Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Olmetec is een medicijn ter behandeling van een hoge bloeddruk. Lees hier meer informatie over het medicijn Olmetec.

Kies uw voorkeursbehandeling

Olmetec 10 mg 56 tabl.
€ 98,50
Olmetec 10 mg 56 tabl.
€ 98,50
Olmetec 10 mg 84 tabl.
€ 152,70
Olmetec 20 mg 56 tabl.
€ 108,20
Olmetec 20 mg 84 tabl.
€ 175,50
Olmetec 40 mg 56 tabl.
€ 117,50
Olmetec 40 mg 84 tabl.
€ 207,70

 • Wat is Olmetec?

  Olmetec is een bloeddrukverlagend medicijn uit de groep tangiotensine-II-blokkers. Dit geneesmiddel helpt de spiertjes van de bloedvaten te ontspannen. Hierdoor worden de bloedvaten wijder en daalt de bloeddruk. U kunt Olmetec bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Olmetec?

  Slik de tablet Olmetec zonder te kauwen door met wat water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Probeer Olmetec op of rond een vast tijdstip in te nemen, zo vergeet u minder snel een dosis. Het kan enkele weken duren voordat het effect van Olmetec optimaal is. Blijf het medicijn innemen, maar raadpleeg een arts als uw bloeddruk na een aantal weken nog niet is gedaald.

 • Bijwerkingen

  Net als andere medicijnen kan Olmetec bijwerkingen geven. Het kan daarbij gaan om klachten als:

  • Duizeligheid, vooral in het begin van de behandeling. Dit wordt veroorzaakt door het zakken van de bloeddruk. Meestal vermindert de duizeligheid na een enkele dagen tot weken. Uw lichaam is dan gewend aan de lagere bloeddruk;
  • Hoofdpijn;
  • Misselijkheid, diarree of andere maagdarmklachten;
  • Hoest, keelpijn of andere griepsymptomen;
  • Urineweginfecties;
  • Rug- of gewrichtspijn.

  Krijgt u last van deze of andere bijwerkingen, raadpleeg dan een arts of apotheker. Een volledig overzicht van de bijwerkingen vindt u in de bijsluiter.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Olmetec is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Een arts kan u eventueel een ander bloeddrukverlagend geneesmiddel voorschrijven. Dit geneesmiddel veroorzaakt soms bijwerkingen als duizeligheid. Dit kan uw reactievermogen beïnvloeden. Neem geen deel aan het verkeer als u last heeft van deze klachten. Alcohol verwijdt de bloedvaten en kan daardoor de bijwerkingen van Olmetec uitlokken of verergeren. Staak of matig uw inname van sterke drank zolang u behandeld wordt met Olmetec.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Olmetec wordt voorgeschreven bij een te hoge bloeddruk. Deze aandoening geeft meestal geen tot weinig klachten. Toch kan een hoge bloeddruk belastend zijn voor de gezondheid. Als de bloeddruk voortdurend te hoog is, kunnen de bloedvaten schade oplopen. Hierdoor kunnen ook bepaalde organen (zoals hart, ogen, nieren en hersenen) beschadigen. Olmetec (werkzame stof: olmesartan medoxomil) verlaagt de bloeddruk waardoor het risico op deze complicaties vermindert.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet à 10 mg.

  Een arts kan de startdosering eventueel verhogen. Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Olmetec is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn bijvoorbeeld niet als u:

  • Overgevoelig bent voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen in de tablet (zie bijsluiter);
  • Zwanger bent;
  • Geelzucht heeft of als de gal niet goed wordt afgevoerd uit de galblaas;
  • Behandeld wordt met een medicijn op basis van aliskiren in verband met diabetes of een nierfunctiestoornis.

  Lijdt u aan andere aandoening of slikt u verder nog medicijnen? Een arts weet of u in dat geval Olmetec veilig kunt gebruiken. Meer informatie over de contra-indicaties en wisselwerking met andere medicijnen vindt u in de bijsluiter.

 • Wat is Olmetec?

  Olmetec is een bloeddrukverlagend medicijn uit de groep tangiotensine-II-blokkers. Dit geneesmiddel helpt de spiertjes van de bloedvaten te ontspannen. Hierdoor worden de bloedvaten wijder en daalt de bloeddruk. U kunt Olmetec bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Olmetec wordt voorgeschreven bij een te hoge bloeddruk. Deze aandoening geeft meestal geen tot weinig klachten. Toch kan een hoge bloeddruk belastend zijn voor de gezondheid. Als de bloeddruk voortdurend te hoog is, kunnen de bloedvaten schade oplopen. Hierdoor kunnen ook bepaalde organen (zoals hart, ogen, nieren en hersenen) beschadigen. Olmetec (werkzame stof: olmesartan medoxomil) verlaagt de bloeddruk waardoor het risico op deze complicaties vermindert.

 • Hoe gebruikt u Olmetec?

  Slik de tablet Olmetec zonder te kauwen door met wat water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Probeer Olmetec op of rond een vast tijdstip in te nemen, zo vergeet u minder snel een dosis. Het kan enkele weken duren voordat het effect van Olmetec optimaal is. Blijf het medicijn innemen, maar raadpleeg een arts als uw bloeddruk na een aantal weken nog niet is gedaald.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet à 10 mg.

  Een arts kan de startdosering eventueel verhogen. Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Bijwerkingen

  Net als andere medicijnen kan Olmetec bijwerkingen geven. Het kan daarbij gaan om klachten als:

  • Duizeligheid, vooral in het begin van de behandeling. Dit wordt veroorzaakt door het zakken van de bloeddruk. Meestal vermindert de duizeligheid na een enkele dagen tot weken. Uw lichaam is dan gewend aan de lagere bloeddruk;
  • Hoofdpijn;
  • Misselijkheid, diarree of andere maagdarmklachten;
  • Hoest, keelpijn of andere griepsymptomen;
  • Urineweginfecties;
  • Rug- of gewrichtspijn.

  Krijgt u last van deze of andere bijwerkingen, raadpleeg dan een arts of apotheker. Een volledig overzicht van de bijwerkingen vindt u in de bijsluiter.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Olmetec is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn bijvoorbeeld niet als u:

  • Overgevoelig bent voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen in de tablet (zie bijsluiter);
  • Zwanger bent;
  • Geelzucht heeft of als de gal niet goed wordt afgevoerd uit de galblaas;
  • Behandeld wordt met een medicijn op basis van aliskiren in verband met diabetes of een nierfunctiestoornis.

  Lijdt u aan andere aandoening of slikt u verder nog medicijnen? Een arts weet of u in dat geval Olmetec veilig kunt gebruiken. Meer informatie over de contra-indicaties en wisselwerking met andere medicijnen vindt u in de bijsluiter.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Olmetec is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Een arts kan u eventueel een ander bloeddrukverlagend geneesmiddel voorschrijven. Dit geneesmiddel veroorzaakt soms bijwerkingen als duizeligheid. Dit kan uw reactievermogen beïnvloeden. Neem geen deel aan het verkeer als u last heeft van deze klachten. Alcohol verwijdt de bloedvaten en kan daardoor de bijwerkingen van Olmetec uitlokken of verergeren. Staak of matig uw inname van sterke drank zolang u behandeld wordt met Olmetec.

Bijsluiters