Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Simvastatine (werkzame stof: simvastatine) hoort tot de groep 'statines': geneesmiddelen die het cholesterolgehalte van het bloed verlagen en daardoor het risico op hart- en vaatziekten helpen verminderen.

Kies uw voorkeursbehandeling

Simvastatine 10 mg 105 tabl.
€ 92,20
Simvastatine 10 mg 105 tabl.
€ 92,20
Simvastatine 20 mg 100 tabl.
€ 92,20
Simvastatine 80 mg 98 tabl.
€ 105,50

 • Wat is Simvastatine?

  Simvastatine (werkzame stof: simvastatine) hoort tot de groep 'statines': geneesmiddelen die het cholesterolgehalte van het bloed verlagen en daardoor het risico op hart- en vaatziekten helpen verminderen.

 • Hoe gebruikt u Simvastatine?

  Simvastatine moet eenmaal daags worden ingenomen. Doe dit bij voorkeur 's avonds: cholesterol wordt door de lever hoofdzakelijk in de nacht aangemaakt. Een vergeten dosis kan worden ingehaald, maar uiterlijk acht uur voordat het tijd is voor de volgende dosis.

 • Bijwerkingen

  Medicijnen kunnen bijwerkingen geven. De bijwerkingen die het vaakst genoemd werden over Simvastatine zijn:

  • hoofdpijn
  • misselijkheid
  • diarree
  • winderigheid
  • huiduitslag
  • psychische klachten

  Ook kan het voorkomen dat u last krijgt van spierpijn. Raadpleeg in dat geval een arts. Het kan zijn dat u moet overstappen op een ander cholesterolverlagend medicijn. Stop direct met het gebruik van Simvastatine als u last krijgt van zeldzame bijwerkingen die duiden op een ernstige allergische reactie (zwelling van gezicht en mond, hevige huiduitslag). Waarschuw in dit geval onmiddellijk een arts. Een compleet overzicht van eventuele bijwerkingen vindt u in de bijsluiter.

 • Wisselwerking met andere medicijnen

  Veel medicijnen beïnvloeden de werking van Simvastatine (en andersom). Breng uw arts en/of apotheker op de hoogte van de medicijnen die u gebruikt. In de bijsluiter vindt u een overzicht van de medicijnen die een wisselwerking met Simvastatine hebben.

 • Rijvaardigheid

  Als u Simvastatine gebruikt, kunt u in het begin last krijgen van duizeligheid. Houd hier rekening mee bij het deelnemen aan verkeer en het bedienen van machines/apparaten. De duizeligheid gaat in de meeste gevallen vanzelf over bij voortzetting van het gebruik.

 • Waarvoor wordt Simvastatine gebruikt?

  Simvastatine wordt voorgeschreven bij een te hoog cholesterolgehalte. Soms wordt het medicijn uit voorzorg gebruikt door patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

 • Dosering

  Simvastatine is verkrijgbaar in tabletten van 10, 20, 40 en 80 mg. Uw arts weet welke sterkte u nodig heeft. De gangbare dosering is 1 tablet per etmaal. Volg hierbij echter altijd de adviezen van uw arts op.

 • Situaties waarin u Simvastatine niet mag gebruiken (contra-indicaties)

  Simvastatine is niet geschikt voor mensen die allergisch zijn voor simvastatine of een van de hulpstoffen. Ook patiënten die lijden aan een leveraandoening mogen Simvastatine niet gebruiken. Verder mag dit medicijn niet worden ingenomen als u probeert zwanger te worden, tijdens een zwangerschap of als u borstvoeding geeft. Een volledige lijst contra-indicaties leest u in de bijsluiter.

 • Waarschuwingen bij het gebruik van Simvastatine

  Bij het gebruik van Simvastatine mag u geen grapefruit(sap) consumeren. Ook het gebruik van teveel alcohol wordt afgeraden. Matig uw inname van alcoholische dranken.

 • Wat is Simvastatine?

  Simvastatine (werkzame stof: simvastatine) hoort tot de groep 'statines': geneesmiddelen die het cholesterolgehalte van het bloed verlagen en daardoor het risico op hart- en vaatziekten helpen verminderen.

 • Waarvoor wordt Simvastatine gebruikt?

  Simvastatine wordt voorgeschreven bij een te hoog cholesterolgehalte. Soms wordt het medicijn uit voorzorg gebruikt door patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

 • Hoe gebruikt u Simvastatine?

  Simvastatine moet eenmaal daags worden ingenomen. Doe dit bij voorkeur 's avonds: cholesterol wordt door de lever hoofdzakelijk in de nacht aangemaakt. Een vergeten dosis kan worden ingehaald, maar uiterlijk acht uur voordat het tijd is voor de volgende dosis.

 • Dosering

  Simvastatine is verkrijgbaar in tabletten van 10, 20, 40 en 80 mg. Uw arts weet welke sterkte u nodig heeft. De gangbare dosering is 1 tablet per etmaal. Volg hierbij echter altijd de adviezen van uw arts op.

 • Bijwerkingen

  Medicijnen kunnen bijwerkingen geven. De bijwerkingen die het vaakst genoemd werden over Simvastatine zijn:

  • hoofdpijn
  • misselijkheid
  • diarree
  • winderigheid
  • huiduitslag
  • psychische klachten

  Ook kan het voorkomen dat u last krijgt van spierpijn. Raadpleeg in dat geval een arts. Het kan zijn dat u moet overstappen op een ander cholesterolverlagend medicijn. Stop direct met het gebruik van Simvastatine als u last krijgt van zeldzame bijwerkingen die duiden op een ernstige allergische reactie (zwelling van gezicht en mond, hevige huiduitslag). Waarschuw in dit geval onmiddellijk een arts. Een compleet overzicht van eventuele bijwerkingen vindt u in de bijsluiter.

 • Situaties waarin u Simvastatine niet mag gebruiken (contra-indicaties)

  Simvastatine is niet geschikt voor mensen die allergisch zijn voor simvastatine of een van de hulpstoffen. Ook patiënten die lijden aan een leveraandoening mogen Simvastatine niet gebruiken. Verder mag dit medicijn niet worden ingenomen als u probeert zwanger te worden, tijdens een zwangerschap of als u borstvoeding geeft. Een volledige lijst contra-indicaties leest u in de bijsluiter.

 • Wisselwerking met andere medicijnen

  Veel medicijnen beïnvloeden de werking van Simvastatine (en andersom). Breng uw arts en/of apotheker op de hoogte van de medicijnen die u gebruikt. In de bijsluiter vindt u een overzicht van de medicijnen die een wisselwerking met Simvastatine hebben.

 • Waarschuwingen bij het gebruik van Simvastatine

  Bij het gebruik van Simvastatine mag u geen grapefruit(sap) consumeren. Ook het gebruik van teveel alcohol wordt afgeraden. Matig uw inname van alcoholische dranken.

 • Rijvaardigheid

  Als u Simvastatine gebruikt, kunt u in het begin last krijgen van duizeligheid. Houd hier rekening mee bij het deelnemen aan verkeer en het bedienen van machines/apparaten. De duizeligheid gaat in de meeste gevallen vanzelf over bij voortzetting van het gebruik.

Bijsluiters