebruikt u Yentreve één keer per dag en duurt het langer dan acht uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem het vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het korter dan acht uur? Sla het vergeten tablet dan over. Gebruikt u Yentreve twee keer per dag en duurt het langer dan vier uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Neem het vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het korter dan vier uur? Sla het vergeten tablet dan over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Gebruik niet meer Yentreve dan voorgeschreven per dag. Heeft u per ongeluk te veel Yentreve ingenomen? Bel dan direct uw arts. Verschijnselen van overdosering zijn: slaperigheid, coma, serotoninesyndroom (een zeldzame reactie die gevoelens kan veroorzaken als grote vreugde, sufheid, onhandigheid, onrust, gevoel van dronken zijn, koorts, zweten of stijve spieren), toevallen, braken en snelle hartslag. 

  Stop niet met het gebruik van Yentreve en wijzig de dosis niet zonder daarover met uw arts te praten. Het is belangrijk dat uw aandoening goed behandeld wordt om u te helpen beter te worden. Als u niet behandeld wordt, kan het zijn dat uw aandoening niet over gaat en ernstiger en moeilijker te behandelen wordt. Sommige patiënten die na meer dan 1 week behandeling plotseling stopten met het gebruik van Yentreve ervaarden symptomen zoals duizeligheid, tintelend gevoel zoals spelden en naalden of elektrische-schokachtige sensaties, slaapstoornissen (levendige dromen, nachtmerries, onvermogen tot slapen, vermoeidheid, slaperigheid, onrustig gevoel, bezorgde gevoelens, misselijk en overgeven, rillen (trillen), hoofdpijn, spierpijn, geïrriteerd gevoel, diarree, overmatig zweten of duizeligheid. Deze symptomen zijn doorgaans niet ernstig en verdwijnen binnen een paar dagen. Neem bij twijfel echter contact op met uw arts. 

  Houd er rekening mee dat het gevaarlijk kan zijn om deel te nemen aan het verkeer als u Yentreve gebruikt aangezien het kan leiden tot bijwerkingen zoals sufheid en slaperigheid. Gedurende de eerste week dat u Yentreve neemt, mag u niet autorijden. Hetzelfde geldt na een verhoging van de dosering. Pas na één week mag u weer deelnemen aan het verkeer mits u geen last heeft van bijwerkingen zoals sufheid of slaperigheid. Alcohol versterkt tevens het versuffende effect van Yentreve. Daarom wordt aangeraden het drinken van alcohol te beperken. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Yentreve is beschikbaar in doseringen van 20 en 40 mg duloxetine per capsule of tablet. Uw arts zal bepalen welke sterkte het beste van toepassing is op uw situatie. Gebruik niet meer Yentreve dan uw arts u per dag heeft voorgeschreven. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Yentreve?

  Net zoals elk medicijn kan ook Yentreve bijwerkingen teweegbrengen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

  • Maag- en darmklachten; 
  • Diarree; 
  • Obstipatie; 
  • Keelontsteking; 
  • Hoofdpijn; 
  • Vermoeidheid; 
  • Droge mond; 
  • Slaperigheid; 
  • Slapeloosheid; 
  • Seksuele stoornissen; 
  • Trillende handen; 
  • Angstgevoelens; 
  • Huiduitslag; 
  • Verhoogde bloeddruk; 
  • Flauwvallen; 
  • Gewichtstoename; 
  • Spierpijn; 
  • Ongewone urinegeur; 
  • Vaginaal bloedverlies; 
  • Moeite met plassen; 
  • Overgevoeligheid. 


  Maag- en darmklachten komen over het algemeen vaak voor en meestal in het begin van het innemen van Yentreve. U kunt deze klachten verminderen door het tablet in te nemen met een beetje voedsel. De kans op obstipatie kan verminderd worden door vezelrijk te eten en veel water te drinken. U kunt last krijgen van een droge mond doordat u minder speeksel aanmaakt. Een droge mond kan leiden tot gaatjes in uw gebit, houd hier rekening mee door extra goed te poetsen en flossen. Heeft u last van slapeloosheid als gevolg van het nemen van Yentreve? Neem de tabletten dan ’s ochtends in. Onder seksuele stoornissen wordt verstaan: minder zin in vrijen, moeite om een erectie te krijgen en een te late zaadlozing. Deze klachten gaan over zodra u stopt met het gebruik van Yentreve. Laat uw bloeddruk regelmatig controleren als u last hebt van een hoge bloeddruk, vooral tijdens de eerste maand van de behandeling. Jongeren onder de 18 jaar hebben meer kans op het ontwikkelen van angststoornissen en depressieve gedachten bij gebruik van Yentreve. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft zodat hij of zij u een ander middel kan voorschrijven. Moeite met plassen komt vooral voor bij mannen die een vergrootte prostaat hebben. Vrouwen kunnen last krijgen van vaker moeten plassen dan normaal. Huiduitslag kan wijzen op overgevoeligheid voor Yentreve maar dat hoeft niet zo te zijn. Vaginaal bloedverlies en menstruatiestoornissen kunnen optreden, evenals vaginaal bloedverlies na de bevalling als u Yentreve  een maand voor de bevalling gebruikt. Neem contact op met uw arts als u hier veel last van heeft. In een zeldzaam geval bent u overgevoelig voor Yentreve. U merkt dit aan huiduitslag, jeuk, galbulten en benauwdheid. Stop in dit geval direct met het gebruik van Yentreve en neem contact op met uw arts. Raadpleeg altijd uw arts als een van bovenstaande bijwerkingen lange tijd aanhouden of als u er veel last van heeft. 

 • Wanneer mag u Yentreve niet gebruiken?

  Yentreve is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u: 

  • Allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel; 
  • Een leverziekte heeft; 
  • Een ernstige nierziekte heeft; 
  • Een ander geneesmiddel gebruikt dat bekend is als monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer) 
  • of dat de laatste 14 dagen gebruikt heeft; 
  • Fluvoxamine gebruikt voor de behandeling van een depressie; 
  • Ciprofloxacine of enoxacine gebruikt voor de behandeling van verschillende infecties. 


  Wees daarnaast extra voorzichtig als u: 

  • Geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie; 
  • Een nierziekte heeft; 
  • Sint-janskruid gebruikt; 
  • Insulten (toevallen) heeft gehad; 
  • Een manie heeft gehad; 
  • Lijdt aan een bipolaire stoornis; 
  • Oogproblemen heeft zoals bepaalde soorten glaucoom; 
  • Een voorgeschiedenis heeft van bloedingsstoornissen; 
  • Het gevaar loopt op een laag natriumgehalte (bijvoorbeeld als u plasmiddelen gebruikt); 
  • Op dit moment wordt behandeld met een ander geneesmiddel dat leverschade kan veroorzaken; 
  • Andere geneesmiddelen gebruikt die de werkzame stof duloxetine bevatten. 
 • Kan Yentreve in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Vertel het altijd aan uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of dat kort geleden heeft gedaan.  

  Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen. De werking van Yentreve kan mogelijk verstoord worden door gelijktijdig gebruik met de volgende medicijnen: 

  • Bepaalde antistollingsmedicijnen; 
  • Sommige medicijnen tegen hiv; 
  • De pijnstillers fentanyl, oxycodon, pethidine en tramadol ; 
  • De plastabletten chloortalidon, chloorthiazide, hydrochloorthiazide, epitizide en indapamide ; 
  • Moclobemide ; 
  • Bepaalde medicijnen tegen de ziekte van Parkinson; 
  • Bepaalde antidepressiva; 
  • Het antibioticum linezolid; 
  • Ontstekingsremmende pijnstillers; 
  • Andere middelen die het reactievermogen verminderen, met een gele waarschuwingssticker op de verpakking. 


  Raadpleeg in geval van twijfel uw arts. 

 • Waar kan ik Yentreve kopen?

  Yentreve is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Yentreve krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Yentreve zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Duloxetine, serotonineheropnameremmers, niet-selectief. Geraadpleegd op 27 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/duloxetine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). Bijsluiter: YENTREVE 20 mg harde maagsapresistente capsules, YENTREVE 40 mg harde maagsapresistente capsules. Geraadpleegd op 27 april 2020, van https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/yentreve-epar-product-information_nl.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (04 oktober 2019). Duloxetine. Geraadpleegd op 27 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/duloxetine#belangrijk-om-te-weten-over-duloxetine 

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters