Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Heeft u last van een hoge bloeddruk? Telmisartan is de werkzame stof in Micardis en zorgt voor een verlaging van de bloeddruk.

Micardis is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Hoge Bloeddruk.

 • Wat is Micardis?

  Micardis is een medicijn uit de groep angiotensine-II-blokkers. De werkzame stof telmisartan ontspant de spiertjes rond de bloedvaten, waardoor deze wijder worden en de bloeddruk verlaagt. U kunt Micardis bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Micardis?

  Neem de tablet Micardis dagelijks op een vast tijdstip in met wat water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Een arts bepaalt hoe lang u dit medicijn moet gebruiken. Stop alleen met het gebruik van Micardis in overleg met een arts. Bent u vergeten de tablet Micardis in te nemen, doe dat dan alsnog, behalve als het al bijna tijd is voor de volgende dosering. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen.

 • Bijwerkingen

  Micardis wordt door de meeste mensen goed verdragen. Een enkele keer komen er bijwerkingen voor. Het kan daarbij gaan om klachten als:

  • Lage bloeddruk (bij mensen die Micardis preventief slikken);
  • Urineweginfecties;
  • Infecties van de bovenste luchtwegen;
  • Bloedarmoede;
  • Maagdarmklachten;
  • Hoesten;
  • Kortademigheid.

  In de bijsluiter staat een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen. Krijgt u last van bijwerkingen, raadpleeg dan een arts of apotheker.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Micardis is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of dat proberen te worden. Ook vrouwen die borstvoeding geven worden afgeraden om dit medicijn te gebruiken. Overleg met een arts over een alternatief geneesmiddel. Dit geneesmiddel kan soms bijwerkingen als duizeligheid of vermoeidheid geven. Heeft u last van zulke klachten, neem dan geen deel aan het verkeer. Alcohol kan de bijwerkingen van Micardis uitlokken of verergeren. Neem daarom liever geen sterke drank in zolang u wordt behandeld met dit medicijn, of matig uw alcoholgebruik.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Artsen schrijven Micardis voor bij een hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd. Een bloeddruk die langdurig te hoog is, kan schade veroorzaken aan de bloedvaten. Dit kan het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Micardis zorgt ervoor dat de bloeddruk lager wordt. Dit medicijn kan ook worden gebruikt om hart- en vaatziekten te helpen voorkomen bij mensen die in een bepaalde risicogroep vallen, zoals patiënten die een beroerte hebben gehad of die lijden aan diabetes.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet à 40 mg.

  Een arts kan de dosering eventueel aanpassen. Micardis is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Micardis is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn bijvoorbeeld niet als u:

  • Overgevoelig bent voor telmisartan of voor een van de hulpstoffen in de tablet;
  • Zwanger bent;
  • Lijdt aan een ernstige leveraandoening;
  • Behandeld wordt met een medicijn op basis van aliskiren (vaak bij diabetes of een nierfunctiestoornis).

  Heeft u een andere aandoening of gebruikt u bepaalde medicijnen, overleg dan met een arts of u Micardis mag gebruiken. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in de bijsluiter.

 • Wat is Micardis?

  Micardis is een medicijn uit de groep angiotensine-II-blokkers. De werkzame stof telmisartan ontspant de spiertjes rond de bloedvaten, waardoor deze wijder worden en de bloeddruk verlaagt. U kunt Micardis bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Artsen schrijven Micardis voor bij een hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd. Een bloeddruk die langdurig te hoog is, kan schade veroorzaken aan de bloedvaten. Dit kan het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Micardis zorgt ervoor dat de bloeddruk lager wordt. Dit medicijn kan ook worden gebruikt om hart- en vaatziekten te helpen voorkomen bij mensen die in een bepaalde risicogroep vallen, zoals patiënten die een beroerte hebben gehad of die lijden aan diabetes.

 • Hoe gebruikt u Micardis?

  Neem de tablet Micardis dagelijks op een vast tijdstip in met wat water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Een arts bepaalt hoe lang u dit medicijn moet gebruiken. Stop alleen met het gebruik van Micardis in overleg met een arts. Bent u vergeten de tablet Micardis in te nemen, doe dat dan alsnog, behalve als het al bijna tijd is voor de volgende dosering. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet à 40 mg.

  Een arts kan de dosering eventueel aanpassen. Micardis is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Bijwerkingen

  Micardis wordt door de meeste mensen goed verdragen. Een enkele keer komen er bijwerkingen voor. Het kan daarbij gaan om klachten als:

  • Lage bloeddruk (bij mensen die Micardis preventief slikken);
  • Urineweginfecties;
  • Infecties van de bovenste luchtwegen;
  • Bloedarmoede;
  • Maagdarmklachten;
  • Hoesten;
  • Kortademigheid.

  In de bijsluiter staat een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen. Krijgt u last van bijwerkingen, raadpleeg dan een arts of apotheker.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Micardis is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn bijvoorbeeld niet als u:

  • Overgevoelig bent voor telmisartan of voor een van de hulpstoffen in de tablet;
  • Zwanger bent;
  • Lijdt aan een ernstige leveraandoening;
  • Behandeld wordt met een medicijn op basis van aliskiren (vaak bij diabetes of een nierfunctiestoornis).

  Heeft u een andere aandoening of gebruikt u bepaalde medicijnen, overleg dan met een arts of u Micardis mag gebruiken. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in de bijsluiter.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Micardis is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of dat proberen te worden. Ook vrouwen die borstvoeding geven worden afgeraden om dit medicijn te gebruiken. Overleg met een arts over een alternatief geneesmiddel. Dit geneesmiddel kan soms bijwerkingen als duizeligheid of vermoeidheid geven. Heeft u last van zulke klachten, neem dan geen deel aan het verkeer. Alcohol kan de bijwerkingen van Micardis uitlokken of verergeren. Neem daarom liever geen sterke drank in zolang u wordt behandeld met dit medicijn, of matig uw alcoholgebruik.

Bijsluiters