Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Salbutamol is een luchtwegverwijder. Dit medicijn wordt voorgeschreven om de klachten van astma en COPD te behandelen of te voorkomen.

 

Salbutamol is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Astma.

 • Wat is Salbutamol?

   

  Salbutamol verwijdt vernauwde luchtwegen waardoor benauwdheid die vaak gepaard gaat met een piepende en hijgende ademhaling vermindert. Salbutamol ontspant de spieren in de wanden van de kleine luchtwegdoorgangen in de longen bij astma, copd, chronische bronchitis en emfyseem. Hierdoor worden ze wijder en kan lucht makkelijker de longen in en uit gaan.

   

 • Hoe gebruikt u Salbutamol?

   

  Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing van het voorgeschreven medicijn. Salbutamol is er in verschillende vormen. Het gebruik van Salbutamol is dan ook afhankelijk van de vorm. We kunnen luchtwegverwijders onderverdelen in kortwerkende luchtwegverwijders en langwerkende luchtwegverwijders:

  Kortwerkende luchtwegverwijders werken snel. Binnen vijf tot twintig minuten wordt de kortademigheid minder. Ze werken ongeveer vier tot zes uur. Vaak wordt Salbutamol voorgeschreven om te inhaleren. Dit gaat dan door inademen via de mond. Salbutamol komt zo direct in de longen en zo heeft u het minst last van bijwerkingen. Het is wel belangrijk dat u het inhaleren goed doet. Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u uitleggen hoe het moet. Het is raadzaam om 1 keer per jaar te laten controleren of u dit nog goed doet. Er zijn verschillende inhalatie vormen, enkele ervan zijn:

  • Dosisaerosol of inhalator, hierbij kunt u een voorzetkamer met of zonder mondkap gebruiken (dit wordt bij (heel) jonge kinderen aangeraden). Alvorens het medicijn te gebruiken, moet u de aerosol goed schudden. Heeft u hem al een tijdje niet gebruikt (langer dan 5 dagen geleden), spuit dan eerst een eerste pufje in de lucht voordat u hem gaat gebruiken. Controleer altijd of de mondaansluiting leeg en schoon is, dat er niet iets in het mondstuk zit. U moet de aerosol tussen de tanden nemen en uw mond eromheen sluiten, dan diep ademhalen en tegelijkertijd op de aerosol drukken zodat er een pufje vrijkomt. Houd de adem 10 seconden vast en adem dan langzaam uit. Een voorkamer moet regelmatig worden schoongemaakt. Lees hiervoor de bijgeleverde instructies.
  • Diskus, deze heeft een schuifje die bij ieder klik een dosis aftelt. Zo kunt u zien wanneer u een nieuwe moet aanschaffen. Tevens komt er wanneer u het schuifje naar achteren klikt een dosis van het medicijn vrij in de diskus. U legt uw mond om de opening van de diskus en u neemt de diskus tussen uw tanden. Adem diep in en houd 10 seconden vast. Adem rustig uit. Maak het mondstuk schoon.
  • Vernevelaar, als u niet in staat bent om met een inhalator medicatie te inhaleren, kan een vernevelaar uitkomst bieden. De vernevelaar zet een Salbutamol-oplossing om in nevel of mist. U ademt dit vervolgens in, u moet wel rechtop zitten. Zo komt het makkelijk en in de juiste hoeveelheid in de luchtwegen terecht. De venevelaar werkt met een compressor die aangesloten moet worden op elektriciteit. Vaak hebben ze een accu zodat u de vernevelaar eventueel kunt meenemen. Vernevelen duurt minimaal 15 minuten. De vernevelaar moet na ieder gebruik worden schoongemaakt. En eenmaal per week moet hij gedesinfecteerd worden in kokend water. Ook de compressor vraagt om een goed onderhoud. Volg hiervoor de meegeleverde instructies.

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Salbutamol inhalatie 5m mg /ml
  • Salbutamol Santoz 100 microgram / 1 dosis aërosol suspensie
  • Salbutamol 500 microgram / ml
  • Salbutamol oraal 2 mg

   

 • Wanneer mag u Salbutamol niet gebruiken?

   

  • U mag Salbutamol niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor dit medicijn of voor een van de hulpstoffen. Verder is er voorzichtigheid geboden als u een hartaandoening heeft, of een hartinfarct in het verleden heeft gehad of een onregelmatige hartslag heeft. Verwittig uw arts hierover. Ook indien u een te hoog werkende schildklier heeft en bij te hoge bloeddruk.
  • U kunt Salbutamol inhalatie veilig gebruiken tijdens de zwangerschap, ook als u zwanger wilt worden. U kunt Salbutamol inhalatie ook gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.
  • Laat bij zwangerschap u arts weten wanneer u Salbutamol tabletten slikt als onderhoudsdosis. Want wanneer u Salbutamol langer gebruikt kan het bijwerkingen geven aan het ongeboren kind zoals een te snelle hartslag en een te laag bloedsuikergehalte. Daarentegen als uw astma of COPD niet goed behandeld wordt kan dit ook problemen geven voor u en uw baby.
  • Bij kortdurend gebruik kunt u Salbutamol tabletten gebruiken wanneer u borstvoeding geeft. Overleg met uw huisarts indien u Salbutamol tabletten voor langere tijd slijkt.
  • Wanneer u Salbutamol gebruikt kunt u alles eten. U mag alcohol nuttigen. Autorijden is ook toegestaan.

   

 • Waar kunt u Salbutamol kopen?

   

  U kunt Salbutamol bij de apotheek kopen.

   

 • Bronvermelding

   

  Apotheek.nl. (16 januari 2018). Wat doet salbutamol inhalatie en waarbij gebruik ik het? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/salbutamol-inhalatie?product=salbutamol-inhalatie#belangrijk-om-te-weten-over-salbutamol-inhalatie (Bekeken op 1 juli 2019).

  BCFI. (z.d.). Salbutamol dosering. Beschikbaar op: https://www.bcfi.be/nl/chapters/5?frag=3566&view=pvt&vmp_group=28233 (Bekeken op 1 juli 2019).

  Longfonds. (z.d.).Wat is astma? Beschikbaar op: https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 1 juli 2019).

  Longfonds. (z.d.).Wat is COPD? Beschikbaar op:

  https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 1 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Interacties, waarschuwingen en voorzorgen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/s/salbutamol__inhalatie_#waarschuwingen-en-voorzorgen (Bekeken op 1 juli 2019).

   

 • Wanneer wordt Salbutamol gebruikt?

   

  Salbutamol kan worden gebruikt bij Astma en bij COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease in het Engels (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

  Bij Astma verkrampen de spiertjes om de luchtwegen. Zodra de luchtwegen geprikkeld worden door stoffen waarvoor iemand gevoelig is zwellen de slijmvliezen in de neus, keel en longen. Ze gaan daardoor meer vocht en slijm produceren. De spiertjes om de luchtwegen verkrampen, de luchtwegen worden smaller en dit veroorzaakt benauwdheid, die gepaard gaat met hoesten en een piepende ademhaling. Astma-aanvallen zoals hierboven geschreven gaan over. Astma zelf gaat niet over, het kan een tijdje wegblijven, maar de longen zijn altijd een beetje ontstoken zonder dat diegene die Astma heeft daar overigens last van hoeft te hebben. De longen kunnen op heel verschillende stoffen reageren zoals onder andere rook, uitlaatgassen, pollen, huisstofmijt, huisdieren, parfum, sommige medicijnen, maar ook kou of lichamelijke inspanning en stress.

  Bij COPD zijn de longen beschadigd. COPD is onder te verdelen in longemfyseem waarbij de longblaasjes langzaam verloren gaan en chronische bronchitis waarbij de bronchiën steeds ontstoken zijn.

   

 • Enkele opmerkingen

   

  • U hoeft meestal alleen te inhaleren wanneer u benauwd bent.
  • Heeft u vooral last van benauwdheidsaanvallen door inspanning (inspanningsastma) bijvoorbeeld tijdens het sporten, dan kunt u dit middel tien tot vijftien minuten voor de inspanning gebruiken.
  • Spoel na het gebruik van de inhalatie altijd uw mond en keel of eet of drink iets. Zo voorkomt u keelklachten en geïrriteerde keel (zie bijwerkingen). Zorg voor een goede mond- en gebitshygiëne.
  • Indien u Salbutamol vaker dan 2 keer per week gebruikt voor een benauwdheidsaanval, neem dan contact op met uw arts. Wellicht kan er gestart worden met een inhalatiecorticosteroid. Na enkele dagen zullen de aanvallen minder worden. Dit voorkomt onnodig veelvuldig gebruik van Salbutamol. Teveel gebruik van Salbutamol kan leiden tot hartklachten.

   

  Bij zeer ernstige (soms levensbedreigende) astma is ziekenhuis opname vereist. Dan kunnen de volgende snelwerkende vormen van Salbutamol ingezet worden, meestal in combinatie met andere medicijnen:

  • Injectie vloeistof voor intramusculair, subcutaan of intraveneus gebruik;
  • Infuus met Salbutamol.

  Langwerkende luchtwegverwijders werken binnen tien tot zestig minuten en ze werken 12 tot 24 uur lang. Ze worden vaak als onderhoudsdosering voorgeschreven. Hieronder vallen:
   
  • Tabletten, voor personen die geen inhaler kunnen of willen gebruiken.
  • Siroop slikt u onverdund met behulp van het meegeleverde maatbekertje of maatlepeltje.

  Voor alle medicijnen die u gebruikt via de mond geldt:
   
  • Lees de bijsluiter wanneer u een dosis bent vergeten. Overleg eventueel met uw huisarts, wat u het beste kunt doen.
  • Bij overdosering met Salbutamol kunt u last van bijwerkingen hebben (zie bijwerkingen), al naar gelang de ernst van de bijwerkingen moet u contact opnemen met een arts of zo nodig naar de spoedeisende hulp inschakelen.


  Salbutamol wordt ook bij baby’s en kinderen voorgeschreven. Inhalatie heeft dan de voorkeur.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Salbutamol?

   

  Salbutamol kent bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen van Salbutamol die regelmatig of soms voorkomen zijn onder andere:

  • trillende handen (soms met hartkloppingen en versnelde hartslag);
  • hoesten;
  • hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid;
  • rusteloosheid;
  • zweten;
  • vieze smaak in de mond (spoel daarom met water na inhalatie);


  Bovenstaande klachten behoren binnen enkele uren na inhalatie te verdwijnen. Deze klachten kunnen de eerste weken dat u Salbutamol gebruikt optreden. Houden ze aan, neem dan contact op met uw huisarts. Neem ook contact op met uw huisarts wanneer onderstaande bijwerkingen aanhouden:

  • irritatie van de mond (spoel daarom met water na inhalatie).
  • psychische klachten (zeer zelden hallucinaties).


  Mogelijke klachten die zelden tot zeer zelden voorkomen:

  • Spierkramp.
  • Hyperactief gedrag.
  • Kans op gaatjes (spoel na inhalatie uw mond).
  • Benauwdheidsklachten direct na inhalatie (paradoxale bronchospasmen). Stop het medicijn en overleg zo snel mogelijk met een arts voor een ander type snelwerkende bronchusverwijder.
  • Verhoogd bloedsuikergehalte. Regelmatige controle van het bloedsuikergehalte is noodzakelijk indien u suikerziekte heeft.
  • Verandering in het kaliumgehalte. Kalium is een belangrijk zout in het lichaam. Het regelt de vochtbalans en heeft invloed op de bloeddruk. In sommige gevallen zal uw huisarts het kaliumgehalte in uw bloed laten controleren.
  • Bloeddruk veranderingen.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich uiten als huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg uw arts. Waarschuw direct een arts of schakel de Spoedeisende Hulp in indien er een zwelling ontstaat in uw gezicht, mond, keel, tong en u het benauwd krijgt. Staak het medicijn direct. U mag dit medicijn niet meer gebruiken ook niet in de toekomst.
  • Toename van bestaande hartklachten, zoals pijn op de borst direct na toedienen van het medicijn. Raadpleeg direct een arts.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Overleg met uw arts als u (weet dat u) hier last van heeft of het wel goed is om dit middel te gebruiken.
  • Kans op bloedingen, zoals bloedneuzen door te weinig bloedplaatjes.
  • Overprikkelbaarheid en slaapstoornissen. (Neem als u hier last van heeft contact op met uw arts of apotheker).

   

   

 • Zijn er interacties met Salbutamol en andere medicijnen?

   

  Er zijn interacties bekend tussen Salbutamol en andere medicijnen. De belangrijkste interacties zijn met bepaalde hart- en vaatmiddelen, sommige bètablokkers die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartkramp, hartritmestoornissen en migraine. Ze worden ook gebruikt bij een verhoogde oogboldruk (glaucoom). Sommige bètablokkers kunnen het effect van Salbutamol tegenwerken. Hierdoor heeft Salbutamol minder effect. Bovendien kunnen bètablokkers benauwdheidsaanvallen veroorzaken waardoor u juist meer last heeft van benauwdheid. Geef aan u arts door wanneer u én bètablokkers gebruikt én Salbutamol. Bij het gebruik van oogdruppels waar bètablokker in zitten, kunt u de klachten van benauwdheid voorkomen door direct na het druppelen uw traanbuisjes af te knijpen. Dit doet u door met uw duim en wijsvinger boven in uw neus te knijpen ter hoogte van de binnen ooghoeken. De druppels kunnen zo niet via de traanbuis in uw neus en vervolgens in de bloedbaan terecht komen.

  Een te laag kaliumgehalte kan optreden wanneer bij gelijktijdig gebruik van plaspillen, corticosteroïden of theofylline, uw arts zal dan uw kaliumspiegel willen controleren. Door een te laag kaliumgehalte kan het effect van digoxine worden versterkt en kunnen er zich hartritmestoornissen voordoen.

  Tevens is voorzichtigheid geboden bij glucosetolerantie (wanneer het glucosegehalte na een maaltijd erg hoog is en te langzaam normaal wordt) en bij suikerziekte.

   

 • Kan ik Salbutamol zonder recept krijgen?

   

  U kunt en Salbutamol uitsluitend op recept krijgen.

   

 • Wat is Salbutamol?

   

  Salbutamol verwijdt vernauwde luchtwegen waardoor benauwdheid die vaak gepaard gaat met een piepende en hijgende ademhaling vermindert. Salbutamol ontspant de spieren in de wanden van de kleine luchtwegdoorgangen in de longen bij astma, copd, chronische bronchitis en emfyseem. Hierdoor worden ze wijder en kan lucht makkelijker de longen in en uit gaan.

   

 • Wanneer wordt Salbutamol gebruikt?

   

  Salbutamol kan worden gebruikt bij Astma en bij COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease in het Engels (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

  Bij Astma verkrampen de spiertjes om de luchtwegen. Zodra de luchtwegen geprikkeld worden door stoffen waarvoor iemand gevoelig is zwellen de slijmvliezen in de neus, keel en longen. Ze gaan daardoor meer vocht en slijm produceren. De spiertjes om de luchtwegen verkrampen, de luchtwegen worden smaller en dit veroorzaakt benauwdheid, die gepaard gaat met hoesten en een piepende ademhaling. Astma-aanvallen zoals hierboven geschreven gaan over. Astma zelf gaat niet over, het kan een tijdje wegblijven, maar de longen zijn altijd een beetje ontstoken zonder dat diegene die Astma heeft daar overigens last van hoeft te hebben. De longen kunnen op heel verschillende stoffen reageren zoals onder andere rook, uitlaatgassen, pollen, huisstofmijt, huisdieren, parfum, sommige medicijnen, maar ook kou of lichamelijke inspanning en stress.

  Bij COPD zijn de longen beschadigd. COPD is onder te verdelen in longemfyseem waarbij de longblaasjes langzaam verloren gaan en chronische bronchitis waarbij de bronchiën steeds ontstoken zijn.

   

 • Hoe gebruikt u Salbutamol?

   

  Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing van het voorgeschreven medicijn. Salbutamol is er in verschillende vormen. Het gebruik van Salbutamol is dan ook afhankelijk van de vorm. We kunnen luchtwegverwijders onderverdelen in kortwerkende luchtwegverwijders en langwerkende luchtwegverwijders:

  Kortwerkende luchtwegverwijders werken snel. Binnen vijf tot twintig minuten wordt de kortademigheid minder. Ze werken ongeveer vier tot zes uur. Vaak wordt Salbutamol voorgeschreven om te inhaleren. Dit gaat dan door inademen via de mond. Salbutamol komt zo direct in de longen en zo heeft u het minst last van bijwerkingen. Het is wel belangrijk dat u het inhaleren goed doet. Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u uitleggen hoe het moet. Het is raadzaam om 1 keer per jaar te laten controleren of u dit nog goed doet. Er zijn verschillende inhalatie vormen, enkele ervan zijn:

  • Dosisaerosol of inhalator, hierbij kunt u een voorzetkamer met of zonder mondkap gebruiken (dit wordt bij (heel) jonge kinderen aangeraden). Alvorens het medicijn te gebruiken, moet u de aerosol goed schudden. Heeft u hem al een tijdje niet gebruikt (langer dan 5 dagen geleden), spuit dan eerst een eerste pufje in de lucht voordat u hem gaat gebruiken. Controleer altijd of de mondaansluiting leeg en schoon is, dat er niet iets in het mondstuk zit. U moet de aerosol tussen de tanden nemen en uw mond eromheen sluiten, dan diep ademhalen en tegelijkertijd op de aerosol drukken zodat er een pufje vrijkomt. Houd de adem 10 seconden vast en adem dan langzaam uit. Een voorkamer moet regelmatig worden schoongemaakt. Lees hiervoor de bijgeleverde instructies.
  • Diskus, deze heeft een schuifje die bij ieder klik een dosis aftelt. Zo kunt u zien wanneer u een nieuwe moet aanschaffen. Tevens komt er wanneer u het schuifje naar achteren klikt een dosis van het medicijn vrij in de diskus. U legt uw mond om de opening van de diskus en u neemt de diskus tussen uw tanden. Adem diep in en houd 10 seconden vast. Adem rustig uit. Maak het mondstuk schoon.
  • Vernevelaar, als u niet in staat bent om met een inhalator medicatie te inhaleren, kan een vernevelaar uitkomst bieden. De vernevelaar zet een Salbutamol-oplossing om in nevel of mist. U ademt dit vervolgens in, u moet wel rechtop zitten. Zo komt het makkelijk en in de juiste hoeveelheid in de luchtwegen terecht. De venevelaar werkt met een compressor die aangesloten moet worden op elektriciteit. Vaak hebben ze een accu zodat u de vernevelaar eventueel kunt meenemen. Vernevelen duurt minimaal 15 minuten. De vernevelaar moet na ieder gebruik worden schoongemaakt. En eenmaal per week moet hij gedesinfecteerd worden in kokend water. Ook de compressor vraagt om een goed onderhoud. Volg hiervoor de meegeleverde instructies.

   

   

 • Enkele opmerkingen

   

  • U hoeft meestal alleen te inhaleren wanneer u benauwd bent.
  • Heeft u vooral last van benauwdheidsaanvallen door inspanning (inspanningsastma) bijvoorbeeld tijdens het sporten, dan kunt u dit middel tien tot vijftien minuten voor de inspanning gebruiken.
  • Spoel na het gebruik van de inhalatie altijd uw mond en keel of eet of drink iets. Zo voorkomt u keelklachten en geïrriteerde keel (zie bijwerkingen). Zorg voor een goede mond- en gebitshygiëne.
  • Indien u Salbutamol vaker dan 2 keer per week gebruikt voor een benauwdheidsaanval, neem dan contact op met uw arts. Wellicht kan er gestart worden met een inhalatiecorticosteroid. Na enkele dagen zullen de aanvallen minder worden. Dit voorkomt onnodig veelvuldig gebruik van Salbutamol. Teveel gebruik van Salbutamol kan leiden tot hartklachten.

   

  Bij zeer ernstige (soms levensbedreigende) astma is ziekenhuis opname vereist. Dan kunnen de volgende snelwerkende vormen van Salbutamol ingezet worden, meestal in combinatie met andere medicijnen:

  • Injectie vloeistof voor intramusculair, subcutaan of intraveneus gebruik;
  • Infuus met Salbutamol.

  Langwerkende luchtwegverwijders werken binnen tien tot zestig minuten en ze werken 12 tot 24 uur lang. Ze worden vaak als onderhoudsdosering voorgeschreven. Hieronder vallen:
   
  • Tabletten, voor personen die geen inhaler kunnen of willen gebruiken.
  • Siroop slikt u onverdund met behulp van het meegeleverde maatbekertje of maatlepeltje.

  Voor alle medicijnen die u gebruikt via de mond geldt:
   
  • Lees de bijsluiter wanneer u een dosis bent vergeten. Overleg eventueel met uw huisarts, wat u het beste kunt doen.
  • Bij overdosering met Salbutamol kunt u last van bijwerkingen hebben (zie bijwerkingen), al naar gelang de ernst van de bijwerkingen moet u contact opnemen met een arts of zo nodig naar de spoedeisende hulp inschakelen.


  Salbutamol wordt ook bij baby’s en kinderen voorgeschreven. Inhalatie heeft dan de voorkeur.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Salbutamol inhalatie 5m mg /ml
  • Salbutamol Santoz 100 microgram / 1 dosis aërosol suspensie
  • Salbutamol 500 microgram / ml
  • Salbutamol oraal 2 mg

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Salbutamol?

   

  Salbutamol kent bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen van Salbutamol die regelmatig of soms voorkomen zijn onder andere:

  • trillende handen (soms met hartkloppingen en versnelde hartslag);
  • hoesten;
  • hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid;
  • rusteloosheid;
  • zweten;
  • vieze smaak in de mond (spoel daarom met water na inhalatie);


  Bovenstaande klachten behoren binnen enkele uren na inhalatie te verdwijnen. Deze klachten kunnen de eerste weken dat u Salbutamol gebruikt optreden. Houden ze aan, neem dan contact op met uw huisarts. Neem ook contact op met uw huisarts wanneer onderstaande bijwerkingen aanhouden:

  • irritatie van de mond (spoel daarom met water na inhalatie).
  • psychische klachten (zeer zelden hallucinaties).


  Mogelijke klachten die zelden tot zeer zelden voorkomen:

  • Spierkramp.
  • Hyperactief gedrag.
  • Kans op gaatjes (spoel na inhalatie uw mond).
  • Benauwdheidsklachten direct na inhalatie (paradoxale bronchospasmen). Stop het medicijn en overleg zo snel mogelijk met een arts voor een ander type snelwerkende bronchusverwijder.
  • Verhoogd bloedsuikergehalte. Regelmatige controle van het bloedsuikergehalte is noodzakelijk indien u suikerziekte heeft.
  • Verandering in het kaliumgehalte. Kalium is een belangrijk zout in het lichaam. Het regelt de vochtbalans en heeft invloed op de bloeddruk. In sommige gevallen zal uw huisarts het kaliumgehalte in uw bloed laten controleren.
  • Bloeddruk veranderingen.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kan zich uiten als huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg uw arts. Waarschuw direct een arts of schakel de Spoedeisende Hulp in indien er een zwelling ontstaat in uw gezicht, mond, keel, tong en u het benauwd krijgt. Staak het medicijn direct. U mag dit medicijn niet meer gebruiken ook niet in de toekomst.
  • Toename van bestaande hartklachten, zoals pijn op de borst direct na toedienen van het medicijn. Raadpleeg direct een arts.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Overleg met uw arts als u (weet dat u) hier last van heeft of het wel goed is om dit middel te gebruiken.
  • Kans op bloedingen, zoals bloedneuzen door te weinig bloedplaatjes.
  • Overprikkelbaarheid en slaapstoornissen. (Neem als u hier last van heeft contact op met uw arts of apotheker).

   

   

 • Wanneer mag u Salbutamol niet gebruiken?

   

  • U mag Salbutamol niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor dit medicijn of voor een van de hulpstoffen. Verder is er voorzichtigheid geboden als u een hartaandoening heeft, of een hartinfarct in het verleden heeft gehad of een onregelmatige hartslag heeft. Verwittig uw arts hierover. Ook indien u een te hoog werkende schildklier heeft en bij te hoge bloeddruk.
  • U kunt Salbutamol inhalatie veilig gebruiken tijdens de zwangerschap, ook als u zwanger wilt worden. U kunt Salbutamol inhalatie ook gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.
  • Laat bij zwangerschap u arts weten wanneer u Salbutamol tabletten slikt als onderhoudsdosis. Want wanneer u Salbutamol langer gebruikt kan het bijwerkingen geven aan het ongeboren kind zoals een te snelle hartslag en een te laag bloedsuikergehalte. Daarentegen als uw astma of COPD niet goed behandeld wordt kan dit ook problemen geven voor u en uw baby.
  • Bij kortdurend gebruik kunt u Salbutamol tabletten gebruiken wanneer u borstvoeding geeft. Overleg met uw huisarts indien u Salbutamol tabletten voor langere tijd slijkt.
  • Wanneer u Salbutamol gebruikt kunt u alles eten. U mag alcohol nuttigen. Autorijden is ook toegestaan.

   

 • Zijn er interacties met Salbutamol en andere medicijnen?

   

  Er zijn interacties bekend tussen Salbutamol en andere medicijnen. De belangrijkste interacties zijn met bepaalde hart- en vaatmiddelen, sommige bètablokkers die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartkramp, hartritmestoornissen en migraine. Ze worden ook gebruikt bij een verhoogde oogboldruk (glaucoom). Sommige bètablokkers kunnen het effect van Salbutamol tegenwerken. Hierdoor heeft Salbutamol minder effect. Bovendien kunnen bètablokkers benauwdheidsaanvallen veroorzaken waardoor u juist meer last heeft van benauwdheid. Geef aan u arts door wanneer u én bètablokkers gebruikt én Salbutamol. Bij het gebruik van oogdruppels waar bètablokker in zitten, kunt u de klachten van benauwdheid voorkomen door direct na het druppelen uw traanbuisjes af te knijpen. Dit doet u door met uw duim en wijsvinger boven in uw neus te knijpen ter hoogte van de binnen ooghoeken. De druppels kunnen zo niet via de traanbuis in uw neus en vervolgens in de bloedbaan terecht komen.

  Een te laag kaliumgehalte kan optreden wanneer bij gelijktijdig gebruik van plaspillen, corticosteroïden of theofylline, uw arts zal dan uw kaliumspiegel willen controleren. Door een te laag kaliumgehalte kan het effect van digoxine worden versterkt en kunnen er zich hartritmestoornissen voordoen.

  Tevens is voorzichtigheid geboden bij glucosetolerantie (wanneer het glucosegehalte na een maaltijd erg hoog is en te langzaam normaal wordt) en bij suikerziekte.

   

 • Waar kunt u Salbutamol kopen?

   

  U kunt Salbutamol bij de apotheek kopen.

   

 • Kan ik Salbutamol zonder recept krijgen?

   

  U kunt en Salbutamol uitsluitend op recept krijgen.

   

 • Bronvermelding

   

  Apotheek.nl. (16 januari 2018). Wat doet salbutamol inhalatie en waarbij gebruik ik het? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/salbutamol-inhalatie?product=salbutamol-inhalatie#belangrijk-om-te-weten-over-salbutamol-inhalatie (Bekeken op 1 juli 2019).

  BCFI. (z.d.). Salbutamol dosering. Beschikbaar op: https://www.bcfi.be/nl/chapters/5?frag=3566&view=pvt&vmp_group=28233 (Bekeken op 1 juli 2019).

  Longfonds. (z.d.).Wat is astma? Beschikbaar op: https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 1 juli 2019).

  Longfonds. (z.d.).Wat is COPD? Beschikbaar op:

  https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 1 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Interacties, waarschuwingen en voorzorgen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/s/salbutamol__inhalatie_#waarschuwingen-en-voorzorgen (Bekeken op 1 juli 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters