Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Mirvaso is een medicijn dat wordt voorgeschreven bij de huidaandoening rosacea. Hierbij zijn de adertjes in het gezicht verwijd, waardoor er rode plekken zichtbaar zijn op de wangen, kin, neus en het voorhoofd. Mirvaso zorgt ervoor dat de bloedvaatjes in de huid zich vernauwen, zodat de roodheid afneemt.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Mirvaso Gel 3 mg/g 30 g
€ 134,50

 • Wat is Mirvaso?

   

  De gel Mirvaso bevat de werkzame stof brimonidine, een alfablokker. Deze stof zorgt ervoor dat de wijde bloedvaten, wat de oorzaak is van de rode huid bij rosacea, vernauwen.

  Rosacea is een veel voorkomende chronische huidziekte. De voornaamste symptomen van rosacea zijn blozen, een rode huid, bultjes en puistjes op de wangen, het voorhoofd, kin en neus. De roodheid van de huid kan permanent worden en er kunnen ontstekingsverschijnselen optreden. Ongeveer de helft van de personen met rosacea krijgt tevens last van oogafwijkingen, zoals ontstekingen van de oogleden en droge, brandende of tranende ogen. Ook kunnen er eczeem en vochtophopingen in de huid optreden, evenals het verschijnen van meer bindweefsel in de huid. Dit kan bij oudere mannen leiden tot de zeldzame verschijning van de ‘bloemkoolneus’.

  Alhoewel deze symptomen vervelend kunnen zijn, heeft rosacea geen ernstige gevolgen. Rosacea kan bij iedereen optreden, echter komt het vooral voor bij vrouwen vanaf 30 jaar en bij mensen met een lichte huid. De oorzaak van de huidaandoening is nog niet bekend alhoewel artsen denken dat het te maken heeft met een ontregeling van het immuunsysteem. Een belangrijke trigger voor het afweersysteem is Demodex, een mijt die normaal in de haarfollikels huist en die bij de papulopustuleuze vorm van rosacea vaak in grotere getalen gevonden wordt in vergelijking met personen zonder rosacea. Behalve een ontregeld afweersysteem speelt ook de ontregeling van het zenuw- en bloedvatenstelsel een belangrijke rol bij het ontstaan van rosacea.

  Er worden vier subtypes van rosacea onderscheiden: erythemato-teleangiëctatische, papulopustuleuze, phymateuze en oculaire rosacea. Bij de meeste patiënten bestaat er een combinatie van deze 4 subtypes. Bovendien kan het subtype in de loop van de tijd veranderen. Granulomateuze rosacea is een zeldzaam voorkomende variant.

  Bij ongeveer een derde van de patiënten is rosacea erfelijk.

   

  De volgende factoren verergeren de klachten van rosacea:

  • Warmte en zonlicht
  • Koude
  • Wind
  • Emoties
  • Alcohol
  • Inspanning
  • Cosmetica
  • Hete dranken en gekruid eten
  • Bepaalde medicijnen

   

  Probeer deze factoren te vermijden als u merkt dat deze uw klachten verergeren. Daarnaast is het altijd verstandig om een goede zonnebrandcrème te gebruiken en uit te kijken met irriterende en agressieve reinigingsproducten voor het gezicht.

  Het is niet mogelijk om rosacea te genezen, de behandeling is dan ook gericht op het onderdrukken van de klachten. Uw arts zal bepalen welke behandeling het beste voor u geschikt is. Als u stopt met de behandeling, komen de klachten soms weer terug.

  Permanent uitgezette vaatjes kunnen met een laserbehandeling worden verminderd en in geval van zwellingen op de neus kan chirurgische therapie of lasertherapie worden overwogen.

   

   

 • Hoe gebruikt u Mirvaso?

   

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Mirvaso u moet toedienen, is afhankelijk van de ernst van uw rosacea. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter.

  Normaal gesproken dient u de gel één keer per 24 uur in een dun laagje aan te brengen op het gehele gezicht (voorhoofd, kin, neus en beide wangen). Uw arts raadt u wellicht aan om na een week de hoeveelheid gel geleidelijk te verhogen, afhankelijk van hoe goed u de gel verdraagt en hoe u erop reageert. De maximale dosering is 1 gram gel (komt overeen met 5 hoeveelheden ter grootte van een erwt) 1 keer per dag.

   

  Breng de gel altijd aan op een gereinigde huid. Laat de huid na het aanbrengen eerst goed drogen voordat u andere verzorgingsproducten of make-up aanbrengt. Gebruik dit medicijn niet op andere delen van het lichaam en vermijd contact met lippen, oogleden en slijmvliezen (ogen, mond, neusholte). Was na het aanbrengen van de gel altijd goed uw handen.

  Mirvaso kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor rosacea en met cosmetica. Breng in dit geval de lokale middelen pas aan nadat Mirvaso is opgedroogd.

  Te veel of vaker aanbrengen van de gel helpt niet om rosacea sneller te laten verdwijnen en kan huidirritatie veroorzaken. Als dat gebeurt moet u de gel minder vaak gebruiken of een paar dagen stoppen met gebruik en dan weer opnieuw beginnen. Neem contact op met uw arts als u de gel per ongeluk heeft ingeslikt. Als u vergeten bent het middel aan te brengen, breng de volgende dosis dan op de gebruikelijke tijd aan. Smeer nooit een dubbele hoeveelheid gel om de vergeten dosis te compenseren. Gebruik de lotion niet langer dan 12 weken achtereen zonder met uw arts te overleggen. Gebruik dit middel zolang als uw arts aanbeveelt. Stop alleen op advies van uw arts, dit kan het geval zijn als u last heeft van irritaties. Het is belangrijk dat u de gel blijft gebruiken zoals voorgeschreven door uw arts.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Mirvaso?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Mirvaso bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Mirvaso zijn:

  • Plotselinge verergering van de rosacea symptomen
  • Overmatig blozen, ergere roodheid
  • Bleekheid op de plek van toediening
  • Jeuk en/of brandend gevoel
  • Duizeligheid
  • Droge mond
  • Bradycardie (langzame hartslag)

  Het komt vrij vaak voor dat na de toepassing van Mirvaso, vooral in het begin, de symptomen van rosacea verergeren. Dit is normaal en zou na een tijdje vanzelf over moeten gaan. Raadpleeg uw arts als deze klachten lange tijd aanhouden.

  Er zijn een aantal gevallen gemeld van bradycardie en duizeligheid, waarbij in sommige gevallen ziekenhuisopname nodig was. In een aantal gevallen was Mivaso aangebracht na een laserprocedure.

  Ook als u last heeft van andere klachten die na 1 à 2 dagen niet overgaan, is het verstandig contact op te nemen met uw arts.

   

   

 • Heeft Mirvaso een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Sommige medicijnen kunnen de werking van Mirvaso verstoren. Daarom is het zinvol uw arts altijd duidelijk te vertellen welke medicijnen u nog meer gebruikt. Niet alleen medicijnen die een specialist u voorgeschreven heeft, maar ook medicijnen die u zonder recept hebt gekocht, zoals een laxeermiddel, ibuprofen of een middel tegen maagzuur.

  Mirvaso is gecontra-indiceerd bij patiënten die met een monoamino-oxidaseremmer (MAO-remmer) worden behandeld en bij patiënten die worden behandeld met tricyclische of tetracyclische antidepressiva die de noradrenerge transmissie beïnvloeden.

   

  Houd rekening met een additief of versterkend effect indien u Mirvaso gebruikt en tevens onderdrukkers van het centrale zenuwstelsel (alcohol, barbituraten, opiaten, sedativa of anesthetica) inneemt.

  Voorzichtigheid is geboden als u stoffen gebruikt die het metabolisme en de opname van circulerende amines kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld chloorpromazine, methylfenidaat, reserpine.

  Daarnaast is voorzichtigheid is geboden bij het opstarten (of het wijzigen van de dosis) van een gelijktijdige systemische stof (ongeacht de farmaceutische vorm) die een interactie kan vertonen met alfa-adrenerge receptoragonisten of die de werking ervan kan beïnvloeden, zoals isoprenaline en prazosine.

  Tot slot kan brimonidine bij sommige patiënten een daling van de bloeddruk veroorzaken. Voorzichtigheid is daarom geboden bij het gelijktijdige gebruik van Mirvaso met geneesmiddelen zoals antihypertensiva en/of hartglycosiden.

  Meer informatie over de wisselwerking van Mirvaso kunt u vinden in de bijsluiter. Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts.

   

 • Kan ik Mirvaso krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Mirvaso zonder recept van een arts.

   

 • Wanneer gebruikt u Mirvaso?

   

  Uw arts zal u Mirvaso voorschrijven als u last hebt van rosacea. De keuze van Mirvaso wordt bepaald door de aard, de ernst en de uitgebreidheid van de afwijkingen en het effect van eerdere behandelingen. Wellicht hebt u eerder al andere producten voorgeschreven gekregen voor de behandeling van uw rosacea, zoals een metronidazolcrème of het antibioticum doxycycline.

  Na ongeveer zes weken zal uw arts met u bespreken of Mirvaso goed werkt.

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Eén gram gel bevat 3,3 mg brimonidine, overeenkomend met 5 mg brimonidinetartraat. De maximale dosering is 1 gram gel (komt overeen met 5 hoeveelheden ter grootte van een erwt) 1 keer per dag.

   

 • Wanneer mag u Mirvaso niet gebruiken?

   

  Mirvaso is niet geschikt voor:

  • Kinderen jonger dan 2 jaar
  • Mensen met een lever- en nierfunctiestoornis
  • Mensen die overgevoelig zijn voor brimonidine of een van de hulpstoffen
  • Vrouwen die zwanger zijn
  • Vrouwen die borstvoeding geven

  Mirvaso is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar wegens een ernstig

  systemisch veiligheidsrisico. Ernstige bijwerkingen zijn gemeld nadat Mirvaso per ongeluk werd ingenomen door twee jonge kinderen van een proefpersoon die aan een klinisch onderzoek deelnam. De kinderen hadden symptomen die overeenkwamen met een orale overdosering van alfa2-agonisten bij jonge kinderen. Beide kinderen waren echter binnen 24 uur volledig hersteld.

  Daarnaast mag Mirvaso niet gebruikt worden bij mensen die lijden aan een lever- en nierfunctiestoornis.

  Er zijn geen of beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van brimonidine bij zwangere vrouwen. Uit voorzorg dient het gebruik van Mirvaso dan ook te worden vermeden tijdens de zwangerschap.

  Daarnaast is niet bekend of brimonidine in de moedermelk wordt uitgescheiden. Een risico voor pasgeborenen kan niet worden uitgesloten, als gevolg hiervan mag u Mirvaso niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

  Mirvaso heeft geen invloed op uw reactievermogen, daarom mag u gewoon autorijden als u dit medicijn gebruikt. Als u echter last krijgt van klachten zoals een allergische reactie, bestuur dan geen voertuig. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van voedsel in combinatie met Mirvaso.

  Heeft u last van bovengenoemd gezondheidsprobleem? Of heeft u andere gezondheidsklachten? Vertel dit aan een arts voordat u behandeld wordt met Mirvaso. Een arts weet wanneer u beter niet Mirvaso kunt gebruiken. Overleg tevens met uw arts als u lijdt aan gezondheidsproblemen of als u andere medicijnen gebruikt.

   

 • Waar kan ik Mirvaso kopen?

   

  Mirvaso is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Brimonidine (cutaan) (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/b/brimonidine__cutaan_ (bekeken op 29 augustus 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (24 januari 2018), Rosacea (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/klachten-ziektes/rosacea#wat-is-rosacea (bekeken op 29 augustus 2019).

  Geneesmiddeleninformatiebank (september 2018) Bijsluiter Mirvaso (pdf), Beschikbaar op: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mirvaso-epar-product-information_nl.pdf (bekeken op 29 augustus 2019).

   

 • Wat is Mirvaso?

   

  De gel Mirvaso bevat de werkzame stof brimonidine, een alfablokker. Deze stof zorgt ervoor dat de wijde bloedvaten, wat de oorzaak is van de rode huid bij rosacea, vernauwen.

  Rosacea is een veel voorkomende chronische huidziekte. De voornaamste symptomen van rosacea zijn blozen, een rode huid, bultjes en puistjes op de wangen, het voorhoofd, kin en neus. De roodheid van de huid kan permanent worden en er kunnen ontstekingsverschijnselen optreden. Ongeveer de helft van de personen met rosacea krijgt tevens last van oogafwijkingen, zoals ontstekingen van de oogleden en droge, brandende of tranende ogen. Ook kunnen er eczeem en vochtophopingen in de huid optreden, evenals het verschijnen van meer bindweefsel in de huid. Dit kan bij oudere mannen leiden tot de zeldzame verschijning van de ‘bloemkoolneus’.

  Alhoewel deze symptomen vervelend kunnen zijn, heeft rosacea geen ernstige gevolgen. Rosacea kan bij iedereen optreden, echter komt het vooral voor bij vrouwen vanaf 30 jaar en bij mensen met een lichte huid. De oorzaak van de huidaandoening is nog niet bekend alhoewel artsen denken dat het te maken heeft met een ontregeling van het immuunsysteem. Een belangrijke trigger voor het afweersysteem is Demodex, een mijt die normaal in de haarfollikels huist en die bij de papulopustuleuze vorm van rosacea vaak in grotere getalen gevonden wordt in vergelijking met personen zonder rosacea. Behalve een ontregeld afweersysteem speelt ook de ontregeling van het zenuw- en bloedvatenstelsel een belangrijke rol bij het ontstaan van rosacea.

  Er worden vier subtypes van rosacea onderscheiden: erythemato-teleangiëctatische, papulopustuleuze, phymateuze en oculaire rosacea. Bij de meeste patiënten bestaat er een combinatie van deze 4 subtypes. Bovendien kan het subtype in de loop van de tijd veranderen. Granulomateuze rosacea is een zeldzaam voorkomende variant.

  Bij ongeveer een derde van de patiënten is rosacea erfelijk.

   

  De volgende factoren verergeren de klachten van rosacea:

  • Warmte en zonlicht
  • Koude
  • Wind
  • Emoties
  • Alcohol
  • Inspanning
  • Cosmetica
  • Hete dranken en gekruid eten
  • Bepaalde medicijnen

   

  Probeer deze factoren te vermijden als u merkt dat deze uw klachten verergeren. Daarnaast is het altijd verstandig om een goede zonnebrandcrème te gebruiken en uit te kijken met irriterende en agressieve reinigingsproducten voor het gezicht.

  Het is niet mogelijk om rosacea te genezen, de behandeling is dan ook gericht op het onderdrukken van de klachten. Uw arts zal bepalen welke behandeling het beste voor u geschikt is. Als u stopt met de behandeling, komen de klachten soms weer terug.

  Permanent uitgezette vaatjes kunnen met een laserbehandeling worden verminderd en in geval van zwellingen op de neus kan chirurgische therapie of lasertherapie worden overwogen.

   

   

 • Wanneer gebruikt u Mirvaso?

   

  Uw arts zal u Mirvaso voorschrijven als u last hebt van rosacea. De keuze van Mirvaso wordt bepaald door de aard, de ernst en de uitgebreidheid van de afwijkingen en het effect van eerdere behandelingen. Wellicht hebt u eerder al andere producten voorgeschreven gekregen voor de behandeling van uw rosacea, zoals een metronidazolcrème of het antibioticum doxycycline.

  Na ongeveer zes weken zal uw arts met u bespreken of Mirvaso goed werkt.

   

   

 • Hoe gebruikt u Mirvaso?

   

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Mirvaso u moet toedienen, is afhankelijk van de ernst van uw rosacea. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter.

  Normaal gesproken dient u de gel één keer per 24 uur in een dun laagje aan te brengen op het gehele gezicht (voorhoofd, kin, neus en beide wangen). Uw arts raadt u wellicht aan om na een week de hoeveelheid gel geleidelijk te verhogen, afhankelijk van hoe goed u de gel verdraagt en hoe u erop reageert. De maximale dosering is 1 gram gel (komt overeen met 5 hoeveelheden ter grootte van een erwt) 1 keer per dag.

   

  Breng de gel altijd aan op een gereinigde huid. Laat de huid na het aanbrengen eerst goed drogen voordat u andere verzorgingsproducten of make-up aanbrengt. Gebruik dit medicijn niet op andere delen van het lichaam en vermijd contact met lippen, oogleden en slijmvliezen (ogen, mond, neusholte). Was na het aanbrengen van de gel altijd goed uw handen.

  Mirvaso kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor rosacea en met cosmetica. Breng in dit geval de lokale middelen pas aan nadat Mirvaso is opgedroogd.

  Te veel of vaker aanbrengen van de gel helpt niet om rosacea sneller te laten verdwijnen en kan huidirritatie veroorzaken. Als dat gebeurt moet u de gel minder vaak gebruiken of een paar dagen stoppen met gebruik en dan weer opnieuw beginnen. Neem contact op met uw arts als u de gel per ongeluk heeft ingeslikt. Als u vergeten bent het middel aan te brengen, breng de volgende dosis dan op de gebruikelijke tijd aan. Smeer nooit een dubbele hoeveelheid gel om de vergeten dosis te compenseren. Gebruik de lotion niet langer dan 12 weken achtereen zonder met uw arts te overleggen. Gebruik dit middel zolang als uw arts aanbeveelt. Stop alleen op advies van uw arts, dit kan het geval zijn als u last heeft van irritaties. Het is belangrijk dat u de gel blijft gebruiken zoals voorgeschreven door uw arts.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Eén gram gel bevat 3,3 mg brimonidine, overeenkomend met 5 mg brimonidinetartraat. De maximale dosering is 1 gram gel (komt overeen met 5 hoeveelheden ter grootte van een erwt) 1 keer per dag.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Mirvaso?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Mirvaso bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen van Mirvaso zijn:

  • Plotselinge verergering van de rosacea symptomen
  • Overmatig blozen, ergere roodheid
  • Bleekheid op de plek van toediening
  • Jeuk en/of brandend gevoel
  • Duizeligheid
  • Droge mond
  • Bradycardie (langzame hartslag)

  Het komt vrij vaak voor dat na de toepassing van Mirvaso, vooral in het begin, de symptomen van rosacea verergeren. Dit is normaal en zou na een tijdje vanzelf over moeten gaan. Raadpleeg uw arts als deze klachten lange tijd aanhouden.

  Er zijn een aantal gevallen gemeld van bradycardie en duizeligheid, waarbij in sommige gevallen ziekenhuisopname nodig was. In een aantal gevallen was Mivaso aangebracht na een laserprocedure.

  Ook als u last heeft van andere klachten die na 1 à 2 dagen niet overgaan, is het verstandig contact op te nemen met uw arts.

   

   

 • Wanneer mag u Mirvaso niet gebruiken?

   

  Mirvaso is niet geschikt voor:

  • Kinderen jonger dan 2 jaar
  • Mensen met een lever- en nierfunctiestoornis
  • Mensen die overgevoelig zijn voor brimonidine of een van de hulpstoffen
  • Vrouwen die zwanger zijn
  • Vrouwen die borstvoeding geven

  Mirvaso is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar wegens een ernstig

  systemisch veiligheidsrisico. Ernstige bijwerkingen zijn gemeld nadat Mirvaso per ongeluk werd ingenomen door twee jonge kinderen van een proefpersoon die aan een klinisch onderzoek deelnam. De kinderen hadden symptomen die overeenkwamen met een orale overdosering van alfa2-agonisten bij jonge kinderen. Beide kinderen waren echter binnen 24 uur volledig hersteld.

  Daarnaast mag Mirvaso niet gebruikt worden bij mensen die lijden aan een lever- en nierfunctiestoornis.

  Er zijn geen of beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van brimonidine bij zwangere vrouwen. Uit voorzorg dient het gebruik van Mirvaso dan ook te worden vermeden tijdens de zwangerschap.

  Daarnaast is niet bekend of brimonidine in de moedermelk wordt uitgescheiden. Een risico voor pasgeborenen kan niet worden uitgesloten, als gevolg hiervan mag u Mirvaso niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

  Mirvaso heeft geen invloed op uw reactievermogen, daarom mag u gewoon autorijden als u dit medicijn gebruikt. Als u echter last krijgt van klachten zoals een allergische reactie, bestuur dan geen voertuig. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van voedsel in combinatie met Mirvaso.

  Heeft u last van bovengenoemd gezondheidsprobleem? Of heeft u andere gezondheidsklachten? Vertel dit aan een arts voordat u behandeld wordt met Mirvaso. Een arts weet wanneer u beter niet Mirvaso kunt gebruiken. Overleg tevens met uw arts als u lijdt aan gezondheidsproblemen of als u andere medicijnen gebruikt.

   

 • Heeft Mirvaso een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Sommige medicijnen kunnen de werking van Mirvaso verstoren. Daarom is het zinvol uw arts altijd duidelijk te vertellen welke medicijnen u nog meer gebruikt. Niet alleen medicijnen die een specialist u voorgeschreven heeft, maar ook medicijnen die u zonder recept hebt gekocht, zoals een laxeermiddel, ibuprofen of een middel tegen maagzuur.

  Mirvaso is gecontra-indiceerd bij patiënten die met een monoamino-oxidaseremmer (MAO-remmer) worden behandeld en bij patiënten die worden behandeld met tricyclische of tetracyclische antidepressiva die de noradrenerge transmissie beïnvloeden.

   

  Houd rekening met een additief of versterkend effect indien u Mirvaso gebruikt en tevens onderdrukkers van het centrale zenuwstelsel (alcohol, barbituraten, opiaten, sedativa of anesthetica) inneemt.

  Voorzichtigheid is geboden als u stoffen gebruikt die het metabolisme en de opname van circulerende amines kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld chloorpromazine, methylfenidaat, reserpine.

  Daarnaast is voorzichtigheid is geboden bij het opstarten (of het wijzigen van de dosis) van een gelijktijdige systemische stof (ongeacht de farmaceutische vorm) die een interactie kan vertonen met alfa-adrenerge receptoragonisten of die de werking ervan kan beïnvloeden, zoals isoprenaline en prazosine.

  Tot slot kan brimonidine bij sommige patiënten een daling van de bloeddruk veroorzaken. Voorzichtigheid is daarom geboden bij het gelijktijdige gebruik van Mirvaso met geneesmiddelen zoals antihypertensiva en/of hartglycosiden.

  Meer informatie over de wisselwerking van Mirvaso kunt u vinden in de bijsluiter. Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw behandelende arts.

   

 • Waar kan ik Mirvaso kopen?

   

  Mirvaso is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Kan ik Mirvaso krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Mirvaso zonder recept van een arts.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Brimonidine (cutaan) (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/b/brimonidine__cutaan_ (bekeken op 29 augustus 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (24 januari 2018), Rosacea (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/klachten-ziektes/rosacea#wat-is-rosacea (bekeken op 29 augustus 2019).

  Geneesmiddeleninformatiebank (september 2018) Bijsluiter Mirvaso (pdf), Beschikbaar op: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mirvaso-epar-product-information_nl.pdf (bekeken op 29 augustus 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters