Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Herroepingsrecht

 • Wat is het beleid m.b.t. herroepen?

  U heeft het wettelijke recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de met Dokteronline.com gesloten overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst. 


   

 • Uitsluiting herroepingsrecht producten (medicatie)
  De door een apotheek eventueel verkochte en geleverde producten kunnen om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet worden teruggezonden. Geneesmiddelen zijn daarmee uitgesloten van het herroepingsrecht.
 • Berichtgeving herroeping

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Dokteronline.com, Mahaaiweg 6, Willemstad – Curaçao, E-mail: [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen middels een daartoe strekkende verklaring welke binnen de herroepingstermijn aan ons verzonden dient te worden. U kunt hiervoor gebruikmaken van onderstaande modeltekst, maar bent daartoe niet verplicht.

  “Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomt betreffende het (regelen van een) arts consult, geplaatst op [datum] herroep.

  Naam consument:
  Adres consument:
  Opdrachtnummer:

  Ik realiseer mij dat ik van mijn herroepingsrecht geen gebruik meer kan maken, indien de dienst reeds volledig is uitgevoerd. Het moment van ontvangst van de herroeping door Dokteronline.com is hierbij bepalend.”
   
 • Uitsluiting herroepingsrecht diensten
  Het herroepingsrecht is uitgesloten voor diensten die met uw toestemming direct worden uitgevoerd, zoals de service van Dokteronline.com en het arts consult. U geeft middels het plaatsen en betalen van een opdracht uitdrukkelijk toestemming tot onmiddellijke uitvoering van de diensten door Dokteronline.com en de onmiddellijke uitvoering van het consult door de arts. U verklaart hierbij tevens afstand te doen van de wettelijke bedenktermijn en uw herroepingsrecht zodra Dokteronline.com en/of de arts de dienst volledig is nagekomen. Het door de arts eventueel uitgeschreven recept is afgestemd op uw persoonlijk (medische) situatie en uw persoonlijke behoefte. Voor dit recept is het herroepingsrecht dan ook uitgezonderd.
 • Terugbetaling

  In geval van een geldige herroeping ten aanzien van de geleverde diensten ontvangt u de volledige betaling voor de opdracht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Aangezien alleen de geleverde dienst onder omstandigheden voor herroeping in aanmerking komt, hoeft u niets te retourneren.

   

 • Wat is het beleid m.b.t. herroepen?

  U heeft het wettelijke recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de met Dokteronline.com gesloten overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst. 


   

 • Uitsluiting herroepingsrecht diensten
  Het herroepingsrecht is uitgesloten voor diensten die met uw toestemming direct worden uitgevoerd, zoals de service van Dokteronline.com en het arts consult. U geeft middels het plaatsen en betalen van een opdracht uitdrukkelijk toestemming tot onmiddellijke uitvoering van de diensten door Dokteronline.com en de onmiddellijke uitvoering van het consult door de arts. U verklaart hierbij tevens afstand te doen van de wettelijke bedenktermijn en uw herroepingsrecht zodra Dokteronline.com en/of de arts de dienst volledig is nagekomen. Het door de arts eventueel uitgeschreven recept is afgestemd op uw persoonlijk (medische) situatie en uw persoonlijke behoefte. Voor dit recept is het herroepingsrecht dan ook uitgezonderd.
 • Uitsluiting herroepingsrecht producten (medicatie)
  De door een apotheek eventueel verkochte en geleverde producten kunnen om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet worden teruggezonden. Geneesmiddelen zijn daarmee uitgesloten van het herroepingsrecht.
 • Terugbetaling

  In geval van een geldige herroeping ten aanzien van de geleverde diensten ontvangt u de volledige betaling voor de opdracht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Aangezien alleen de geleverde dienst onder omstandigheden voor herroeping in aanmerking komt, hoeft u niets te retourneren.

   

 • Berichtgeving herroeping

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Dokteronline.com, Mahaaiweg 6, Willemstad – Curaçao, E-mail: [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen middels een daartoe strekkende verklaring welke binnen de herroepingstermijn aan ons verzonden dient te worden. U kunt hiervoor gebruikmaken van onderstaande modeltekst, maar bent daartoe niet verplicht.

  “Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomt betreffende het (regelen van een) arts consult, geplaatst op [datum] herroep.

  Naam consument:
  Adres consument:
  Opdrachtnummer:

  Ik realiseer mij dat ik van mijn herroepingsrecht geen gebruik meer kan maken, indien de dienst reeds volledig is uitgevoerd. Het moment van ontvangst van de herroeping door Dokteronline.com is hierbij bepalend.”