Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Atenolol is een medicijn dat behoort tot de bètablokkers, oftewel medicijnen die de bloeddruk verlagen. Daarnaast vertraagt atenolol de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart. Het medicijn wordt voorgeschreven bij een te hoge bloeddruk, migraine en hartklachten.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Atenolol 25mg 30 tabl.
€ 39,20
Atenolol 25mg 30 tabl.
€ 39,20
Atenolol 25mg 84 tabl.
€ 48,20
Atenolol 25mg 90 tabl.
€ 50,20
Atenolol 50 mg 30 tabl.
€ 41,20
Atenolol 50mg 84 tabl.
€ 50,20
Atenolol 50 mg 90 tabl.
€ 52,20
Atenolol 100 mg 30 tabl.
€ 44,20
Atenolol 100mg 84 tabl.
€ 52,20
Atenolol 100 mg 90 tabl.
€ 61,90
Atenolol 100mg 100 tabl.
€ 63,90

 • Wat is Atenolol?

   

  Atenolol is een bètablokker die de hartslag vertraagt, de zuurstofbehoefte vermindert en de bloeddruk verlaagt.

   

 • Hoe gebruikt u Atenolol?

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel atenolol u moet innemen, is afhankelijk van waarvoor het medicijn gebruikt wordt. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter. Atenolol is beschikbaar in tabletvorm en in capsules met vertraagde afgifte. Neem de tabletten in met een half glas water. De capsules moet u in z’n geheel doorslikken met een beetje water, zonder te kauwen.

  U mag atenolol op elk moment van de dag innemen, echter u verkleint de kans op vergeten als u atenolol elke dag op dezelfde tijd inneemt. Als u slechts één dosis per dag heeft voorgeschreven, wordt aangeraden deze ’s ochtends bij het ontbijt in te nemen. Als u atenolol gebruikt voor angsten zoals examenvrees, neem dan het medicijn een half uur tot twee uur vóór de prestatie in. Ook kunt u de dag ervoor een dosis innemen.

   

  Wat te doen als u een dosis vergeten bent? Als u atenolol één keer per dag gebruikt: Duurt het langer dan 8 uur voordat u atenolol weer zou moeten innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 8 uur? Sla de vergeten dosis over.

  Als u atenolol 2 keer per dag gebruikt: Duurt het langer dan 4 uur voordat u atenolol weer zou moeten innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 4 uur? Sla de vergeten dosis over.

   

  Hoe lang u atenolol moet innemen is afhankelijk van waarvoor u het medicijn gebruikt. Uw arts geeft u hier meer informatie over. Over het algemeen kan van het volgende worden uitgegaan.

  • Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig en waarschijnlijk levenslang.
  • Ook bij hartkrampen, hartritmestoornissen en het voorkomen van een hartinfarct moet u dit medicijn langdurig gebruiken.
  • Atenolol is meestal tijdelijk nodig om de hartkloppingen door de verhoogde schildklierwerking te stoppen. Als de schildklierfunctie weer normaal is, zal ook het hartritme normaal worden en is atenolol niet meer nodig.
  • Bij het ouder worden neemt het aantal migraineaanvallen meestal af, waardoor u atenolol wellicht niet meer nodig hebt. Vrouwen die last hebben van hormonale migraine rond de menstruatie moeten atenolol drie dagen vóór de eerste dag van de menstruatie innemen tot aan het einde van de menstruatie.
  • Het gebruik bij essentiële tremor is tevens langdurig.
  • In geval van angsten zoals examenvrees of plankenkoorts wordt atenolol eenmalig gebruikt vlak vóór het examen of de prestatie, en eventueel een dag ervoor.
   
 • Wat zijn de bijwerkingen van Atenolol?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook atenolol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Atenolol zijn:

  • Vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Koude handen en voeten
  • Slaapstoornissen
  • Maag- en darmklachten
  • Droge ogen

  U kunt wat vermoeider, trager en duizelig zijn als u dit middel gebruikt. Ook kunt u last krijgen van benauwdheid, vooral als u astma heeft. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft. Koude handen en voeten kunnen ontstaan doordat de bloedvaten in de huid niet goed reageren op kou. Slaapstoornissen kunnen zijn: moeite met inslapen en nachtmerries. Maag- en darmklachten zoals misselijkheid en diarree kunnen vooral in het begin optreden. Neem atenolol samen met wat eten in, als u hier veel last van heeft. Tot slot kunnen uw slijmvliezen droger zijn, wat kan leiden tot droge ogen en mond. U kunt er in dit geval voor kiezen om uw bril te dragen in plaats van contactlenzen als deze irriteren. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

   

 • Heeft Atenolol een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Ja, Atenolol heeft een wisselwerking met andere geneesmiddelen. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

  • Andere bloeddrukverlagende medicijnen
  • Pijnstillers van het NSAID-type
  • Bepaalde antidepressiva
  • Alfablokkers
  • Bloedglucoseverlagende middelen
  • Adrenaline-injecties

  Vermeld het tijdens het consult met uw behandelende arts als u een van deze medicijnen gebruikt.

   

 • Kan ik Atenolol krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit atenolol zonder recept van een arts.

   

 • Wanneer gebruikt u Atenolol?

   

  Atenolol wordt onder andere voorgeschreven bij:

  • Hoge bloeddruk
  • Migraine
  • Hartkrampen
  • Hartritmestoornissen
  • Hartinfarct
  • Essentiële tremor
  • Angsten
  • Te snel werkende schildklier

   

  Een te hoge bloeddruk betekent dat het bloed te krachtig door de bloedvaten stroomt. Mensen met een te hoge bloeddruk merken hier in het algemeen niks van, echter het is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten verhogen namelijk de kans op hartaandoeningen, zoals een herseninfarct en hartziekten, zoals hartfalen. Voor het behandelen van een te hoge bloeddruk schrijven artsen vaak eerst een plastablet of een bètablokker voor. Bètablokkers vertragen de hartslag zodat het hart het bloed niet te snel rondpompt. Als gevolg hiervan daalt de bloeddruk.

  Mensen met migraine hebben last van pijnlijke, bonzende hoofdpijn, misselijkheid en zijn vaak gevoeliger voor licht en geluid. Een aanval kan een aantal uur maar ook een dag of langer duren. Bij een migraineaanval vernauwen de bloedvaten in het hoofd zich, waarna ze zich plotseling weer verwijden. Dit leidt tot de kenmerkende klachten. Artsen speculeren dat atenolol adrenaline blokkeert, het hormoon dat we aanmaken als we te maken krijgen met gevaar of stress. Zodra adrenaline in het bloed komt, bindt het zich aan bloedvaten rondom de hersenen, waardoor deze zich vernauwen. Atenolol zorgt ervoor dat adrenaline zich niet aan de bloedvaten kan binden, waardoor de bloedvaten zich ontspannen en er voldoende bloed naar de hersenen kan stromen. Om aanvallen te voorkomen, moet u atenolol dagelijks innemen.

   

  In het geval van hartkrampen (angina pectoris) heeft u last van een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst, wat kan uitstralen naar de arm en schouder. Deze krampen ontstaan op momenten dat het hart hard moet werken, zoals bij stress, heftige emoties, inspanning of een zware maaltijd. De voornaamste oorzaak van hartkrampen is een vernauwing van de kransslagaderen, dit zijn bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Hierdoor krijgt de hartspier minder bloed en dus minder zuurstof, wat de klachten veroorzaakt. Atenolol vertraagt de hartslag waardoor het hart minder zuurstof nodig heeft. Zo wordt de kans op hartkrampen verkleind.

  Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan of te snel kloppen. U merkt dit aan een onregelmatige hartslag, duizeligheid, kortademigheid en een gejaagd of angstig gevoel. Oorzaken kunnen zijn; een beschadigde hartspier of een te snel werkende schildklier, maar vaak is de oorzaak onbekend. Atenolol zorgt ervoor dat uw hartslag vertraagt en regelmatiger wordt.

  Een hartinfarct ontstaat doordat één of meerdere kransslagaders afgesloten worden waardoor een deel van de hartspier te weinig bloed en zuurstof krijgt en afsterft. Doordat er een stukje van een hartspier ontbreekt, kan het hart minder krachtig pompen, wat weer kan leiden tot hartfalen. Atenolol reguleert de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte waardoor het hart weer kan herstellen.

   

  Een essentiële tremor wil zeggen trillen of beven van het lichaam. Uw spieren worden snel samengetrokken zonder dat u hier iets aan kunt doen. Atenolol remt de overmatige prikkels die de trilbewegingen veroorzaken.

  Atenolol wordt ook voorgeschreven om ernstige angsten zoals examenvrees te behandelen. Als u last heeft van extreme spanning, zoals een snel kloppend hart, transpiratie en trillende handen en als dit uw prestaties beïnvloedt, dan kan een arts atenolol voorschrijven. Atenolol vertraagt uw hartslag en vermindert het trillen.

  Tot slot kan atenolol voorgeschreven worden bij een te snel werkende schildklier. Dit kan verschillende klachten geven, zoals: zweten, diarree, afvallen en een snelle hartslag of hartkloppingen. Door met atenolol het hartritme te vertragen, wordt tevens de werking van de schildklier geremd.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  De doseringen zijn afhankelijk van de reden voor het gebruik van atenolol. Bij een te hoge bloeddruk wordt normaal gesproken slechts één dosis per dag voorgeschreven. Bij onvoldoende bloeddrukdaling kan de dosering verdubbeld worden. Bij ouderen wordt vaak gekozen voor een lagere startdosis en geleidelijkere dosistoename.

   

 • Wanneer mag u Atenolol niet gebruiken?

   

  De volgende personen mogen atenolol niet gebruiken:

  • Vrouwen die zwanger zijn of binnenkort willen worden
  • Vrouwen die borstvoeding geven
  • Mensen die last hebben van onbehandelde hartfalen
  • Mensen met astma en andere obstructieve longaandoeningen
  • Mensen met ernstig verhoogde bloeddruk
  • Mensen met een voorgeschiedenis van psoriasis
  • Als u overgevoelig bent voor atenolol of een van de hulpstoffen
  • Kinderen
  • Mensen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie

  Vrouwen die zwanger zijn mogen atenolol niet gebruiken omdat er een risico bestaat op bijwerkingen bij het ongeboren kind, zoals een lage bloeddruk, lage hartslag en moeite met ademhalen. Ook wordt atenolol overgedragen in de moedermelk, waardoor borstvoeding geven wordt afgeraden.

   

  Een mogelijke bijwerking van atenolol is duizeligheid, vooral gedurende de eerste dagen dat u het medicijn neemt. Uw lichaam is dan namelijk nog niet gewend aan de lagere bloeddruk. Gedurende deze periode kunt u daarom het beste niet autorijden. Meestal verdwijnen de klachten na een paar dagen, waarna u weer deel kunt nemen aan het verkeer. Ga echter niet autorijden als de klachten aanhouden.

  Alcohol zorgt ervoor dat de bloedvaten verwijden, waardoor uw duizeligheid kan toenemen. Drink daarom vooral de eerste weken met mate zodat u rustig kunt wennen. Over het algemeen kunt u echter een paar glazen wijn per week drinken. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van eten.

   

 • Waar kan ik atenolol kopen?

   

  Atenolol is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Atenolol (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/atenolol (bekeken op 05 september 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (29 september 2017), Atenolol (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/atenolol#mag-ik-zomaar-met-dit-medicijn-stoppen (bekeken op 05 september 2019).

   

 • Wat is Atenolol?

   

  Atenolol is een bètablokker die de hartslag vertraagt, de zuurstofbehoefte vermindert en de bloeddruk verlaagt.

   

 • Wanneer gebruikt u Atenolol?

   

  Atenolol wordt onder andere voorgeschreven bij:

  • Hoge bloeddruk
  • Migraine
  • Hartkrampen
  • Hartritmestoornissen
  • Hartinfarct
  • Essentiële tremor
  • Angsten
  • Te snel werkende schildklier

   

  Een te hoge bloeddruk betekent dat het bloed te krachtig door de bloedvaten stroomt. Mensen met een te hoge bloeddruk merken hier in het algemeen niks van, echter het is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten verhogen namelijk de kans op hartaandoeningen, zoals een herseninfarct en hartziekten, zoals hartfalen. Voor het behandelen van een te hoge bloeddruk schrijven artsen vaak eerst een plastablet of een bètablokker voor. Bètablokkers vertragen de hartslag zodat het hart het bloed niet te snel rondpompt. Als gevolg hiervan daalt de bloeddruk.

  Mensen met migraine hebben last van pijnlijke, bonzende hoofdpijn, misselijkheid en zijn vaak gevoeliger voor licht en geluid. Een aanval kan een aantal uur maar ook een dag of langer duren. Bij een migraineaanval vernauwen de bloedvaten in het hoofd zich, waarna ze zich plotseling weer verwijden. Dit leidt tot de kenmerkende klachten. Artsen speculeren dat atenolol adrenaline blokkeert, het hormoon dat we aanmaken als we te maken krijgen met gevaar of stress. Zodra adrenaline in het bloed komt, bindt het zich aan bloedvaten rondom de hersenen, waardoor deze zich vernauwen. Atenolol zorgt ervoor dat adrenaline zich niet aan de bloedvaten kan binden, waardoor de bloedvaten zich ontspannen en er voldoende bloed naar de hersenen kan stromen. Om aanvallen te voorkomen, moet u atenolol dagelijks innemen.

   

  In het geval van hartkrampen (angina pectoris) heeft u last van een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst, wat kan uitstralen naar de arm en schouder. Deze krampen ontstaan op momenten dat het hart hard moet werken, zoals bij stress, heftige emoties, inspanning of een zware maaltijd. De voornaamste oorzaak van hartkrampen is een vernauwing van de kransslagaderen, dit zijn bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Hierdoor krijgt de hartspier minder bloed en dus minder zuurstof, wat de klachten veroorzaakt. Atenolol vertraagt de hartslag waardoor het hart minder zuurstof nodig heeft. Zo wordt de kans op hartkrampen verkleind.

  Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan of te snel kloppen. U merkt dit aan een onregelmatige hartslag, duizeligheid, kortademigheid en een gejaagd of angstig gevoel. Oorzaken kunnen zijn; een beschadigde hartspier of een te snel werkende schildklier, maar vaak is de oorzaak onbekend. Atenolol zorgt ervoor dat uw hartslag vertraagt en regelmatiger wordt.

  Een hartinfarct ontstaat doordat één of meerdere kransslagaders afgesloten worden waardoor een deel van de hartspier te weinig bloed en zuurstof krijgt en afsterft. Doordat er een stukje van een hartspier ontbreekt, kan het hart minder krachtig pompen, wat weer kan leiden tot hartfalen. Atenolol reguleert de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte waardoor het hart weer kan herstellen.

   

  Een essentiële tremor wil zeggen trillen of beven van het lichaam. Uw spieren worden snel samengetrokken zonder dat u hier iets aan kunt doen. Atenolol remt de overmatige prikkels die de trilbewegingen veroorzaken.

  Atenolol wordt ook voorgeschreven om ernstige angsten zoals examenvrees te behandelen. Als u last heeft van extreme spanning, zoals een snel kloppend hart, transpiratie en trillende handen en als dit uw prestaties beïnvloedt, dan kan een arts atenolol voorschrijven. Atenolol vertraagt uw hartslag en vermindert het trillen.

  Tot slot kan atenolol voorgeschreven worden bij een te snel werkende schildklier. Dit kan verschillende klachten geven, zoals: zweten, diarree, afvallen en een snelle hartslag of hartkloppingen. Door met atenolol het hartritme te vertragen, wordt tevens de werking van de schildklier geremd.

   

 • Hoe gebruikt u Atenolol?

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel atenolol u moet innemen, is afhankelijk van waarvoor het medicijn gebruikt wordt. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter. Atenolol is beschikbaar in tabletvorm en in capsules met vertraagde afgifte. Neem de tabletten in met een half glas water. De capsules moet u in z’n geheel doorslikken met een beetje water, zonder te kauwen.

  U mag atenolol op elk moment van de dag innemen, echter u verkleint de kans op vergeten als u atenolol elke dag op dezelfde tijd inneemt. Als u slechts één dosis per dag heeft voorgeschreven, wordt aangeraden deze ’s ochtends bij het ontbijt in te nemen. Als u atenolol gebruikt voor angsten zoals examenvrees, neem dan het medicijn een half uur tot twee uur vóór de prestatie in. Ook kunt u de dag ervoor een dosis innemen.

   

  Wat te doen als u een dosis vergeten bent? Als u atenolol één keer per dag gebruikt: Duurt het langer dan 8 uur voordat u atenolol weer zou moeten innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 8 uur? Sla de vergeten dosis over.

  Als u atenolol 2 keer per dag gebruikt: Duurt het langer dan 4 uur voordat u atenolol weer zou moeten innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 4 uur? Sla de vergeten dosis over.

   

  Hoe lang u atenolol moet innemen is afhankelijk van waarvoor u het medicijn gebruikt. Uw arts geeft u hier meer informatie over. Over het algemeen kan van het volgende worden uitgegaan.

  • Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig en waarschijnlijk levenslang.
  • Ook bij hartkrampen, hartritmestoornissen en het voorkomen van een hartinfarct moet u dit medicijn langdurig gebruiken.
  • Atenolol is meestal tijdelijk nodig om de hartkloppingen door de verhoogde schildklierwerking te stoppen. Als de schildklierfunctie weer normaal is, zal ook het hartritme normaal worden en is atenolol niet meer nodig.
  • Bij het ouder worden neemt het aantal migraineaanvallen meestal af, waardoor u atenolol wellicht niet meer nodig hebt. Vrouwen die last hebben van hormonale migraine rond de menstruatie moeten atenolol drie dagen vóór de eerste dag van de menstruatie innemen tot aan het einde van de menstruatie.
  • Het gebruik bij essentiële tremor is tevens langdurig.
  • In geval van angsten zoals examenvrees of plankenkoorts wordt atenolol eenmalig gebruikt vlak vóór het examen of de prestatie, en eventueel een dag ervoor.
   
 • Welke doseringen zijn er?

   

  De doseringen zijn afhankelijk van de reden voor het gebruik van atenolol. Bij een te hoge bloeddruk wordt normaal gesproken slechts één dosis per dag voorgeschreven. Bij onvoldoende bloeddrukdaling kan de dosering verdubbeld worden. Bij ouderen wordt vaak gekozen voor een lagere startdosis en geleidelijkere dosistoename.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Atenolol?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook atenolol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Atenolol zijn:

  • Vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Koude handen en voeten
  • Slaapstoornissen
  • Maag- en darmklachten
  • Droge ogen

  U kunt wat vermoeider, trager en duizelig zijn als u dit middel gebruikt. Ook kunt u last krijgen van benauwdheid, vooral als u astma heeft. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft. Koude handen en voeten kunnen ontstaan doordat de bloedvaten in de huid niet goed reageren op kou. Slaapstoornissen kunnen zijn: moeite met inslapen en nachtmerries. Maag- en darmklachten zoals misselijkheid en diarree kunnen vooral in het begin optreden. Neem atenolol samen met wat eten in, als u hier veel last van heeft. Tot slot kunnen uw slijmvliezen droger zijn, wat kan leiden tot droge ogen en mond. U kunt er in dit geval voor kiezen om uw bril te dragen in plaats van contactlenzen als deze irriteren. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

   

 • Wanneer mag u Atenolol niet gebruiken?

   

  De volgende personen mogen atenolol niet gebruiken:

  • Vrouwen die zwanger zijn of binnenkort willen worden
  • Vrouwen die borstvoeding geven
  • Mensen die last hebben van onbehandelde hartfalen
  • Mensen met astma en andere obstructieve longaandoeningen
  • Mensen met ernstig verhoogde bloeddruk
  • Mensen met een voorgeschiedenis van psoriasis
  • Als u overgevoelig bent voor atenolol of een van de hulpstoffen
  • Kinderen
  • Mensen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie

  Vrouwen die zwanger zijn mogen atenolol niet gebruiken omdat er een risico bestaat op bijwerkingen bij het ongeboren kind, zoals een lage bloeddruk, lage hartslag en moeite met ademhalen. Ook wordt atenolol overgedragen in de moedermelk, waardoor borstvoeding geven wordt afgeraden.

   

  Een mogelijke bijwerking van atenolol is duizeligheid, vooral gedurende de eerste dagen dat u het medicijn neemt. Uw lichaam is dan namelijk nog niet gewend aan de lagere bloeddruk. Gedurende deze periode kunt u daarom het beste niet autorijden. Meestal verdwijnen de klachten na een paar dagen, waarna u weer deel kunt nemen aan het verkeer. Ga echter niet autorijden als de klachten aanhouden.

  Alcohol zorgt ervoor dat de bloedvaten verwijden, waardoor uw duizeligheid kan toenemen. Drink daarom vooral de eerste weken met mate zodat u rustig kunt wennen. Over het algemeen kunt u echter een paar glazen wijn per week drinken. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van eten.

   

 • Heeft Atenolol een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Ja, Atenolol heeft een wisselwerking met andere geneesmiddelen. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

  • Andere bloeddrukverlagende medicijnen
  • Pijnstillers van het NSAID-type
  • Bepaalde antidepressiva
  • Alfablokkers
  • Bloedglucoseverlagende middelen
  • Adrenaline-injecties

  Vermeld het tijdens het consult met uw behandelende arts als u een van deze medicijnen gebruikt.

   

 • Waar kan ik atenolol kopen?

   

  Atenolol is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Kan ik Atenolol krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit atenolol zonder recept van een arts.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Atenolol (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/atenolol (bekeken op 05 september 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (29 september 2017), Atenolol (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/atenolol#mag-ik-zomaar-met-dit-medicijn-stoppen (bekeken op 05 september 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters