Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Competact bevat als werkzame stoffen metformine en pioglitazon. Dit medicijn wordt voorgeschreven bij diabetes mellitus type 2.

Competact wordt niet verkocht in België. U kunt wel een consult aanvragen voor Diabetes - Suikerziekte.

 • Wat is Competact?

  Competact is een medicijn dat het glucosegehalte (suikerspiegel) van het bloed verlaagt. Dit geneesmiddel is samengesteld uit twee werkzame stoffen:

  • Metformine zorgt ervoor dat er meer glucose wordt opgenomen door de spieren en de lever;
  • Pioglitazon bevordert de opname van glucose in lichaamscellen en voorkomt dat de lever teveel glucose afgeeft aan het bloed.

  De combinatie van deze medicijnen in Competact zorgt voor een daling van de bloedsuikerspiegel. U kunt Competact bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Competact?

  Competact tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt met wat water. Om maagdarmklachten te voorkomen kan dit geneesmiddel tijdens of vlak na de maaltijd worden ingenomen. Bent u Competact vergeten in te nemen? Dan kunt u dat alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid Competact in om de gemiste dosis te compenseren.

 • Bijwerkingen

  Het gebruik van Competact kan soms bijwerkingen veroorzaken. De bijwerkingen die over dit geneesmiddel zijn gemeld, zijn onder andere:

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree, winderigheid. Deze klachten verdwijnen doorgaans na enkele dagen;
  • Verandering van eetlust, smaakstoornissen;
  • Wazig zicht: dit komt doordat de ogen moeten wennen aan het verlaagde glucosegehalte van het bloed. Deze bijwerking verdwijnt na enige tijd.

  Raadpleeg de bijsluiter voor overige bijwerkingen en waarschuwingen.

 • Zwangerschap/rijvaardigheid/alcohol

  Competact mag niet worden gebruikt tijdens een zwangerschap of het geven van borstvoeding, tenzij een arts anders adviseert. Competact heeft geen invloed op uw reactievermogen, maar kan wel tijdelijk oogklachten veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u niet goed kunt zien. Alcohol kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden waardoor deze te laag kan worden (hypo). Bovendien kan alcohol in combinatie met dit medicijn een melkzuuracidose veroorzaken. Dit is een ernstige bijwerking waarbij sprake is van braken, diarree en zelfs bewustzijnsverlies. Matig of staak uw alcoholgebruik om dit te voorkomen.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Competact wordt voorgeschreven aan patiënten met diabetes mellitus type 2: een vorm van suikerziekte waarbij de lever en spieren minder gevoelig zijn voor insuline, waardoor het glucosegehalte van het bloed stijgt. Een te hoog bloedsuikergehalte zorgt voor klachten als dorst, vermoeidheid, wazig zien en veel moeten plassen. Bovendien kan een te hoog bloedsuikergehalte de organen beschadigen. Competact verlaagt het bloedsuikergehalte en vermindert de symptomen die bij type-2 diabetes horen.

 • Dosering

  Competact is beschikbaar in een verpakking van 56 tabletten. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen: tweemaal daags 1 tablet.

  Een arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken. Wijk niet af van de voorgeschreven dosering.

 • Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

  Dit geneesmiddel is niet voor iedereen geschikt. Gebruik Competact bijvoorbeeld niet als u:

  • Overgevoelig bent voor pioglitazon, metformine of een van de gebruikte hulpstoffen;
  • Last heeft (gehad) van hartfalen of onlangs een hartaanval heeft gehad;
  • Ernstige problemen heeft met de bloedsomloop;
  • Veel alcohol gebruikt;
  • Lijdt aan diabetische ketoacidose, blaaskanker, nierproblemen of een ernstige infectie.

  Overleg met een arts over het gebruik van Competact als u last heeft van andere gezondheidsproblemen of als u medicijnen gebruikt. In de bijsluiter is meer informatie te vinden over de contra-indicaties.

 • Wat is Competact?

  Competact is een medicijn dat het glucosegehalte (suikerspiegel) van het bloed verlaagt. Dit geneesmiddel is samengesteld uit twee werkzame stoffen:

  • Metformine zorgt ervoor dat er meer glucose wordt opgenomen door de spieren en de lever;
  • Pioglitazon bevordert de opname van glucose in lichaamscellen en voorkomt dat de lever teveel glucose afgeeft aan het bloed.

  De combinatie van deze medicijnen in Competact zorgt voor een daling van de bloedsuikerspiegel. U kunt Competact bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Competact wordt voorgeschreven aan patiënten met diabetes mellitus type 2: een vorm van suikerziekte waarbij de lever en spieren minder gevoelig zijn voor insuline, waardoor het glucosegehalte van het bloed stijgt. Een te hoog bloedsuikergehalte zorgt voor klachten als dorst, vermoeidheid, wazig zien en veel moeten plassen. Bovendien kan een te hoog bloedsuikergehalte de organen beschadigen. Competact verlaagt het bloedsuikergehalte en vermindert de symptomen die bij type-2 diabetes horen.

 • Hoe gebruikt u Competact?

  Competact tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt met wat water. Om maagdarmklachten te voorkomen kan dit geneesmiddel tijdens of vlak na de maaltijd worden ingenomen. Bent u Competact vergeten in te nemen? Dan kunt u dat alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid Competact in om de gemiste dosis te compenseren.

 • Dosering

  Competact is beschikbaar in een verpakking van 56 tabletten. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen: tweemaal daags 1 tablet.

  Een arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken. Wijk niet af van de voorgeschreven dosering.

 • Bijwerkingen

  Het gebruik van Competact kan soms bijwerkingen veroorzaken. De bijwerkingen die over dit geneesmiddel zijn gemeld, zijn onder andere:

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree, winderigheid. Deze klachten verdwijnen doorgaans na enkele dagen;
  • Verandering van eetlust, smaakstoornissen;
  • Wazig zicht: dit komt doordat de ogen moeten wennen aan het verlaagde glucosegehalte van het bloed. Deze bijwerking verdwijnt na enige tijd.

  Raadpleeg de bijsluiter voor overige bijwerkingen en waarschuwingen.

 • Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

  Dit geneesmiddel is niet voor iedereen geschikt. Gebruik Competact bijvoorbeeld niet als u:

  • Overgevoelig bent voor pioglitazon, metformine of een van de gebruikte hulpstoffen;
  • Last heeft (gehad) van hartfalen of onlangs een hartaanval heeft gehad;
  • Ernstige problemen heeft met de bloedsomloop;
  • Veel alcohol gebruikt;
  • Lijdt aan diabetische ketoacidose, blaaskanker, nierproblemen of een ernstige infectie.

  Overleg met een arts over het gebruik van Competact als u last heeft van andere gezondheidsproblemen of als u medicijnen gebruikt. In de bijsluiter is meer informatie te vinden over de contra-indicaties.

 • Zwangerschap/rijvaardigheid/alcohol

  Competact mag niet worden gebruikt tijdens een zwangerschap of het geven van borstvoeding, tenzij een arts anders adviseert. Competact heeft geen invloed op uw reactievermogen, maar kan wel tijdelijk oogklachten veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u niet goed kunt zien. Alcohol kan uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden waardoor deze te laag kan worden (hypo). Bovendien kan alcohol in combinatie met dit medicijn een melkzuuracidose veroorzaken. Dit is een ernstige bijwerking waarbij sprake is van braken, diarree en zelfs bewustzijnsverlies. Matig of staak uw alcoholgebruik om dit te voorkomen.

Bijsluiters