Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Een allergische rhinitis is een vervelende, meestal chronische aandoening die op zichzelf niet ernstig hoeft te zijn, maar uw levensvreugde wel behoorlijk kan beperken. Denk daarbij aan een constant verstopte neus, verstopte of geïrriteerde neusholtes en druk op uw bijholtes met de daarbij horende hoofdpijn.

Gelukkig zijn er middelen op de markt die de klachten kunnen verminderen, zodat u, ook in het seizoen van uw allergenen kunt genieten van uw leven. Afhankelijk van hetgeen waar u allergisch voor bent, kan dit het hele jaar door zijn, of, met name bij allergiën voor planten en bomen, het seizoen waarin die betreffende planten en of bomen hun stuifmeel verspreiden.

Het kan ook zijn dat er periodes zijn waarin u meer dan anders in de omgeving van de diersoorten bent waar u allergisch voor bent.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Avamys Neusspray 27.5 mcg/dosis
€ 48,20

  • Wat is Avamys?

     

    Avamys bevat fluticasonfuroaat, en is een middel om deze klachten te verminderen door de eventuele ontstekingsreacties, die veroorzaakt worden door een allergie (rhinitis), af te remmen. Dit middel behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd glucocorticoïden.

     

  • Hoe gebruikt u Avamys?

     

    Avamys heeft feitelijk geen smaak of reuk. Het wordt in de neus gesprayd als een fijne nevel. Zorg ervoor dat de spray niet in uw ogen komt. Als dit toch gebeurt, moet u uw ogen met water spoelen.

    De neusspray wordt geleverd in een amberkleurig glazen flesje in een plastic omhulsel. De inhoud is, afhankelijk van de verpakkingsgrootte die u geleverd krijgt, voldoende voor 30, 60 of 120 verstuivingen.

    Als u wilt zien hoeveel er nog in het flesje zit, kunt u de neusspray rechtop tegen het licht houden. Bij de flesjes met 30 en 60 verstuivingen kunt u dan het vloeistofniveau door het venster zien. Bij het flesje met 120 verstuivingen is dit pas later in het gebruik te zien, omdat het vloeistofniveau boven het venster staat.

    Bij het eerste gebruik.

    Als u langer dan vijf dagen het kapje niet op de spray geplaatst heeft, of gedurende 30 dagen of langer de neusspray helemaal niet gebruikt heeft, moet u de volgende stappen voor het eerste gebruik weer opnieuw volgen.

    Bij het eerste gebruik moet u het flesje ongeveer 10 seconden goed schudden met het beschermkapje erop. Dit is belangrijk omdat Avamys een dikke vloeistof is die pas vloeibaar wordt als het goed wordt geschud. En pas als de oplossing in het flesje vloeibaar is, kan het verstuiven.

    Druk nu continu en krachtig de knop aan de zijkant helemaal in, desnoods met twee handen, zodat er een fijne nevel de lucht in gespoten wordt door het tuitje. Het kan zijn dat u dit minstens zes keer moet herhalen voordat die nevel te zien is.

    Dagelijks gebruik van de neusspray.

    1. Schud de neusspray krachtig.
    2. Verwijder het beschermkapje.
    3. Snuit uw neus om de neusgaten leeg te maken, en houd dan uw hoofd een beetje schuin naar voren.
    4. Plaats het tuitje in één van uw neusgaten. Houd daarbij het uiteinde gericht naar de buitenkant van uw neus, 5. weg van uw neustussenschot.
    6. Druk krachtig de knop helemaal in, terwijl u inademt door uw neus.
    7. Neem het tuitje uit uw neus en adem uit door uw mond.
    8. Als uw dosering bestaat uit twee sprays per neusgat, herhaal dan stappen vier tot en met zes.
    9. Voor uw andere neusgat herhaalt u de stappen vier tot en met zeven.
    10. Plaats het beschermkapje op de neusspray.

     

  • Welke bijwerkingen zijn er bekend van Avamys?

     

    Avamys, of het werkzame bestanddeel daarvan, kent een aantal bijwerkingen die we hieronder in volgorde van aantal meldingen benoemen.

    • Zeer vaak (> 10%): bloedneuzen (in het algemeen gering), in het bijzonder als u Avamys gedurende meer dan 6 weken aaneengesloten gebruikt.
    • Vaak (1-10%): zweertjes in uw neus - dit kan irritatie of een onbehaaglijk gevoel in uw neus veroorzaken. U kunt ook sliertjes bloed ervaren bij het snuiten van uw neus. Ook kunt u hoofdpijn ervaren.
    • Soms (0,1-1 %): pijn, branderigheid, irritatie, gevoeligheid of droogheid in de neus.
    • Zelden (0,01-0,1 %): overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, urticaria, angio-oedeem en anafylactische reacties.
    • Zeer zelden (< 0,01%): neustussenschotperforatie; het risico op perforatie van het neustussenschot kan worden verminderd door van het neustussenschot àf te sprayen.


    Verder is gemeld: groeivertraging bij kinderen. Voorbijgaande verandering in gezichtsvermogen bij langdurig gebruik, wazig zien.

     

  • Heeft Avamys interactie met andere medicijnen?

     

    Als u naast Avamys nog andere geneesmiddelen gebruikt, of dat kort geleden heeft gedaan of als de mogelijkheid bestaat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken, meld dit dan aan uw arts of apotheker.

    In het bijzonder is het belangrijk om uw arts te vertellen als u een van volgende geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt:

    • geïnjecteerde of orale steroïden;
    • steroïd bevattende crèmes;
    • geneesmiddelen tegen astma;
    • ritonavir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van HIV;
    • ketoconazol, antischimmelgeneesmiddel.


    Uw arts zal onderzoeken of u Avamys samen met deze geneesmiddelen kunt gebruiken.

    Avamys mag niet gelijktijdig worden gebruikt met andere neussprays die steroïden bevatten.

     

     

  • Kunt u Avamys zonder recept verkrijgen?

     

    Avamys is een geneesmiddel dat alleen op recept verkrijgbaar is.

     

  • Waar wordt Avamys voor gebruikt?

     

    Avamys neusspray wordt gebruikt om symptomen van allergische rhinitis bij volwassenen en kinderen van zes jaar en ouder te behandelen, waaronder een verstopte neus, loopneus of jeukende neus, niezen en waterige, jeukende of rode ogen.

    Symptomen van allergische rhinitis kunnen in bepaalde periodes of het hele jaar door voorkomen. Dit hangt af van hetgeen waar u allergisch voor bent. Allergische rhinitis die zich tijdens specifieke perioden in het jaar voordoet wordt over het algemeen veroorzaakt door allergieën door graspollen of pollen van bomen (hooikoorts). Allergische rhinitis die het hele jaar door voorkomt wordt veroorzaakt door allergieën voor dieren, huisstofmijten of schimmels, om enkele van de meest voorkomende te noemen.

    Het middel heeft een anti-inflammatoire en anti-allergische werking op het neusslijmvlies. Na 8 uur nadat u avamys in uw neusgaten heeft gesprayd is het therapeutische effect merkbaar, en in de dagen erna zal het verder verbeteren. Het is de bedoeling dat u dit middel alleen gebruikt tijdens de klachtenperiode.

     

  • Dosering

     

    Gebruik bij volwassenen en kinderen (twaalf jaar en ouder):

    • De gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 2 verstuivingen in elk neusgat.
    • Als de symptomen eenmaal onder controle zijn, zou u de dosis kunnen verlagen tot eenmaal daags 1 verstuiving in elk neusgat.


    Gebruik bij kinderen jonger dan twaalf jaar:

    • De gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 1 verstuiving in elk neusgat.
    • Als de symptomen zeer ernstig zijn, kan uw arts de dosis verhogen naar eenmaal daags 2 verstuivingen in elk neusgat tot de symptomen onder controle zijn. Daarna kunt u mogelijk de dosis reduceren tot eenmaal daags 1 verstuiving in elk neusgat.

     

  • Wanneer mag u Avamys niet gebruiken?

     

    U mag Avamys niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

    Bij een klein aantal patiënten kunnen zich allergische reacties ontwikkelen tot een ernstig, zelfs levensbedreigend probleem indien dit niet wordt behandeld. Symptomen daarvan zijn:

    • kortademigheid, hoesten of problemen met ademhalen
    • zich plotseling zwak voelen of licht in het hoofd worden (wat kan leiden tot ineenzakken (collaps) of bewustzijnsvermindering)
    • zwelling rond het gezicht
    • huiduitslag (rash) of roodheid


    De werkzame stof in dit middel is fluticasonfuroaat, en daarnaast zitten er een aantal hulpstoffen in; dextrose, microkristallijn cellulose, natriumcarboxymethylcellulose, polysorbaat 80, benzalkoniumchloride, EDTA dinatriumzout en gezuiverd water.

    Daarnaast moet u, als u klachten heeft die verband houden met uw lever, dit melden aan uw arts of apotheker.

    Avamys mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 6 jaar oud. Ook mag u Avamys niet gebruiken als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Bespreek het met uw arts.

    Gebruik van Avamys:

    • kan, wanneer gebruikt voor een lange periode bij kinderen, vertraagde groei veroorzaken. De arts zal regelmatig de lichaamslengte van uw kind controleren, en ervoor zorgen dat hij of zij de laagst mogelijke effectieve dosis krijgt.
    • kan oogcondities zoals glaucoom (toename van druk in het oog) of cataract (vertroebeling van de lens van het oog) veroorzaken. Vertel het uw arts als u deze condities in het verleden heeft gehad, of wanneer u veranderingen in uw gezichtsvermogen waarneemt wanneer u Avamys gebruikt.

     

  • Waar kunt u Avamys kopen?

     

    Avamys is alleen via de apotheek verkrijgbaar.

     

  • Bronvermelding

     

    Zorginstituut Nederland (z.j.) fluticasonfuroaat (bij allergische rinitis), geraadpleegd op 17 augustus 2019, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/fluticasonfuroaat__bij_allergische_rinitis_

    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. (2012), Bijsluiter: informatie voor de gebruiker, Avamys 27,5 microgram/dosis, neusspraysuspensie (versie 15), geraadpleegd op 17 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/allergie/avamys

     

  • Wat is Avamys?

     

    Avamys bevat fluticasonfuroaat, en is een middel om deze klachten te verminderen door de eventuele ontstekingsreacties, die veroorzaakt worden door een allergie (rhinitis), af te remmen. Dit middel behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd glucocorticoïden.

     

  • Waar wordt Avamys voor gebruikt?

     

    Avamys neusspray wordt gebruikt om symptomen van allergische rhinitis bij volwassenen en kinderen van zes jaar en ouder te behandelen, waaronder een verstopte neus, loopneus of jeukende neus, niezen en waterige, jeukende of rode ogen.

    Symptomen van allergische rhinitis kunnen in bepaalde periodes of het hele jaar door voorkomen. Dit hangt af van hetgeen waar u allergisch voor bent. Allergische rhinitis die zich tijdens specifieke perioden in het jaar voordoet wordt over het algemeen veroorzaakt door allergieën door graspollen of pollen van bomen (hooikoorts). Allergische rhinitis die het hele jaar door voorkomt wordt veroorzaakt door allergieën voor dieren, huisstofmijten of schimmels, om enkele van de meest voorkomende te noemen.

    Het middel heeft een anti-inflammatoire en anti-allergische werking op het neusslijmvlies. Na 8 uur nadat u avamys in uw neusgaten heeft gesprayd is het therapeutische effect merkbaar, en in de dagen erna zal het verder verbeteren. Het is de bedoeling dat u dit middel alleen gebruikt tijdens de klachtenperiode.

     

  • Hoe gebruikt u Avamys?

     

    Avamys heeft feitelijk geen smaak of reuk. Het wordt in de neus gesprayd als een fijne nevel. Zorg ervoor dat de spray niet in uw ogen komt. Als dit toch gebeurt, moet u uw ogen met water spoelen.

    De neusspray wordt geleverd in een amberkleurig glazen flesje in een plastic omhulsel. De inhoud is, afhankelijk van de verpakkingsgrootte die u geleverd krijgt, voldoende voor 30, 60 of 120 verstuivingen.

    Als u wilt zien hoeveel er nog in het flesje zit, kunt u de neusspray rechtop tegen het licht houden. Bij de flesjes met 30 en 60 verstuivingen kunt u dan het vloeistofniveau door het venster zien. Bij het flesje met 120 verstuivingen is dit pas later in het gebruik te zien, omdat het vloeistofniveau boven het venster staat.

    Bij het eerste gebruik.

    Als u langer dan vijf dagen het kapje niet op de spray geplaatst heeft, of gedurende 30 dagen of langer de neusspray helemaal niet gebruikt heeft, moet u de volgende stappen voor het eerste gebruik weer opnieuw volgen.

    Bij het eerste gebruik moet u het flesje ongeveer 10 seconden goed schudden met het beschermkapje erop. Dit is belangrijk omdat Avamys een dikke vloeistof is die pas vloeibaar wordt als het goed wordt geschud. En pas als de oplossing in het flesje vloeibaar is, kan het verstuiven.

    Druk nu continu en krachtig de knop aan de zijkant helemaal in, desnoods met twee handen, zodat er een fijne nevel de lucht in gespoten wordt door het tuitje. Het kan zijn dat u dit minstens zes keer moet herhalen voordat die nevel te zien is.

    Dagelijks gebruik van de neusspray.

    1. Schud de neusspray krachtig.
    2. Verwijder het beschermkapje.
    3. Snuit uw neus om de neusgaten leeg te maken, en houd dan uw hoofd een beetje schuin naar voren.
    4. Plaats het tuitje in één van uw neusgaten. Houd daarbij het uiteinde gericht naar de buitenkant van uw neus, 5. weg van uw neustussenschot.
    6. Druk krachtig de knop helemaal in, terwijl u inademt door uw neus.
    7. Neem het tuitje uit uw neus en adem uit door uw mond.
    8. Als uw dosering bestaat uit twee sprays per neusgat, herhaal dan stappen vier tot en met zes.
    9. Voor uw andere neusgat herhaalt u de stappen vier tot en met zeven.
    10. Plaats het beschermkapje op de neusspray.

     

  • Dosering

     

    Gebruik bij volwassenen en kinderen (twaalf jaar en ouder):

    • De gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 2 verstuivingen in elk neusgat.
    • Als de symptomen eenmaal onder controle zijn, zou u de dosis kunnen verlagen tot eenmaal daags 1 verstuiving in elk neusgat.


    Gebruik bij kinderen jonger dan twaalf jaar:

    • De gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 1 verstuiving in elk neusgat.
    • Als de symptomen zeer ernstig zijn, kan uw arts de dosis verhogen naar eenmaal daags 2 verstuivingen in elk neusgat tot de symptomen onder controle zijn. Daarna kunt u mogelijk de dosis reduceren tot eenmaal daags 1 verstuiving in elk neusgat.

     

  • Welke bijwerkingen zijn er bekend van Avamys?

     

    Avamys, of het werkzame bestanddeel daarvan, kent een aantal bijwerkingen die we hieronder in volgorde van aantal meldingen benoemen.

    • Zeer vaak (> 10%): bloedneuzen (in het algemeen gering), in het bijzonder als u Avamys gedurende meer dan 6 weken aaneengesloten gebruikt.
    • Vaak (1-10%): zweertjes in uw neus - dit kan irritatie of een onbehaaglijk gevoel in uw neus veroorzaken. U kunt ook sliertjes bloed ervaren bij het snuiten van uw neus. Ook kunt u hoofdpijn ervaren.
    • Soms (0,1-1 %): pijn, branderigheid, irritatie, gevoeligheid of droogheid in de neus.
    • Zelden (0,01-0,1 %): overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, urticaria, angio-oedeem en anafylactische reacties.
    • Zeer zelden (< 0,01%): neustussenschotperforatie; het risico op perforatie van het neustussenschot kan worden verminderd door van het neustussenschot àf te sprayen.


    Verder is gemeld: groeivertraging bij kinderen. Voorbijgaande verandering in gezichtsvermogen bij langdurig gebruik, wazig zien.

     

  • Wanneer mag u Avamys niet gebruiken?

     

    U mag Avamys niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

    Bij een klein aantal patiënten kunnen zich allergische reacties ontwikkelen tot een ernstig, zelfs levensbedreigend probleem indien dit niet wordt behandeld. Symptomen daarvan zijn:

    • kortademigheid, hoesten of problemen met ademhalen
    • zich plotseling zwak voelen of licht in het hoofd worden (wat kan leiden tot ineenzakken (collaps) of bewustzijnsvermindering)
    • zwelling rond het gezicht
    • huiduitslag (rash) of roodheid


    De werkzame stof in dit middel is fluticasonfuroaat, en daarnaast zitten er een aantal hulpstoffen in; dextrose, microkristallijn cellulose, natriumcarboxymethylcellulose, polysorbaat 80, benzalkoniumchloride, EDTA dinatriumzout en gezuiverd water.

    Daarnaast moet u, als u klachten heeft die verband houden met uw lever, dit melden aan uw arts of apotheker.

    Avamys mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 6 jaar oud. Ook mag u Avamys niet gebruiken als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Bespreek het met uw arts.

    Gebruik van Avamys:

    • kan, wanneer gebruikt voor een lange periode bij kinderen, vertraagde groei veroorzaken. De arts zal regelmatig de lichaamslengte van uw kind controleren, en ervoor zorgen dat hij of zij de laagst mogelijke effectieve dosis krijgt.
    • kan oogcondities zoals glaucoom (toename van druk in het oog) of cataract (vertroebeling van de lens van het oog) veroorzaken. Vertel het uw arts als u deze condities in het verleden heeft gehad, of wanneer u veranderingen in uw gezichtsvermogen waarneemt wanneer u Avamys gebruikt.

     

  • Heeft Avamys interactie met andere medicijnen?

     

    Als u naast Avamys nog andere geneesmiddelen gebruikt, of dat kort geleden heeft gedaan of als de mogelijkheid bestaat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken, meld dit dan aan uw arts of apotheker.

    In het bijzonder is het belangrijk om uw arts te vertellen als u een van volgende geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt:

    • geïnjecteerde of orale steroïden;
    • steroïd bevattende crèmes;
    • geneesmiddelen tegen astma;
    • ritonavir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van HIV;
    • ketoconazol, antischimmelgeneesmiddel.


    Uw arts zal onderzoeken of u Avamys samen met deze geneesmiddelen kunt gebruiken.

    Avamys mag niet gelijktijdig worden gebruikt met andere neussprays die steroïden bevatten.

     

     

  • Waar kunt u Avamys kopen?

     

    Avamys is alleen via de apotheek verkrijgbaar.

     

  • Kunt u Avamys zonder recept verkrijgen?

     

    Avamys is een geneesmiddel dat alleen op recept verkrijgbaar is.

     

  • Bronvermelding

     

    Zorginstituut Nederland (z.j.) fluticasonfuroaat (bij allergische rinitis), geraadpleegd op 17 augustus 2019, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/fluticasonfuroaat__bij_allergische_rinitis_

    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. (2012), Bijsluiter: informatie voor de gebruiker, Avamys 27,5 microgram/dosis, neusspraysuspensie (versie 15), geraadpleegd op 17 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/allergie/avamys

     

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters