Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Een allergische rhinitis is een vervelende, meestal chronische aandoening die op zichzelf niet ernstig hoeft te zijn, maar uw levensvreugde wel behoorlijk kan beperken. Denk daarbij aan een constant verstopte neus, verstopte of geïrriteerde neusholtes en druk op uw bijholtes met de daarbij horende hoofdpijn. Ook jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen kunnen verschijnselen van allergische rhinitis zijn.

Urticaria is een huidaandoening die veroorzaakt wordt door een allergie. De verschijnselen daarvan zijn onder andere jeuk en netelroos. Dit kan al uw activiteiten beperken.

Natuurlijk is het vermijden van de prikkels die de verschijnselen veroorzaken de beste remedie bij zowel urticaria als bij allergische rhinitis, maar dat is niet altijd mogelijk.

Daarom is het fijn dat er middelen zijn die de symptomen onder controle houden. Aerius wordt in verschillende vormen aangeboden ter verlichting van de klachten van beide aandoeningen.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

AERIUS 0.5 mg/ml drank 60 ml
€ 41,90
AERIUS 0.5 mg/ml drank 60 ml
€ 41,90
AERIUS 0.5 mg/ml drank 120 ml
€ 43,30
AERIUS 5 mg 30 tabl.
€ 53,50
AERIUS 5 mg 60 tabl.
€ 78,50
AERIUS 5 mg 90 tabl.
€ 106,80

 • Wat is Aerius?

   

  Aerius is een systemisch antihistaminicum. Het is verkrijgbaar als orodispergeerbaar (oplosbaar) tablet met 2,5 en 5 mg desloratadine, als gecoate tablet met 5 mg, en als drankje met 0,5 mg/ml desloratadine.

  Het is niet slaapverwekkend en kan ingezet worden ter verlichting van de symptomen van allergische rhinitis en van urticaria.

   

 • Hoe gebruikt u Aerius?

   

  Aerius wordt in vier verschillende vormen op de markt gebracht. Als drankje, speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar, met 0,5 mg/ml desloratadine; als orodispergeerbare tablet met 2,5 mg desloratadine voor kinderen vanaf 6 jaar; als orodispergeerbare tablet met 5 mg desloratadine, en als gecoate tablet met 5 mg desloratadine voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen.

  U kunt deze geneesmiddelen gebruiken tot de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na EXP., gevolgd door een maand en een jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaar het geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking bij een temperatuur onder de 30 graden Celsius. Het drankje mag niet in de vriezer bewaard worden.

  Mocht het uiterlijk van de geneesmiddelen veranderen, dan moet u ze niet meer gebruiken, maar ze meebrengen naar de apotheek voor advies en/of vernietiging. Ook medicijnen over de houdbaarheidsdatum kunnen naar de apotheek gebracht worden voor vernietiging. Gooi ze niet weg bij het huishoudelijk afval, om het milieu te sparen.

  Aerius orodispergeerbaar tablet 2,5 mg desloratadine

  De aanbevolen dosering voor volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder is één keer per dag twee tabletten, in te nemen met of zonder voedsel. Dit geneesmiddel is voor oraal gebruik.

  Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is de aanbevolen dosering één keer per dag één tablet, in te nemen met of zonder voedsel.

  Trek vóór gebruik de blisterverpakking voorzichtig open en haal de orodispergeerbare tablet eruit zonder deze te beschadigen. Leg de orodispergeerbare tablet op uw tong, waar deze direct uiteen zal vallen. Water of een andere vloeistof is niet nodig om de dosis door te slikken. Neem de dosis onmiddellijk in nadat u die uit de blisterverpakking heeft genomen.

  Aerius orodispergeerbaar tablet 5 mg desloratadine

  De aanbevolen dosering voor volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder is één keer per dag één tablet, in te nemen met of zonder voedsel. Dit geneesmiddel is voor oraal gebruik.

  Trek vóór gebruik de blisterverpakking voorzichtig open en haal de orodispergeerbare tablet eruit zonder deze te beschadigen. Leg de orodispergeerbare tablet op uw tong, waar deze direct uiteen zal vallen. Water of een andere vloeistof is niet nodig om de dosis door te slikken. Neem de dosis onmiddellijk in nadat u die uit de blisterverpakking heeft genomen.

  Aerius gecoate tablet 5 mg desloratadine

  Voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder) is de aanbevolen dosering één keer per dag één tablet inslikken. Slik de gehele tablet met water in, wel of niet bij de maaltijd.

  Aerius drankje met 0,5 mg/ml desloratadine

  • Als er een doseerspuit voor orale toediening wordt meegeleverd met de fles met drank, dan kunt u dit als alternatieve methode gebruiken om de juiste hoeveelheid drank in te nemen.
  • Slik de dosis door en drink daarna een beetje water, u kunt dit geneesmiddel wel of niet met voedsel innemen.
  • Voor kinderen van 1 tot en met 5 jaar: de aanbevolen dosering is één keer per dag 2,5 ml (½ lepel van 5 ml) drank.
  • Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar: de aanbevolen dosering is één keer per dag 5 ml (één lepel van 5 ml) drank.
  • Voor volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder is de aanbevolen dosering één keer per dag 10 ml (twee lepels van 5 ml) drank.

   

 • Welke bijwerkingen zijn er bekend van Aerius?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Sinds Aerius in de handel is gebracht, zijn zeer zelden gevallen van ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, galbulten (netelroos) en zwelling) gemeld.

  Als u één of meer van deze ernstige bijwerkingen opmerkt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp.

  In klinische studies met Aerius zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

  Bij kinderen jonger dan 2 jaar: komen voor bij minder dan 1 op de 10 kinderen:

  • Diarree
  • Koorts
  • slapeloosheid


  Bij volwassenen: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers:

  • Vermoeidheid
  • droge mond
  • hoofdpijn


  Sinds Aerius in de handel is gebracht zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

  Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers:

  • ernstige allergische reacties;
  • huiduitslag;
  • bonzende of onregelmatige hartslag;
  • snelle hartslag;
  • maagpijn;
  • misselijkheid;
  • braken;
  • last van de maag;
  • diarree;
  • duizeligheid;
  • sufheid;
  • niet kunnen slapen;
  • spierpijn;
  • hallucinaties;
  • toevallen (insulten);
  • rusteloosheid met verhoogde lichaamsbeweging;
  • leverontsteking;
  • abnormale resultaten van leverfunctietesten.


  Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

  • ongebruikelijke zwakte;
  • gele verkleuring van de huid en/of ogen;
  • verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht, zelfs bij een wazige zon, en voor UV- (ultraviolet) licht, bijvoorbeeld voor UV-licht van een zonnebank;
  • verandering in hartslag.


  Bij kinderen:

  Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

  • langzame hartslag
  • verandering in hartslag


  Als u last van een van deze of andere bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

   

 • Heeft Aerius interactie met andere medicijnen?

   

  Er zijn geen interacties tussen Aerius en andere geneesmiddelen bekend.

   

 • Kunt u Aerius zonder recept verkrijgen?

   

  U kunt Aerius alleen op recept verkrijgen.

   

 • Waar wordt Aerius voor gebruikt?

   

  Aerius wordt bij allergische rhinitis en urticaria voorgeschreven aan kinderen en volwassenen, afhankelijk van de vorm, om de allergische reactie en de verschijnselen daarvan onder controle te houden.

  Verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan, waardoor de gebruiker zich overdag weer kan wijden aan zijn of haar dagelijkse bezigheden, zonder de uitputtende jeuk, hooikoorts en brandende ogen die door de allergie een onderdeel van hun dagelijkse leven is. Ook kan de gebruiker weer genieten van een goede nachtrust, nu de symptomen onder controle gehouden worden.

   

 • Dosering

   

  Uw arts zal bepalen hoelang u Aerius moet innemen, afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en van welk type allergische rhinitis de patiënt heeft. De gecoate pillen zijn specifiek voor de volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder. De orodispergeerbare tabletten kunnen ook aan kinderen vanaf 6 jaar voorgeschreven worden, en de drank kan aan kinderen vanaf 1 jaar voorgeschreven worden.

  Als uw allergische rhinitis intermitterend is (de verschijnselen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week of minder dan 4 weken), zal uw arts u een behandelingsschema aanbevelen afhankelijk van uw ziektegeschiedenis.

  Als uw allergische rhinitis persistent is (de verschijnselen zijn aanwezig gedurende 4 dagen of meer per week en gedurende meer dan 4 weken), kan uw arts u een behandeling van langere duur aanbevelen.

  Voor urticaria kan de duur van de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen. Volg daarom de instructies van uw arts op.

   

 • Wanneer mag u Aerius niet gebruiken?

   

  • Als u allergisch bent voor één van de stoffen in deze geneesmiddelen, of voor loratadine, mag u deze middelen niet gebruiken. De inhoudsstoffen per middel zijn:


  Aerius orodispergeerbaar tablet

  Werkzame stof: desloratadine

  Overige stoffen in deze tabletten zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd zetmeel, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, copolymeer van gebutyleerd methacrylaat, crospovidon, natriumwaterstofcarbonaat, citroenzuur, colloïdaal siliciumdioxide, ijzeroxide, mannitol, aspartaam (E951) en smaakstof tuttifrutti.

  Aerius orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam. Aspartaam bevat fenylalanine, dat schadelijk kan zijn voor mensen met fenylketonurie. Houd hier rekening mee.

  Aerius gecoate tablet

  Werkzame stof: desloratadine

  Overige stoffen in deze tabletten zijn: calciumwaterstoffosfaat dihydraat, microkristallijne cellulose, maïszetmeel, talk. Tabletomhulling: filmomhulling (bevat lactose monohydraat, hypromellose, titaniumdioxide, macrogol 400, indigotine (E132)), heldere omhulling (bevat hypromellose, macrogol 400), carnauba was, witte was.

  Aerius drankje

  Werkzame stof: desloratadine

  Overige stoffen in dit drankje zijn: sorbitol, propyleenglycol, sucralose E 955, hypromellose 2910, natriumcitraatdihydraat, natuurlijke en kunstmatige smaakstof (kauwgomsmaak), watervrij citroenzuur, dinatriumedetaat en gezuiverd water.

  • Ook als uw nieren niet goed werken, moet u dit melden aan uw arts of apotheker, zodat zij kunnen bepalen of u het veilig kunt gebruiken.
  • Het wordt aangeraden om voorzichtig te zijn met alcohol wanneer u Aerius gebruikt.
  • Zwangerschap en borstvoeding:


  Als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn, zwanger wil worden of borstvoeding geeft, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van Aerius wordt niet aanbevolen bij zwangerschap of borstvoeding.

  • Rijvaardigheid:


  Bij de aanbevolen dosis van dit geneesmiddel wordt geen effect verwacht op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen. Hoewel de meeste patiënten geen sufheid ondervinden, wordt het aanbevolen om geen activiteiten uit te voeren waarbij mentale alertheid vereist is, zoals autorijden of het bedienen van machines, totdat u voor uzelf heeft vastgesteld wat uw reactie is op het geneesmiddel.

   

 • Waar kunt u Aerius kopen?

   

  Aerius is verkrijgbaar bij de apotheker.

   

 • Bronvermelding

   

  Zorginstituut Nederland (z.j.) desloratadine, geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/desloratadine

  Merck Sharp & Dohme Ltd. (2015), Bijsluiter: informatie voor de patiënt, Aerius 5 mg orodispergeerbare tabletten, desloratadine (EMEA/H/C/0313/WS/0590), geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/allergie/aerius

  Merck Sharp & Dohme Ltd. (2015), Bijsluiter: informatie voor de patiënt, Aerius 2,5 mg orodispergeerbare tabletten, desloratadine (EMEA/H/C/0313/WS/0590), geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/allergie/aerius

  Merck Sharp & Dohme Ltd. (2012), BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER, Aerius 5 mg filmomhulde tabletten, desloratadine, geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/allergie/aerius

  Merck Sharp & Dohme Ltd. (2015), Bijsluiter: informatie voor de patiënt, Aerius 0,5 mg/ml drank, desloratadine (EMEA/H/C/0313/WS/0590), geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/allergie/aerius

   

 • Wat is Aerius?

   

  Aerius is een systemisch antihistaminicum. Het is verkrijgbaar als orodispergeerbaar (oplosbaar) tablet met 2,5 en 5 mg desloratadine, als gecoate tablet met 5 mg, en als drankje met 0,5 mg/ml desloratadine.

  Het is niet slaapverwekkend en kan ingezet worden ter verlichting van de symptomen van allergische rhinitis en van urticaria.

   

 • Waar wordt Aerius voor gebruikt?

   

  Aerius wordt bij allergische rhinitis en urticaria voorgeschreven aan kinderen en volwassenen, afhankelijk van de vorm, om de allergische reactie en de verschijnselen daarvan onder controle te houden.

  Verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan, waardoor de gebruiker zich overdag weer kan wijden aan zijn of haar dagelijkse bezigheden, zonder de uitputtende jeuk, hooikoorts en brandende ogen die door de allergie een onderdeel van hun dagelijkse leven is. Ook kan de gebruiker weer genieten van een goede nachtrust, nu de symptomen onder controle gehouden worden.

   

 • Hoe gebruikt u Aerius?

   

  Aerius wordt in vier verschillende vormen op de markt gebracht. Als drankje, speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar, met 0,5 mg/ml desloratadine; als orodispergeerbare tablet met 2,5 mg desloratadine voor kinderen vanaf 6 jaar; als orodispergeerbare tablet met 5 mg desloratadine, en als gecoate tablet met 5 mg desloratadine voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen.

  U kunt deze geneesmiddelen gebruiken tot de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na EXP., gevolgd door een maand en een jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaar het geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking bij een temperatuur onder de 30 graden Celsius. Het drankje mag niet in de vriezer bewaard worden.

  Mocht het uiterlijk van de geneesmiddelen veranderen, dan moet u ze niet meer gebruiken, maar ze meebrengen naar de apotheek voor advies en/of vernietiging. Ook medicijnen over de houdbaarheidsdatum kunnen naar de apotheek gebracht worden voor vernietiging. Gooi ze niet weg bij het huishoudelijk afval, om het milieu te sparen.

  Aerius orodispergeerbaar tablet 2,5 mg desloratadine

  De aanbevolen dosering voor volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder is één keer per dag twee tabletten, in te nemen met of zonder voedsel. Dit geneesmiddel is voor oraal gebruik.

  Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is de aanbevolen dosering één keer per dag één tablet, in te nemen met of zonder voedsel.

  Trek vóór gebruik de blisterverpakking voorzichtig open en haal de orodispergeerbare tablet eruit zonder deze te beschadigen. Leg de orodispergeerbare tablet op uw tong, waar deze direct uiteen zal vallen. Water of een andere vloeistof is niet nodig om de dosis door te slikken. Neem de dosis onmiddellijk in nadat u die uit de blisterverpakking heeft genomen.

  Aerius orodispergeerbaar tablet 5 mg desloratadine

  De aanbevolen dosering voor volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder is één keer per dag één tablet, in te nemen met of zonder voedsel. Dit geneesmiddel is voor oraal gebruik.

  Trek vóór gebruik de blisterverpakking voorzichtig open en haal de orodispergeerbare tablet eruit zonder deze te beschadigen. Leg de orodispergeerbare tablet op uw tong, waar deze direct uiteen zal vallen. Water of een andere vloeistof is niet nodig om de dosis door te slikken. Neem de dosis onmiddellijk in nadat u die uit de blisterverpakking heeft genomen.

  Aerius gecoate tablet 5 mg desloratadine

  Voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder) is de aanbevolen dosering één keer per dag één tablet inslikken. Slik de gehele tablet met water in, wel of niet bij de maaltijd.

  Aerius drankje met 0,5 mg/ml desloratadine

  • Als er een doseerspuit voor orale toediening wordt meegeleverd met de fles met drank, dan kunt u dit als alternatieve methode gebruiken om de juiste hoeveelheid drank in te nemen.
  • Slik de dosis door en drink daarna een beetje water, u kunt dit geneesmiddel wel of niet met voedsel innemen.
  • Voor kinderen van 1 tot en met 5 jaar: de aanbevolen dosering is één keer per dag 2,5 ml (½ lepel van 5 ml) drank.
  • Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar: de aanbevolen dosering is één keer per dag 5 ml (één lepel van 5 ml) drank.
  • Voor volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder is de aanbevolen dosering één keer per dag 10 ml (twee lepels van 5 ml) drank.

   

 • Dosering

   

  Uw arts zal bepalen hoelang u Aerius moet innemen, afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en van welk type allergische rhinitis de patiënt heeft. De gecoate pillen zijn specifiek voor de volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder. De orodispergeerbare tabletten kunnen ook aan kinderen vanaf 6 jaar voorgeschreven worden, en de drank kan aan kinderen vanaf 1 jaar voorgeschreven worden.

  Als uw allergische rhinitis intermitterend is (de verschijnselen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week of minder dan 4 weken), zal uw arts u een behandelingsschema aanbevelen afhankelijk van uw ziektegeschiedenis.

  Als uw allergische rhinitis persistent is (de verschijnselen zijn aanwezig gedurende 4 dagen of meer per week en gedurende meer dan 4 weken), kan uw arts u een behandeling van langere duur aanbevelen.

  Voor urticaria kan de duur van de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen. Volg daarom de instructies van uw arts op.

   

 • Welke bijwerkingen zijn er bekend van Aerius?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Sinds Aerius in de handel is gebracht, zijn zeer zelden gevallen van ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, galbulten (netelroos) en zwelling) gemeld.

  Als u één of meer van deze ernstige bijwerkingen opmerkt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp.

  In klinische studies met Aerius zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

  Bij kinderen jonger dan 2 jaar: komen voor bij minder dan 1 op de 10 kinderen:

  • Diarree
  • Koorts
  • slapeloosheid


  Bij volwassenen: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers:

  • Vermoeidheid
  • droge mond
  • hoofdpijn


  Sinds Aerius in de handel is gebracht zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

  Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers:

  • ernstige allergische reacties;
  • huiduitslag;
  • bonzende of onregelmatige hartslag;
  • snelle hartslag;
  • maagpijn;
  • misselijkheid;
  • braken;
  • last van de maag;
  • diarree;
  • duizeligheid;
  • sufheid;
  • niet kunnen slapen;
  • spierpijn;
  • hallucinaties;
  • toevallen (insulten);
  • rusteloosheid met verhoogde lichaamsbeweging;
  • leverontsteking;
  • abnormale resultaten van leverfunctietesten.


  Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

  • ongebruikelijke zwakte;
  • gele verkleuring van de huid en/of ogen;
  • verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht, zelfs bij een wazige zon, en voor UV- (ultraviolet) licht, bijvoorbeeld voor UV-licht van een zonnebank;
  • verandering in hartslag.


  Bij kinderen:

  Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

  • langzame hartslag
  • verandering in hartslag


  Als u last van een van deze of andere bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

   

 • Wanneer mag u Aerius niet gebruiken?

   

  • Als u allergisch bent voor één van de stoffen in deze geneesmiddelen, of voor loratadine, mag u deze middelen niet gebruiken. De inhoudsstoffen per middel zijn:


  Aerius orodispergeerbaar tablet

  Werkzame stof: desloratadine

  Overige stoffen in deze tabletten zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd zetmeel, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, copolymeer van gebutyleerd methacrylaat, crospovidon, natriumwaterstofcarbonaat, citroenzuur, colloïdaal siliciumdioxide, ijzeroxide, mannitol, aspartaam (E951) en smaakstof tuttifrutti.

  Aerius orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam. Aspartaam bevat fenylalanine, dat schadelijk kan zijn voor mensen met fenylketonurie. Houd hier rekening mee.

  Aerius gecoate tablet

  Werkzame stof: desloratadine

  Overige stoffen in deze tabletten zijn: calciumwaterstoffosfaat dihydraat, microkristallijne cellulose, maïszetmeel, talk. Tabletomhulling: filmomhulling (bevat lactose monohydraat, hypromellose, titaniumdioxide, macrogol 400, indigotine (E132)), heldere omhulling (bevat hypromellose, macrogol 400), carnauba was, witte was.

  Aerius drankje

  Werkzame stof: desloratadine

  Overige stoffen in dit drankje zijn: sorbitol, propyleenglycol, sucralose E 955, hypromellose 2910, natriumcitraatdihydraat, natuurlijke en kunstmatige smaakstof (kauwgomsmaak), watervrij citroenzuur, dinatriumedetaat en gezuiverd water.

  • Ook als uw nieren niet goed werken, moet u dit melden aan uw arts of apotheker, zodat zij kunnen bepalen of u het veilig kunt gebruiken.
  • Het wordt aangeraden om voorzichtig te zijn met alcohol wanneer u Aerius gebruikt.
  • Zwangerschap en borstvoeding:


  Als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn, zwanger wil worden of borstvoeding geeft, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van Aerius wordt niet aanbevolen bij zwangerschap of borstvoeding.

  • Rijvaardigheid:


  Bij de aanbevolen dosis van dit geneesmiddel wordt geen effect verwacht op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen. Hoewel de meeste patiënten geen sufheid ondervinden, wordt het aanbevolen om geen activiteiten uit te voeren waarbij mentale alertheid vereist is, zoals autorijden of het bedienen van machines, totdat u voor uzelf heeft vastgesteld wat uw reactie is op het geneesmiddel.

   

 • Heeft Aerius interactie met andere medicijnen?

   

  Er zijn geen interacties tussen Aerius en andere geneesmiddelen bekend.

   

 • Waar kunt u Aerius kopen?

   

  Aerius is verkrijgbaar bij de apotheker.

   

 • Kunt u Aerius zonder recept verkrijgen?

   

  U kunt Aerius alleen op recept verkrijgen.

   

 • Bronvermelding

   

  Zorginstituut Nederland (z.j.) desloratadine, geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/desloratadine

  Merck Sharp & Dohme Ltd. (2015), Bijsluiter: informatie voor de patiënt, Aerius 5 mg orodispergeerbare tabletten, desloratadine (EMEA/H/C/0313/WS/0590), geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/allergie/aerius

  Merck Sharp & Dohme Ltd. (2015), Bijsluiter: informatie voor de patiënt, Aerius 2,5 mg orodispergeerbare tabletten, desloratadine (EMEA/H/C/0313/WS/0590), geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/allergie/aerius

  Merck Sharp & Dohme Ltd. (2012), BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER, Aerius 5 mg filmomhulde tabletten, desloratadine, geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/allergie/aerius

  Merck Sharp & Dohme Ltd. (2015), Bijsluiter: informatie voor de patiënt, Aerius 0,5 mg/ml drank, desloratadine (EMEA/H/C/0313/WS/0590), geraadpleegd op 19 augustus 2019, op https://www.dokteronline.com/nl-be/overige-diensten/allergie/aerius

   

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters