Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Ezetrol verlaagt het cholesterolgehalte in het bloed. Het remt de opname van cholesterol uit voedsel in de darmen. Lees nu verder...

Ezetrol is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Hoog cholesterol.

 • Wat is Ezetrol?

  Ezetrol behoort tot de cholesterolverlagende geneesmiddelen. Dit zijn lipiden (vet) regulerende geneesmiddelen, die zorgen voor het verlagen van het cholesterolniveau.

 • Waarvoor wordt Ezetrol gebruikt?

  Dit medicijn wordt gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte of een combinatie van teveel cholesterol en teveel vet in het bloed. Ook mensen met een verhoogd risico op hart-vaatproblemen zijn gebaat bij de behandeling.

 • Aandachtspunten

  U dient dit medicijn niet te gebruiken als u lijdt aan een leveraandoening. Stop direct met de behandeling en neem contact op met een arts als u last krijgt van de volgende symptomen: zwelling van gezicht, ernstige spierpijn, koorts of blaarvorming / ernstige uitslag van de huid. Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van het medicijn beïnvloeden of kunnen door er door beïnvloed worden. Dit type van interactie kan de doeltreffendheid van één of beide geneesmiddelen verminderen. Leest u voor het gebruik dus aandachtig de bijsluiter en als u medische behandelingen ondergaat dient u het gebruik van Ezetrol te vermelden.

 • Zwangerschap en borstvoeding

  Indien u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft, raadpleeg dan altijd een arts voordat u Ezetrol gebruikt. Mogelijk kan het middel schadelijk zijn voor het ongeboren kind of kan de werkzame stof in de moedermelk terecht komen.

 • Hoe werkt Ezetrol?

  De werkzame stof in het medicijn is ezetimibe. Het werkt in de darm en remt daar de opname van cholesterol uit het voedsel en verlaagt op deze manier het cholesterolgehalte in het bloed. Cholesterol is een stof die het lichaam gebruikt om vet te verwerken en door het lichaam te vervoeren. Vetten zijn belangrijk voor de energievoorziening in het lichaam. Een teveel aan cholesterol kan zich gaan afzetten tegen de binnenkant van de bloedvaten, waardoor ze vernauwen of verstopt raken. Een te hoog cholesterol- of vetgehalte in het bloed kan erfelijk zijn, maar het kan ook ontstaan doordat het lichaam teveel aanmaakt of omdat men te vet eet.

 • Eventuele bijwerkingen

  Naast het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De volgende bijwerkingen kunnen optreden.

  • overgevoeligheidsreacties
  • verhoging van bloedsuikerspiegel
  • hoofdpijn, vermoeidheid

 • Dosering en wijze van toediening

  Voordat u met de behandeling start dient u een cholesterolverlagend dieet te volgen. Deze moet gedurende de behandeling voortgezet worden. De gebruikerlijke startdosis is 10mg eenmaal daags. De tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met een slok water en kunnen op ieder tijdstip van de dag worden ingenomen, met of zonder voedsel. Probeer dan wel uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Resultaat ervan is pas aan te tonen bij een bloedonderzoek. Het is wel belangrijk het medicijn dagelijks in te nemen, alleen dan kan het gewenste effect bereikt worden.

 • Wat is Ezetrol?

  Ezetrol behoort tot de cholesterolverlagende geneesmiddelen. Dit zijn lipiden (vet) regulerende geneesmiddelen, die zorgen voor het verlagen van het cholesterolniveau.

 • Hoe werkt Ezetrol?

  De werkzame stof in het medicijn is ezetimibe. Het werkt in de darm en remt daar de opname van cholesterol uit het voedsel en verlaagt op deze manier het cholesterolgehalte in het bloed. Cholesterol is een stof die het lichaam gebruikt om vet te verwerken en door het lichaam te vervoeren. Vetten zijn belangrijk voor de energievoorziening in het lichaam. Een teveel aan cholesterol kan zich gaan afzetten tegen de binnenkant van de bloedvaten, waardoor ze vernauwen of verstopt raken. Een te hoog cholesterol- of vetgehalte in het bloed kan erfelijk zijn, maar het kan ook ontstaan doordat het lichaam teveel aanmaakt of omdat men te vet eet.

 • Waarvoor wordt Ezetrol gebruikt?

  Dit medicijn wordt gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte of een combinatie van teveel cholesterol en teveel vet in het bloed. Ook mensen met een verhoogd risico op hart-vaatproblemen zijn gebaat bij de behandeling.

 • Eventuele bijwerkingen

  Naast het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De volgende bijwerkingen kunnen optreden.

  • overgevoeligheidsreacties
  • verhoging van bloedsuikerspiegel
  • hoofdpijn, vermoeidheid

 • Aandachtspunten

  U dient dit medicijn niet te gebruiken als u lijdt aan een leveraandoening. Stop direct met de behandeling en neem contact op met een arts als u last krijgt van de volgende symptomen: zwelling van gezicht, ernstige spierpijn, koorts of blaarvorming / ernstige uitslag van de huid. Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van het medicijn beïnvloeden of kunnen door er door beïnvloed worden. Dit type van interactie kan de doeltreffendheid van één of beide geneesmiddelen verminderen. Leest u voor het gebruik dus aandachtig de bijsluiter en als u medische behandelingen ondergaat dient u het gebruik van Ezetrol te vermelden.

 • Dosering en wijze van toediening

  Voordat u met de behandeling start dient u een cholesterolverlagend dieet te volgen. Deze moet gedurende de behandeling voortgezet worden. De gebruikerlijke startdosis is 10mg eenmaal daags. De tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met een slok water en kunnen op ieder tijdstip van de dag worden ingenomen, met of zonder voedsel. Probeer dan wel uw tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Resultaat ervan is pas aan te tonen bij een bloedonderzoek. Het is wel belangrijk het medicijn dagelijks in te nemen, alleen dan kan het gewenste effect bereikt worden.

 • Zwangerschap en borstvoeding

  Indien u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft, raadpleeg dan altijd een arts voordat u Ezetrol gebruikt. Mogelijk kan het middel schadelijk zijn voor het ongeboren kind of kan de werkzame stof in de moedermelk terecht komen.

Bijsluiters