Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Ademhalingsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Veelvoorkomende oorzaken zijn astma en COPD. Wanneer u deze aandoening(en) heeft is het belangrijk om de ze onder controle te krijgen en te houden. Langwerkende luchtwegverwijders kunnen worden ingezet als onderhoudsbehandeling bij beide aandoeningen. Daarnaast kunnen onstekingsremmers ingezet worden. Seretide bevat 2 verschillende stoffen die elk een van deze eigenschappen heeft.

 

Seretide is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Astma.

 • Wat is Seretide?

   

  Seretide vermindert de benauwdheid en voorkomt nieuwe aanvallen van benauwdheid. Het is een combinatiemedicijn met de werkzame stoffen salmeterol en fluticason. Salmeterol valt onder de langwerkende luchtwegverwijders. Het verwijdende effect werkt binnen 10 tot 60 minuten en ze werken 12 tot 24 uur lang. Fluticason is een corticosteroïd. Corticosteroïden werken hetzelfde als de hormonen die de bijnieren maken. Een van de werkingen is dat ze ontstekingsreacties remmen. En dat is precies wat flucticason doet naast dat het de luchtwegen beschermt tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken, vermindert het de ontstekingsreacties in de luchtwegen.

   

 • Hoe gebruikt u Seretide?

   

  Lees voor het gebruik van dit middel de bijsluiter. Volg het voorschrift van uw arts of apotheker goed op. Mocht u problemen ervaren bij het gebruik van dit middel of met vragen zitten, stel ze uw arts, apotheker of verpleegkundige.

  Seretide is er als aerosol met een inhalator en als diskus.

  De Seretide inhalator gebruikt u als volgt: 
   
  • Alvorens het medicijn te gebruiken, moet u de aerosol goed schudden. Haal het dopje eraf.
  • Controleer altijd of de mondaansluiting leeg en schoon is, dat er niet per ongeluk iets in het mondstuk zit.
  • Bij het eerste gebruik eerst een pufje van u af in de lucht spuiten.
  • Herhaal dit totdat de teller op de achterkant van de inhalator op 120 staat.
  • Nu eerst goed uitademen. Dan de aerosol tussen de tanden nemen en uw mond eromheen sluiten, diep inademen en tegelijkertijd op de aerosol drukken zodat er een pufje vrijkomt.
  • Houd de adem 10 seconden vast en adem dan langzaam uit. Adem niet in het mondstuk uit maar erbuiten.
  • Heeft de arts twee pufjes voorgeschreven, herhaal dan de procedure van het uitademen, inademen, vasthouden en weer uitademen.
  • Wacht een halve minuut tussen de dosissen. Daarna het dopje weer terug op de aerosol plaatsen, u hoort een klik.
  • Spoel uw mond of eet iets.
  • Maak de aerosol regelmatig schoon, zodat hij niet verstopt raakt.
  • Bij jonge kinderen wordt een voorkamer gebruikt.


  Wanneer de inhalator valt kan de teller terug gaan tellen. Wees hier alert op indien de inhalator per ongeluk is gevallen.

  De Seretide diskus werkt met blisters die Seretide in poedervorm bevatten.

  • De diskus heeft een teller. Zo kunt u zien wanneer u een nieuwe moet aanschaffen.
  • Wanneer u het schuifje van de diskus naar achteren klikt, komt er een dosis van het medicijn vrij in de diskus.
  • U legt uw mond om de opening van de diskus en u neemt de diskus tussen uw tanden.
  • Adem diep in en houd 10 seconden vast. Adem rustig uit.
  • Zijn er 2 pufjes voorgeschreven herhaal dan het uitademen, mond om de opening van de diskus enz.
  • Maak het mondstuk schoon.
  • Duw het hendeltje naar voren, u hoort een klik.
  • De diskus is gebruiksklaar.
  • Spoel uw mond. Voor jonge kinderen is de diskus niet geschikt.

   

  Wanneer u dit medicijn gebruikt zal uw arts u regelmatig controleren om te kijken of het middel effectief is. En ook of u het goed gebruikt. De arts streeft ernaar om de laagst mogelijke effectieve dosis te geven.

  Het kan 1-2 weken duren voor u wat van Seretide merkt, stop niet of verhoog het middel niet, omdat u denkt dat het niet of niet voldoende werkt.

  U mag Seretide niet zomaar stoppen of verminderen, dit moet altijd in nauw overleg met uw arts. Het moet zorgvuldig afgebouwd worden. Niet alleen kunnen de benauwdheidklachten terugkomen, maar een snelle verlaging kan ook leiden tot een acute bijniercrisis. Symptomen hiervan kunnen zijn: anorexie, buikpijn, gewichtsverlies, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, verlaagd bewustzijnsniveau, toevallen, te lage bloeddruk en te lage bloedsuiker.

  Bent u een dosis vergeten, wacht dan tot de volgende dosis volgens uw schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

   

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Seretide?

   

  Seretide heeft de volgende mogelijke bijwerkingen:

  • Doordat Seretide in de mond, keel en slokdarm na inhalatie kan achterblijven kunt u een schimmel infectie krijgen. U herkent dit door een witte aanslag. Ook kan heesheid, keelpijn, droge mond, een geïrriteerde mond en kriebelhoest voorkomen. Er is tevens een verhoogd risico op gaatjes in het gebit. Spoel daarom uw mond wanneer u klaar bent met inhaleren. Houd er een goede gebitsverzorging op na. Blijven de klachten aanhouden, raadpleeg dan een arts.
  • Hartkloppingen, versnelde hartslag en trillende handen. Deze klachten horen binnen enkele uren na gebruik over te gaan. Heeft u er na twee weken nog altijd last van na direct gebruik van dit medicijn, raadpleeg dan uw arts.
  • Hartritmestoornissen.
  • Hoofdpijn en duizeligheid.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk. In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of schakel de spoed eisende hulp in. U mag dit middel nooit meer gebruiken.
  • Benauwdheidsklachten direct wanneer u het medicijn gebruikt. Gebruik uw kortwerkende luchtwegverwijders om adem te krijgen en neem direct contact op met uw arts.
  • Longontsteking. De ademhalingsproblemen nemen toe met hoesten, kortademigheid, een snelle ademhaling, koorts, snelle hartslag, pijn bij diep inademen, slap of lusteloos gevoel en vermoeidheid. Neem contact op met uw arts.

   

  Fluticason een van de werkzame bestanddelen van Seretide is een corticosteroïd. Corticosteroïden werken als hormonen van de bijnieren. Ze kunnen bijwerkingen geven. De bijwerkingen zijn minder hevig bij inhalatie. Hoe langer u Seretide gebruikt hoe hoger het risico van bijwerkingen. Uw arts streeft ernaar om een zo laag mogelijk effectieve dosis te geven.

   

  Raadpleeg uw arts wanneer u de volgende bijwerkingen ervaart:

  • Verhoogde vatbaarheid voor infecties.
  • Dunne huid, de onderliggende weefsels zijn minder goed beschermt. Hierdoor kunt u eerder last krijgen van blauwe plekken striae.
  • Wondjes genezen minder goed en minder snel.
  • Een verhoogde kans op acne en overmatige haargroei, vooral in het gezicht.
  • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten.
  • Gewichtstoename.
  • Vollemaansgezicht.
  • Uitblijven van menstruatie.
  • Een verhoogde bloeddruk. Overleg met uw arts als u een hoge bloeddruk heeft of u dit middel kunt gebruiken.
  • Cataract.
  • Ontstaan van glaucoom of verergeren van glaucoom. Met mogelijke verschijnselen als: wazig zien, rood en /of gezwollen oog, misselijkheid, braken. Pijn aan het oog, of in het gezicht. Laat uw oogdruk meten.
  • Spierpijn en spierkramp.
  • Botontkalking.
  • Psychische klachten, zoals nervositeit, angst, rusteloosheid of hallucinaties, gedragsveranderingen en slaapstoornissen.
  • Maagklachten en gewrichtspijn.
  • Verschijnselen van suikerziekte. U merkt dit doordat u veel dorst heeft en veel moet plassen. Dit kan vooral voorkomen bij mensen boven de 75 jaar. Mensen met suikerziekte kunnen tijdens de behandeling meer insuline of bloedsuikerverlagende tabletten nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucosegehalte.
  • Achterblijven van de groei bij kinderen.


  Komt het middel in uw ogen spoel dan goed uit met koud water. Raadpleeg een arts.

   

 • Zijn er interacties met Seretide en andere medicijnen?

   

  Seretide kent interacties met de volgende medicijnen:

  • Bepaalde bètablokkers zoals Propranolol verzwakken de werking van Seretide.
  • Als u recent corticosteroïden via de mond, of toegediend per injectie heeft gehad, kan dit het risico verhogen dat dit geneesmiddel uw bijnier beïnvloedt.
  • Een te laag kalium gehalte kan eerder optreden bij gelijktijdig gebruik van plaspillen, corticosteroïden of theofylline; controleer de kaliumspiegel. Als gevolg van een te laag kalium kan het effect van digoxine worden versterkt en kunnen er hartritmestoornissen optreden.
  • Sommige geneesmiddelen voor de behandeling van een hiv-infectie zoals ritonavir, cobicistat-bevattende middelen. Ze kunnen de hoeveelheid fluticason of salmeterol in uw lichaam verhogen.
  • Geneesmiddelen voor de behandeling van infecties zoals ketoconazol, itraconazol en erytromycine.
  • Andere luchtwegverwijders (zoals salbutamol).


  Overleg met uw arts indien u zwanger wilt worden of zwanger bent of u Seretide mag gebruiken. Overleg ook als u borstvoeding wilt geven.

  U kunt met Seretide deelnemen aan het verkeer, u mag gewoon alles eten en u kunt alcohol nuttigen.

   

 • Kan ik Seretide zonder recept krijgen?

   

  U kunt Seretide uitsluitend op recept verkrijgen.

   

 • Wanneer wordt Seretide gebruikt?

   

  Seretide wordt voorgeschreven als onderhoudsbehandeling bij Astma en COPD. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease in het Engels en Chronische Obstructieve Long Ziekte in het Nederlands.

  Astma is een chronische aandoening van de longen. Zodra de luchtwegen geprikkeld worden door stoffen waarvoor iemand gevoelig is zwellen de slijmvliezen in de neus, keel en longen. Ze gaan daardoor meer vocht en slijm produceren. De spiertjes om de luchtwegen verkrampen, de luchtwegen worden smaller en u wordt benauwd, u kunt gaan hoesten en een piepende ademhaling krijgen. De ernst van de klachten bij astma en hoe vaak ze voorkomen kunnen sterk variëren per persoon maar ook bij een en dezelfde persoon.

  Bij COPD zijn de longen beschadigd. COPD is onder te verdelen in longemfyseem waarbij de longblaasjes langzaam verloren gaan en chronische bronchitis waarbij de bronchiën steeds ontstoken zijn. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd wat klachten veroorzaakt als hoesten en benauwdheid. Soms kan er plots een verergering van de aandoening optreden waarbij prednison en een antibiotica kuur nodig zijn en soms ook ziekenhuisopname.

  Bij deze aandoeningen is het belangrijk om ze onder controle te hebben. De combinatie van fluticason (ontstekingsremmende werking) en salmeterol (luchtwegverwijder) verbetert de conditie van de longen. Bij Astma worden de benauwdheidsaanvallen binnen 1 à 2 weken minder. Seretide wordt niet voorgeschreven bij een astma aanval het is immers een langwerkende luchtwegverwijder. Bij CPOD kan de combinatie fluticason en salmeterol ervoor zorgen dat klachten van benauwdheid verminderen de ontstekingen geremd worden en de opvlammingen van de ziekte verminderen. Met als voordeel dat er minder vaak prednison en antibiotica wordt voorgeschreven en opname in het ziekenhuis minder vaak nodig is.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Seretide 25/50 inhalator, Aerosol suspensie 25/50 microgram per dosis
  • Seretide 25/125 inhalator, Aerosol suspensie 25/125 microgram per dosis
  • Seretide 25/250 inhalator, Aerosol suspensie 25/250 microgram per dosis
  • Seretide Diskus 50 /100 microgram/dosis - inhalatiepoeder, voorverdeeld
  • Seretide Diskus 50 /250 microgram/dosis - inhalatiepoeder, voorverdeeld
  • Seretide Diskus 50 /500 microgram/dosis - inhalatiepoeder, voorverdeeld

   

 • Wanneer mag u Seretide niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

   

  U mag Seretide in de volgende gevallen niet gebruiken:

  • Wanneer u overgevoelig bent voor de werkzame stoffen salmeterol en fluticason of een van de andere bestanddelen.
  • Bij bepaalde hartritmestoornissen, waaronder het aangeboren verlengde QT-interval.


  Extra voorzichtigheid is geboden bij:

  • een overactieve schildklier;
  • hoge bloeddruk;
  • suikerziekte ;
  • te laag kaliumgehalte in uw bloed;
  • tuberculose als u dit heeft of in het verleden gehad heeft, of andere longinfecties.

   

 • Waar kunt u Seretide kopen?

   

  U kunt Seretide in de apotheek kopen.

   

 • Bronvermelding

   

  Apotheek.nl. (Laatste bijgewerkt op 22 mei 2018). Wanneer wordt Seretide gebruikt? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/salmeterol-inhalatie?product=serevent#wat-doet-salmeterol-inhalatie-en-waarbij-gebruik-ik-het (Bekeken op 5 juli 2019).

  Longfonds. (z.d.).Wat is astma? Beschikbaar op: https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 2 juli 2019).

  Longfonds. (z.d.).Wat is COPD? Beschikbaar op:

  https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 2 juli 2019).

  Cyberpoli.nl. (z.d.). Wat is verneveling? Beschikbaar op: https://www.cyberpoli.nl/astma/faq/592 (bekeken op 2 juli 2019).

  Bernhoven. (z.d.). Langwerkende luchtwegverwijders. Beschikbaar op: https://www.bernhoven.nl/home-patientenfolders/folders-longgeneeskunde/medicijnen-bij-astma-en-copd/ (Bekeken op 5 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Interacties van Seretide. Beschikbaar op:

  https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/s/salmeterol_fluticason#interacties (Bekeken op 5 juli 2019).

  Encyclopedie medico info. (z.d.). Corticosteroïden. Beschikbaar op: https://encyclopedie.medicinfo.nl/corticosteroiden (Bekeken op 5 juli 2019).

  Fagg. (Laatst bijgewerkt op 6 juli 2019). Doseringen Seretide. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 6 juli 2019).

   

 • Wat is Seretide?

   

  Seretide vermindert de benauwdheid en voorkomt nieuwe aanvallen van benauwdheid. Het is een combinatiemedicijn met de werkzame stoffen salmeterol en fluticason. Salmeterol valt onder de langwerkende luchtwegverwijders. Het verwijdende effect werkt binnen 10 tot 60 minuten en ze werken 12 tot 24 uur lang. Fluticason is een corticosteroïd. Corticosteroïden werken hetzelfde als de hormonen die de bijnieren maken. Een van de werkingen is dat ze ontstekingsreacties remmen. En dat is precies wat flucticason doet naast dat het de luchtwegen beschermt tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken, vermindert het de ontstekingsreacties in de luchtwegen.

   

 • Wanneer wordt Seretide gebruikt?

   

  Seretide wordt voorgeschreven als onderhoudsbehandeling bij Astma en COPD. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease in het Engels en Chronische Obstructieve Long Ziekte in het Nederlands.

  Astma is een chronische aandoening van de longen. Zodra de luchtwegen geprikkeld worden door stoffen waarvoor iemand gevoelig is zwellen de slijmvliezen in de neus, keel en longen. Ze gaan daardoor meer vocht en slijm produceren. De spiertjes om de luchtwegen verkrampen, de luchtwegen worden smaller en u wordt benauwd, u kunt gaan hoesten en een piepende ademhaling krijgen. De ernst van de klachten bij astma en hoe vaak ze voorkomen kunnen sterk variëren per persoon maar ook bij een en dezelfde persoon.

  Bij COPD zijn de longen beschadigd. COPD is onder te verdelen in longemfyseem waarbij de longblaasjes langzaam verloren gaan en chronische bronchitis waarbij de bronchiën steeds ontstoken zijn. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd wat klachten veroorzaakt als hoesten en benauwdheid. Soms kan er plots een verergering van de aandoening optreden waarbij prednison en een antibiotica kuur nodig zijn en soms ook ziekenhuisopname.

  Bij deze aandoeningen is het belangrijk om ze onder controle te hebben. De combinatie van fluticason (ontstekingsremmende werking) en salmeterol (luchtwegverwijder) verbetert de conditie van de longen. Bij Astma worden de benauwdheidsaanvallen binnen 1 à 2 weken minder. Seretide wordt niet voorgeschreven bij een astma aanval het is immers een langwerkende luchtwegverwijder. Bij CPOD kan de combinatie fluticason en salmeterol ervoor zorgen dat klachten van benauwdheid verminderen de ontstekingen geremd worden en de opvlammingen van de ziekte verminderen. Met als voordeel dat er minder vaak prednison en antibiotica wordt voorgeschreven en opname in het ziekenhuis minder vaak nodig is.

   

 • Hoe gebruikt u Seretide?

   

  Lees voor het gebruik van dit middel de bijsluiter. Volg het voorschrift van uw arts of apotheker goed op. Mocht u problemen ervaren bij het gebruik van dit middel of met vragen zitten, stel ze uw arts, apotheker of verpleegkundige.

  Seretide is er als aerosol met een inhalator en als diskus.

  De Seretide inhalator gebruikt u als volgt: 
   
  • Alvorens het medicijn te gebruiken, moet u de aerosol goed schudden. Haal het dopje eraf.
  • Controleer altijd of de mondaansluiting leeg en schoon is, dat er niet per ongeluk iets in het mondstuk zit.
  • Bij het eerste gebruik eerst een pufje van u af in de lucht spuiten.
  • Herhaal dit totdat de teller op de achterkant van de inhalator op 120 staat.
  • Nu eerst goed uitademen. Dan de aerosol tussen de tanden nemen en uw mond eromheen sluiten, diep inademen en tegelijkertijd op de aerosol drukken zodat er een pufje vrijkomt.
  • Houd de adem 10 seconden vast en adem dan langzaam uit. Adem niet in het mondstuk uit maar erbuiten.
  • Heeft de arts twee pufjes voorgeschreven, herhaal dan de procedure van het uitademen, inademen, vasthouden en weer uitademen.
  • Wacht een halve minuut tussen de dosissen. Daarna het dopje weer terug op de aerosol plaatsen, u hoort een klik.
  • Spoel uw mond of eet iets.
  • Maak de aerosol regelmatig schoon, zodat hij niet verstopt raakt.
  • Bij jonge kinderen wordt een voorkamer gebruikt.


  Wanneer de inhalator valt kan de teller terug gaan tellen. Wees hier alert op indien de inhalator per ongeluk is gevallen.

  De Seretide diskus werkt met blisters die Seretide in poedervorm bevatten.

  • De diskus heeft een teller. Zo kunt u zien wanneer u een nieuwe moet aanschaffen.
  • Wanneer u het schuifje van de diskus naar achteren klikt, komt er een dosis van het medicijn vrij in de diskus.
  • U legt uw mond om de opening van de diskus en u neemt de diskus tussen uw tanden.
  • Adem diep in en houd 10 seconden vast. Adem rustig uit.
  • Zijn er 2 pufjes voorgeschreven herhaal dan het uitademen, mond om de opening van de diskus enz.
  • Maak het mondstuk schoon.
  • Duw het hendeltje naar voren, u hoort een klik.
  • De diskus is gebruiksklaar.
  • Spoel uw mond. Voor jonge kinderen is de diskus niet geschikt.

   

  Wanneer u dit medicijn gebruikt zal uw arts u regelmatig controleren om te kijken of het middel effectief is. En ook of u het goed gebruikt. De arts streeft ernaar om de laagst mogelijke effectieve dosis te geven.

  Het kan 1-2 weken duren voor u wat van Seretide merkt, stop niet of verhoog het middel niet, omdat u denkt dat het niet of niet voldoende werkt.

  U mag Seretide niet zomaar stoppen of verminderen, dit moet altijd in nauw overleg met uw arts. Het moet zorgvuldig afgebouwd worden. Niet alleen kunnen de benauwdheidklachten terugkomen, maar een snelle verlaging kan ook leiden tot een acute bijniercrisis. Symptomen hiervan kunnen zijn: anorexie, buikpijn, gewichtsverlies, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, verlaagd bewustzijnsniveau, toevallen, te lage bloeddruk en te lage bloedsuiker.

  Bent u een dosis vergeten, wacht dan tot de volgende dosis volgens uw schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

   

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Seretide 25/50 inhalator, Aerosol suspensie 25/50 microgram per dosis
  • Seretide 25/125 inhalator, Aerosol suspensie 25/125 microgram per dosis
  • Seretide 25/250 inhalator, Aerosol suspensie 25/250 microgram per dosis
  • Seretide Diskus 50 /100 microgram/dosis - inhalatiepoeder, voorverdeeld
  • Seretide Diskus 50 /250 microgram/dosis - inhalatiepoeder, voorverdeeld
  • Seretide Diskus 50 /500 microgram/dosis - inhalatiepoeder, voorverdeeld

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Seretide?

   

  Seretide heeft de volgende mogelijke bijwerkingen:

  • Doordat Seretide in de mond, keel en slokdarm na inhalatie kan achterblijven kunt u een schimmel infectie krijgen. U herkent dit door een witte aanslag. Ook kan heesheid, keelpijn, droge mond, een geïrriteerde mond en kriebelhoest voorkomen. Er is tevens een verhoogd risico op gaatjes in het gebit. Spoel daarom uw mond wanneer u klaar bent met inhaleren. Houd er een goede gebitsverzorging op na. Blijven de klachten aanhouden, raadpleeg dan een arts.
  • Hartkloppingen, versnelde hartslag en trillende handen. Deze klachten horen binnen enkele uren na gebruik over te gaan. Heeft u er na twee weken nog altijd last van na direct gebruik van dit medicijn, raadpleeg dan uw arts.
  • Hartritmestoornissen.
  • Hoofdpijn en duizeligheid.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk. In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of schakel de spoed eisende hulp in. U mag dit middel nooit meer gebruiken.
  • Benauwdheidsklachten direct wanneer u het medicijn gebruikt. Gebruik uw kortwerkende luchtwegverwijders om adem te krijgen en neem direct contact op met uw arts.
  • Longontsteking. De ademhalingsproblemen nemen toe met hoesten, kortademigheid, een snelle ademhaling, koorts, snelle hartslag, pijn bij diep inademen, slap of lusteloos gevoel en vermoeidheid. Neem contact op met uw arts.

   

  Fluticason een van de werkzame bestanddelen van Seretide is een corticosteroïd. Corticosteroïden werken als hormonen van de bijnieren. Ze kunnen bijwerkingen geven. De bijwerkingen zijn minder hevig bij inhalatie. Hoe langer u Seretide gebruikt hoe hoger het risico van bijwerkingen. Uw arts streeft ernaar om een zo laag mogelijk effectieve dosis te geven.

   

  Raadpleeg uw arts wanneer u de volgende bijwerkingen ervaart:

  • Verhoogde vatbaarheid voor infecties.
  • Dunne huid, de onderliggende weefsels zijn minder goed beschermt. Hierdoor kunt u eerder last krijgen van blauwe plekken striae.
  • Wondjes genezen minder goed en minder snel.
  • Een verhoogde kans op acne en overmatige haargroei, vooral in het gezicht.
  • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten.
  • Gewichtstoename.
  • Vollemaansgezicht.
  • Uitblijven van menstruatie.
  • Een verhoogde bloeddruk. Overleg met uw arts als u een hoge bloeddruk heeft of u dit middel kunt gebruiken.
  • Cataract.
  • Ontstaan van glaucoom of verergeren van glaucoom. Met mogelijke verschijnselen als: wazig zien, rood en /of gezwollen oog, misselijkheid, braken. Pijn aan het oog, of in het gezicht. Laat uw oogdruk meten.
  • Spierpijn en spierkramp.
  • Botontkalking.
  • Psychische klachten, zoals nervositeit, angst, rusteloosheid of hallucinaties, gedragsveranderingen en slaapstoornissen.
  • Maagklachten en gewrichtspijn.
  • Verschijnselen van suikerziekte. U merkt dit doordat u veel dorst heeft en veel moet plassen. Dit kan vooral voorkomen bij mensen boven de 75 jaar. Mensen met suikerziekte kunnen tijdens de behandeling meer insuline of bloedsuikerverlagende tabletten nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucosegehalte.
  • Achterblijven van de groei bij kinderen.


  Komt het middel in uw ogen spoel dan goed uit met koud water. Raadpleeg een arts.

   

 • Wanneer mag u Seretide niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

   

  U mag Seretide in de volgende gevallen niet gebruiken:

  • Wanneer u overgevoelig bent voor de werkzame stoffen salmeterol en fluticason of een van de andere bestanddelen.
  • Bij bepaalde hartritmestoornissen, waaronder het aangeboren verlengde QT-interval.


  Extra voorzichtigheid is geboden bij:

  • een overactieve schildklier;
  • hoge bloeddruk;
  • suikerziekte ;
  • te laag kaliumgehalte in uw bloed;
  • tuberculose als u dit heeft of in het verleden gehad heeft, of andere longinfecties.

   

 • Zijn er interacties met Seretide en andere medicijnen?

   

  Seretide kent interacties met de volgende medicijnen:

  • Bepaalde bètablokkers zoals Propranolol verzwakken de werking van Seretide.
  • Als u recent corticosteroïden via de mond, of toegediend per injectie heeft gehad, kan dit het risico verhogen dat dit geneesmiddel uw bijnier beïnvloedt.
  • Een te laag kalium gehalte kan eerder optreden bij gelijktijdig gebruik van plaspillen, corticosteroïden of theofylline; controleer de kaliumspiegel. Als gevolg van een te laag kalium kan het effect van digoxine worden versterkt en kunnen er hartritmestoornissen optreden.
  • Sommige geneesmiddelen voor de behandeling van een hiv-infectie zoals ritonavir, cobicistat-bevattende middelen. Ze kunnen de hoeveelheid fluticason of salmeterol in uw lichaam verhogen.
  • Geneesmiddelen voor de behandeling van infecties zoals ketoconazol, itraconazol en erytromycine.
  • Andere luchtwegverwijders (zoals salbutamol).


  Overleg met uw arts indien u zwanger wilt worden of zwanger bent of u Seretide mag gebruiken. Overleg ook als u borstvoeding wilt geven.

  U kunt met Seretide deelnemen aan het verkeer, u mag gewoon alles eten en u kunt alcohol nuttigen.

   

 • Waar kunt u Seretide kopen?

   

  U kunt Seretide in de apotheek kopen.

   

 • Kan ik Seretide zonder recept krijgen?

   

  U kunt Seretide uitsluitend op recept verkrijgen.

   

 • Bronvermelding

   

  Apotheek.nl. (Laatste bijgewerkt op 22 mei 2018). Wanneer wordt Seretide gebruikt? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/salmeterol-inhalatie?product=serevent#wat-doet-salmeterol-inhalatie-en-waarbij-gebruik-ik-het (Bekeken op 5 juli 2019).

  Longfonds. (z.d.).Wat is astma? Beschikbaar op: https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 2 juli 2019).

  Longfonds. (z.d.).Wat is COPD? Beschikbaar op:

  https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 2 juli 2019).

  Cyberpoli.nl. (z.d.). Wat is verneveling? Beschikbaar op: https://www.cyberpoli.nl/astma/faq/592 (bekeken op 2 juli 2019).

  Bernhoven. (z.d.). Langwerkende luchtwegverwijders. Beschikbaar op: https://www.bernhoven.nl/home-patientenfolders/folders-longgeneeskunde/medicijnen-bij-astma-en-copd/ (Bekeken op 5 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Interacties van Seretide. Beschikbaar op:

  https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/s/salmeterol_fluticason#interacties (Bekeken op 5 juli 2019).

  Encyclopedie medico info. (z.d.). Corticosteroïden. Beschikbaar op: https://encyclopedie.medicinfo.nl/corticosteroiden (Bekeken op 5 juli 2019).

  Fagg. (Laatst bijgewerkt op 6 juli 2019). Doseringen Seretide. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 6 juli 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters