Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

 

Soolantra wordt voorgeschreven bij de huidaandoening rosacea. Hierbij zijn de adertjes in het gezicht verwijd, waardoor er rode plekken zichtbaar zijn op de wangen, kin, neus en het voorhoofd. De werkzame stof is ivermectine, deze remt ontstekingen op de huid.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Soolantra 10 mg/g crème 30 g
€ 108,50
Soolantra 10 mg/g crème 30 g
€ 108,50
Soolantra 10 mg/g crème 45 g
€ 117,20
Soolantra 10 mg/g crème 60 g
€ 136,50

 • Wat is Soolantra?

   

  De crème Soolantra bevat de ontstekingsremmende stof ivermectine. Deze stof behoort tot een groep geneesmiddelen die men “avermectines” noemt en zorgt ervoor dat de symptomen van rosacea, zoals een rode huid, bultjes en puistjes, verminderen. Dit middel dient alleen te worden gebruikt bij volwassen patiënten (18 jaar of ouder).

  Rosacea is een veel voorkomende chronische huidziekte. De voornaamste symptomen van rosacea zijn blozen, een rode huid, bultjes en puistjes op de wangen, het voorhoofd, kin en neus. De roodheid van de huid kan permanent worden en er kunnen ontstekingsverschijnselen optreden. Ongeveer de helft van de personen met rosacea krijgt tevens last van oogafwijkingen, zoals ontstekingen van de oogleden en droge, brandende of tranende ogen. Ook kunnen er eczeem en vochtophopingen in de huid optreden, evenals het verschijnen van meer bindweefsel in de huid. Dit kan bij oudere mannen leiden tot de zeldzame verschijning van de ‘bloemkoolneus’.

  Alhoewel deze symptomen vervelend kunnen zijn, heeft rosacea geen ernstige gevolgen. Rosacea kan bij iedereen optreden, echter komt het vooral voor bij vrouwen vanaf 30 jaar en bij mensen met een lichte huid. De oorzaak van de huidaandoening is nog niet bekend alhoewel artsen denken dat het te maken heeft met een ontregeling van het immuunsysteem. Een belangrijke trigger voor het afweersysteem is Demodex, een mijt die normaal in de haarfollikels huist en die bij de papulopustuleuze vorm van rosacea vaak in grotere getalen gevonden wordt in vergelijking met personen zonder rosacea. Behalve een ontregeld afweersysteem speelt ook de ontregeling van het zenuw- en bloedvatenstelsel een belangrijke rol bij het ontstaan van rosacea.

  Er worden vier subtypes van rosacea onderscheiden: erythemato-teleangiëctatische, papulopustuleuze, phymateuze en oculaire rosacea. Bij de meeste patiënten bestaat er een combinatie van deze 4 subtypes. Bovendien kan het subtype in de loop van de tijd veranderen. Granulomateuze rosacea is een zeldzaam voorkomende variant.

   

  Bij ongeveer een derde van de patiënten is rosacea erfelijk.

  De volgende factoren verergeren de klachten van rosacea:

  • Warmte en zonlicht
  • Koude
  • Wind
  • Emoties
  • Alcohol
  • Inspanning
  • Cosmetica
  • Hete dranken en gekruid eten
  • Bepaalde medicijnen

  Probeer deze factoren te vermijden als u merkt dat deze uw klachten verergeren. Daarnaast is het altijd verstandig om een goede zonnebrandcrème te gebruiken en uit te kijken met irriterende en agressieve reinigingsproducten voor het gezicht.

  Het is niet mogelijk om rosacea te genezen, de behandeling is dan ook gericht op het onderdrukken van de klachten. Uw arts zal bepalen welke behandeling het beste voor u geschikt is. Als u stopt met de behandeling, komen de klachten soms weer terug.

  Permanent uitgezette vaatjes kunnen met een laserbehandeling worden verminderd en in geval van zwellingen op de neus kan chirurgische therapie of lasertherapie worden overwogen.

   

   

 • Hoe gebruikt u Soolantra?

   

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Soolantra u moet toedienen, is afhankelijk van de ernst van uw rosacea. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter.

  Normaal gesproken dient u de crème één keer per 24 uur in een dun laagje aan te brengen op het gehele gezicht (voorhoofd, kin, neus en beide wangen). Breng een hoeveelheid ter grootte van een erwt aan en smeer dit uit over het hele gezicht. De behandelduur is 4 maanden, deze kuur kan indien nodig herhaald worden. Als u na 3 maanden nog geen verbetering ziet, neem dan contact op met uw arts. Hij of zij zal u dan een ander medicijn voorschrijven.

   

  Breng de crème altijd aan op een gereinigde huid. Laat de huid na het aanbrengen eerst goed drogen voordat u andere verzorgingsproducten of make-up aanbrengt. Gebruik dit medicijn niet op andere delen van het lichaam en vermijd contact met lippen, oogleden en slijmvliezen (ogen, mond, neusholte). Was na het aanbrengen van de crème altijd goed uw handen.

  Soolantra kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor rosacea en met cosmetica. Breng in dit geval de lokale middelen pas aan nadat Soolantra is opgedroogd.

  Te veel of vaker aanbrengen van de crème helpt niet om rosacea sneller te laten verdwijnen en kan huidirritatie veroorzaken. Als dat gebeurt moet u de crème minder vaak gebruiken of een paar dagen stoppen met gebruik en dan weer opnieuw beginnen. Neem contact op met uw arts als u de crème per ongeluk heeft ingeslikt. Als u vergeten bent het middel aan te brengen, breng de volgende dosis dan op de gebruikelijke tijd aan. Smeer nooit een dubbele hoeveelheid crème om de vergeten dosis te compenseren. Gebruik de crème niet langer dan 24 weken achtereen zonder met uw arts te overleggen. Gebruik dit middel zolang als uw arts aanbeveelt. Stop alleen op advies van uw arts, dit kan het geval zijn als u last heeft van irritaties. Het is belangrijk dat u de crème blijft gebruiken zoals voorgeschreven door uw arts.

  Bewaar Soolantra buiten het zicht en bereik van kinderen en gebruik het niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na EXP. Na opening van de tube, dient het product binnen 6 maanden te worden gebruikt.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Soolantra?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Soolantra bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Soolantra zijn:

  • Plotselinge verergering van de rosacea symptomen
  • Jeuk en/of brandend gevoel
  • Huidirritatie
  • Droge huid
  • Opgezwollen gezicht

  Het komt vrij vaak voor dat na de toepassing van Soolantra, vooral in het begin, de symptomen van rosacea verergeren. Dit is normaal en zou na een tijdje vanzelf over moeten gaan. Raadpleeg uw arts als deze klachten lange tijd aanhouden.

  Ook klachten als een brandend gevoel, jeuk, huidirritatie, een droge huid en opgezwollen gezicht zijn gemeld. Meestal gaan deze klachten na een paar weken vanzelf over, als uw huid gewend is aan de crème. Neem contact op met uw arts als deze klachten langdurig aanhouden.

  Ook als u last heeft van andere klachten die na 1 à 2 dagen niet overgaan, is het verstandig contact op te nemen met uw arts.

   

 • Heeft Soolantra een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Er zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

  Gebruikt u echter naast Soolantra nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, want deze geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Soolantra.

  Meer informatie over de wisselwerking van Soolantra kunt u vinden in de bijsluiter. Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts.

   

 • Kan ik Soolantra krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Soolantra zonder recept van een arts.

   

 • Wanneer gebruikt u Soolantra?

   

  Uw arts zal u Soolantra voorschrijven als u last hebt van rosacea. De keuze van Soolantra wordt bepaald door de aard, de ernst en de uitgebreidheid van de afwijkingen en het effect van eerdere behandelingen. Wellicht hebt u eerder al andere producten voorgeschreven gekregen voor de behandeling van uw rosacea, zoals een metronidazolcrème of het antibioticum doxycycline.

  Na ongeveer drie maanden zal uw arts met u bespreken of Soolantra goed werkt.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Eén gram crème bevat 10 mg ivermectine. De normale dosering is één hoeveelheid ter grootte van een erwt per dag.

  De andere stoffen in dit middel zijn: glycerol, isopropylpalmitaat, carbomeer, dimethicone, dinatrium edetaat, citroenzuur monohydraat, cetyl alcohol, stearyl alcohol, macrogol cetostearyl ether, sorbitan stearaat, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), fenoxyethanol, propyleenglycol, oleyl alcohol, natriumhydroxide, gezuiverd water.

  Soolantra is een witte tot lichtgele crème. Het wordt geleverd in tubes die 2, 15, 30, 45 of 60 gram crème bevatten. De grotere tubes hebben een druk- en draaidop. De tube van 2g heeft dit niet.

   

 • Wanneer mag u Soolantra niet gebruiken?

   

  Soolantra is niet geschikt voor:

  • Kinderen (jonger dan 18 jaar)
  • Mensen met een lever- en nierfunctiestoornis
  • Mensen die overgevoelig zijn voor ivermectine of een van de hulpstoffen
  • Vrouwen die zwanger zijn
  • Vrouwen die borstvoeding geven

  Soolantra mag niet gebruikt worden bij mensen die lijden aan een lever- en nierfunctiestoornis.

  Er zijn geen of beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van Soolantra bij zwangere vrouwen. Uit voorzorg dient het gebruik van Soolantra dan ook te worden vermeden tijdens de zwangerschap. Daarnaast is niet bekend of Soolantra in de moedermelk wordt uitgescheiden. Een risico voor pasgeborenen kan niet worden uitgesloten, als gevolg hiervan mag u Soolantra niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

   

  Soolantra heeft geen invloed op uw reactievermogen, daarom mag u gewoon autorijden als u dit medicijn gebruikt. Als u echter last krijgt van klachten zoals een allergische reactie, bestuur dan geen voertuig. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van voedsel in combinatie met Soolantra.

  Heeft u last van bovengenoemd gezondheidsprobleem? Of heeft u andere gezondheidsklachten? Vertel dit aan een arts voordat u behandeld wordt met Soolantra. Een arts weet wanneer u beter niet Soolantra kunt gebruiken. Overleg tevens met uw arts als u lijdt aan gezondheidsproblemen of als u andere medicijnen gebruikt.

   

 • Waar kan ik Soolantra kopen?

   

  Soolantra is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Ivermectine (cutaan) (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/i/ivermectine__cutaan_ (bekeken op 30 augustus 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (07 mei 2019), Soolantra (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/ivermectine-op-de-huid?product=soolantra#belangrijk-om-te-weten-over-ivermectine-op-de-huid (bekeken op 30 augustus 2019).

  Geneesmiddeleninformatiebank (september 2018) Bijsluiter Soolantra (pdf), Beschikbaar op: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h120140.pdf (bekeken op 30 augustus 2019).

   

 • Wat is Soolantra?

   

  De crème Soolantra bevat de ontstekingsremmende stof ivermectine. Deze stof behoort tot een groep geneesmiddelen die men “avermectines” noemt en zorgt ervoor dat de symptomen van rosacea, zoals een rode huid, bultjes en puistjes, verminderen. Dit middel dient alleen te worden gebruikt bij volwassen patiënten (18 jaar of ouder).

  Rosacea is een veel voorkomende chronische huidziekte. De voornaamste symptomen van rosacea zijn blozen, een rode huid, bultjes en puistjes op de wangen, het voorhoofd, kin en neus. De roodheid van de huid kan permanent worden en er kunnen ontstekingsverschijnselen optreden. Ongeveer de helft van de personen met rosacea krijgt tevens last van oogafwijkingen, zoals ontstekingen van de oogleden en droge, brandende of tranende ogen. Ook kunnen er eczeem en vochtophopingen in de huid optreden, evenals het verschijnen van meer bindweefsel in de huid. Dit kan bij oudere mannen leiden tot de zeldzame verschijning van de ‘bloemkoolneus’.

  Alhoewel deze symptomen vervelend kunnen zijn, heeft rosacea geen ernstige gevolgen. Rosacea kan bij iedereen optreden, echter komt het vooral voor bij vrouwen vanaf 30 jaar en bij mensen met een lichte huid. De oorzaak van de huidaandoening is nog niet bekend alhoewel artsen denken dat het te maken heeft met een ontregeling van het immuunsysteem. Een belangrijke trigger voor het afweersysteem is Demodex, een mijt die normaal in de haarfollikels huist en die bij de papulopustuleuze vorm van rosacea vaak in grotere getalen gevonden wordt in vergelijking met personen zonder rosacea. Behalve een ontregeld afweersysteem speelt ook de ontregeling van het zenuw- en bloedvatenstelsel een belangrijke rol bij het ontstaan van rosacea.

  Er worden vier subtypes van rosacea onderscheiden: erythemato-teleangiëctatische, papulopustuleuze, phymateuze en oculaire rosacea. Bij de meeste patiënten bestaat er een combinatie van deze 4 subtypes. Bovendien kan het subtype in de loop van de tijd veranderen. Granulomateuze rosacea is een zeldzaam voorkomende variant.

   

  Bij ongeveer een derde van de patiënten is rosacea erfelijk.

  De volgende factoren verergeren de klachten van rosacea:

  • Warmte en zonlicht
  • Koude
  • Wind
  • Emoties
  • Alcohol
  • Inspanning
  • Cosmetica
  • Hete dranken en gekruid eten
  • Bepaalde medicijnen

  Probeer deze factoren te vermijden als u merkt dat deze uw klachten verergeren. Daarnaast is het altijd verstandig om een goede zonnebrandcrème te gebruiken en uit te kijken met irriterende en agressieve reinigingsproducten voor het gezicht.

  Het is niet mogelijk om rosacea te genezen, de behandeling is dan ook gericht op het onderdrukken van de klachten. Uw arts zal bepalen welke behandeling het beste voor u geschikt is. Als u stopt met de behandeling, komen de klachten soms weer terug.

  Permanent uitgezette vaatjes kunnen met een laserbehandeling worden verminderd en in geval van zwellingen op de neus kan chirurgische therapie of lasertherapie worden overwogen.

   

   

 • Wanneer gebruikt u Soolantra?

   

  Uw arts zal u Soolantra voorschrijven als u last hebt van rosacea. De keuze van Soolantra wordt bepaald door de aard, de ernst en de uitgebreidheid van de afwijkingen en het effect van eerdere behandelingen. Wellicht hebt u eerder al andere producten voorgeschreven gekregen voor de behandeling van uw rosacea, zoals een metronidazolcrème of het antibioticum doxycycline.

  Na ongeveer drie maanden zal uw arts met u bespreken of Soolantra goed werkt.

   

 • Hoe gebruikt u Soolantra?

   

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Soolantra u moet toedienen, is afhankelijk van de ernst van uw rosacea. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter.

  Normaal gesproken dient u de crème één keer per 24 uur in een dun laagje aan te brengen op het gehele gezicht (voorhoofd, kin, neus en beide wangen). Breng een hoeveelheid ter grootte van een erwt aan en smeer dit uit over het hele gezicht. De behandelduur is 4 maanden, deze kuur kan indien nodig herhaald worden. Als u na 3 maanden nog geen verbetering ziet, neem dan contact op met uw arts. Hij of zij zal u dan een ander medicijn voorschrijven.

   

  Breng de crème altijd aan op een gereinigde huid. Laat de huid na het aanbrengen eerst goed drogen voordat u andere verzorgingsproducten of make-up aanbrengt. Gebruik dit medicijn niet op andere delen van het lichaam en vermijd contact met lippen, oogleden en slijmvliezen (ogen, mond, neusholte). Was na het aanbrengen van de crème altijd goed uw handen.

  Soolantra kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor rosacea en met cosmetica. Breng in dit geval de lokale middelen pas aan nadat Soolantra is opgedroogd.

  Te veel of vaker aanbrengen van de crème helpt niet om rosacea sneller te laten verdwijnen en kan huidirritatie veroorzaken. Als dat gebeurt moet u de crème minder vaak gebruiken of een paar dagen stoppen met gebruik en dan weer opnieuw beginnen. Neem contact op met uw arts als u de crème per ongeluk heeft ingeslikt. Als u vergeten bent het middel aan te brengen, breng de volgende dosis dan op de gebruikelijke tijd aan. Smeer nooit een dubbele hoeveelheid crème om de vergeten dosis te compenseren. Gebruik de crème niet langer dan 24 weken achtereen zonder met uw arts te overleggen. Gebruik dit middel zolang als uw arts aanbeveelt. Stop alleen op advies van uw arts, dit kan het geval zijn als u last heeft van irritaties. Het is belangrijk dat u de crème blijft gebruiken zoals voorgeschreven door uw arts.

  Bewaar Soolantra buiten het zicht en bereik van kinderen en gebruik het niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na EXP. Na opening van de tube, dient het product binnen 6 maanden te worden gebruikt.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Eén gram crème bevat 10 mg ivermectine. De normale dosering is één hoeveelheid ter grootte van een erwt per dag.

  De andere stoffen in dit middel zijn: glycerol, isopropylpalmitaat, carbomeer, dimethicone, dinatrium edetaat, citroenzuur monohydraat, cetyl alcohol, stearyl alcohol, macrogol cetostearyl ether, sorbitan stearaat, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), fenoxyethanol, propyleenglycol, oleyl alcohol, natriumhydroxide, gezuiverd water.

  Soolantra is een witte tot lichtgele crème. Het wordt geleverd in tubes die 2, 15, 30, 45 of 60 gram crème bevatten. De grotere tubes hebben een druk- en draaidop. De tube van 2g heeft dit niet.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Soolantra?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Soolantra bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Soolantra zijn:

  • Plotselinge verergering van de rosacea symptomen
  • Jeuk en/of brandend gevoel
  • Huidirritatie
  • Droge huid
  • Opgezwollen gezicht

  Het komt vrij vaak voor dat na de toepassing van Soolantra, vooral in het begin, de symptomen van rosacea verergeren. Dit is normaal en zou na een tijdje vanzelf over moeten gaan. Raadpleeg uw arts als deze klachten lange tijd aanhouden.

  Ook klachten als een brandend gevoel, jeuk, huidirritatie, een droge huid en opgezwollen gezicht zijn gemeld. Meestal gaan deze klachten na een paar weken vanzelf over, als uw huid gewend is aan de crème. Neem contact op met uw arts als deze klachten langdurig aanhouden.

  Ook als u last heeft van andere klachten die na 1 à 2 dagen niet overgaan, is het verstandig contact op te nemen met uw arts.

   

 • Wanneer mag u Soolantra niet gebruiken?

   

  Soolantra is niet geschikt voor:

  • Kinderen (jonger dan 18 jaar)
  • Mensen met een lever- en nierfunctiestoornis
  • Mensen die overgevoelig zijn voor ivermectine of een van de hulpstoffen
  • Vrouwen die zwanger zijn
  • Vrouwen die borstvoeding geven

  Soolantra mag niet gebruikt worden bij mensen die lijden aan een lever- en nierfunctiestoornis.

  Er zijn geen of beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van Soolantra bij zwangere vrouwen. Uit voorzorg dient het gebruik van Soolantra dan ook te worden vermeden tijdens de zwangerschap. Daarnaast is niet bekend of Soolantra in de moedermelk wordt uitgescheiden. Een risico voor pasgeborenen kan niet worden uitgesloten, als gevolg hiervan mag u Soolantra niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

   

  Soolantra heeft geen invloed op uw reactievermogen, daarom mag u gewoon autorijden als u dit medicijn gebruikt. Als u echter last krijgt van klachten zoals een allergische reactie, bestuur dan geen voertuig. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van voedsel in combinatie met Soolantra.

  Heeft u last van bovengenoemd gezondheidsprobleem? Of heeft u andere gezondheidsklachten? Vertel dit aan een arts voordat u behandeld wordt met Soolantra. Een arts weet wanneer u beter niet Soolantra kunt gebruiken. Overleg tevens met uw arts als u lijdt aan gezondheidsproblemen of als u andere medicijnen gebruikt.

   

 • Heeft Soolantra een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Er zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

  Gebruikt u echter naast Soolantra nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, want deze geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Soolantra.

  Meer informatie over de wisselwerking van Soolantra kunt u vinden in de bijsluiter. Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts.

   

 • Waar kan ik Soolantra kopen?

   

  Soolantra is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Kan ik Soolantra krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Soolantra zonder recept van een arts.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Ivermectine (cutaan) (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/i/ivermectine__cutaan_ (bekeken op 30 augustus 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (07 mei 2019), Soolantra (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/ivermectine-op-de-huid?product=soolantra#belangrijk-om-te-weten-over-ivermectine-op-de-huid (bekeken op 30 augustus 2019).

  Geneesmiddeleninformatiebank (september 2018) Bijsluiter Soolantra (pdf), Beschikbaar op: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/Bijsluiters/h120140.pdf (bekeken op 30 augustus 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters