Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Pravastatine bevat de werkzame stof pravastatine met cholesterolverlagende werking. Verlaagt de aanmaak van cholesterol.

Pravastatine is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Hoog cholesterol.

 • Wat is Pravastatine?

  Pravastatine is een cholesterolverlagend middel. De werkzame stof pravastatine zorgt ervoor dat de lever minder cholesterol aanmaakt. Door het lagere cholesterolgehalte in het bloed neemt het risico op hart- en vaatziekten af.

 • Hoe gebruikt u Pravastatine?

  U kunt Pravastatine het beste 's avonds innemen. Omdat cholesterol 's nachts wordt aangemaakt, kan het medicijn op die manier optimaal zijn werk doen. Een vergeten dosis kan uiterlijk 16 uur later worden ingenomen. Na die tijd kunt u de vergeten dosis beter overslaan.

 • Bijwerkingen

  Bij het gebruik van Pravastatine kunt u last krijgen van bijwerkingen. Zelden treden spierklachten op (onverklaarbare spierpijn, spierkramp of gewrichtspijn). Dit kan duiden op een ernstige bijwerking. Overleg in dit geval met uw arts. Stop direct met het gebruik van Pravastatine als u bijwerkingen ervaart die wijzen op een ernstige allergische reactie (zwelling van gezicht en mond, huiduitslag). Waarschuw in dit geval onmiddellijk een arts. Kijk voor een volledig overzicht van eventuele bijwerkingen in de bijsluiter.

 • Rijvaardigheid

  Pravastatine kan in het begin duizeligheid veroorzaken. Bij het voortzetten van de behandeling verdwijnt deze klacht meestal vanzelf. Deelname aan verkeer is dan geen probleem meer.

 • Waarvoor wordt Pravastatine gebruikt?

  Pravastatine wordt gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. Patiënten die om een andere reden een verhoogd risico lopen om hart- en vaatziekten te ontwikkelen, krijgen dit middel soms preventief voorgeschreven.

 • Dosering

  Pravastatine is verkrijgbaar in tabletten van 10, 20 en 40 mg. Vraag uw arts welke sterkte u het beste kunt gebruiken. De gangbare dosering is 1 tablet per etmaal, tenzij een arts anders voorschrijft.

 • Alcohol en Pravastatine

  Alcohol kan in combinatie met Pravastatine uw lever teveel belasten. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van alcoholische dranken.

 • Wat is Pravastatine?

  Pravastatine is een cholesterolverlagend middel. De werkzame stof pravastatine zorgt ervoor dat de lever minder cholesterol aanmaakt. Door het lagere cholesterolgehalte in het bloed neemt het risico op hart- en vaatziekten af.

 • Waarvoor wordt Pravastatine gebruikt?

  Pravastatine wordt gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. Patiënten die om een andere reden een verhoogd risico lopen om hart- en vaatziekten te ontwikkelen, krijgen dit middel soms preventief voorgeschreven.

 • Hoe gebruikt u Pravastatine?

  U kunt Pravastatine het beste 's avonds innemen. Omdat cholesterol 's nachts wordt aangemaakt, kan het medicijn op die manier optimaal zijn werk doen. Een vergeten dosis kan uiterlijk 16 uur later worden ingenomen. Na die tijd kunt u de vergeten dosis beter overslaan.

 • Dosering

  Pravastatine is verkrijgbaar in tabletten van 10, 20 en 40 mg. Vraag uw arts welke sterkte u het beste kunt gebruiken. De gangbare dosering is 1 tablet per etmaal, tenzij een arts anders voorschrijft.

 • Bijwerkingen

  Bij het gebruik van Pravastatine kunt u last krijgen van bijwerkingen. Zelden treden spierklachten op (onverklaarbare spierpijn, spierkramp of gewrichtspijn). Dit kan duiden op een ernstige bijwerking. Overleg in dit geval met uw arts. Stop direct met het gebruik van Pravastatine als u bijwerkingen ervaart die wijzen op een ernstige allergische reactie (zwelling van gezicht en mond, huiduitslag). Waarschuw in dit geval onmiddellijk een arts. Kijk voor een volledig overzicht van eventuele bijwerkingen in de bijsluiter.

 • Alcohol en Pravastatine

  Alcohol kan in combinatie met Pravastatine uw lever teveel belasten. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van alcoholische dranken.

 • Rijvaardigheid

  Pravastatine kan in het begin duizeligheid veroorzaken. Bij het voortzetten van de behandeling verdwijnt deze klacht meestal vanzelf. Deelname aan verkeer is dan geen probleem meer.

Bijsluiters