Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Eklira Genuair

Eklira Genuair

Omschrijving

Eklira Genuair is een luchtwegverwijder en helpt bij COPD. Ademhalen gaat makkelijker en de hoestklachten verminderen.

Eklira Genuair is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor COPD.

 • Wat is Eklira Genuair?

  Eklira Genuair is een luchtwegverwijder. De werkzame stof in dit geneesmiddel is aclidinium, een middel dat de luchtwegen ontspant zodat ademhalen makkelijker gaat en klachten als hoesten en benauwdheid afnemen. U kunt Eklira Genuair bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Eklira Genuair?

  Eklira Genuair is een inhalatiemedicijn, ook wel een 'pufje' genoemd. U ademt het medicijn in met behulp van de inhalator. De inhalator bevat 30 tot 60 eenheidsdoses. Houd bij het inhaleren de volgende stappen aan:

  • Verwijder de beschermkap van de inhalator;
  • Druk de groene knop één keer in. Hierdoor komt een dosis poeder vrij;
  • Adem helemaal uit (niet in de richting van de inhalator!) en plaats uw lippen dan pas rond het mondstuk;
  • Inhaleer krachtig en diep door de inhalator. Het poeder komt hierdoor rechtstreeks in uw luchtwegen.
  • Houd de adem vijf tot tien tellen in, zodat het medicijn goed kan inwerken. Adem daarna rustig weer uit.
  • Plaats de beschermdop weer op het mondstuk.
  • Spoel de mond met wat water om restjes poeder te verwijderen. Neem daarna een slok water.

  In de bijsluiter staat uitgebreid beschreven hoe u de inhalator moet gebruiken.

 • Bijwerkingen

  Hoewel Eklira Genuair meestal probleemloos wordt verdragen, kunnen er bij het gebruik van dit medicijn bijwerkingen optreden, zoals:

  • Hoofdpijn;
  • Neusbijholteontsteking;
  • Verkoudheid;
  • Hoesten;
  • Diarree;
  • Droge mond;
  • Misselijkheid;
  • Duizeligheid.

  Als u last krijgt van deze of andere bijwerkingen, overleg dan met een arts. In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Eklira Genuair niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij een arts anders adviseert. Dit medicijn kan soms bijwerkingen als duizeligheid geven. Neem geen deel aan het verkeer als u last heeft van klachten waardoor u niet snel kunt reageren. Er geldt geen waarschuwing wat betreft het gebruik van sterke drank.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij COPD (chronisch obstructieve longziekte). Bij deze aandoening zijn de luchtwegen blijvend beschadigd. De symptomen die voorkomen bij COPD zijn onder andere benauwdheid, kortademigheid en hoesten. Eklira Genuair zorgt ervoor dat de luchtwegen wat wijder worden. Dit vermindert de klachten. De werking van het medicijn houdt tot twaalf uur lang aan.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders bepaalt, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen: tweemaal daags ('s ochtends en 's avonds) 1 inhalatie.

  Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. 
  Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Eklira Genuair is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit inhalatiemedicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor aclidinium of een van de gebruikte hulpstoffen;
  • Overgevoelig bent voor atropine of andere luchtwegverwijdende medicijnen die hierop gebaseerd zijn.

  Wees extra voorzichtig met dit medicijn als u lijdt aan gezondheidsproblemen als astma, glaucoom, prostaatproblemen of een hartaandoening. In de bijsluiter leest u meer over dit onderwerp. Meld het aan een arts als u medicijnen gebruikt of gezondheidsklachten heeft. Een arts weet of u Eklira Genuair mag gebruiken.

 • Wat is Eklira Genuair?

  Eklira Genuair is een luchtwegverwijder. De werkzame stof in dit geneesmiddel is aclidinium, een middel dat de luchtwegen ontspant zodat ademhalen makkelijker gaat en klachten als hoesten en benauwdheid afnemen. U kunt Eklira Genuair bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij COPD (chronisch obstructieve longziekte). Bij deze aandoening zijn de luchtwegen blijvend beschadigd. De symptomen die voorkomen bij COPD zijn onder andere benauwdheid, kortademigheid en hoesten. Eklira Genuair zorgt ervoor dat de luchtwegen wat wijder worden. Dit vermindert de klachten. De werking van het medicijn houdt tot twaalf uur lang aan.

 • Hoe gebruikt u Eklira Genuair?

  Eklira Genuair is een inhalatiemedicijn, ook wel een 'pufje' genoemd. U ademt het medicijn in met behulp van de inhalator. De inhalator bevat 30 tot 60 eenheidsdoses. Houd bij het inhaleren de volgende stappen aan:

  • Verwijder de beschermkap van de inhalator;
  • Druk de groene knop één keer in. Hierdoor komt een dosis poeder vrij;
  • Adem helemaal uit (niet in de richting van de inhalator!) en plaats uw lippen dan pas rond het mondstuk;
  • Inhaleer krachtig en diep door de inhalator. Het poeder komt hierdoor rechtstreeks in uw luchtwegen.
  • Houd de adem vijf tot tien tellen in, zodat het medicijn goed kan inwerken. Adem daarna rustig weer uit.
  • Plaats de beschermdop weer op het mondstuk.
  • Spoel de mond met wat water om restjes poeder te verwijderen. Neem daarna een slok water.

  In de bijsluiter staat uitgebreid beschreven hoe u de inhalator moet gebruiken.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders bepaalt, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen: tweemaal daags ('s ochtends en 's avonds) 1 inhalatie.

  Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. 
  Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Bijwerkingen

  Hoewel Eklira Genuair meestal probleemloos wordt verdragen, kunnen er bij het gebruik van dit medicijn bijwerkingen optreden, zoals:

  • Hoofdpijn;
  • Neusbijholteontsteking;
  • Verkoudheid;
  • Hoesten;
  • Diarree;
  • Droge mond;
  • Misselijkheid;
  • Duizeligheid.

  Als u last krijgt van deze of andere bijwerkingen, overleg dan met een arts. In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Eklira Genuair is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit inhalatiemedicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor aclidinium of een van de gebruikte hulpstoffen;
  • Overgevoelig bent voor atropine of andere luchtwegverwijdende medicijnen die hierop gebaseerd zijn.

  Wees extra voorzichtig met dit medicijn als u lijdt aan gezondheidsproblemen als astma, glaucoom, prostaatproblemen of een hartaandoening. In de bijsluiter leest u meer over dit onderwerp. Meld het aan een arts als u medicijnen gebruikt of gezondheidsklachten heeft. Een arts weet of u Eklira Genuair mag gebruiken.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Eklira Genuair niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij een arts anders adviseert. Dit medicijn kan soms bijwerkingen als duizeligheid geven. Neem geen deel aan het verkeer als u last heeft van klachten waardoor u niet snel kunt reageren. Er geldt geen waarschuwing wat betreft het gebruik van sterke drank.

Bijsluiters