Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Inegy is een cholesterolverlagend medicijn dat wordt voorgeschreven aan mensen die last hebben van een te hoog cholesterol.​ 

Inegy is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Hoog cholesterol.

 • Wat is Inegy?

  Inegy is een cholesterolverlagend medicijn. De werkzame stoffen in dit geneesmiddel zijn simvastatine en ezetimibe. Deze stoffen verlagen de hoeveelheid slechte vetten (LDL-cholesterol en triglyceriden) en verhogen de hoeveelheid goede vetten (HDL-cholesterol) in het bloed. De stof simvastatine vermindert de aanmaak van cholesterol en ezetimibe remt de opname van cholesterol in het maagdarmkanaal. 

 • Hoe wordt Inegy gebruikt?

  Uw arts bepaalt welke dosering Inegy u moet innemen, dit is afhankelijk van uw huidige behandeling en uw persoonlijke situatie. De tabletten hebben geen breukstreep en mogen niet gebroken worden. Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts. 

  Normaal gesproken zal uw arts u een cholesterolverlagend dieet opleggen, dat u moet volgen voordat u met het gebruik van Inegy begint. Dit dieet moet u tevens voortzetten tijdens het gebruik van Inegy. Voor volwassenen is de aanbevolen dosering 1 tablet per dag. Hetzelfde geldt voor kinderen en jongeren tussen de 10 en 17 jaar, met een maximumdosering van 10 mg/40 mg één keer per dag. De dosis 10 mg/80 mg wordt alleen aanbevolen voor volwassenen met een zeer hoog cholesterol en met een hoog risico op hartproblemen en die met lagere doses hun cholesteroldoel niet konden bereiken. Normaal gesproken wordt aangeraden om Inegy ’s avonds in te nemen, met of zonder wat eten. Heeft uw arts u Inegy voorgeschreven in combinatie met een ander cholesterolverlagend medicijn dat de werkzame stof colestyramine of een ander galzuurbindend hars bevat? Dan moet u Inegy 2 uur vóór of 4 uur na toediening van het galzuurbindende hars innemen.  

  Neem contact op met uw arts als u teveel Inegy heeft ingenomen. Het is belangrijk om Inegy elke dag consequent in te nemen. Bent u Inegy echter toch vergeten in te nemen? Neem dan geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga de volgende dag gewoon met het gebruikelijke schema verder. Neem voordat u stopt met het innemen van Inegy contact op met uw arts omdat uw cholesterol dan weer kan gaan stijgen. Hij of zij zal bepalen of en wanneer u kunt stoppen met het gebruik van Inegy. 

  U mag geen grapefruitsap drinken als u Inegy gebruikt. Grapefruitsap versterkt namelijk de werking van de werkzame stoffen waardoor er bijwerkingen kunnen ontstaan en het risico op spierproblemen vergroot kan worden. Als u stopt met het gebruik van Inegy, dan kunt u de dag erna weer grapefruitsap drinken. Eén glas grapefruitsap bevat het sap van meerdere grapefruits. Ook het eten van grapefruits wordt afgeraden. Houd er tevens rekening mee dat alcohol slecht is voor de lever, daarom wordt het drinken van alcohol in combinatie met Inegy afgeraden. U mag maximaal 1 glas alcohol per dag drinken en moet minimaal 2 dagen per week niet drinken. Rijd geen auto en bestuur geen voertuigen als u last heeft van duizeligheid, dit kan een bijwerking van Inegy zijn. Tot slot bevatten de tabletten lactose. Weet u dat u lactose slecht verdraagt? Vermeld dit dan aan uw arts voordat u Inegy gaat gebruiken. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Inegy?

  De meest voorkomende bijwerkingen van Inegy zijn: 

  • Spierpijn; 
  • Pijn in de gewrichten; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Hoofdpijn; 
  • Slapeloosheid; 
  • Geheugenstoornissen; 
  • Huiduitslag; 
  • Depressieve gevoelens; 
  • Doof of tintelend gevoel in de ledematen; 
  • Ontsteking van de alvleesklier; 
  • Ontsteking van de lever; 
  • Bloedafwijkingen; 
  • Minder rode bloedcellen; 
  • Haaruitval; 
  • Overgevoeligheid voor Inegy. 


  Spierpijn, pijn in de gewrichten en spierkrampen zijn meestal onschuldig maar kunnen wijzen op een ernstigere bijwerking. Symptomen hiervan zijn spierzwakte, spierpijn, algemeen ziek gevoel, koorts en misselijkheid. Deze spierpijn is meestal aanwezig in de onderrug en kuiten maar kan ook in het hele lichaam aanwezig zijn. Neem altijd contact op met uw arts als u last heeft van onverklaarbare spierpijn. Maag- en darmklachten zoals verstopping, winderigheid en buikpijn gaan normaal gesproken al snel weer over. Bij plotselinge hevige pijn in de bovenbuik, gevoelige, opgezwollen buik, donkere urine of een gele verkleuring van de huid of het oogwit, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel moet u direct een arts waarschuwen. Klachten zoals haaruitval, huiduitslag en depressieve gevoelens verdwijnen weer als u stopt met Inegy. In een zeldzaam geval kunt u overgevoelig zijn voor Inegy. Dit herkent u aan een zwelling van het gezicht, de lippen en benauwdheid. Neem in dit geval contact op met uw arts. Als u erg veel last heeft van een van bovenstaande bijwerkingen of als deze lange tijd aanhouden, neem dan altijd contact op met uw arts. 

 • Kan Inegy in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Inegy heeft een wisselwerking met de volgende medicijnen: 

  • Fusidinezuur; 
  • Ciclosporine; 
  • Danazol; 
  • Bepaalde antischimmelmiddelen; 
  • Fibraten met de werkzame stoffen gemfibrozil en bezafibraat; 
  • Bepaalde antibiotica; 
  • Hiv-proteaseremmers; 
  • Antivirale middelen tegen hepatitis C; 
  • Nefazodon; 
  • Geneesmiddelen met de werkzame stof cobicistat; 
  • Amiodaron; 
  • Verapamil, diltiazem of amlodipinel; 
  • Lomitapide; 
  • Hoge doses (1 gram of meer per dag) niacine of nicotinezuur; 
  • Colchicine. 


  Neem in het geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts. 

 • Kan ik Inegy krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Inegy zonder recept van een arts. 

 • Wanneer wordt Inegy gebruikt?

  Inegy wordt voorgeschreven aan mensen die lijden aan een te hoog cholesterol of vetgehalte. Iedereen heeft cholesterol, dit is een namelijk een stof die het lichaam nodig heeft om cellen, hormonen en gal aan te maken. Daarnaast is cholesterol nodig om vet te verwerken en door het lichaam heen te transporteren. Vetten zijn namelijk van belang voor de cellen, ze zorgen voor energie en helpen bij de opbouw van cellen. De lever maakt cholesterol aan maar het kan ook via voedsel worden opgenomen door het lichaam. Er zijn meerdere soorten cholesterol. Een te veel aan de cholesterolsoort LDL kan leiden tot een bloedvatvernauwing of -verstopping aangezien deze bolletjes cholesterol aan de binnenkant van de bloedvaten blijven plakken. Dit wordt ook wel een aderverkalking genoemd. Een aderverkalking leidt tot een grotere kans op hart- en vaatziekten zoals een hersenbloeding, herseninfarct of hartinfarct. Een te veel aan slecht cholesterol in ons lichaam kan te wijten zijn aan het eten van te vet eten maar ook doordat ons lichaam zelf te veel cholesterol aanmaakt, dit kan tevens erfelijk zijn. Uw arts bepaalt of u een te hoog cholesterol- of bloedvetniveau heeft en kan een schatting maken van uw risico op hart- en vaatziektes. Andere factoren die hierbij een rol spelen zijn roken, overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes en leeftijd. Als u een hoog risico heeft, zal uw arts u een cholesterolverlager voorschrijven, zoals Inegy. Daarnaast is het van belang dat u een gezonde levensstijl in acht houdt door gezond te eten, te stoppen met roken en elke dag voldoende te bewegen. De stoffen simvastatine en ezetimibe in Inegy verlagen het cholesterol en het vetgehalte in uw bloed waardoor u minder risico loopt op het krijgen van een beroerte of hartinfarct. Ook remmen de stoffen de opname van cholesterol uit de darm in het bloed, waardoor de hoeveelheid cholesterol afneemt. Daarnaast wordt er gezorgd voor een betere balans tussen goed cholesterol (HDL) en slecht cholesterol (LDL). 

  Het kan een aantal weken duren voordat Inegy optimaal werkt, ongeveer vier tot zes weken. U zult hier zelf niet veel van merken, maar dit kan aangetoond worden middels een bloedonderzoek. Het is belangrijk dat u Inegy elke dag consequent inneemt, alleen dan werkt het optimaal. Inegy helpt u niet om af te vallen. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Inegy is beschikbaar in verschillende doseringen, met verschillende samenstellingen van de stoffen simvastatine en ezetimibe. Voorbeelden hiervan zijn 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg en 10 mg/80 mg. Uw arts bepaalt welke dosering het meest geschikt is voor u. 

 • Wanneer mag u Inegy niet gebruiken?

  Inegy is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik Inegy niet als u: 

  • Allergisch bent voor een van de stoffen in Inegy; 
  • Leverproblemen heeft; 
  • Zwanger bent of borstvoeding geeft; 
  • Geneesmiddelen gebruikt met een of meer van de volgende werkzame stoffen: 
   • Itraconazol, ketoconazol, posaconazol of voriconazol (antischimmelmiddelen); 
   • Erytromycine, claritromycine of telitromycine (antibiotica); 
   • Hiv-proteaseremmers zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir ; 
   • Boceprevir of telaprevir; 
   • Nefazodon; 
   • Cobicistat; 
   • Gemfibrozil; 
   • Ciclosporine; 
   • Danazol. 
  • Op dit moment of de afgelopen 7 dagen het geneesmiddel fusidinezuur (heeft) gebruikt.  


  Houd er tevens rekening mee dat u niet meer dan 10/40 mg Inegy mag gebruiken als u het geneesmiddel lomitapide gebruikt. 

  Wees daarnaast extra voorzichtig met het gebruik van Inegy als u: 

  • Overgevoelig bent voor bepaalde stoffen; 
  • Grote hoeveelheden alcohol drinkt of een leverziekte heeft of heeft gehad; 
  • Een operatie moet ondergaan; 
  • Lijdt aan een ernstige longziekte; 
  • Van Aziatische afkomst bent, mogelijk moet uw dosering in dit geval aangepast worden. 


  Uw arts zal uw bloed regelmatig onderzoeken vóór, tijdens en na gebruik van Inegy om te controleren of Inegy goed werkt en om de werking van uw lever te controleren. Als u lijdt aan diabetes dan zal uw arts u nauwlettend controleren tijdens gebruik van Inegy. 

  De kans op spierafbraak is groter bij hogere doses van Inegy, vooral in de dosering van 10/80 mg, evenals bij bepaalde personen. Vermeld het aan uw arts als een van de hieronder genoemde punten op u van toepassing is: 

  • U heeft nierproblemen; 
  • U heeft schildklierproblemen; 
  • U bent 65 jaar of ouder; 
  • U bent een vrouw; 
  • U heeft ooit spierproblemen gehad tijdens behandeling met cholesterolverlagende geneesmiddelen die ‘statines’ genoemd worden; 
  • U of uw naaste familieleden hebben een erfelijke spierziekte. 
 • Waar kan ik Inegy kopen?

  Inegy is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Ezetimib/​simvastatine, steroltransportblokker. Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/e/ezetimib_simvastatine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). Bijsluiter: informatie voor de gebruiker INEGY tabletten 10 mg/20 mg, ezetimibe en simvastatine. Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h124150.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (31 maart 2020). simvastatine. Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/simvastatine#belangrijk-om-te-weten-over-simvastatine 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (11 januari 2017). ezetimib. Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/ezetimib#belangrijk-om-te-weten-over-ezetimib 

 • Wat is Inegy?

  Inegy is een cholesterolverlagend medicijn. De werkzame stoffen in dit geneesmiddel zijn simvastatine en ezetimibe. Deze stoffen verlagen de hoeveelheid slechte vetten (LDL-cholesterol en triglyceriden) en verhogen de hoeveelheid goede vetten (HDL-cholesterol) in het bloed. De stof simvastatine vermindert de aanmaak van cholesterol en ezetimibe remt de opname van cholesterol in het maagdarmkanaal. 

 • Wanneer wordt Inegy gebruikt?

  Inegy wordt voorgeschreven aan mensen die lijden aan een te hoog cholesterol of vetgehalte. Iedereen heeft cholesterol, dit is een namelijk een stof die het lichaam nodig heeft om cellen, hormonen en gal aan te maken. Daarnaast is cholesterol nodig om vet te verwerken en door het lichaam heen te transporteren. Vetten zijn namelijk van belang voor de cellen, ze zorgen voor energie en helpen bij de opbouw van cellen. De lever maakt cholesterol aan maar het kan ook via voedsel worden opgenomen door het lichaam. Er zijn meerdere soorten cholesterol. Een te veel aan de cholesterolsoort LDL kan leiden tot een bloedvatvernauwing of -verstopping aangezien deze bolletjes cholesterol aan de binnenkant van de bloedvaten blijven plakken. Dit wordt ook wel een aderverkalking genoemd. Een aderverkalking leidt tot een grotere kans op hart- en vaatziekten zoals een hersenbloeding, herseninfarct of hartinfarct. Een te veel aan slecht cholesterol in ons lichaam kan te wijten zijn aan het eten van te vet eten maar ook doordat ons lichaam zelf te veel cholesterol aanmaakt, dit kan tevens erfelijk zijn. Uw arts bepaalt of u een te hoog cholesterol- of bloedvetniveau heeft en kan een schatting maken van uw risico op hart- en vaatziektes. Andere factoren die hierbij een rol spelen zijn roken, overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes en leeftijd. Als u een hoog risico heeft, zal uw arts u een cholesterolverlager voorschrijven, zoals Inegy. Daarnaast is het van belang dat u een gezonde levensstijl in acht houdt door gezond te eten, te stoppen met roken en elke dag voldoende te bewegen. De stoffen simvastatine en ezetimibe in Inegy verlagen het cholesterol en het vetgehalte in uw bloed waardoor u minder risico loopt op het krijgen van een beroerte of hartinfarct. Ook remmen de stoffen de opname van cholesterol uit de darm in het bloed, waardoor de hoeveelheid cholesterol afneemt. Daarnaast wordt er gezorgd voor een betere balans tussen goed cholesterol (HDL) en slecht cholesterol (LDL). 

  Het kan een aantal weken duren voordat Inegy optimaal werkt, ongeveer vier tot zes weken. U zult hier zelf niet veel van merken, maar dit kan aangetoond worden middels een bloedonderzoek. Het is belangrijk dat u Inegy elke dag consequent inneemt, alleen dan werkt het optimaal. Inegy helpt u niet om af te vallen. 

 • Hoe wordt Inegy gebruikt?

  Uw arts bepaalt welke dosering Inegy u moet innemen, dit is afhankelijk van uw huidige behandeling en uw persoonlijke situatie. De tabletten hebben geen breukstreep en mogen niet gebroken worden. Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts. 

  Normaal gesproken zal uw arts u een cholesterolverlagend dieet opleggen, dat u moet volgen voordat u met het gebruik van Inegy begint. Dit dieet moet u tevens voortzetten tijdens het gebruik van Inegy. Voor volwassenen is de aanbevolen dosering 1 tablet per dag. Hetzelfde geldt voor kinderen en jongeren tussen de 10 en 17 jaar, met een maximumdosering van 10 mg/40 mg één keer per dag. De dosis 10 mg/80 mg wordt alleen aanbevolen voor volwassenen met een zeer hoog cholesterol en met een hoog risico op hartproblemen en die met lagere doses hun cholesteroldoel niet konden bereiken. Normaal gesproken wordt aangeraden om Inegy ’s avonds in te nemen, met of zonder wat eten. Heeft uw arts u Inegy voorgeschreven in combinatie met een ander cholesterolverlagend medicijn dat de werkzame stof colestyramine of een ander galzuurbindend hars bevat? Dan moet u Inegy 2 uur vóór of 4 uur na toediening van het galzuurbindende hars innemen.  

  Neem contact op met uw arts als u teveel Inegy heeft ingenomen. Het is belangrijk om Inegy elke dag consequent in te nemen. Bent u Inegy echter toch vergeten in te nemen? Neem dan geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga de volgende dag gewoon met het gebruikelijke schema verder. Neem voordat u stopt met het innemen van Inegy contact op met uw arts omdat uw cholesterol dan weer kan gaan stijgen. Hij of zij zal bepalen of en wanneer u kunt stoppen met het gebruik van Inegy. 

  U mag geen grapefruitsap drinken als u Inegy gebruikt. Grapefruitsap versterkt namelijk de werking van de werkzame stoffen waardoor er bijwerkingen kunnen ontstaan en het risico op spierproblemen vergroot kan worden. Als u stopt met het gebruik van Inegy, dan kunt u de dag erna weer grapefruitsap drinken. Eén glas grapefruitsap bevat het sap van meerdere grapefruits. Ook het eten van grapefruits wordt afgeraden. Houd er tevens rekening mee dat alcohol slecht is voor de lever, daarom wordt het drinken van alcohol in combinatie met Inegy afgeraden. U mag maximaal 1 glas alcohol per dag drinken en moet minimaal 2 dagen per week niet drinken. Rijd geen auto en bestuur geen voertuigen als u last heeft van duizeligheid, dit kan een bijwerking van Inegy zijn. Tot slot bevatten de tabletten lactose. Weet u dat u lactose slecht verdraagt? Vermeld dit dan aan uw arts voordat u Inegy gaat gebruiken. 

 • Welke doseringen zijn er?

  Inegy is beschikbaar in verschillende doseringen, met verschillende samenstellingen van de stoffen simvastatine en ezetimibe. Voorbeelden hiervan zijn 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg en 10 mg/80 mg. Uw arts bepaalt welke dosering het meest geschikt is voor u. 

 • Wat zijn de bijwerkingen van Inegy?

  De meest voorkomende bijwerkingen van Inegy zijn: 

  • Spierpijn; 
  • Pijn in de gewrichten; 
  • Maag- en darmklachten; 
  • Hoofdpijn; 
  • Slapeloosheid; 
  • Geheugenstoornissen; 
  • Huiduitslag; 
  • Depressieve gevoelens; 
  • Doof of tintelend gevoel in de ledematen; 
  • Ontsteking van de alvleesklier; 
  • Ontsteking van de lever; 
  • Bloedafwijkingen; 
  • Minder rode bloedcellen; 
  • Haaruitval; 
  • Overgevoeligheid voor Inegy. 


  Spierpijn, pijn in de gewrichten en spierkrampen zijn meestal onschuldig maar kunnen wijzen op een ernstigere bijwerking. Symptomen hiervan zijn spierzwakte, spierpijn, algemeen ziek gevoel, koorts en misselijkheid. Deze spierpijn is meestal aanwezig in de onderrug en kuiten maar kan ook in het hele lichaam aanwezig zijn. Neem altijd contact op met uw arts als u last heeft van onverklaarbare spierpijn. Maag- en darmklachten zoals verstopping, winderigheid en buikpijn gaan normaal gesproken al snel weer over. Bij plotselinge hevige pijn in de bovenbuik, gevoelige, opgezwollen buik, donkere urine of een gele verkleuring van de huid of het oogwit, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel moet u direct een arts waarschuwen. Klachten zoals haaruitval, huiduitslag en depressieve gevoelens verdwijnen weer als u stopt met Inegy. In een zeldzaam geval kunt u overgevoelig zijn voor Inegy. Dit herkent u aan een zwelling van het gezicht, de lippen en benauwdheid. Neem in dit geval contact op met uw arts. Als u erg veel last heeft van een van bovenstaande bijwerkingen of als deze lange tijd aanhouden, neem dan altijd contact op met uw arts. 

 • Wanneer mag u Inegy niet gebruiken?

  Inegy is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik Inegy niet als u: 

  • Allergisch bent voor een van de stoffen in Inegy; 
  • Leverproblemen heeft; 
  • Zwanger bent of borstvoeding geeft; 
  • Geneesmiddelen gebruikt met een of meer van de volgende werkzame stoffen: 
   • Itraconazol, ketoconazol, posaconazol of voriconazol (antischimmelmiddelen); 
   • Erytromycine, claritromycine of telitromycine (antibiotica); 
   • Hiv-proteaseremmers zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir ; 
   • Boceprevir of telaprevir; 
   • Nefazodon; 
   • Cobicistat; 
   • Gemfibrozil; 
   • Ciclosporine; 
   • Danazol. 
  • Op dit moment of de afgelopen 7 dagen het geneesmiddel fusidinezuur (heeft) gebruikt.  


  Houd er tevens rekening mee dat u niet meer dan 10/40 mg Inegy mag gebruiken als u het geneesmiddel lomitapide gebruikt. 

  Wees daarnaast extra voorzichtig met het gebruik van Inegy als u: 

  • Overgevoelig bent voor bepaalde stoffen; 
  • Grote hoeveelheden alcohol drinkt of een leverziekte heeft of heeft gehad; 
  • Een operatie moet ondergaan; 
  • Lijdt aan een ernstige longziekte; 
  • Van Aziatische afkomst bent, mogelijk moet uw dosering in dit geval aangepast worden. 


  Uw arts zal uw bloed regelmatig onderzoeken vóór, tijdens en na gebruik van Inegy om te controleren of Inegy goed werkt en om de werking van uw lever te controleren. Als u lijdt aan diabetes dan zal uw arts u nauwlettend controleren tijdens gebruik van Inegy. 

  De kans op spierafbraak is groter bij hogere doses van Inegy, vooral in de dosering van 10/80 mg, evenals bij bepaalde personen. Vermeld het aan uw arts als een van de hieronder genoemde punten op u van toepassing is: 

  • U heeft nierproblemen; 
  • U heeft schildklierproblemen; 
  • U bent 65 jaar of ouder; 
  • U bent een vrouw; 
  • U heeft ooit spierproblemen gehad tijdens behandeling met cholesterolverlagende geneesmiddelen die ‘statines’ genoemd worden; 
  • U of uw naaste familieleden hebben een erfelijke spierziekte. 
 • Kan Inegy in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

  Inegy heeft een wisselwerking met de volgende medicijnen: 

  • Fusidinezuur; 
  • Ciclosporine; 
  • Danazol; 
  • Bepaalde antischimmelmiddelen; 
  • Fibraten met de werkzame stoffen gemfibrozil en bezafibraat; 
  • Bepaalde antibiotica; 
  • Hiv-proteaseremmers; 
  • Antivirale middelen tegen hepatitis C; 
  • Nefazodon; 
  • Geneesmiddelen met de werkzame stof cobicistat; 
  • Amiodaron; 
  • Verapamil, diltiazem of amlodipinel; 
  • Lomitapide; 
  • Hoge doses (1 gram of meer per dag) niacine of nicotinezuur; 
  • Colchicine. 


  Neem in het geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts. 

 • Waar kan ik Inegy kopen?

  Inegy is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist. 

 • Kan ik Inegy krijgen zonder recept?

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Inegy zonder recept van een arts. 

 • Bronvermelding

  Farmacotherapeutisch Kompas (2020). Ezetimib/​simvastatine, steroltransportblokker. Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/e/ezetimib_simvastatine 

  Geneesmiddelen informatiebank. (2020). Bijsluiter: informatie voor de gebruiker INEGY tabletten 10 mg/20 mg, ezetimibe en simvastatine. Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h124150.pdf 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (31 maart 2020). simvastatine. Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/simvastatine#belangrijk-om-te-weten-over-simvastatine 

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (11 januari 2017). ezetimib. Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/ezetimib#belangrijk-om-te-weten-over-ezetimib 

Beoordeeld door:

Apotheker Arco Verhoog

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters