Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Betmiga is een medicijn dat wordt voorgeschreven bij personen die last hebben van een overactieve blaas. 

Betmiga is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Incontinentie.

 • Wat is Betmiga?

  ​Betmiga wordt gebruikt door mensen met een overactieve blaas. Zij moeten vaker dan gewoonlijk plassen en kunnen tevens last hebben van urine-incontinentie en een plotselinge sterke aandrang om te plassen. De werkzame stof mirabegron in Betmiga heeft een ontspannende werking op de spieren van de blaas, hierdoor kan de blaas meer urine opnemen waardoor men minder vaak hoeft te plassen.​ 

 • Hoe wordt Betmiga gebruikt?

  Het tablet Betmiga moet in zijn geheel worden doorgeslikt met een beetje water. Kauw niet op de tabletten en maak ze niet fijn. Probeer de tabletten op een vast tijdstip in te nemen, hiermee voorkomt u dat u ze vergeet in te nemen. Het effect treedt na een paar uur op en houd ongeveer een dag aan. 

  Na 4 tot 6 weken zou u verschil moeten merken. Merkt u onvoldoende effect? Overleg dan met uw arts, hij of zij kan u dan een ander medicijn voorschrijven dat wellicht beter geschikt is voor u. Als Betmiga goed werkt, dan kunt u het gedurende een lange periode gebruiken. 

  Als u bent vergeten om dit geneesmiddel in te nemen, dient u de gemiste dosis in te nemen zodra u eraan denkt. Duurt het korter dan zes uur voordat u uw gebruikelijke volgende dosis inneemt? Sla de dosis dan over en neem uw geneesmiddel op het gebruikelijke tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u meerdere doses mist, neem dan contact op met uw arts. Volg vervolgens zijn of haar advies op. 

  Als u per ongeluk meer tabletten hebt ingenomen dan voorgeschreven of als iemand anders per ongeluk uw tabletten inneemt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts voor advies. 

  Symptomen van overdosering zijn een bonzend hart, een versnelde hartslag en een verhoogde bloeddruk. 

  Stop niet voortijdig met de behandeling met Betmiga als u niet onmiddellijk effect merkt. Uw blaas heeft namelijk wat tijd nodig om zich aan te passen. Stop niet met het innemen van Betmiga als uw blaasprobleem verbetert. Te vroeg stoppen kan er namelijk tot leiden dat de symptomen van een overactieve blaas terugkomen. Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van Betmiga, aangezien de symptomen van de overactieve blaas terug kunnen komen. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Betmiga?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Betmiga bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Betmiga: 

  • Urineweginfecties; 
  • Versnelde hartslag; 
  • Hoofdpijn; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Duizeligheid; 
  • Vaginale infecties; 
  • Huiduitslag; 
  • Overgevoeligheid. 

  Urineweginfecties zoals een blaasontsteking, kunnen een bijwerking zijn. Neem contact op met uw arts als u last heeft van pijn tijdens het plassen, rugpijn, buikpijn en koorts. Het kan tevens voorkomen dat u uw blaas niet helemaal kunt leegplassen. Een versnelde hartslag en zeer zelden een verhoogde bloeddruk kan tevens een bijwerking van Betmiga zijn. Uw arts zal dan ook voordat u begint met inname van Betmiga en tijdens de behandeling regelmatig uw bloeddruk controleren. Hoofdpijn en duizeligheid zouden normaal gesproken na een paar weken gebruik vanzelf over moeten gaan. Maag- en darmklachten zoals misselijkheid, diarree en verstoppen of maag- en buikpijn kunnen tevens optreden. Als u veel last van misselijkheid heeft, probeer dan Betmiga tegelijkertijd met wat eten in te nemen om uw maag te beschermen. Raadpleeg uw arts als u denkt last te hebben van een aginale infecties, met klachten zoals jeuk aan de vagina, meer afscheiding of pijn. Dit is echter zeldzaam. Huiduitslag en overgevoeligheid voor mirabegron, de werkzame stof van Betmiga, zijn tevens zeldzame bijwerkingen. Overgevoeligheid is te herkennen aan galbulten, zwellingen van het gezicht en benauwdheid. 

 • Kan Betmiga in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Betmiga kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden en andere geneesmiddelen kunnen de werking van Betmiga beïnvloeden. Vertel het aan uw arts als u thioridazine gebruikt (een geneesmiddel tegen psychische aandoeningen), propafenon of flecaïnide (geneesmiddelen tegen een afwijkend hartritme), imipramine of desipramine (geneesmiddelen tegen depressie). Het kan zijn dat de dosis van deze specifieke geneesmiddelen door uw arts moet worden aangepast. Vertel het tevens aan uw arts als u digoxine gebruikt (een geneesmiddel tegen hartfalen of een afwijkend hartritme). De bloedconcentratie van dit geneesmiddel wordt door uw arts gemeten. Als de bloedconcentratie buiten het normale bereik is, kan uw arts de dosis digoxine aanpassen. Vertel het tot slot aan uw arts als u dabigatran-etexilaat gebruikt (medicijn om de kans op het verstoppen van bloedvaten in de hersenen of in het lichaam door vorming van bloedstolsels te verminderen bij volwassen patiënten die een afwijkende hartslag (genaamd boezemfibrilleren) hebben). Het kan namelijk zijn dat de dosis van dit geneesmiddel door uw arts moet worden aangepast. 

  Volg altijd de instructies van uw arts op. 

 • Kan ik Betmiga krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Betmiga zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Betmiga gebruikt?

  Betmiga wordt gebruikt voor het behandelen van de symptomen van een overactieve blaas bij volwassenen, symptomen hiervan zijn: 

  • Vaak plassen; 
  • Plotseling sterke aandrang om te plassen; 
  • Urine-incontinentie. 

  Vrouwen met een overactieve blaas moeten vaak plassen, zowel overdag als ’s nachts. Vaak is de blaas dan nog niet helemaal vol, maar krijgen de hersenen een seintje dat u uw blaas moet legen. Hier is vaak geen duidelijke oorzaak voor, het komt wel vaker voor bij ouderen en als u uit voorzorg extra vaak gaat plassen. De blaas is het dan niet meer gewend om de plas op te houden. Ook door het drinken van dranken met cafeïne zoals koffie, thee of cola vult de blaas zich sneller waardoor u sneller moet plassen. Een overactieve blaas kan erg vervelend zijn, bijvoorbeeld tijdens het reizen. Het kan behandeld worden met zogenaamde blaastraining en met medicijnen zoals Betmiga. 

  Bij urine-continentie heeft men moeite met het ophouden van de urine. Een vorm hiervan is aandrangincontinentie, hierbij heeft men vaak aandrang, moet men vaker plassen dan normaal en heeft men moeite om de plas op te houden. De oorzaak hiervan is de overactieve blaasspier. Deze trekt zich samen waardoor u aandrang krijgt om te plassen, ook als de blaas nog lang niet vol is. Gevolg hiervan is dat men erg vaak moet plassen, zowel overdag als ‘s nachts, wat erg vervelend kan zijn. Dit kan ook psychische problemen opleveren, mensen gaan minder vaak de deur uit omdat ze zich niet lange tijd uit de buurt van een toilet willen begeven. Ook kan het de nachtrust verstoren aangezien men vaak ’s nachts op moet staan om naar het toilet te gaan. Vaak wordt aangeraden om de blaasspier te trainen, door het moment van plassen geregeld uit te stellen. Als deze training niet voldoende helpt, dan kan uw arts u Betmiga voorschrijven. Betmiga ontspant de blaasspier waardoor de blaas meer urine kan opnemen voordat u aandrang voelt om te plassen. Betmiga is vaak alleen efficiënt bij mensen die lijden aan aandrangincontinentie, maar het medicijn werkt niet bij iedereen even goed. Zo weten we dat Betmiga niet werkt bij mensen die last hebben van inspanningsincontinentie. Hierbij verliest men wat urine bij de uitvoering van een activiteit, zoals lachen, hoesten, bukken of tillen. Het effect van Betmiga treedt na een paar uur op en houdt een hele dag aan. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Betmiga is beschikbaar in tabletten van 25 mg en 50 mg met verlengde afgifte. 

  Uw arts bepaalt welke sterkte u moet gebruiken en hoe lang u dit medicijn moet blijven innemen. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt: eenmaal daags één 50 mg tablet oraal innemen. Als u nier- of leverproblemen heeft, is het mogelijk dat uw arts uw dosis moet verlagen naar eenmaal daags één 25 mg tablet. U kunt Betmiga met of zonder eten innemen. Houd er rekening mee dat Betmiga niet geschikt is voor kinderen. 

 • Wanneer mag u Betmiga niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Betmiga niet gebruiken: 

  • Kinderen onder de 18 jaar; 
  • Personen die allergisch zijn voor een van de stoffen in Betmiga; 
  • Personen met een zeer hoge en ongecontroleerde bloeddruk. 
  • Vrouwen die zwanger zijn of binnenkort willen worden; 
  • Vrouwen die borstvoeding geven. 

  Neem tevens contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt en als het volgende op u van toepassing is: 

  • U heeft moeite met het legen van uw blaas, u heeft een zwakke urinestraal of u gebruikt andere geneesmiddelen voor de behandeling van een overactieve blaas, zoals anticholinerge geneesmiddelen; 
  • U heeft nier- of leverproblemen. Het kan zijn dat uw arts uw dosis moet verlagen of u adviseert om Betmiga niet te gebruiken, vooral als u andere geneesmiddelen zoals itraconazol, ketoconazol, ritonavir of claritromycine gebruikt. Informeer uw arts over de geneesmiddelen die u gebruikt; 
  • Als u op een ECG (hartfilmpje) een afwijking heeft die QT-verlenging wordt genoemd of als u een geneesmiddel gebruikt waarvan bekend is dat dit QT-verlenging veroorzaakt zoals: 
   • geneesmiddelen die worden gebruikt bij een afwijkend hartritme, zoals kinidine, sotalol, procaïnamide, ibutilide, flecaïnide, dofetilide en amiodaron; 
   • geneesmiddelen die worden gebruikt bij een ontsteking van het neusslijmvlies; 
   • antipsychotica, zoals thioridazine, mesoridazine, haloperidol en chloorpromazine; 
   • anti-infectiemiddelen, zoals pentamidine, moxifloxacine, erytromycine en claritromycine. 

  Zoals vermeld kan Mirabegron uw bloeddruk verhogen of verslechteren als u een voorgeschiedenis van hoge bloeddruk heeft. Daarom zal uw arts uw bloeddruk regelmatig controleren als u hier last van heeft en Betmiga gebruikt. 

 • Waar kan ik Betmiga kopen?

  Betmiga is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Mirabegron, urologische spasmolytica. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/mirabegron 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). Bijsluiter Betmiga 25 mg tabletten met verlengde afgifte Betmiga 50 mg tabletten met verlengde afgifte. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/betmiga-epar-product-information_nl.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (18 oktober 2016). Mirabegron. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/mirabegron#belangrijk-om-te-weten-over-mirabegron 

   

 • Wat is Betmiga?

  ​Betmiga wordt gebruikt door mensen met een overactieve blaas. Zij moeten vaker dan gewoonlijk plassen en kunnen tevens last hebben van urine-incontinentie en een plotselinge sterke aandrang om te plassen. De werkzame stof mirabegron in Betmiga heeft een ontspannende werking op de spieren van de blaas, hierdoor kan de blaas meer urine opnemen waardoor men minder vaak hoeft te plassen.​ 

 • Wanneer wordt Betmiga gebruikt?

  Betmiga wordt gebruikt voor het behandelen van de symptomen van een overactieve blaas bij volwassenen, symptomen hiervan zijn: 

  • Vaak plassen; 
  • Plotseling sterke aandrang om te plassen; 
  • Urine-incontinentie. 

  Vrouwen met een overactieve blaas moeten vaak plassen, zowel overdag als ’s nachts. Vaak is de blaas dan nog niet helemaal vol, maar krijgen de hersenen een seintje dat u uw blaas moet legen. Hier is vaak geen duidelijke oorzaak voor, het komt wel vaker voor bij ouderen en als u uit voorzorg extra vaak gaat plassen. De blaas is het dan niet meer gewend om de plas op te houden. Ook door het drinken van dranken met cafeïne zoals koffie, thee of cola vult de blaas zich sneller waardoor u sneller moet plassen. Een overactieve blaas kan erg vervelend zijn, bijvoorbeeld tijdens het reizen. Het kan behandeld worden met zogenaamde blaastraining en met medicijnen zoals Betmiga. 

  Bij urine-continentie heeft men moeite met het ophouden van de urine. Een vorm hiervan is aandrangincontinentie, hierbij heeft men vaak aandrang, moet men vaker plassen dan normaal en heeft men moeite om de plas op te houden. De oorzaak hiervan is de overactieve blaasspier. Deze trekt zich samen waardoor u aandrang krijgt om te plassen, ook als de blaas nog lang niet vol is. Gevolg hiervan is dat men erg vaak moet plassen, zowel overdag als ‘s nachts, wat erg vervelend kan zijn. Dit kan ook psychische problemen opleveren, mensen gaan minder vaak de deur uit omdat ze zich niet lange tijd uit de buurt van een toilet willen begeven. Ook kan het de nachtrust verstoren aangezien men vaak ’s nachts op moet staan om naar het toilet te gaan. Vaak wordt aangeraden om de blaasspier te trainen, door het moment van plassen geregeld uit te stellen. Als deze training niet voldoende helpt, dan kan uw arts u Betmiga voorschrijven. Betmiga ontspant de blaasspier waardoor de blaas meer urine kan opnemen voordat u aandrang voelt om te plassen. Betmiga is vaak alleen efficiënt bij mensen die lijden aan aandrangincontinentie, maar het medicijn werkt niet bij iedereen even goed. Zo weten we dat Betmiga niet werkt bij mensen die last hebben van inspanningsincontinentie. Hierbij verliest men wat urine bij de uitvoering van een activiteit, zoals lachen, hoesten, bukken of tillen. Het effect van Betmiga treedt na een paar uur op en houdt een hele dag aan. 

 • Hoe wordt Betmiga gebruikt?

  Het tablet Betmiga moet in zijn geheel worden doorgeslikt met een beetje water. Kauw niet op de tabletten en maak ze niet fijn. Probeer de tabletten op een vast tijdstip in te nemen, hiermee voorkomt u dat u ze vergeet in te nemen. Het effect treedt na een paar uur op en houd ongeveer een dag aan. 

  Na 4 tot 6 weken zou u verschil moeten merken. Merkt u onvoldoende effect? Overleg dan met uw arts, hij of zij kan u dan een ander medicijn voorschrijven dat wellicht beter geschikt is voor u. Als Betmiga goed werkt, dan kunt u het gedurende een lange periode gebruiken. 

  Als u bent vergeten om dit geneesmiddel in te nemen, dient u de gemiste dosis in te nemen zodra u eraan denkt. Duurt het korter dan zes uur voordat u uw gebruikelijke volgende dosis inneemt? Sla de dosis dan over en neem uw geneesmiddel op het gebruikelijke tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u meerdere doses mist, neem dan contact op met uw arts. Volg vervolgens zijn of haar advies op. 

  Als u per ongeluk meer tabletten hebt ingenomen dan voorgeschreven of als iemand anders per ongeluk uw tabletten inneemt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts voor advies. 

  Symptomen van overdosering zijn een bonzend hart, een versnelde hartslag en een verhoogde bloeddruk. 

  Stop niet voortijdig met de behandeling met Betmiga als u niet onmiddellijk effect merkt. Uw blaas heeft namelijk wat tijd nodig om zich aan te passen. Stop niet met het innemen van Betmiga als uw blaasprobleem verbetert. Te vroeg stoppen kan er namelijk tot leiden dat de symptomen van een overactieve blaas terugkomen. Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van Betmiga, aangezien de symptomen van de overactieve blaas terug kunnen komen. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Betmiga is beschikbaar in tabletten van 25 mg en 50 mg met verlengde afgifte. 

  Uw arts bepaalt welke sterkte u moet gebruiken en hoe lang u dit medicijn moet blijven innemen. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt: eenmaal daags één 50 mg tablet oraal innemen. Als u nier- of leverproblemen heeft, is het mogelijk dat uw arts uw dosis moet verlagen naar eenmaal daags één 25 mg tablet. U kunt Betmiga met of zonder eten innemen. Houd er rekening mee dat Betmiga niet geschikt is voor kinderen. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Betmiga?

  Net zoals bij elk geneesmiddel kan ook Betmiga bijwerkingen teweeg brengen. Al heeft niet iedereen daar last van. De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Betmiga: 

  • Urineweginfecties; 
  • Versnelde hartslag; 
  • Hoofdpijn; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Duizeligheid; 
  • Vaginale infecties; 
  • Huiduitslag; 
  • Overgevoeligheid. 

  Urineweginfecties zoals een blaasontsteking, kunnen een bijwerking zijn. Neem contact op met uw arts als u last heeft van pijn tijdens het plassen, rugpijn, buikpijn en koorts. Het kan tevens voorkomen dat u uw blaas niet helemaal kunt leegplassen. Een versnelde hartslag en zeer zelden een verhoogde bloeddruk kan tevens een bijwerking van Betmiga zijn. Uw arts zal dan ook voordat u begint met inname van Betmiga en tijdens de behandeling regelmatig uw bloeddruk controleren. Hoofdpijn en duizeligheid zouden normaal gesproken na een paar weken gebruik vanzelf over moeten gaan. Maag- en darmklachten zoals misselijkheid, diarree en verstoppen of maag- en buikpijn kunnen tevens optreden. Als u veel last van misselijkheid heeft, probeer dan Betmiga tegelijkertijd met wat eten in te nemen om uw maag te beschermen. Raadpleeg uw arts als u denkt last te hebben van een aginale infecties, met klachten zoals jeuk aan de vagina, meer afscheiding of pijn. Dit is echter zeldzaam. Huiduitslag en overgevoeligheid voor mirabegron, de werkzame stof van Betmiga, zijn tevens zeldzame bijwerkingen. Overgevoeligheid is te herkennen aan galbulten, zwellingen van het gezicht en benauwdheid. 

 • Wanneer mag u Betmiga niet gebruiken?

  De volgende personen mogen Betmiga niet gebruiken: 

  • Kinderen onder de 18 jaar; 
  • Personen die allergisch zijn voor een van de stoffen in Betmiga; 
  • Personen met een zeer hoge en ongecontroleerde bloeddruk. 
  • Vrouwen die zwanger zijn of binnenkort willen worden; 
  • Vrouwen die borstvoeding geven. 

  Neem tevens contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt en als het volgende op u van toepassing is: 

  • U heeft moeite met het legen van uw blaas, u heeft een zwakke urinestraal of u gebruikt andere geneesmiddelen voor de behandeling van een overactieve blaas, zoals anticholinerge geneesmiddelen; 
  • U heeft nier- of leverproblemen. Het kan zijn dat uw arts uw dosis moet verlagen of u adviseert om Betmiga niet te gebruiken, vooral als u andere geneesmiddelen zoals itraconazol, ketoconazol, ritonavir of claritromycine gebruikt. Informeer uw arts over de geneesmiddelen die u gebruikt; 
  • Als u op een ECG (hartfilmpje) een afwijking heeft die QT-verlenging wordt genoemd of als u een geneesmiddel gebruikt waarvan bekend is dat dit QT-verlenging veroorzaakt zoals: 
   • geneesmiddelen die worden gebruikt bij een afwijkend hartritme, zoals kinidine, sotalol, procaïnamide, ibutilide, flecaïnide, dofetilide en amiodaron; 
   • geneesmiddelen die worden gebruikt bij een ontsteking van het neusslijmvlies; 
   • antipsychotica, zoals thioridazine, mesoridazine, haloperidol en chloorpromazine; 
   • anti-infectiemiddelen, zoals pentamidine, moxifloxacine, erytromycine en claritromycine. 

  Zoals vermeld kan Mirabegron uw bloeddruk verhogen of verslechteren als u een voorgeschiedenis van hoge bloeddruk heeft. Daarom zal uw arts uw bloeddruk regelmatig controleren als u hier last van heeft en Betmiga gebruikt. 

 • Kan Betmiga in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Betmiga kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden en andere geneesmiddelen kunnen de werking van Betmiga beïnvloeden. Vertel het aan uw arts als u thioridazine gebruikt (een geneesmiddel tegen psychische aandoeningen), propafenon of flecaïnide (geneesmiddelen tegen een afwijkend hartritme), imipramine of desipramine (geneesmiddelen tegen depressie). Het kan zijn dat de dosis van deze specifieke geneesmiddelen door uw arts moet worden aangepast. Vertel het tevens aan uw arts als u digoxine gebruikt (een geneesmiddel tegen hartfalen of een afwijkend hartritme). De bloedconcentratie van dit geneesmiddel wordt door uw arts gemeten. Als de bloedconcentratie buiten het normale bereik is, kan uw arts de dosis digoxine aanpassen. Vertel het tot slot aan uw arts als u dabigatran-etexilaat gebruikt (medicijn om de kans op het verstoppen van bloedvaten in de hersenen of in het lichaam door vorming van bloedstolsels te verminderen bij volwassen patiënten die een afwijkende hartslag (genaamd boezemfibrilleren) hebben). Het kan namelijk zijn dat de dosis van dit geneesmiddel door uw arts moet worden aangepast. 

  Volg altijd de instructies van uw arts op. 

 • Waar kan ik Betmiga kopen?

  Betmiga is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Betmiga krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Betmiga zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Mirabegron, urologische spasmolytica. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/mirabegron 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). Bijsluiter Betmiga 25 mg tabletten met verlengde afgifte Betmiga 50 mg tabletten met verlengde afgifte. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/betmiga-epar-product-information_nl.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (18 oktober 2016). Mirabegron. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/mirabegron#belangrijk-om-te-weten-over-mirabegron 

   

Beoordeeld door:

Apotheker Arco Verhoog

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters