Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Astma kan op elke leeftijd ontstaan. Waarom Astma ontstaat is nog niet duidelijk, vaak speelt er een erfelijke factor mee. De symptomen van Astma zijn over het algemeen overduidelijk, hoesten, niesen en gezwollen oogleden. Deze symptomen kunnen allemaal voorkomen, maar de grote gemene deler is benauwdheid. Atrovent kan helpen om de benauwdheid te verminderen of op te heffen.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Atrovent Aerosol Inhaler 20 mcg
€ 50,50

 • Wat is Atrovent?

   

  Atrovent is een medicijn met de werkzame stof ipratropium. Atrovent ontspant de spieren in de wanden van de kleine luchtwegdoorgangen in de longen bij astma, chronische bronchitis en emfyseem. Hierdoor worden ze wijder en kan lucht makkelijker de longen in en uit gaan. Atrovent vermindert ook de hoeveelheid slijm in de longen. Atrovent geneest niet de oorzaak van deze aandoeningen.

   

 • Hoe gebruikt u Atrovent?

   

  Lees voor u een medicijn gaat gebruiken de bijsluiter. Heeft u vragen stel ze uw arts, apotheker of verpleegkundige. Gebruikt u het middel als onderhoudsdosis houd dan zo goed als mogelijk dezelfde tijdstippen aan. Atrovent komt voor als dosis voor aerosol dat is een spuitbusje, in poedervorm Atrovent inhaletten met speciale inhalator en als inhalatie Atrovent Unit Dosis

  • De Atrovent aerosol. Alvorens het medicijn te gebruiken, moet u de aerosol goed schudden. Haal het dopje eraf. Heeft u hem al een tijdje niet gebruikt (langer dan 3 dagen geleden), spuit dan eerst een eerste pufje in de lucht voordat u hem gaat gebruiken. Controleer altijd of de mondaansluiting leeg en schoon is, dat er niet per ongeluk iets in het mondstuk zit. Eerst diep uitademen. Dan de aerosol tussen de tanden nemen en uw mond eromheen sluiten, diep ademhalen en tegelijkertijd op de aerosol drukken zodat er een pufje vrijkomt. Houd de adem 10 seconden vast en adem dan langzaam uit. Adem niet in het mondstuk uit maar erbuiten. Herhaal het uitademen, mondstuk tussen de tanden en de mond eromheen en diep inademen en op de aerosol drukken indien dit is voorgeschreven. Daarna het dopje weer terug op de aerosol plaatsen. Spoel uw mond of eet iets. Maak de aerosol regelmatig schoon, zodat hij niet verstopt raakt. U kunt controleren of er nog genoeg medicijn in de aerosol zit door te schudden. U kunt ook de aerosol in bakje water leggen. Is het spuitbusje vol dan blijft het op de zijkant op de bodem liggen. Bij halfvol drijft het op z’n kop in het water. Wanneer het een kwart vol is kantelt het een beetje aan het wateroppervlakte en bij helemaal leeg ligt het spuitbusje schuin aan het wateroppervlakte.
  • De Atrovent Inhaletten dienen met de speciale daarvoor beschikbare Inhalator Ingelheim te worden gebruikt. U stopt een capsule in de inhalator. Deze wordt door de inhalator op 2 plekken ingeprikt wanneer u de witte knop indrukt, zorg ervoor dat het mondstuk naar boven gericht is. Vervolgens kunt u met inhaleren beginnen. Adem eerst zo volledig mogelijk uit. Sluit uw mond om de inhalator met de tanden op het mondstuk, adem zo diep mogelijk in. Houd vast en adem uit maar los van de inhalator. Herhaal zo nodig het in/en uitademen. Bent u klaar verwijder dan de capsule. Spoel uw mond of eet iets. Maak de inhalator regelmatig schoon met lauwwarm water. Er mogen geen poederresten achterblijven en de inhalator moet droog zijn bij een volgend gebruik.


  De capsules zijn alleen bedoeld voor gebruik met de inhalator, dus neem ze niet in

  • Voor vernevelen wordt gekozen als u niet in staat bent om met een inhalator of aerosol medicatie te inhaleren. Atrovent unit dose is een verneveloplossing die alleen gebruikt mag worden in de daarvoor geschikte vernevelapparatuur. De vernevelaar verdeelt een vloeibaar medicijn gemengd met een zoutoplossing in heel kleine druppeltjes, waardoor er een mist of nevel ontstaat, deze ademt u in. Bij verneveling komt het medicijn goed in de luchtwegen terecht en is het niet afhankelijk van de medewerking of kracht van de gebruiker, het kan dus ook gebruikt worden bij hevige benauwdheid. De dosering van het medicijn is vaak vele malen hoger dan bij een dosis-aerosol of poederinhalator. Verneveling wordt gebruikt in ziekenhuizen en als het nodig is ook thuis, bijvoorbeeld bij ernstig astma wanneer zelf krachtig inademen moeilijk is. Verneveling kan bij alle leeftijden. De venevelaar werkt met een compressor die aangesloten moet worden op elektriciteit. Vaak hebben ze een accu zodat u de vernevelaar eventueel kunt meenemen. Vernevelen duurt minimaal 15 minuten. De vernevelaar moet na ieder gebruik worden schoongemaakt. En eenmaal per week moet hij gedesinfecteerd worden. Ook de compressor vraagt om een goed onderhoud. Volg voor het onderhoud van zowel de vernevelaar als de compressor de meegeleverde instructies.


  Wanneer u een dosering vergeten bent, kunt u deze alsnog inhaleren. Stel de volgende dosis uit tot 3 uur erna. Mocht er minder dan 3 uur tussen het tijdstip dat u erachter komt dat u een dosis bent vergeten, ga dan gewoon over op uw schema. Gebruik echter geen dubbele dosis om uw vergeten dosis in te halen, u riskeert zo een overdosering. (zie bij overdosering bijwerkingen van Atrovent).

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Atrovent?

   

  Mogelijke bijwerkingen van Atrovent zijn:

  • Droge mond dit kan zo’n 3 tot 5 weken na het begin van de behandeling ontstaan het gaat ook weer over. Houd uw gebit goed bij. Tandenpoetsen, flossen, ragers. Spoel uw mond na het inhaleren om gaatjes te voorkomen.
  • Irritatie van mond, keel, heesheid en hoesten. Spoel uw mond na iedere behandeling. Krijgt u een zwelling van de tong in het gezicht en wordt u benauwd, schakel dan direct spoedeisende hulp in. U bent overgevoelig voor dit medicijn en mag het nooit meer gebruiken.
  • Jeuk en huiduitslag met galbulten, ook dit is een teken dat u overgevoelig bent. Raadpleeg uw arts.
  • Hoofdpijn en duizeligheid. Houd hier rekening mee wanneer u in het verkeer deelneemt, bij erge klachten kunt u beter niet aan het verkeer deelnemen. Hou ook rekening met de duizeligheid bij werk dat uiterste concentratie vergt of bij het bedienen van machines.
  • Maagdarmklachten, dit kan zich uiten door misselijkheid, zelden met braken, diarree of verstopping.


  Raadpleeg uw arts in de volgende gevallen:

  • Benauwdheidsaanval direct na het inhaleren en die aanhoudt. Staak het medicijn.
  • Ontstoken slijmvlies, zweertjes, vuurrode pijnlijke mond.
  • Hartkloppingen.
  • Wazig zien, pijn in de ogen, laat uw ogen controleren op glaucoom. Mocht het middel per ongeluk in uw ogen komen, dan direct uitspoelen met koud water. Blijft de pijn en/of het wazig zien aanhouden, neem dan contact op met uw arts, blijf hier niet mee rondlopen.
  • Plasproblemen, niet goed kunnen plassen.


  Overdosering: Ernstige overdosering kan een versnelt hartritme geven, rusteloosheid, verwardheid, hallucinaties en hoge koorts. Waarschuw uw arts of schakel bij ernstige reacties de spoedeisende hulp in.

   

 • Zijn er interacties met Atrovent en andere medicijnen?

   

  Er zijn geen interacties met andere medicijnen bekend voor zover dat hier nog geen onderzoek naar is gedaan.

  Voorzichtigheid is geboden bij hartaandoeningen en vergrote prostaat, plasproblemen en darmafsluiting.

  Het risico op het optreden van acuut glaucoom bij patiënten met een voorgeschiedenis van glaucoom kan verhoogd zijn wanneer Atrovent en medicijnen tegen glaucoom gelijktijdig worden gebruikt. Afzonderlijke toediening of het dragen van een goed sluitende veiligheidsbril tijdens de verneveling kan dit risico verminderen.

  Patiënten met cystische fibrose (taaislijmziekte) kunnen mogelijk gevoeliger zijn voor maagdarmklachten.

   

 • Kan ik Atrovent zonder recept krijgen?

   

  Atrovent is uitsluitend met een recept te krijgen.

   

 • Wanneer wordt Atrovent gebruikt?

   

  Atrovent wordt gebruikt bij COPD en Astma. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease in het Engels en Chronische Obstructieve Long Ziekte in het Nederlands. Atrovent kan zowel als onderhoudsbehandeling bij Astma en COPD worden ingezet als bij een astma aanval. Bij Astma wordt het voornamelijk ingezet als andere snelwerkende medicijnen niet werken.

  Bij Astma verkrampen de spiertjes om de luchtwegen. Zodra de luchtwegen geprikkeld worden door stoffen waarvoor iemand gevoelig is zwellen de slijmvliezen in de neus, keel en longen. Ze gaan daardoor meer vocht en slijm produceren. De spiertjes om de luchtwegen verkrampen, de luchtwegen worden smaller en u wordt benauwd, u kunt gaan hoesten en een piepende ademhaling krijgen. Astma-aanvallen zoals hierboven beschreven gaan over. Astma zelf gaat niet over, het kan een tijdje wegblijven, maar de longen zijn altijd een beetje ontstoken zonder dat degene die Astma heeft daar overigens last van hoeft te hebben. De longen kunnen op heel verschillende stoffen reageren zoals onder andere rook, uitlaatgassen, pollen, huisstofmijt, huisdieren, parfum, sommige medicijnen, maar ook kou of lichamelijke inspanning en stress.

  Bij COPD zijn de longen beschadigd. COPD is onder te verdelen in longemfyseem waarbij de longblaasjes langzaam verloren gaan en chronische bronchitis waarbij de bronchiën steeds ontstoken zijn.

  Belangrijke stappen zo niet de belangrijkste stap bij de behandeling van Astma en COPD is stoppen met roken en voldoende bewegen.

  Atrovent is een kortwerkende luchtwegverwijder. Kortwerkende luchtwegverwijders werken snel. Binnen enkele tot 15 minuten wordt de kortademigheid minder. De werking is ongeveer 3 tot 6 uur bij Atrovent spray en Atrovent inhalatiepoeder, en 4 tot 8 uur bij Atrovent via de vernevelaar. Kortwerkende luchtwegverwijders kunnen ook klachten bij inspanning voorkomen als u ze tien tot vijftien minuten voor de inspanning inhaleert.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Atrovent verneveloplossing 0,25 mg per 2 ml
  • Atrovent verneveloplossing 0,50 mg per 2 ml
  • Atrovent HFA aerosol oplossing 20 microgram per dosis
  • Atrovent inhaletten, inhalatiepoeder in harde capsule 0,04 mg

   

 • Wanneer mag u Atrovent niet gebruiken?

   

  U mag Atrovent niet gebruiken als u overgevoelig bent voor ipratropium of een van de stoffen van dit middel, of als u overgevoelig bent voor atropine of atropineachtige stoffen.

  Er zijn niet voldoende gegevens bekend of u Atrovent bij zwangerschap kunt gebruiken. Overleg met uw arts er kan eventueel uitgeweken worden naar een ander medicijn. Dit geldt ook bij borstvoeding.

  U mag alles eten, u mag alcohol nuttigen.

   

 • Waar kunt u Atrovent kopen?

   

  Atrovent is in de apotheek te koop.

   

 • Bronvermelding

   

  Longfonds. (z.d.).Wat is astma? Beschikbaar op: https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 2 juli 2019).

  Longfonds. (z.d.).Wat is COPD? Beschikbaar op:

  https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 2 juli 2019).

  Cyberpoli.nl. (z.d.). Wat is verneveling? Beschikbaar op: https://www.cyberpoli.nl/astma/faq/592 (bekeken op 2 juli 2019).

  Fagg. (laatst bijgewerkt op 30 juni 2019). Atrovent doseringen. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 2 juli 2019).

  Bernhoven. (z.d.). Kortwerkende luchtwegverwijders. Beschikbaar op: https://www.bernhoven.nl/home-patientenfolders/folders-longgeneeskunde/medicijnen-bij-astma-en-copd/ (bekeken op 2 juli 2019).

  Apotheek.nl. (Laatst bijgewerkt op 18 oktober 2016). Atrovent bijwerkingen. Beschikbaar op:

  https://www.apotheek.nl/medicijnen/ipratropium-inhalatie?product=atrovent-inhalatie#belangrijk-om-te-weten-over-ipratropium-inhalatie

  (Bekeken op 2 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas (z.d.). Zwangerschap en lactatie. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/i/ipratropium#zwangerschap (Laatst bekeken op 2 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas (z.d.). Waarschuwingen en voorzorgen bij Atrovent. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/i/ipratropium#waarschuwingen-en-voorzorgen (Bekeken op 2 juli 2019).

   

 • Wat is Atrovent?

   

  Atrovent is een medicijn met de werkzame stof ipratropium. Atrovent ontspant de spieren in de wanden van de kleine luchtwegdoorgangen in de longen bij astma, chronische bronchitis en emfyseem. Hierdoor worden ze wijder en kan lucht makkelijker de longen in en uit gaan. Atrovent vermindert ook de hoeveelheid slijm in de longen. Atrovent geneest niet de oorzaak van deze aandoeningen.

   

 • Wanneer wordt Atrovent gebruikt?

   

  Atrovent wordt gebruikt bij COPD en Astma. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease in het Engels en Chronische Obstructieve Long Ziekte in het Nederlands. Atrovent kan zowel als onderhoudsbehandeling bij Astma en COPD worden ingezet als bij een astma aanval. Bij Astma wordt het voornamelijk ingezet als andere snelwerkende medicijnen niet werken.

  Bij Astma verkrampen de spiertjes om de luchtwegen. Zodra de luchtwegen geprikkeld worden door stoffen waarvoor iemand gevoelig is zwellen de slijmvliezen in de neus, keel en longen. Ze gaan daardoor meer vocht en slijm produceren. De spiertjes om de luchtwegen verkrampen, de luchtwegen worden smaller en u wordt benauwd, u kunt gaan hoesten en een piepende ademhaling krijgen. Astma-aanvallen zoals hierboven beschreven gaan over. Astma zelf gaat niet over, het kan een tijdje wegblijven, maar de longen zijn altijd een beetje ontstoken zonder dat degene die Astma heeft daar overigens last van hoeft te hebben. De longen kunnen op heel verschillende stoffen reageren zoals onder andere rook, uitlaatgassen, pollen, huisstofmijt, huisdieren, parfum, sommige medicijnen, maar ook kou of lichamelijke inspanning en stress.

  Bij COPD zijn de longen beschadigd. COPD is onder te verdelen in longemfyseem waarbij de longblaasjes langzaam verloren gaan en chronische bronchitis waarbij de bronchiën steeds ontstoken zijn.

  Belangrijke stappen zo niet de belangrijkste stap bij de behandeling van Astma en COPD is stoppen met roken en voldoende bewegen.

  Atrovent is een kortwerkende luchtwegverwijder. Kortwerkende luchtwegverwijders werken snel. Binnen enkele tot 15 minuten wordt de kortademigheid minder. De werking is ongeveer 3 tot 6 uur bij Atrovent spray en Atrovent inhalatiepoeder, en 4 tot 8 uur bij Atrovent via de vernevelaar. Kortwerkende luchtwegverwijders kunnen ook klachten bij inspanning voorkomen als u ze tien tot vijftien minuten voor de inspanning inhaleert.

   

 • Hoe gebruikt u Atrovent?

   

  Lees voor u een medicijn gaat gebruiken de bijsluiter. Heeft u vragen stel ze uw arts, apotheker of verpleegkundige. Gebruikt u het middel als onderhoudsdosis houd dan zo goed als mogelijk dezelfde tijdstippen aan. Atrovent komt voor als dosis voor aerosol dat is een spuitbusje, in poedervorm Atrovent inhaletten met speciale inhalator en als inhalatie Atrovent Unit Dosis

  • De Atrovent aerosol. Alvorens het medicijn te gebruiken, moet u de aerosol goed schudden. Haal het dopje eraf. Heeft u hem al een tijdje niet gebruikt (langer dan 3 dagen geleden), spuit dan eerst een eerste pufje in de lucht voordat u hem gaat gebruiken. Controleer altijd of de mondaansluiting leeg en schoon is, dat er niet per ongeluk iets in het mondstuk zit. Eerst diep uitademen. Dan de aerosol tussen de tanden nemen en uw mond eromheen sluiten, diep ademhalen en tegelijkertijd op de aerosol drukken zodat er een pufje vrijkomt. Houd de adem 10 seconden vast en adem dan langzaam uit. Adem niet in het mondstuk uit maar erbuiten. Herhaal het uitademen, mondstuk tussen de tanden en de mond eromheen en diep inademen en op de aerosol drukken indien dit is voorgeschreven. Daarna het dopje weer terug op de aerosol plaatsen. Spoel uw mond of eet iets. Maak de aerosol regelmatig schoon, zodat hij niet verstopt raakt. U kunt controleren of er nog genoeg medicijn in de aerosol zit door te schudden. U kunt ook de aerosol in bakje water leggen. Is het spuitbusje vol dan blijft het op de zijkant op de bodem liggen. Bij halfvol drijft het op z’n kop in het water. Wanneer het een kwart vol is kantelt het een beetje aan het wateroppervlakte en bij helemaal leeg ligt het spuitbusje schuin aan het wateroppervlakte.
  • De Atrovent Inhaletten dienen met de speciale daarvoor beschikbare Inhalator Ingelheim te worden gebruikt. U stopt een capsule in de inhalator. Deze wordt door de inhalator op 2 plekken ingeprikt wanneer u de witte knop indrukt, zorg ervoor dat het mondstuk naar boven gericht is. Vervolgens kunt u met inhaleren beginnen. Adem eerst zo volledig mogelijk uit. Sluit uw mond om de inhalator met de tanden op het mondstuk, adem zo diep mogelijk in. Houd vast en adem uit maar los van de inhalator. Herhaal zo nodig het in/en uitademen. Bent u klaar verwijder dan de capsule. Spoel uw mond of eet iets. Maak de inhalator regelmatig schoon met lauwwarm water. Er mogen geen poederresten achterblijven en de inhalator moet droog zijn bij een volgend gebruik.


  De capsules zijn alleen bedoeld voor gebruik met de inhalator, dus neem ze niet in

  • Voor vernevelen wordt gekozen als u niet in staat bent om met een inhalator of aerosol medicatie te inhaleren. Atrovent unit dose is een verneveloplossing die alleen gebruikt mag worden in de daarvoor geschikte vernevelapparatuur. De vernevelaar verdeelt een vloeibaar medicijn gemengd met een zoutoplossing in heel kleine druppeltjes, waardoor er een mist of nevel ontstaat, deze ademt u in. Bij verneveling komt het medicijn goed in de luchtwegen terecht en is het niet afhankelijk van de medewerking of kracht van de gebruiker, het kan dus ook gebruikt worden bij hevige benauwdheid. De dosering van het medicijn is vaak vele malen hoger dan bij een dosis-aerosol of poederinhalator. Verneveling wordt gebruikt in ziekenhuizen en als het nodig is ook thuis, bijvoorbeeld bij ernstig astma wanneer zelf krachtig inademen moeilijk is. Verneveling kan bij alle leeftijden. De venevelaar werkt met een compressor die aangesloten moet worden op elektriciteit. Vaak hebben ze een accu zodat u de vernevelaar eventueel kunt meenemen. Vernevelen duurt minimaal 15 minuten. De vernevelaar moet na ieder gebruik worden schoongemaakt. En eenmaal per week moet hij gedesinfecteerd worden. Ook de compressor vraagt om een goed onderhoud. Volg voor het onderhoud van zowel de vernevelaar als de compressor de meegeleverde instructies.


  Wanneer u een dosering vergeten bent, kunt u deze alsnog inhaleren. Stel de volgende dosis uit tot 3 uur erna. Mocht er minder dan 3 uur tussen het tijdstip dat u erachter komt dat u een dosis bent vergeten, ga dan gewoon over op uw schema. Gebruik echter geen dubbele dosis om uw vergeten dosis in te halen, u riskeert zo een overdosering. (zie bij overdosering bijwerkingen van Atrovent).

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Atrovent verneveloplossing 0,25 mg per 2 ml
  • Atrovent verneveloplossing 0,50 mg per 2 ml
  • Atrovent HFA aerosol oplossing 20 microgram per dosis
  • Atrovent inhaletten, inhalatiepoeder in harde capsule 0,04 mg

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Atrovent?

   

  Mogelijke bijwerkingen van Atrovent zijn:

  • Droge mond dit kan zo’n 3 tot 5 weken na het begin van de behandeling ontstaan het gaat ook weer over. Houd uw gebit goed bij. Tandenpoetsen, flossen, ragers. Spoel uw mond na het inhaleren om gaatjes te voorkomen.
  • Irritatie van mond, keel, heesheid en hoesten. Spoel uw mond na iedere behandeling. Krijgt u een zwelling van de tong in het gezicht en wordt u benauwd, schakel dan direct spoedeisende hulp in. U bent overgevoelig voor dit medicijn en mag het nooit meer gebruiken.
  • Jeuk en huiduitslag met galbulten, ook dit is een teken dat u overgevoelig bent. Raadpleeg uw arts.
  • Hoofdpijn en duizeligheid. Houd hier rekening mee wanneer u in het verkeer deelneemt, bij erge klachten kunt u beter niet aan het verkeer deelnemen. Hou ook rekening met de duizeligheid bij werk dat uiterste concentratie vergt of bij het bedienen van machines.
  • Maagdarmklachten, dit kan zich uiten door misselijkheid, zelden met braken, diarree of verstopping.


  Raadpleeg uw arts in de volgende gevallen:

  • Benauwdheidsaanval direct na het inhaleren en die aanhoudt. Staak het medicijn.
  • Ontstoken slijmvlies, zweertjes, vuurrode pijnlijke mond.
  • Hartkloppingen.
  • Wazig zien, pijn in de ogen, laat uw ogen controleren op glaucoom. Mocht het middel per ongeluk in uw ogen komen, dan direct uitspoelen met koud water. Blijft de pijn en/of het wazig zien aanhouden, neem dan contact op met uw arts, blijf hier niet mee rondlopen.
  • Plasproblemen, niet goed kunnen plassen.


  Overdosering: Ernstige overdosering kan een versnelt hartritme geven, rusteloosheid, verwardheid, hallucinaties en hoge koorts. Waarschuw uw arts of schakel bij ernstige reacties de spoedeisende hulp in.

   

 • Wanneer mag u Atrovent niet gebruiken?

   

  U mag Atrovent niet gebruiken als u overgevoelig bent voor ipratropium of een van de stoffen van dit middel, of als u overgevoelig bent voor atropine of atropineachtige stoffen.

  Er zijn niet voldoende gegevens bekend of u Atrovent bij zwangerschap kunt gebruiken. Overleg met uw arts er kan eventueel uitgeweken worden naar een ander medicijn. Dit geldt ook bij borstvoeding.

  U mag alles eten, u mag alcohol nuttigen.

   

 • Zijn er interacties met Atrovent en andere medicijnen?

   

  Er zijn geen interacties met andere medicijnen bekend voor zover dat hier nog geen onderzoek naar is gedaan.

  Voorzichtigheid is geboden bij hartaandoeningen en vergrote prostaat, plasproblemen en darmafsluiting.

  Het risico op het optreden van acuut glaucoom bij patiënten met een voorgeschiedenis van glaucoom kan verhoogd zijn wanneer Atrovent en medicijnen tegen glaucoom gelijktijdig worden gebruikt. Afzonderlijke toediening of het dragen van een goed sluitende veiligheidsbril tijdens de verneveling kan dit risico verminderen.

  Patiënten met cystische fibrose (taaislijmziekte) kunnen mogelijk gevoeliger zijn voor maagdarmklachten.

   

 • Waar kunt u Atrovent kopen?

   

  Atrovent is in de apotheek te koop.

   

 • Kan ik Atrovent zonder recept krijgen?

   

  Atrovent is uitsluitend met een recept te krijgen.

   

 • Bronvermelding

   

  Longfonds. (z.d.).Wat is astma? Beschikbaar op: https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 2 juli 2019).

  Longfonds. (z.d.).Wat is COPD? Beschikbaar op:

  https://www.longfonds.nl/astma/alles-over-astma/wat-is-astma (Bekeken op 2 juli 2019).

  Cyberpoli.nl. (z.d.). Wat is verneveling? Beschikbaar op: https://www.cyberpoli.nl/astma/faq/592 (bekeken op 2 juli 2019).

  Fagg. (laatst bijgewerkt op 30 juni 2019). Atrovent doseringen. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 2 juli 2019).

  Bernhoven. (z.d.). Kortwerkende luchtwegverwijders. Beschikbaar op: https://www.bernhoven.nl/home-patientenfolders/folders-longgeneeskunde/medicijnen-bij-astma-en-copd/ (bekeken op 2 juli 2019).

  Apotheek.nl. (Laatst bijgewerkt op 18 oktober 2016). Atrovent bijwerkingen. Beschikbaar op:

  https://www.apotheek.nl/medicijnen/ipratropium-inhalatie?product=atrovent-inhalatie#belangrijk-om-te-weten-over-ipratropium-inhalatie

  (Bekeken op 2 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas (z.d.). Zwangerschap en lactatie. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/i/ipratropium#zwangerschap (Laatst bekeken op 2 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas (z.d.). Waarschuwingen en voorzorgen bij Atrovent. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/i/ipratropium#waarschuwingen-en-voorzorgen (Bekeken op 2 juli 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters