Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Een alcoholverslaving brengt veel risico’s met zich mee. Alcohol is niet goed voor het lichaam. Sterke drank verhoogt de kans op verschillende levensbedreigende aandoeningen. Maar ook op andere fronten kan een alcoholverslaving funest zijn. Sociale contacten, werk en gezinsleven kunnen te lijden hebben onder de verslaving. Daarnaast kan alcoholisme psychische klachten veroorzaken.

Stoppen met drinken is de beste oplossing, maar dat is niet zo eenvoudig. Tijdens het afkicken van alcohol treden er namelijk ontwenningsverschijnselen op. Een daarvan is een terugkerende behoefte aan alcohol. Dat verlangen is vaak zo sterk dat iemand toch weer begint te drinken.

Campral vermindert de zin in sterke drank. Daardoor is de kans op een succesvolle en definitieve stoppoging groter.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Campral 333 mg 84 tabl.
€ 71,70
Campral 333 mg 84 tabl.
€ 71,70
Campral 333 mg 168 tabl.
€ 109,20
Campral 333 mg 504 tabl.
€ 213,90

 • Wat is Campral?

   

  Campral is een ontwenningsmiddel. De werkzame stof, acamprosaat, zorgt ervoor dat u minder naar alcohol verlangt. Dat komt omdat het medicijn de boodschapperstoffen in de hersenen (neurotransmitters) beïnvloedt. U heeft daardoor minder behoefte om toch weer te gaan drinken.

   

 • De gevaren van een alcoholverslaving

   

  Het drinken van alcohol brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Ook als u maar een klein beetje drinkt of als u af en toe drinkt. Alcohol is kankerverwekkend. Vooral mond-, keel- en slokdarmkanker worden in verband gebracht met alcohol. Maar sterke drank verhoogt ook de kans op borstkanker en andere kankersoorten.

  Daarnaast kan alcohol schade toebrengen aan de organen. Overmatig gebruik van sterke drank kan bijvoorbeeld leiden tot een hersenbeschadiging, levercirrose of een alvleesklierontsteking. Ook hart- en vaatziekten, diabetes en verminderde vruchtbaarheid komen vaker voor bij mensen die teveel alcohol drinken.

  Alcoholisme heeft vaak ook negatieve gevolgen voor het sociale leven. Denk aan conflicten op werk (door bijvoorbeeld een hoger ziekteverzuim of het niet nakomen van afspraken), ruzie met familie en vrienden, schulden, niet meer kunnen autorijden of een relatiebreuk.

  Mensen die verslaafd zijn aan alcohol hebben ook nog eens vaker last van depressies, angststoornissen, stemmingsstoornissen en andere psychische klachten.

  Alcohol drinken is extra riskant in combinatie met medicijngebruik. Sommige geneesmiddelen worden anders afgebroken in de lever als u erbij drinkt. Daardoor kan het middel extra sterk of juist veel minder sterk werken. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Hetzelfde geldt voor de combinatie alcohol met verschillende soorten drugs. Door de alcohol kunt u anders reageren op de drugs. U krijgt bijvoorbeeld last van bijwerkingen, zoals misselijkheid, angstgevoelens of tijdelijk geheugenverlies. De lichamelijke gevolgen kunnen soms zelfs fataal zijn.

  Alcoholisme kan dus op alle fronten leiden tot problemen. Minder alcohol gebruiken of helemaal stoppen met drinken is de beste oplossing. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

   

 • Starten met Campral

   

  Artsen schrijven het ontwenningsmiddel Campral meestal voor na een ontwenningskuur. Bijvoorbeeld nadat u opgenomen bent geweest in een afkickkliniek. U heeft dan de ergste ontwenningsverschijnselen al achter de rug. Campral helpt om een terugval te voorkomen.

  Het medicijn kan echter ook worden gebruikt zodra u minder gaat drinken of helemaal gaat stoppen met alcohol. Het vermindert de neiging om toch weer een borrel te nemen, waardoor het ontwennen wat makkelijker gaat.

   

 • Hoe gebruikt u Campral?

   

  Campral wordt driemaal daags ingenomen. Slik de tabletten in hun geheel door met wat vloeistof. Neem het medicijn bij voorkeur in tijdens of net na de maaltijd. U heeft dan minder kans op bijwerkingen.

  Bent u vergeten om Campral in te nemen? Sla de vergeten dosis over en ga verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten tablet(ten) te compenseren.

  Start het gebruik van Campral zo snel mogelijk na een ontwenningskuur. Slaat het middel goed aan, dan moet u dit ontwenningsmiddel gedurende minimaal 1 jaar blijven gebruiken.

  Is uw behoefte om te drinken na vier weken nog niet verminderd? Dan heeft Campral bij u niet het gewenste effect. Het heeft dan niet veel zin om het medicijn nog te blijven gebruiken. Overleg met een arts of u in aanmerking komt voor een ander medicijn. Er zijn bijvoorbeeld ook ontwenningsmiddelen waar u ziek van wordt als u er bij drinkt (aversiemiddelen). Of middelen die de lichamelijke ontwenningsverschijnselen verminderen. Een arts kan u hierover adviseren.

  Heeft u tijdens de behandeling toch weer een keer alcohol gedronken? Blijf Campral gewoon innemen volgens het vaste schema.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Campral?

   

  Als u medicijnen gebruikt, kunt u last krijgen van bijwerkingen. Dat kan ook gebeuren tijdens uw behandeling met Campral. De bijwerkingen die eventueel kunnen optreden, zijn bijvoorbeeld:

  • Maagdarmklachten. Vooral diarree komt vaak voor. Maar u kunt ook last hebben van klachten als misselijkheid, overgeven en buikpijn;
  • Jeuk;
  • Huiduitslag met bulten en vlekken;
  • Seksuele stoornissen, zoals impotentie, minder of juist meer zin om te vrijen;
  • Sommige patiënten die dit middel gebruiken, krijgen last van depressieve gevoelens, al dan niet in combinatie met zelfmoordgedachten. Neem direct contact op met een arts als dit bij u gebeurt.


  Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Meld eventuele bijwerkingen aan een arts of apotheker. Krijgt u last van hevige of levensgevaarlijke bijwerkingen (zoals een ernstige overgevoeligheidsreactie), zoek dan direct medische hulp.

   

 • Zwangerschap en borstvoeding

   

  Gebruik dit medicijn niet als u borstvoeding geeft. Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Er is weinig bekend over het effect van Campral op het ongeboren kind. Alcohol is echter in ieder geval schadelijk voor de baby. Overleg daarom met een arts. U kunt dan samen afwegen welke keuze de beste is: wel of niet Campral gebruiken.

   

 • Waar kunt u Campral kopen?

   

  Campral is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. Wilt u liever Campral online bestellen, bijvoorbeeld omdat dat discreter is of omdat u geen tijd heeft om het medicijn bij de apotheek op te halen? Bestel Campral online uitsluitend bij een betrouwbare webwinkel die samenwerkt met een geregistreerde online apotheek.

   

 • Bronvermelding

   

  Akwa GGZ. (z.d.). Zorgstandaarden Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/problematisch-alcoholgebruik-en-alcoholverslaving/achtergronddocumenten/verdieping/psychische-problematiek

  Alcoholhulp. (z.d.). Ondersteunende medicatie. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.alcoholhulp.be/ondersteunende-medicatie

  Geneesmiddelenbank. (z.d.). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Campral 333 mg, maagsapresistente tabletten acamprosaat. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,18220+

  KNMP. (z.d.). Campral. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/acamprosaat?product=campral

  Trimbos Instituut. (z.d.-a). Alcoholmedicatie. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.alcoholinfo.nl/publiek/minderen-of-stoppen/alcoholmedicatie

  Trimbos Instituut. (z.d.-b). Combinatie alcohol met medicijnen en drugs. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.alcoholinfo.nl/publiek/risicos/combinatie-alcohol-met-medicijnen-en-drugs

  Trimbos Instituut. (z.d.-c). Risico's. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.alcoholinfo.nl/publiek/risicos

  Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas. (2019, 27 juni). Acamprosaat. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/acamprosaat

   

 • Wanneer gebruikt u Campral?

   

  Artsen schrijven Campral voor bij een alcoholverslaving. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

  Een drankje op zijn tijd is voor de meeste mensen geen probleem. Maar als u steeds meer gaat drinken of uw hele leven draait om drank, dan kan alcohol een obsessie worden. Drinkt u meer dan 14 (als u een vrouw bent) tot 21 (als u een man bent) glazen per week? Drinkt u op ongepaste momenten of om minder angstig of gespannen te zijn? Dan is de kans groot dat u kampt met een alcoholverslaving.

   

 • Ontwenningsverschijnselen bij stoppen met drinken

   

  Alcohol is een verslavende stof, vooral voor personen met een aanleg om een verslaving te ontwikkelen. Bij alcoholisme heeft het lichaam voortdurend alcohol nodig. Wordt deze stof niet op tijd aangevoerd, dan gaat het lichaam protesteren. Er treden dan ontwenningsverschijnselen op, zoals:

  • Zweten;
  • Trillen;
  • Hartkloppingen;
  • Koude rillingen;
  • Slaapproblemen;
  • Algeheel ziek gevoel.


  De symptomen verdwijnen zodra er opnieuw alcohol gedronken wordt. Daarom ontstaat er een sterke behoefte om weer te gaan drinken. Die zucht naar alcohol blijft vaak echter ook aanwezig na de afkickperiode. Campral vermindert die hunkering.

   

 • Tips bij het stoppen met drinken

   

  Stoppen met drinken of minder gaan drinken, is niet eenvoudig - zelfs als u een ontwenningsmiddel als Campral gebruikt. Deze tips kunnen helpen om het ontwennen van alcohol vol te houden:

  • Houd een alcoholdagboek bij. Noteer wanneer u drinkt en wat de aanleiding is. Op die manier kunt u misschien een patroon ontdekken.
  • Afleiding helpt! Ga iets anders doen als u trek krijgt in alcohol. Maak een wandeling, zet de televisie aan of bel iemand op. U zult merken dat de trek vanzelf weer afneemt.
  • Haal geen alcohol meer in huis. Op die manier hoeft u thuis niet steeds de keuze te maken om wel of niet te drinken. Dat geeft rust.
  • Kunt u het biertje of wijntje bij het eten niet missen? Kies voor de alcoholvrije variant.


  Een huisarts, instelling voor verslavingszorg of andere professionele hulpverlener kan u nog veel meer tips geven. Op internet zijn bovendien veel online programma’s en trainingen te vinden die ondersteunen bij het stoppen met drinken.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Eén tablet Campral bevat 333 mg acamprosaat. Het algemene doseringsadvies luidt als volgt:

  • Volwassenen die minder wegen dan 60 kilo: ’s ochtends 2 tabletten, ’s middags en ’s avonds 1 tablet.
  • Volwassenen vanaf 60 kilo: driemaal daags 2 tabletten.
  • Volwassenen met een verminderde nierfunctie: in overleg met een arts driemaal daags 1 tablet.


  Lees voor gebruik de bijsluiter. Campral is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar en mensen op hoge leeftijd.

   

 • Wanneer mag u Campral niet gebruiken?

   

  Campral is niet voor iedereen een geschikt medicijn. U kunt dit ontwenningsmiddel beter niet gebruiken in de volgende gevallen:

  • U bent overgevoelig voor acamprosaat of voor een van de overige bestanddelen van de tablet;
  • U lijdt aan een ernstige nierstoornis.


  Heeft u andere gezondheidsklachten? Vraag een arts of u Campral mag gebruiken.

   

 • Heeft Campral een wisselwerking met andere medicatie?

   

  Sommige medicijnen kunt u beter niet tegelijktijdig innemen omdat ze dan elkaars werking beïnvloeden. Overleg met een arts als u medicijnen gebruikt en u daarnaast Campral wil gaan slikken. Het gaat daarbij vooral om de volgende medicijnsoorten:

  • Andere geneesmiddelen tegen alcoholverslaving (zoals disulfiram);
  • Geneesmiddelen die angst en spanning verminderen (zoals oxazepam en tetrabamaat);
  • Geneesmiddelen tegen depressie;
  • Slaapmiddelen;
  • Niet-opioïde pijnstillers;
  • Medicijnen tegen hartfalen (digitalispreparaten);
  • Antistollingsmiddelen (‘bloedverdunners’);
  • Medicijnen die gebruikt worden bij diabetes;
  • Geneesmiddelen tegen astma;
  • Anti-epileptica (medicijnen tegen epilepsie).

   

 • Kan ik Campral krijgen zonder recept?

   

  Campral is een receptplichtig geneesmiddel. U heeft dus een recept van een arts nodig om dit ontwenningsmiddel te bestellen. Campral zonder recept wordt soms ook wel aangeboden op het internet. Dit is echter niet betrouwbaar! Vaak gaat het in dit soort gevallen om nepmedicijnen. Deze pillen worden op illegale wijze geproduceerd en worden niet gecontroleerd door officiële instanties. Ze kunnen vervuilde stoffen bevatten. Of ze hebben een hele andere werkzame stof of een verkeerde dosering. U kunt daar ziek van worden. Koop Campral daarom altijd met een recept van een arts via een vertrouwde webwinkel.

   

 • Wat is Campral?

   

  Campral is een ontwenningsmiddel. De werkzame stof, acamprosaat, zorgt ervoor dat u minder naar alcohol verlangt. Dat komt omdat het medicijn de boodschapperstoffen in de hersenen (neurotransmitters) beïnvloedt. U heeft daardoor minder behoefte om toch weer te gaan drinken.

   

 • Wanneer gebruikt u Campral?

   

  Artsen schrijven Campral voor bij een alcoholverslaving. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

  Een drankje op zijn tijd is voor de meeste mensen geen probleem. Maar als u steeds meer gaat drinken of uw hele leven draait om drank, dan kan alcohol een obsessie worden. Drinkt u meer dan 14 (als u een vrouw bent) tot 21 (als u een man bent) glazen per week? Drinkt u op ongepaste momenten of om minder angstig of gespannen te zijn? Dan is de kans groot dat u kampt met een alcoholverslaving.

   

 • De gevaren van een alcoholverslaving

   

  Het drinken van alcohol brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Ook als u maar een klein beetje drinkt of als u af en toe drinkt. Alcohol is kankerverwekkend. Vooral mond-, keel- en slokdarmkanker worden in verband gebracht met alcohol. Maar sterke drank verhoogt ook de kans op borstkanker en andere kankersoorten.

  Daarnaast kan alcohol schade toebrengen aan de organen. Overmatig gebruik van sterke drank kan bijvoorbeeld leiden tot een hersenbeschadiging, levercirrose of een alvleesklierontsteking. Ook hart- en vaatziekten, diabetes en verminderde vruchtbaarheid komen vaker voor bij mensen die teveel alcohol drinken.

  Alcoholisme heeft vaak ook negatieve gevolgen voor het sociale leven. Denk aan conflicten op werk (door bijvoorbeeld een hoger ziekteverzuim of het niet nakomen van afspraken), ruzie met familie en vrienden, schulden, niet meer kunnen autorijden of een relatiebreuk.

  Mensen die verslaafd zijn aan alcohol hebben ook nog eens vaker last van depressies, angststoornissen, stemmingsstoornissen en andere psychische klachten.

  Alcohol drinken is extra riskant in combinatie met medicijngebruik. Sommige geneesmiddelen worden anders afgebroken in de lever als u erbij drinkt. Daardoor kan het middel extra sterk of juist veel minder sterk werken. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Hetzelfde geldt voor de combinatie alcohol met verschillende soorten drugs. Door de alcohol kunt u anders reageren op de drugs. U krijgt bijvoorbeeld last van bijwerkingen, zoals misselijkheid, angstgevoelens of tijdelijk geheugenverlies. De lichamelijke gevolgen kunnen soms zelfs fataal zijn.

  Alcoholisme kan dus op alle fronten leiden tot problemen. Minder alcohol gebruiken of helemaal stoppen met drinken is de beste oplossing. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

   

 • Ontwenningsverschijnselen bij stoppen met drinken

   

  Alcohol is een verslavende stof, vooral voor personen met een aanleg om een verslaving te ontwikkelen. Bij alcoholisme heeft het lichaam voortdurend alcohol nodig. Wordt deze stof niet op tijd aangevoerd, dan gaat het lichaam protesteren. Er treden dan ontwenningsverschijnselen op, zoals:

  • Zweten;
  • Trillen;
  • Hartkloppingen;
  • Koude rillingen;
  • Slaapproblemen;
  • Algeheel ziek gevoel.


  De symptomen verdwijnen zodra er opnieuw alcohol gedronken wordt. Daarom ontstaat er een sterke behoefte om weer te gaan drinken. Die zucht naar alcohol blijft vaak echter ook aanwezig na de afkickperiode. Campral vermindert die hunkering.

   

 • Starten met Campral

   

  Artsen schrijven het ontwenningsmiddel Campral meestal voor na een ontwenningskuur. Bijvoorbeeld nadat u opgenomen bent geweest in een afkickkliniek. U heeft dan de ergste ontwenningsverschijnselen al achter de rug. Campral helpt om een terugval te voorkomen.

  Het medicijn kan echter ook worden gebruikt zodra u minder gaat drinken of helemaal gaat stoppen met alcohol. Het vermindert de neiging om toch weer een borrel te nemen, waardoor het ontwennen wat makkelijker gaat.

   

 • Tips bij het stoppen met drinken

   

  Stoppen met drinken of minder gaan drinken, is niet eenvoudig - zelfs als u een ontwenningsmiddel als Campral gebruikt. Deze tips kunnen helpen om het ontwennen van alcohol vol te houden:

  • Houd een alcoholdagboek bij. Noteer wanneer u drinkt en wat de aanleiding is. Op die manier kunt u misschien een patroon ontdekken.
  • Afleiding helpt! Ga iets anders doen als u trek krijgt in alcohol. Maak een wandeling, zet de televisie aan of bel iemand op. U zult merken dat de trek vanzelf weer afneemt.
  • Haal geen alcohol meer in huis. Op die manier hoeft u thuis niet steeds de keuze te maken om wel of niet te drinken. Dat geeft rust.
  • Kunt u het biertje of wijntje bij het eten niet missen? Kies voor de alcoholvrije variant.


  Een huisarts, instelling voor verslavingszorg of andere professionele hulpverlener kan u nog veel meer tips geven. Op internet zijn bovendien veel online programma’s en trainingen te vinden die ondersteunen bij het stoppen met drinken.

   

 • Hoe gebruikt u Campral?

   

  Campral wordt driemaal daags ingenomen. Slik de tabletten in hun geheel door met wat vloeistof. Neem het medicijn bij voorkeur in tijdens of net na de maaltijd. U heeft dan minder kans op bijwerkingen.

  Bent u vergeten om Campral in te nemen? Sla de vergeten dosis over en ga verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten tablet(ten) te compenseren.

  Start het gebruik van Campral zo snel mogelijk na een ontwenningskuur. Slaat het middel goed aan, dan moet u dit ontwenningsmiddel gedurende minimaal 1 jaar blijven gebruiken.

  Is uw behoefte om te drinken na vier weken nog niet verminderd? Dan heeft Campral bij u niet het gewenste effect. Het heeft dan niet veel zin om het medicijn nog te blijven gebruiken. Overleg met een arts of u in aanmerking komt voor een ander medicijn. Er zijn bijvoorbeeld ook ontwenningsmiddelen waar u ziek van wordt als u er bij drinkt (aversiemiddelen). Of middelen die de lichamelijke ontwenningsverschijnselen verminderen. Een arts kan u hierover adviseren.

  Heeft u tijdens de behandeling toch weer een keer alcohol gedronken? Blijf Campral gewoon innemen volgens het vaste schema.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Eén tablet Campral bevat 333 mg acamprosaat. Het algemene doseringsadvies luidt als volgt:

  • Volwassenen die minder wegen dan 60 kilo: ’s ochtends 2 tabletten, ’s middags en ’s avonds 1 tablet.
  • Volwassenen vanaf 60 kilo: driemaal daags 2 tabletten.
  • Volwassenen met een verminderde nierfunctie: in overleg met een arts driemaal daags 1 tablet.


  Lees voor gebruik de bijsluiter. Campral is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar en mensen op hoge leeftijd.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Campral?

   

  Als u medicijnen gebruikt, kunt u last krijgen van bijwerkingen. Dat kan ook gebeuren tijdens uw behandeling met Campral. De bijwerkingen die eventueel kunnen optreden, zijn bijvoorbeeld:

  • Maagdarmklachten. Vooral diarree komt vaak voor. Maar u kunt ook last hebben van klachten als misselijkheid, overgeven en buikpijn;
  • Jeuk;
  • Huiduitslag met bulten en vlekken;
  • Seksuele stoornissen, zoals impotentie, minder of juist meer zin om te vrijen;
  • Sommige patiënten die dit middel gebruiken, krijgen last van depressieve gevoelens, al dan niet in combinatie met zelfmoordgedachten. Neem direct contact op met een arts als dit bij u gebeurt.


  Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Meld eventuele bijwerkingen aan een arts of apotheker. Krijgt u last van hevige of levensgevaarlijke bijwerkingen (zoals een ernstige overgevoeligheidsreactie), zoek dan direct medische hulp.

   

 • Wanneer mag u Campral niet gebruiken?

   

  Campral is niet voor iedereen een geschikt medicijn. U kunt dit ontwenningsmiddel beter niet gebruiken in de volgende gevallen:

  • U bent overgevoelig voor acamprosaat of voor een van de overige bestanddelen van de tablet;
  • U lijdt aan een ernstige nierstoornis.


  Heeft u andere gezondheidsklachten? Vraag een arts of u Campral mag gebruiken.

   

 • Zwangerschap en borstvoeding

   

  Gebruik dit medicijn niet als u borstvoeding geeft. Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Er is weinig bekend over het effect van Campral op het ongeboren kind. Alcohol is echter in ieder geval schadelijk voor de baby. Overleg daarom met een arts. U kunt dan samen afwegen welke keuze de beste is: wel of niet Campral gebruiken.

   

 • Heeft Campral een wisselwerking met andere medicatie?

   

  Sommige medicijnen kunt u beter niet tegelijktijdig innemen omdat ze dan elkaars werking beïnvloeden. Overleg met een arts als u medicijnen gebruikt en u daarnaast Campral wil gaan slikken. Het gaat daarbij vooral om de volgende medicijnsoorten:

  • Andere geneesmiddelen tegen alcoholverslaving (zoals disulfiram);
  • Geneesmiddelen die angst en spanning verminderen (zoals oxazepam en tetrabamaat);
  • Geneesmiddelen tegen depressie;
  • Slaapmiddelen;
  • Niet-opioïde pijnstillers;
  • Medicijnen tegen hartfalen (digitalispreparaten);
  • Antistollingsmiddelen (‘bloedverdunners’);
  • Medicijnen die gebruikt worden bij diabetes;
  • Geneesmiddelen tegen astma;
  • Anti-epileptica (medicijnen tegen epilepsie).

   

 • Waar kunt u Campral kopen?

   

  Campral is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. Wilt u liever Campral online bestellen, bijvoorbeeld omdat dat discreter is of omdat u geen tijd heeft om het medicijn bij de apotheek op te halen? Bestel Campral online uitsluitend bij een betrouwbare webwinkel die samenwerkt met een geregistreerde online apotheek.

   

 • Kan ik Campral krijgen zonder recept?

   

  Campral is een receptplichtig geneesmiddel. U heeft dus een recept van een arts nodig om dit ontwenningsmiddel te bestellen. Campral zonder recept wordt soms ook wel aangeboden op het internet. Dit is echter niet betrouwbaar! Vaak gaat het in dit soort gevallen om nepmedicijnen. Deze pillen worden op illegale wijze geproduceerd en worden niet gecontroleerd door officiële instanties. Ze kunnen vervuilde stoffen bevatten. Of ze hebben een hele andere werkzame stof of een verkeerde dosering. U kunt daar ziek van worden. Koop Campral daarom altijd met een recept van een arts via een vertrouwde webwinkel.

   

 • Bronvermelding

   

  Akwa GGZ. (z.d.). Zorgstandaarden Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/problematisch-alcoholgebruik-en-alcoholverslaving/achtergronddocumenten/verdieping/psychische-problematiek

  Alcoholhulp. (z.d.). Ondersteunende medicatie. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.alcoholhulp.be/ondersteunende-medicatie

  Geneesmiddelenbank. (z.d.). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Campral 333 mg, maagsapresistente tabletten acamprosaat. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,18220+

  KNMP. (z.d.). Campral. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/acamprosaat?product=campral

  Trimbos Instituut. (z.d.-a). Alcoholmedicatie. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.alcoholinfo.nl/publiek/minderen-of-stoppen/alcoholmedicatie

  Trimbos Instituut. (z.d.-b). Combinatie alcohol met medicijnen en drugs. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.alcoholinfo.nl/publiek/risicos/combinatie-alcohol-met-medicijnen-en-drugs

  Trimbos Instituut. (z.d.-c). Risico's. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.alcoholinfo.nl/publiek/risicos

  Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas. (2019, 27 juni). Acamprosaat. Geraadpleegd op 14 juli 2019, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/acamprosaat

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters