Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Pulmicort Turbuhaler

Pulmicort Turbuhaler

Omschrijving

 

Pulmicort is een ontstekingsremmend inhalatiemedicijn dat wordt gebruikt voor het behandelen van luchtweginfecties en astma. De werkzame stof van pulmicort is budesonide, dit is een corticosteroïde, een bijnierschorshormoon.

 

Pulmicort Turbuhaler is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Astma.

 • Wat is Pulmicort?

   

  Pulmicort Turbuhaler is een ontstekingsremmer (inhalatiecorticosteroïd) met als werkzaam bestanddeel budesonide. Pulmicort wordt voorgeschreven aan mensen die last hebben van benauwdheid, zoals astma en chronische obstructieve longziekte. Het medicijn wordt geïnhaleerd, zodat het direct in de longen terechtkomt. De werking begint na ongeveer 24 uur en werkt maximaal na ongeveer 1 tot 2 weken.

   

 • Hoe gebruikt u Pulmicort?

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Pulmicort u moet innemen, is afhankelijk van verschillende factoren. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter.

  • Voor een optimaal effect van geneesmiddelen bij astma en chronisch obstructieve longziekte (COPD) is een juiste inhalatietechniek van groot belang.
  • Daarnaast moet u vóór het eerste gebruik van Pulmicort de inhalator activeren. Instructies hiervoor staan beschreven in de bijsluiter. Gebruik Pulmicort niet als de verzegeling van de verpakking doorbroken is, als Pulmicort beschadigd is of als het mondstuk loszit.
  • Denk eraan om na iedere inhalatie uw mond met water te spoelen. Zo vermindert u de kans op schimmels in uw mond, zoals witte aanslag en een hese stem. Mocht u toch last krijgen van infecties in uw mond of hees worden, neem dan contact op met uw arts.
  • De Turbuhaler hoeft van binnen niet schoongemaakt te maken. U kunt wel het mondstuk van de buitenkant schoonmaken met een droog doekje. Let erop dat u de inhalator niet vochtig mag worden als de witte beschermkap eraf is.
  • Als u een rode streep ziet onder het mondstuk, betekent dit dat u Pulmicort nog ongeveer 20 keer kunt gebruiken. Als deze rode streep helemaal aan de onderkant van het venster zit, is Pulmicort leeg en moet u een nieuwe aanschaffen.
   
 • Wat zijn de bijwerkingen van Pulmicort?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn gemeld over Pulmicort:

  • Schimmelinfecties in de mond en keel.
  • Irritatie van de keelholte.
  • Heesheid.
  • Hoesten.
  • Glaucoom.
  • Slaapstoornissen.
  • Angstgevoelens.
  • Overgevoeligheid voor budesonide.
  • Verminderde werking van de bijnieren.
  • Groeivertraging bij kinderen.
  • Ernstige neerslachtigheid (depressie).
  • Acute benauwdheidaanval.
  • Verandering van de stem.

   

   

  Schimmelinfecties in de mond en keel komen vaak voor als u na een inhalatie uw mond niet spoelt met water. U kunt tevens proberen anders te inhaleren als u hier last van heeft, zodat er minder budesonide in de keel en mond terechtkomt. Of probeer iets te eten of uw tanden te poetsen na de inhalatie, op deze manier zullen alle restjes van het medicijn uit uw mond verdwijnen. Irritatie van de keel en heesheid treden vooral in het begin op, probeer in dit geval zo min mogelijk te praten en uw stem rust te geven. Raadpleeg uw arts als u hees blijft, hij of zij kan dan de dosering aanpassen. Glaucoom is een verhoogde druk in de oogbol, dit kan optreden in één of beide ogen. Als gevolg hiervan kunt u minder goed zien en heftige oogpijn krijgen. De kans op glaucoom is groter als u Pulmicort langer dan 3 maanden achter elkaar gebruikt of als er per ongeluk een paar druppels Pulmicort in uw ogen terecht komen. Bel direct een arts als u hier last van heeft.

  Daarnaast kunt u last krijgen van slaapstoornissen en angstgevoelens. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft. Tot slot kunnen er bij overgevoeligheid voor budesonide galbulten, huiduitslag of jeuk ontstaan. In zeldzame gevallen kan tevens uw gezicht opzwellen en kunt u benauwd worden. Dit kan een teken zijn van een allergie maar dit hoeft niet. Neem in dit geval contact op met uw arts.

  Als u weet dat u overgevoelig bent voor budesonide, geef dit dan aan tijdens uw consult met de arts. Ook als u last heeft van andere klachten die na 1 à 2 dagen niet overgaan, is het verstandig contact op te nemen met uw arts.

   

   

 • Heeft Pulmicort een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Ja. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

  • Ketoconazol, itraconazol en voriconazol (middelen tegen schimmelinfecties).
  • De antibiotica claritromycine en erythromycine.
  • Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van HIV.
  • Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van hepatitis C.

   

  Deze medicijnen kunnen de werking van Pulmicort Turbuhaler versterken, waardoor u meer last kunt krijgen van bijwerkingen. Raadpleeg uw arts wanneer u deze middelen langer dan 1-2 weken dient te gebruiken. Houd er tevens rekening mee dat bij gelijktijdig gebruik van systemische corticosteroïden er meer kans is op een te hoge bloedglucosespiegel.

  Neem in het geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts.

   

 • Kan ik Pulmicort krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit pulmicort zonder recept van een arts.

   

 • Wanneer gebruikt u Pulmicort?

   

  Pulmicort wordt voorgeschreven bij:

  • Astma.
  • Chronische obstructieve longziekte.

   

  Personen die lijden aan astma hebben last van benauwdheidsaanvallen. De oorzaak van deze aanvallen zijn prikkels zoals rook, kou, mist, huisstofmijt, huisdieren, stuifmeel of inspanning. Als gevolg van deze prikkels raken de slijmvliezen in de luchtwegen ontstoken waardoor de luchtwegen samentrekken en u minder goed kunt ademen. Pulmicort vermindert de ontsteking in de luchtwegen en beschermt tevens tegen prikkels. Let op: bij een acute benauwdheidsaanval is Pulmicort geen geschikt middel. Een dergelijke acute aanval van benauwdheid moet met andere middelen, zoals een kortwerkend luchtwegverwijdend middel, worden behandeld. Als u direct na het toedienen van Pulmicort Turbuhaler last krijgt van benauwdheid en van een piepende ademhaling, moet u onmiddellijk met Pulmicort Turbuhaler stoppen en een arts raadplegen. Mensen met astma wordt tevens aangeraden veranderingen aan te brengen in hun levenswijze om een deel van de klachten te verminderen. Een aantal van die maatregelen zijn: stoppen met roken, meer bewegen, prikkels vermijden en, in het geval van obesitas, uw gewicht verminderen.

  Bij chronische obstructieve longziekte, oftewel COPD, zijn de luchtwegen vernauwd en bevindt er zich slijm in de luchtwegen. Als gevolg hiervan moeten personen die lijden aan COPD veel hoesten en zijn ze benauwd. Budesonide remt de ontstekingen en de overgevoeligheidsreacties. Op deze manier wordt de conditie van de longen verbeterd. Pulmicort is niet geschikt voor het behandelen van een acute benauwdheidsaanval. Binnen 1 tot 2 weken zou de benauwdheid moeten afnemen en na een aantal maanden is het effect optimaal. Houd er rekening mee dat u hiervoor Pulmicort 2 keer per dag moet gebruiken.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Afhankelijk van waarvoor u Turbuhaler gebruikt, moet u Pulmicort één of meerdere keren per dag innemen. Als u het meerdere keren per dag moet innemen, dan is het belangrijk dat u de inhalaties goed verdeeld over de dag inneemt, zodat de hoeveelheid Pulmicort in uw lichaam gedurende de dag hetzelfde blijft.

   

  Over het algemeen kan worden uitgegaan van de volgende doseringen:

  Voor volwassenen is de gebruikelijke dosering bij het begin van de behandeling maximaal 1600 microgram per dag:

  • 2-4 keer per dag 1 inhalatie van Pulmicort 200 Turbuhaler of Pulmicort 400 Turbuhaler of
  • 2-4 keer per dag 2 inhalaties van Pulmicort 100 Turbuhaler

   

  Voor kinderen ouder dan 6 jaar is de gebruikelijke dosering bij het begin van de behandeling maximaal 400 microgram per dag:

  • 2-4 keer per dag 1 inhalatie van Pulmicort 100 Turbuhaler of
  • 2 keer per dag 1 inhalatie van Pulmicort 200 Turbuhaler

   

  Let op de maximaal voorgeschreven hoeveelheid van uw arts.

   

  Pulmicort Turbuhaler is een ontstekingremmer. Voor een optimaal resultaat moet u het product consequent innemen, ook al voelt u geen direct resultaat. Wanneer het resultaat voldoende is kan uw arts de dosering verlagen, eventueel tot één inhalatie per dag.

  Het kan 1-2 weken duren voordat u het effect van de inhalatie ervaart. Het is niet verstandig om plotseling te stoppen met de behandeling met Pulmicort Turbuhaler. Het is dan namelijk mogelijk dat de door Pulmicort Turbuhaler bestreden benauwdheidsklachten geleidelijk terugkeren. Bouw altijd langzaam af in overleg met uw arts.

   

   

 • Wanneer mag u Pulmicort niet gebruiken?

   

  Pulmicort is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik Pulmicort niet als u:

  • Overgevoelig bent voor budesonide.
  • Behandeld wordt voor, of last krijgt van, bacteriële luchtwegaandoeningen (zoals tuberculose) of virus- of schimmelinfecties van de luchtwegen.
  • Klachten zoals pijn in spieren en gewrichten, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken krijgt.
  • Leverproblemen heeft.

   

  Klachten zoals spier- en gewrichtspijn kunnen optreden wanneer u eerst tabletten met een ontstekingsremmend middel zoals bijvoorbeeld prednisolon, heeft gebruikt en nu Pulmicort. Uw arts kan de behandeling eventueel aanpassen.

  Waarschuw uw arts als u onlangs corticosteroïden (bijvoorbeeld prednisolon) in tabletvorm heeft gebruikt. Uw bijnierfunctie kan hierdoor verminderd zijn waardoor uw arts uw medicatie moet aanpassen.

  Er is nog niet genoeg bekend over het effect van budesonide bij kinderen, mogelijk heeft dit een groeiremmend effect op ze. Daarom worden kinderen die langdurig met Pulmicort Turbuhaler behandeld worden, regelmatig gecontroleerd.

  Het gebruik van Pulmicort Turbuhaler tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding is veilig voor zowel de moeder als het kind. Pulmicort wordt al jarenlang door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven gebruikt. Het is echter belangrijk om ook tijdens de zwangerschap astma goed te behandelen. Een verergering van de ziekte kan namelijk zowel voor de moeder als voor de baby schadelijk zijn. Belangrijk is dat er zo weinig mogelijk Pulmicort Turbuhaler wordt gebruikt, maar de astma moet wel onder controle blijven. Raadpleeg daarom altijd uw arts wanneer u tijdens de behandeling met Pulmicort zwanger wordt.

  Pulmicort heeft geen invloed op het reactievermogen, daarom mag u gewoon autorijden. Er zijn ook geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van eten.

   

 • Waar kan ik Pulmicort kopen?

   

  Pulmicort is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Bronvermelding

   

  Zorginstituut Nederland (z.j.) budesonide (bij astma), geraadpleegd op 31 augustus 2019, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/b/budesonide__bij_astma_

  AstraZeneca BV (2014), BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, geraadpleegd op 31 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/astma/pulmicort-turbuhaler

   

 • Wat is Pulmicort?

   

  Pulmicort Turbuhaler is een ontstekingsremmer (inhalatiecorticosteroïd) met als werkzaam bestanddeel budesonide. Pulmicort wordt voorgeschreven aan mensen die last hebben van benauwdheid, zoals astma en chronische obstructieve longziekte. Het medicijn wordt geïnhaleerd, zodat het direct in de longen terechtkomt. De werking begint na ongeveer 24 uur en werkt maximaal na ongeveer 1 tot 2 weken.

   

 • Wanneer gebruikt u Pulmicort?

   

  Pulmicort wordt voorgeschreven bij:

  • Astma.
  • Chronische obstructieve longziekte.

   

  Personen die lijden aan astma hebben last van benauwdheidsaanvallen. De oorzaak van deze aanvallen zijn prikkels zoals rook, kou, mist, huisstofmijt, huisdieren, stuifmeel of inspanning. Als gevolg van deze prikkels raken de slijmvliezen in de luchtwegen ontstoken waardoor de luchtwegen samentrekken en u minder goed kunt ademen. Pulmicort vermindert de ontsteking in de luchtwegen en beschermt tevens tegen prikkels. Let op: bij een acute benauwdheidsaanval is Pulmicort geen geschikt middel. Een dergelijke acute aanval van benauwdheid moet met andere middelen, zoals een kortwerkend luchtwegverwijdend middel, worden behandeld. Als u direct na het toedienen van Pulmicort Turbuhaler last krijgt van benauwdheid en van een piepende ademhaling, moet u onmiddellijk met Pulmicort Turbuhaler stoppen en een arts raadplegen. Mensen met astma wordt tevens aangeraden veranderingen aan te brengen in hun levenswijze om een deel van de klachten te verminderen. Een aantal van die maatregelen zijn: stoppen met roken, meer bewegen, prikkels vermijden en, in het geval van obesitas, uw gewicht verminderen.

  Bij chronische obstructieve longziekte, oftewel COPD, zijn de luchtwegen vernauwd en bevindt er zich slijm in de luchtwegen. Als gevolg hiervan moeten personen die lijden aan COPD veel hoesten en zijn ze benauwd. Budesonide remt de ontstekingen en de overgevoeligheidsreacties. Op deze manier wordt de conditie van de longen verbeterd. Pulmicort is niet geschikt voor het behandelen van een acute benauwdheidsaanval. Binnen 1 tot 2 weken zou de benauwdheid moeten afnemen en na een aantal maanden is het effect optimaal. Houd er rekening mee dat u hiervoor Pulmicort 2 keer per dag moet gebruiken.

   

 • Hoe gebruikt u Pulmicort?

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Pulmicort u moet innemen, is afhankelijk van verschillende factoren. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter.

  • Voor een optimaal effect van geneesmiddelen bij astma en chronisch obstructieve longziekte (COPD) is een juiste inhalatietechniek van groot belang.
  • Daarnaast moet u vóór het eerste gebruik van Pulmicort de inhalator activeren. Instructies hiervoor staan beschreven in de bijsluiter. Gebruik Pulmicort niet als de verzegeling van de verpakking doorbroken is, als Pulmicort beschadigd is of als het mondstuk loszit.
  • Denk eraan om na iedere inhalatie uw mond met water te spoelen. Zo vermindert u de kans op schimmels in uw mond, zoals witte aanslag en een hese stem. Mocht u toch last krijgen van infecties in uw mond of hees worden, neem dan contact op met uw arts.
  • De Turbuhaler hoeft van binnen niet schoongemaakt te maken. U kunt wel het mondstuk van de buitenkant schoonmaken met een droog doekje. Let erop dat u de inhalator niet vochtig mag worden als de witte beschermkap eraf is.
  • Als u een rode streep ziet onder het mondstuk, betekent dit dat u Pulmicort nog ongeveer 20 keer kunt gebruiken. Als deze rode streep helemaal aan de onderkant van het venster zit, is Pulmicort leeg en moet u een nieuwe aanschaffen.
   
 • Welke doseringen zijn er?

   

  Afhankelijk van waarvoor u Turbuhaler gebruikt, moet u Pulmicort één of meerdere keren per dag innemen. Als u het meerdere keren per dag moet innemen, dan is het belangrijk dat u de inhalaties goed verdeeld over de dag inneemt, zodat de hoeveelheid Pulmicort in uw lichaam gedurende de dag hetzelfde blijft.

   

  Over het algemeen kan worden uitgegaan van de volgende doseringen:

  Voor volwassenen is de gebruikelijke dosering bij het begin van de behandeling maximaal 1600 microgram per dag:

  • 2-4 keer per dag 1 inhalatie van Pulmicort 200 Turbuhaler of Pulmicort 400 Turbuhaler of
  • 2-4 keer per dag 2 inhalaties van Pulmicort 100 Turbuhaler

   

  Voor kinderen ouder dan 6 jaar is de gebruikelijke dosering bij het begin van de behandeling maximaal 400 microgram per dag:

  • 2-4 keer per dag 1 inhalatie van Pulmicort 100 Turbuhaler of
  • 2 keer per dag 1 inhalatie van Pulmicort 200 Turbuhaler

   

  Let op de maximaal voorgeschreven hoeveelheid van uw arts.

   

  Pulmicort Turbuhaler is een ontstekingremmer. Voor een optimaal resultaat moet u het product consequent innemen, ook al voelt u geen direct resultaat. Wanneer het resultaat voldoende is kan uw arts de dosering verlagen, eventueel tot één inhalatie per dag.

  Het kan 1-2 weken duren voordat u het effect van de inhalatie ervaart. Het is niet verstandig om plotseling te stoppen met de behandeling met Pulmicort Turbuhaler. Het is dan namelijk mogelijk dat de door Pulmicort Turbuhaler bestreden benauwdheidsklachten geleidelijk terugkeren. Bouw altijd langzaam af in overleg met uw arts.

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Pulmicort?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn gemeld over Pulmicort:

  • Schimmelinfecties in de mond en keel.
  • Irritatie van de keelholte.
  • Heesheid.
  • Hoesten.
  • Glaucoom.
  • Slaapstoornissen.
  • Angstgevoelens.
  • Overgevoeligheid voor budesonide.
  • Verminderde werking van de bijnieren.
  • Groeivertraging bij kinderen.
  • Ernstige neerslachtigheid (depressie).
  • Acute benauwdheidaanval.
  • Verandering van de stem.

   

   

  Schimmelinfecties in de mond en keel komen vaak voor als u na een inhalatie uw mond niet spoelt met water. U kunt tevens proberen anders te inhaleren als u hier last van heeft, zodat er minder budesonide in de keel en mond terechtkomt. Of probeer iets te eten of uw tanden te poetsen na de inhalatie, op deze manier zullen alle restjes van het medicijn uit uw mond verdwijnen. Irritatie van de keel en heesheid treden vooral in het begin op, probeer in dit geval zo min mogelijk te praten en uw stem rust te geven. Raadpleeg uw arts als u hees blijft, hij of zij kan dan de dosering aanpassen. Glaucoom is een verhoogde druk in de oogbol, dit kan optreden in één of beide ogen. Als gevolg hiervan kunt u minder goed zien en heftige oogpijn krijgen. De kans op glaucoom is groter als u Pulmicort langer dan 3 maanden achter elkaar gebruikt of als er per ongeluk een paar druppels Pulmicort in uw ogen terecht komen. Bel direct een arts als u hier last van heeft.

  Daarnaast kunt u last krijgen van slaapstoornissen en angstgevoelens. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft. Tot slot kunnen er bij overgevoeligheid voor budesonide galbulten, huiduitslag of jeuk ontstaan. In zeldzame gevallen kan tevens uw gezicht opzwellen en kunt u benauwd worden. Dit kan een teken zijn van een allergie maar dit hoeft niet. Neem in dit geval contact op met uw arts.

  Als u weet dat u overgevoelig bent voor budesonide, geef dit dan aan tijdens uw consult met de arts. Ook als u last heeft van andere klachten die na 1 à 2 dagen niet overgaan, is het verstandig contact op te nemen met uw arts.

   

   

 • Wanneer mag u Pulmicort niet gebruiken?

   

  Pulmicort is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik Pulmicort niet als u:

  • Overgevoelig bent voor budesonide.
  • Behandeld wordt voor, of last krijgt van, bacteriële luchtwegaandoeningen (zoals tuberculose) of virus- of schimmelinfecties van de luchtwegen.
  • Klachten zoals pijn in spieren en gewrichten, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken krijgt.
  • Leverproblemen heeft.

   

  Klachten zoals spier- en gewrichtspijn kunnen optreden wanneer u eerst tabletten met een ontstekingsremmend middel zoals bijvoorbeeld prednisolon, heeft gebruikt en nu Pulmicort. Uw arts kan de behandeling eventueel aanpassen.

  Waarschuw uw arts als u onlangs corticosteroïden (bijvoorbeeld prednisolon) in tabletvorm heeft gebruikt. Uw bijnierfunctie kan hierdoor verminderd zijn waardoor uw arts uw medicatie moet aanpassen.

  Er is nog niet genoeg bekend over het effect van budesonide bij kinderen, mogelijk heeft dit een groeiremmend effect op ze. Daarom worden kinderen die langdurig met Pulmicort Turbuhaler behandeld worden, regelmatig gecontroleerd.

  Het gebruik van Pulmicort Turbuhaler tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding is veilig voor zowel de moeder als het kind. Pulmicort wordt al jarenlang door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven gebruikt. Het is echter belangrijk om ook tijdens de zwangerschap astma goed te behandelen. Een verergering van de ziekte kan namelijk zowel voor de moeder als voor de baby schadelijk zijn. Belangrijk is dat er zo weinig mogelijk Pulmicort Turbuhaler wordt gebruikt, maar de astma moet wel onder controle blijven. Raadpleeg daarom altijd uw arts wanneer u tijdens de behandeling met Pulmicort zwanger wordt.

  Pulmicort heeft geen invloed op het reactievermogen, daarom mag u gewoon autorijden. Er zijn ook geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van eten.

   

 • Heeft Pulmicort een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Ja. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

  • Ketoconazol, itraconazol en voriconazol (middelen tegen schimmelinfecties).
  • De antibiotica claritromycine en erythromycine.
  • Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van HIV.
  • Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van hepatitis C.

   

  Deze medicijnen kunnen de werking van Pulmicort Turbuhaler versterken, waardoor u meer last kunt krijgen van bijwerkingen. Raadpleeg uw arts wanneer u deze middelen langer dan 1-2 weken dient te gebruiken. Houd er tevens rekening mee dat bij gelijktijdig gebruik van systemische corticosteroïden er meer kans is op een te hoge bloedglucosespiegel.

  Neem in het geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts.

   

 • Waar kan ik Pulmicort kopen?

   

  Pulmicort is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Kan ik Pulmicort krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit pulmicort zonder recept van een arts.

   

 • Bronvermelding

   

  Zorginstituut Nederland (z.j.) budesonide (bij astma), geraadpleegd op 31 augustus 2019, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/b/budesonide__bij_astma_

  AstraZeneca BV (2014), BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, geraadpleegd op 31 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/astma/pulmicort-turbuhaler

   

Bijsluiters